Кабмін вніс зміни до переліку платних послуг, які надаються підрозділами МВС, Національної поліції та ДМС

07:20, 13 липня 2022
Змінився перелік платних адмінпослуг, зокрема щодо судової експертизи.
Кабмін вніс зміни до переліку платних послуг, які надаються підрозділами МВС, Національної поліції та ДМС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Постановою КМУ від 24 червня 2022 р. № 724 внесено зміни до постанов Уряду від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» і від 26 жовтня 2011 р. № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг».

Так, у переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розмірі плати за їх надання (постанова №795):

1) підрозділ “Підрозділи експертної служби” розділу І виключено;

2) у підрозділі “Підрозділи експертної служби” розділу ІІ:

пункти 33—36 викладено в такій редакції:

“33. Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні****

 

34. Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника
(за клопотанням)****

 

35. Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб****

 

36. Залучення стороною захисту спеціаліста під час досудового розслідування і судового провадження****”;

 

доповнено підрозділ пунктами 36-1—36-5 такого змісту:

“36-1. Інші роботи, які виконуються в межах компетенції Експертної служби МВС за згодою сторін****

 

36-2. Оцінка відповідності продукції (крім оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів), процесів та послуг із видачею документа про відповідність на бланку установи****

 

36-3. Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів на транспортний засіб із видачею висновку експертного дослідження на бланку установи:*****

 

для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн — учасниць СНД або окремих агрегатів

8,2 відсотка прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого
встановлено на 1 січня календарного року

для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів

10,2 відсотка прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого
встановлено на 1 січня календарного року

для мопедів або їх окремих агрегатів

5,5 відсотка прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого
встановлено на 1 січня календарного року

36-4. Нанесення спеціальних індивідуальних та дублюючих ідентифікаційних номерів транспортних засобів

300 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого
встановлено на 1 січня календарного року

36-5. Огляд технічного стану і відстріл вогнепальної зброї, спеціальних засобів та конструктивно схожих із зброєю виробів із використанням патронів замовника з видачею довідки на бланку установи

7,1 відсотка прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого
встановлено на 1 січня календарного року”;

3) виноску “****” до переліку викласти в такій редакції:

“**** Розмір плати за надання послуг визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини, установленої постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 “Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів” — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. № 870 та від 19 червня 2012 р. № 868, з урахуванням фактично витраченого на надання таких послуг часу.”;

4) виноску “*****” до переліку викласти в такій редакції:

“***** Розмір плати застосовується під час проведення експертного дослідження у випадках, передбачених Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388.

У Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1098:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), найменування юридичної особи, задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), місцезнаходження юридичної особи та виду послуги, а також за постановою (ухвалою) суду в цивільних, господарських, адміністративних справах, за постановою у виконавчому провадженні, у кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (далі — замовники).

Послуги з проведення судової експертизи надаються на підставі договору з підрозділами експертної служби МВС, крім тих, що надаються за постановою (ухвалою) суду чи рішенням органу досудового розслідування.”;

2) у пункті 3:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Надання послуг здійснюється після підтвердження їх оплати.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Підтвердженням оплати послуг є надані замовником документ або інформація (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі.”;

3) у пункті 4:

абзац другий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«У разі проведення біологічної експертизи або дослідження до розміру плати, визначеного відповідно до переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795, додається вартість фактично витрачених реактивів і витратних матеріалів (крім канцелярських товарів), яка визначається за окремою калькуляцією»;

4) пункт 5 після слів “підрозділів МВС” доповнити словами “(крім
підрозділів експертної служби)”;

5) пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Плата за надання послуг територіальним органам МВС, закладам, установам і казенним підприємствам, що належать до сфери управління МВС, підрозділам Національної поліції (за винятком випадків, коли такі послуги надаються в інтересах третіх осіб) не справляється, крім вартості продукції, яка використовується під час надання послуги.”.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Youtube Право ТВ, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Автор: Наталя Мамченко

Автор:
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
Головне про суд
Сьогодні день народження святкують
 • Олександр Карташов
  Олександр Карташов
  суддя Луганського апеляційного суду
 • Тетяна Стрелець
  Тетяна Стрелець
  суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
 • Олена Фаріонова
  Олена Фаріонова
  заступник голови Миколаївського апеляційного суду