До Кримінального кодексу введуть новий вид покарання: коли його будуть застосовувати

14:50, 22 серпня 2023
До основних видів покарань віднесуть пробаційний нагляд, який з’явиться більш, ніж у 140 статтях Кримінального кодексу: Комітет рекомендував ухвалити закон в цілому.
До Кримінального кодексу введуть новий вид покарання: коли його будуть застосовувати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За цілу низку злочинів, передбачених Кримінальним кодексом, замість арешту зможуть застосовувати пробаційний нагляд. Відповідні зміни Верховна Рада готується ухвалити у другому читанні як закон. Йдеться про законопроект 9185 щодо внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів та інших законодавчих актів, ініціаторами якого виступили народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк та інші.

Зміни у Кримінальному кодексі України

Судячи з поправок до другого читання, у новій редакції викладено статтю 60 КК «Арешт». Його будуть застосовувати лише до військовослужбовців.

«Покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого військовослужбовця в умовах ізоляції на гауптвахті і встановлюється на строк від одного до шести місяців. Арешт не застосовується до вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років», - пропонують визначити автори.

Нагадаємо, у чинній статті 60 КК визначено, що покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до 6 місяців, а військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті.

У Кримінально-виконавчому кодексі з переліку установ виконання покарань виключать арештні доми, а також скасують частину глави, яка регулює виконання покарання у виді арешту.

Натомість змінами до КК до видів покарань за злочини віднесуть пробаційний нагляд (доповнення до ст. 51).

При цьому його віднесуть до основних видів покарань: «Основними покараннями є громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, пробаційний нагляд, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі».

У КК з’явиться нова стаття 59-1 «Пробаційний нагляд».

Відповідно до неї покарання у виді пробаційного нагляду полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

Суд покладає на засудженого до пробаційного нагляду такі обов'язки:

 • періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації
 • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання
 • не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Суд може покласти на засудженого до пробаційного нагляду обов’язки:

 • використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою;
 • дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;
 • працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду (роботу);
 • виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;
 • пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.

Обовʼязок використовувати електронний засіб контролю і нагляду встановлюється судом на строк від одного місяця до одного року.

Пробаційний нагляд призначається на строк від одного до 5 років.

Пробаційний нагляд не призначається особам, які під час відбування цього виду покарання вчинили кримінальне правопорушення.

Вносяться зміни також до статті 72, яка регулює правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення. Тепер вона також регулюватиме зарахування домашнього арешту.

А саме, у разі внесення змін:

 • Одному дню позбавлення волі будуть відповідати два дні пробаційного нагляду.
 • Одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або арешту відповідатимуть два дні пробаційного нагляду.
 • Одному дню обмеження волі відповідатиме один день пробаційного нагляду.
 • Домашній арешт буде зараховуватися судом у строк покарання за правилами, передбаченими в частині 1 ст. 72, виходячи з такого їх співвідношення – три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

Також вносяться зміни до ст. 76, яка встановлює обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням.

А саме на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, суд покладає обов’язки, передбачені частиною 3 (наразі – другою), необхідні і достатні для її виправлення з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом’якшують або обтяжують покарання.

Відповідні зміни стосовно введення як покарання пробаційного нагляду вносяться і до статей КК, які регулюють види покарань для неповнолітніх (ст. 98).

Стаття 101 (наразі – арешт, тобто, триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг 16 років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк від 15 до 45 діб) буде викладена в новій редакцій і замість арешту передбачатиме для неповнолітніх пробаційний нагляд.

«Пробаційний нагляд застосовується до неповнолітніх відповідно до статті 59-1 цього Кодексу. Пробаційний нагляд стосовно неповнолітніх призначається на строк від одного до двох років», - пропонують автори.

З дня набрання чинності цим новим законом «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань» засудженим, які відбувають покарання у виді арешту в арештних домах, замінять невідбуту частину покарання на інший вид покарання відповідно до статті 72 КК, зміни до якої ми описували вище.

Закон набере чинності через 6 місяців з дня, наступного за днем його опублікування.

У статті 389 КК «Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі» встановлять, що ухилення засудженого від відбування покарання у виді пробаційного нагляду – карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Зміни до КВК

Кримінально-виконавчий кодекс доповнять главою 11-1 «Виконання покарання у виді пробаційного нагляду».

Виконання покарання у виді пробаційного нагляду покладається на уповноважені органи з питань пробації за місцем проживання засудженого.

Судове рішення виконується не пізніше 10-денного строку з дня набрання ним законної сили або звернення його до виконання.

Уповноважений орган з питань пробації:

1) веде облік засуджених до покарання у виді пробаційного нагляду;

2) роз’яснює засудженим порядок відбування покарання;

3) здійснює контроль за додержанням засудженими порядку відбування покарання;

4) визначає порядок та періодичність явки засудженого на реєстрацію;

5) здійснює контроль за виконанням засудженим обов’язків, покладених на нього судом, звертається до суду з поданням про зміну покладених обов’язків за результатами оцінки ризику вчинення засудженим повторного кримінального правопорушення;

6) за заявою засудженого, на якого покладено обовʼязок використовувати електронний засіб контролю та нагляду і проживати за вказаною в рішенні суду адресою, звертається до суду з поданням про зміну визначеної в рішенні суду адреси місця відбування покарання;

7) вживає заходів з припинення порушень виконання судового рішення;

8) вживає першочергових заходів з виявлення засуджених, місцезнаходження яких невідоме;

9) звертається до відповідних правоохоронних органів щодо розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме;

10) звертається до правоохоронних органів з поданням про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються від відбування покарання.

Засуджені до покарання у виді пробаційного нагляду зобов’язані:

1) виконувати визначені законом та покладені судом обов’язки;

2) з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.

Поважними причинами неявки засудженого за викликом уповноваженого органу з питань пробації у призначений строк є несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють засудженого можливості своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені.

Порядок застосування електронних засобів контролю та нагляду за поведінкою осіб, на яких покладено цей обов’язок, затверджується Міністерством юстиції України.

Обчислення строку покарання у виді пробаційного нагляду

Строк покарання у виді пробаційного нагляду обчислюється з дня постановки засудженого на облік уповноваженого органу з питань пробації.

У строк покарання за правилами, передбаченими статтею 72 Кримінального кодексу України, зараховується час попереднього ув'язнення або цілодобового домашнього арешту.

Наслідки ухилення від відбування покарання у виді пробаційного нагляду

У разі невиконання засудженим обов’язків, вчинення адміністративного правопорушення із засудженим проводиться індивідуальна профілактична бесіда та застосовується письмове попередження про притягнення до кримінальної відповідальності. Письмове попередження не застосовується, якщо покладений обов'язок не був виконаний з поважних причин.

У разі ухилення засудженого від прибуття за викликом уповноваженого органу з питань пробації письмове попередження вважається винесеним, якщо його направлено через Національного оператора поштового зв’язку або вручено в інший спосіб та отримано підтвердження про його вручення.

Стосовно засудженого, який ухиляється від відбування покарання у виді пробаційного нагляду, уповноважений орган з питань пробації надсилає матеріали до органів Національної поліції для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 Кримінального кодексу України.

Ухиленням від відбування покарання у виді пробаційного нагляду є систематичне невиконання засудженим обов’язків, передбачених статтею 49-1 КВК, або вчинення адміністративних правопорушень, зникнення з місця проживання, створення умисних перешкод для функціонування електронного засобу контролю та нагляду. Систематичним вважається невиконання без поважних причин три і більше разів обов’язків, передбачених статтею 49-1 цього Кодексу, покладених на особу рішенням суду, або вчинення трьох і більше адміністративних правопорушень.

Уповноважений орган з питань пробації в день закінчення строку покарання у виді пробаційного нагляду, а при звільненні за іншими підставами — не пізніше наступного робочого дня після одержання відповідних документів направляє відповідне повідомлення суду, який постановив вирок. Засудженому на його вимогу може бути видано довідку про відбуття покарання або про звільнення від нього.

Також пропонується врегулювати відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

Так, у разі невиконання засудженим, звільненим від відбування покарання з випробуванням, покладеного на нього обов’язку, вчинення адміністративного правопорушення із засудженим проводиться індивідуальна профілактична бесіда та застосовується письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання. Письмове попередження не застосовується, якщо покладений обов'язок не був виконаний з поважних причин.

У разі ухилення засудженого від прибуття за викликом уповноваженого органу з питань пробації письмове попередження вважається винесеним, якщо було направлено поштою за останнім відомим місцем проживання засудженого та отримано підтвердження про його отримання засудженим.

У разі систематичного невиконання засудженим, звільненим від відбування покарання з випробуванням, обов’язків, покладених на нього, систематичного вчинення адміністративних правопорушень уповноважений орган з питань пробації надсилає до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання

Систематичним невиконанням покладених на засудженого обов’язків є невиконання протягом іспитового строку три і більше разів одного або кількох обов’язків без поважних причин.

Систематичним вчиненням адміністративних правопорушень є вчинення трьох і більше адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок.

У разі відмови суду задовольнити подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням повторне направлення до суду такого подання здійснюється у порядку, визначеному цією статтею, із зазначенням додаткових обставин, які свідчать про обґрунтованість такого скасування.

В яких статтях з’явиться пробаційний нагляд як вид покарання

Арешт на строк до 6 місяців замінять пробаційним наглядом на строк до двох років у ст. 124 «Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення». 

Також пробаційний нагляд як вид покарання (замість арешту, штрафу тощо, але разом з альтернативою інших видів покарань) з’явиться у таких статтях КК:

125 Умисне легке тілесне ушкодження

126 Побої і мордування

126-1 Домашнє насильство

129 Погроза вбивством

130 Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби

132 Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби

133 Зараження венеричною хворобою

136 Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані

139 Ненадання допомоги хворому медичним працівником

144 Насильницьке донорство

150 Експлуатація дітей

151 Незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги

151-2 Примушування до шлюбу

154 Примушування до вступу в статевий зв'язок

159-1 Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації чи агітації референдуму

163 Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер

164 Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей

165 Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків

168 Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)

171 Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

172 Грубе порушення законодавства про працю

173 Грубе порушення угоди про працю

174 Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

175 Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

178 Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків

179 Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь

180  Перешкоджання здійсненню релігійного обряду

182 Порушення недоторканності приватного життя

183 Порушення права на отримання освіти

184 Порушення права на безоплатну медичну допомогу

185 Крадіжка

186 Грабіж

188-1 Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання

190 Шахрайство

192 Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою

193 Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї

197-1 Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво

198  Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом

201-2 Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги

205-1 Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців

209-1 Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

213 Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

232 Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках

239-1 Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель

239-2 Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах

244 Порушення законодавства про континентальний шельф України

246 Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу

247 Порушення законодавства про захист рослин

248 Незаконне полювання

249 Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом

250 Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів

252 Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду

253 Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля

254 Безгосподарське використання земель

258-2 Публічні заклики до вчинення терористичного акту

263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

268 Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини

271 Порушення вимог законодавства про охорону праці

272 Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

275 Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд

279 Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства

280 Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків

281 Порушення правил повітряних польотів

283 Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда

284 Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха

285 Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден

290 Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу

293  Групове порушення громадського порядку

295 Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку

296 Хуліганство

297 Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого

298 Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини

298-1 Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду

300 Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію

301 Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів

301-1  Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження

302 Створення або утримання місць розпусти і звідництво

309 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту

310 Посів або вирощування снотворного маку чи конопель

311 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів

312 Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

313 Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням

319 Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин

320 Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

322 Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів

325 Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням

327 Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції

338 Наруга над державними символами

339 Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні

340 Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій

342 Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

343 Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця

344 Втручання у діяльність державного діяча

345 Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

345-1 Погроза або насильство щодо журналіста

347  Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця

347-1 Умисне знищення або пошкодження майна журналіста

350 Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок

351 Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради

351-1 Перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю, Рахункової палати, члена Рахункової палати

351-2 Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

352 Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок

353 Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи

355 Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань

356 Самоправство

357 Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження

358  Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

360  Умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі

361 Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж

363 Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється

364  Зловживання владою або службовим становищем

364-1 Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

368 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

368-3 Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

368-4 Підкуп особи, яка надає публічні послуги

371 Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою

374 Порушення права на захист

376 Втручання в діяльність судових органів

377 Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного

378 Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного

381 Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист

383 Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення

384 Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу

385 Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків

386 Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку

387  Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування

389-1 Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості

390-1 Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників

394 Втеча із спеціалізованого лікувального закладу

395 Порушення правил адміністративного нагляду

396 Приховування злочину

397 Втручання в діяльність захисника чи представника особи

398 Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи

399 Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи

400-1 Представництво в суді без повноважень

435  Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею

436 Пропаганда війни

436-2 Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників

442 Геноцид

444  Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист

445 Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
Сьогодні день народження святкують
 • Микола Мазур
  Микола Мазур
  суддя Великої Палати Верховного Суду
 • Олександр Сарбей
  Олександр Сарбей
  суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області