Кабмін затвердив Положення про проходження служби у Бюро економічної безпеки

10:37, 4 грудня 2022
Серед іншого визначено порядок обчислення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років особам, які мають спеціальні звання БЕБ.
Кабмін затвердив Положення про проходження служби у Бюро економічної безпеки

Рішенням Уряду від 29 листопада 2022 р. №1333 затверджено Положення про проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України.

Актом визначено:

 • загальні положення проходження служби у БЕБ;
 • призначення на посаду в БЕБ;
 • види, присвоєння, позбавлення, пониження та поновлення спеціальних звань середнього, старшого та вищого начальницького складу БЕБ;
 • обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам, які мають спеціальні звання БЕБ;
 • проходження підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації осіб, які мають спеціальні звання БЕБ;
 • права, обов’язки та відповідальність;
 • відпустки;
 • звільнення із служби тощо.

Зокрема визначено, що на вакантну посаду гласного/негласного штатного працівника, який має спеціальне звання БЕБ, призначається особа, переможець конкурсу або гласний/негласний штатний працівник у разі його переведення на рівнозначну, нижчу вакантну посаду або на вищу посаду.

Під час призначення на посаду в БЕБ особа попереджається про проведення щодо неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя, про що надає згоду.

Особи, які не мають досвіду роботи в державних органах на посадах, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов’язкове стажування в БЕБ строком від трьох до шести місяців.

Порядок стажування в БЕБ визначається Директором БЕБ.

Для обчислення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років особам, які мають спеціальні звання БЕБ, зараховується служба, визначена в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб”, у календарному обчисленні (один місяць служби за один місяць).

Порядок обчислення стажу для виплати надбавки за вислугу років особам, які мають спеціальні звання БЕБ, встановлюється Директором БЕБ.

До вислуги років особам, які мають спеціальні звання БЕБ, додатково зараховується час їх навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних закладах вищої освіти, а також в інших закладах освіти, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на службу до БЕБ або до призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби.

Призначення, переведення осіб, які мають спеціальні звання БЕБ, здійснюється:

на вищі посади — за поданням конкурсних комісій, що проводять конкурс на зайняття посад працівників БЕБ у порядку, передбаченому Законом;

на рівнозначні посади для більш ефективного виконання покладених завдань з урахуванням інтересів служби у межах підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ — у зв’язку із проведенням організаційно-штатних заходів, скороченням штату або посад;

на нижчі посади у межах підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ:

у зв’язку із проведенням організаційно-штатних заходів, скороченням штату або посад в разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

за станом здоров’я — на підставі рішення медичної комісії;

за ініціативою особи, яка має спеціальне звання БЕБ.

Переведення осіб, які мають спеціальні звання БЕБ, на вищі посади, рівнозначні посади та нижчі посади здійснюється виключно за згодою таких осіб. У наказах по особовому складу про переведення осіб, які мають спеціальні звання БЕБ, на нижчі або рівнозначні посади зазначаються підстави такого переведення.

Переведення особи, яка має спеціальне звання БЕБ, може здійснюватися за її ініціативою, ініціативою прямих керівників (начальників), які порушили питання про таке переведення.

Особи, які мають спеціальне звання БЕБ, зобов’язані проходити службу там, де це викликано інтересами служби і обумовлено наказами керівника, до повноважень якого належить право призначення на посаду та звільнення з посади особи, яка має спеціальне звання БЕБ.

Переведення особи, яка має спеціальне звання БЕБ, здійснюється на підставі наказу про звільнення із займаної посади та направлення для подальшого проходження служби до територіального управління БЕБ та наказу про призначення на посаду в територіальному управлінні БЕБ, до якого переводиться особа, яка має спеціальне звання БЕБ.

Посада вважається вищою, якщо за такою посадою передбачено вище спеціальне звання БЕБ, а за умови рівних спеціальних звань БЕБ — більший розмір посадового окладу. У разі коли за керівною посадою передбачено нижче спеціальне звання БЕБ, але вищий посадовий оклад порівняно з посадою, що не є керівною, вищою вважається керівна посада. Рівнозначними посадами вважаються посади, до яких визначені однакові посадові оклади, спеціальне звання БЕБ.

У разі організаційно-штатних змін, внаслідок яких скорочується посада особи, яка має спеціальне звання БЕБ, така особа персонально письмово попереджається про можливе наступне звільнення із служби за два місяці до такого звільнення.

Перебування особи, посада якої скорочена, на лікарняному, у відрядженні чи у відпустці не є перешкодою для її призначення на іншу посаду або звільнення із служби відповідно до цього Положення, за умови наявності персонального письмового попередження у строк, встановлений абзацом першим цього пункту. Датою звільнення в цьому разі є останній день відрядження, відпустки, лікарняного.

У разі організаційно-штатних змін переважне право на залишення на службі у БЕБ надається особам з більш високими кваліфікацією та досягненнями у службовій діяльності. За рівних умов щодо кваліфікації та досягнень у службовій діяльності перевага в залишенні на службі надається особам, які мають таке право відповідно до вимог законодавства.

Особи, які мають спеціальні звання БЕБ, можуть бути переведені у центральному апараті БЕБ, з територіальних управлінь БЕБ до центрального апарату БЕБ, а також з центрального апарату БЕБ до територіальних управлінь БЕБ та між територіальними управліннями БЕБ за їх згодою на іншу нижчу або рівнозначну вакантну або тимчасово вакантну посаду, крім посад керівників територіальних управлінь БЕБ та їх заступників, керівників підрозділів центрального апарату БЕБ та їх заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Директором БЕБ за поданням конкурсних комісій, що проводять конкурс на зайняття посад працівників БЕБ.

Нижче наводимо текст Положення.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Info news social link
Обрання нового голови Касаційного господарського суду Верховного Суду, онлайн
Обрання нового голови Касаційного господарського суду Верховного Суду, онлайн
Головне за день
Сьогодні день народження святкують
 • Василь Бородій
  Василь Бородій
  суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду
 • Ігор Садовий
  Ігор Садовий
  голова Запорізького окружного адміністративного суду
 • Віталій Мартинюк
  Віталій Мартинюк
  заступник голови Львівського окружного адміністративного суду