Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 30 травня

13:27, 30 травня 2024
Уряд затвердив Порядок реалізації експериментального проекту щодо процедури ведення Електронного реєстру нотаріальних дій.
Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 30 травня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів у четвер, 30 травня, провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів захисту прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та інших вразливих груп дітей». Законопроектом пропонується реорганізувати систему сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом виключення із сімейних форм виховання «дитячого будинку сімейного типу», переведення діючих дитячих будинків сімейного типу в статус прийомної сімʼї. Зокрема, пропонується встановити, що прийомна сімʼя - сімʼя, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та у випадках, встановлених КМУ - дітей, які залишились без батьківського піклування. Передбачено, що кількість дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без батьківського піклування, у прийомній сімʼї не може перевищувати шести дітей, крім випадку коли всі влаштовані в прийомну сімʼю діти є рідними братами та сестрами. Загальна кількість дітей у прийомній сімʼї, враховуючи осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23-х років та рідних дітей, не може перевищувати восьми осіб, крім випадку, коли в прийомну сімʼю влаштовано понад шість дітей, які є рідними братами та сестрами.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення механізмів захисту прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та інших вразливих груп дітей». Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України з метою  реорганізації системи сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом виключення із сімейних форм виховання «дитячого будинку сімейного типу» та переведення діючих дитячих будинків сімейного типу в статус прийомної сімʼї.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізмів захисту прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та інших вразливих груп дітей». Законопроектом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України з метою  реорганізації системи сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом виключення із сімейних форм виховання «дитячого будинку сімейного типу» та переведення діючих дитячих будинків сімейного типу в статус прийомної сімʼї.

- Схвалено проект Закону «Про основні засади державної кліматичної політики». Законопроектом передбачено визначення правових та організаційних засад державної кліматичної політики, спрямованої на забезпечення низьковуглецевого розвитку України, досягнення кліматичної нейтральності, адаптації до зміни клімату, виконання міжнародних зобовʼязань України у зазначеній сфері, а також засади удосконалення національної системи інвентаризації антропогенних викидів із джерел викидів парникових газів та абсорбції поглиначами парникових газів, функціонування національної системи відстеження впровадження політик і заходів та прогнозування у сфері зміни клімату.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до статті 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду». Законопроектом пропонується посилити адміністративну відповідальність за порушення правил охорони та використання територій та обʼєктів природно-заповідного фонду, передбачене статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме збільшити розміри накладення штрафів на громадян та посадових осіб за здійснення в межах територій та обʼєктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, а також територій, зарезервованих для наступного заповідання, забороненої господарської та іншої діяльності, порушення інших вимог режиму цих територій та обʼєктів, самовільну зміну їх меж, невжиття заходів для попередження і ліквідації негативних наслідків аварій або іншого шкідливого впливу на території та обʼєкти природно-заповідного фонду.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування». Законопроектом пропонується активізувати перелік повідомлень та застережень України у звʼязку із набранням чинності або припиненням дії низкою міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування, а також набранням чинності протоколами про внесення змін до чинних міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування.

- Викладено у новій редакції, з метою приведення у відповідність до ЗУ «Про публічні електронні реєстри», Порядок ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації України. У Порядку передбачено вимоги до публічного реєстратора та створювача реєстрової інформації Державного реєстру документів страхового фонду документації України; перелік складових, що включаються до набору реєстрових даних Реєстру; визначено процедуру надання витягу з Реєстру, підстави для відмови у здійсненні реєстрації обʼєкта в Реєстрі тощо. 

- Внесено зміни у додаток до постанови КМУ від 16.12.2015 N 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання» з метою приведення його у відповідність до ЗУ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» у частині використання термінології. Внесено зміни до Положення про Міністерство цифрової трансформації задля приведення його у відповідність до положень ЗУ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», зокрема, в частині використання понять «у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг».

- Внесено зміни до вимог до створення та перевірки удосконалених електронних підписів та печаток, що базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, затверджених постановою КМУ від 12.12.2023 N 1298. Виключено положення вимог, які регулюють питання: створення та надання інформації щодо статусу кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також перевірки удосконалених електронних підписів та печаток, що базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів; застосування вимог ряду ДСТУ щодо реалізації криптографічних алгоритмів у засобах удосконаленого електронного підпису, та урахування ряду криптографічних параметрів під час застування вітчизняних криптографічних алгоритмів; необхідності підтвердження реалізації у засобах удосконаленого електронного підпису вимог криптографічного захисту інформації експертним висновком або іншим документом відповідно до закону; обовʼязковості застосування підписувачами та створювачами електронної печатки електронної позначки часу.

- Викладено у новій редакції Порядок укладення охоронних договорів на памʼятки культурної спадщини, щойно виявлені обʼєкти культурної спадщини чи їх частини, зокрема, оптимізовано процедуру підготовки охоронних договорів у цифровому форматі. Затверджено форми охоронного договору на памʼятку культурної спадщини чи її частину та охоронного договору на щойно виявлений обʼєкт культурної частини чи його частину.

- Внесено зміни до Положення про Єдиний державний веб-портал цифрової освіти «Дія.Освіта». Передбачено забезпечення здійснення навчання (за технічної можливості) за різними освітніми (навчальними) програмами з використанням освітніх матеріалів надавачів освітніх послуг за допомогою функціональних можливостей функціоналу «Модуль - «ІТ-студії» Веб-порталу цифрової освіти, а також проведення опитування на Веб-порталі цифрової освіти для виявлення думки громадськості щодо наявних на ньому освітніх матеріалів, процесів дистанційного навчання.

- Затверджено, відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 3 «Прикінцеві положення» ЗУ «Про оголошення природних територій міста Моршина, природних територій Моршинського родовища мінеральних лікувальних розсолів та природних територій Нинівського родовища мінеральних лікувальних вод (розсолів) Львівської області курортом державного значення» та частини третьої статті 29 ЗУ «Про курорти», режим округу і зон гірничо-санітарної охорони курорту Моршин Львівської області, а саме: режим першої зони (зони суворого режиму), режим другої зони (зони обмежень), режим третьої зони (зони спостережень). Доручено Львівській обласній державній адміністрації (військовій адміністрації) забезпечити у шестимісячний строк проведення заходів щодо визначення в натурі (на місцевості) меж округу і зон гірничо-санітарної охорони курорту Моршин Львівської області відповідно до проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій оздоровчого призначення і внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель у межах округу і зон гірничо-санітарної охорони зазначеного курорту, а також встановлення режиму округу і зон гірничо-санітарної охорони курорту Моршин Львівської області.

- Затверджено, відповідно до пункту 1-1 частини другої статті 9 ЗУ «Про громадянство України», Порядок складання іспитів з основ Конституції України, історії України. Порядок визначає механізм складання іспитів з основ Конституції України, історії України для іноземців, осіб без громадянства, які мають намір бути прийнятими до громадянства України, та громадян України, які для прийняття до громадянства України подали зобовʼязання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою. Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти, що дозволять забезпечити розроблення нормативів, стандартизованих методик оцінки результатів, програмних засобів для проведення іспитів; розроблення програм та завдань для проведення іспитів та їх експертизу; організаційно-технологічне та технічне забезпечення проведення іспитів, первинну та фахову експертизу результатів; створення та адміністрування програмно-апаратного комплексу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для обробки та перевірки результатів іспитів; технічне оснащення для проведення іспитів, виготовлення сертифікатів про складання іспитів та ведення їх обліку. Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які перебувають у закладах охорони здоровʼя» на 929,7 тис. гривень (із них оплата праці - 762 тис. гривень) та збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» на 929,7 тис. гривень (із них оплата праці - 762 тис. гривень).

- Внесено зміни до постанови КМУ від 25.07.2023  N 771 «Деякі питання реалізації експериментального проекту з водозабезпечення у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях». Включено Харківську обласну військову державну адміністрацію до учасників експериментального проекту з водозабезпечення та відповідно дозволено громадам Харківської області застосовувати спрощену дозвільну процедуру та скорочення термінів реалізації проектів будівництва (реконструкції, відновлення) артезіанських свердловин у закладах охорони здоровʼя Харківської області з метою недопущення гуманітарної кризи, спричиненої відсутністю питного водопостачання в м. Харкові у разі пошкодження систем централізованого питного водопостачання ворожими обстрілами рф.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів. Удосконалено механізм надання державної підтримки сільгосптоваровиробникам, які використовують меліоровані землі та провадять с/г діяльність на землях с/г призначення із застосуванням гідротехнічної меліорації, для проведення робіт з реконструкції/модернізації існуючих та/або будівництва нових меліоративних систем, а також організаціям водокористувачів, для відновлення переданих у власність таким організаціям непрацюючих насосних станцій та/або насосних станцій, показники продуктивності яких є нижчими за визначений КМУ рівень. Удосконалено процедуру подання документів, їх розгляд комісією, прийняття рішення щодо виплати бюджетної дотації та механізм спрямування коштів та посилено контроль за дотриманням законодавства при наданні державної підтримки.

- Погоджено пропозицію Міністерства юстиції стосовно реалізації експериментального проекту щодо реєстрації вчинених нотаріусами нотаріальних дій в Електронному реєстрі нотаріальних дій протягом двох років з дня, наступного за днем опублікування Міністерством юстиції в Офіційному віснику України рішення про початок функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо процедури ведення Електронного реєстру нотаріальних дій. Передбачено, що метою експериментального проекту є встановлення єдиного підходу до ведення Реєстру для забезпечення функціонування уніфікованої системи відомостей про вчинені нотаріальні дії.

- Внесено зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні з метою забезпечення операційної безпеки обʼєднаної енергетичної системи України, що може виникнути через масовані обстріли обʼєктів критичної енергетичної інфраструктури, за рахунок залучення імпорту електроенергії з країн ЄС. Передбачено, що оператор системи розподілу зобовʼязаний у разі застосування за командою оператора системи передачі з операційної безпеки заходів з примусового обмеження електропостачання до споживачів не застосовувати такі заходи до непобутових споживачів, у загальному обсязі споживання електричної енергії яких у кожній розрахунковій годині обсяг придбаної імпортованої електричної енергії становить не менше 80 відсотків. У разі коли обсяг придбаної імпортованої електричної енергії у відповідній розрахунковій годині менше 80 відсотків загального обсягу споживання таким споживачем у кожній розрахунковій годині, оператором системи розподілу відновлюється застосування заходів з примусового обмеження електропостачання починаючи з часу виявлення такого факту і до завершення доби постачання.

- Затверджено Порядок та умови надання у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Передбачено, що субвенція спрямовується на: завершення розпочатих у 2023 році робіт з реконструкції, реставрації, добудови, капітального та поточного ремонту наявних приміщень (окремих будівель, споруд або частин будівель) та/або придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, в тому числі довгострокового користування для облаштування нових притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, денних центрів соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та створення в них захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів; придбання автомобілів (мінівенів, позашляховиків) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, новоутворених та тих, що вже функціонують при центрах соціальних служб, інших загальних службах підтримки постраждалих осіб, спеціалізованих службах підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

- Внесено зміни до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з метою приведення його у відповідність із ЗУ N 3563-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку зміни цільового призначення земельних ділянок для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України». Доповнено назву висновку, який видається уповноваженим органом містобудування та архітектури, а також переліки відомостей, які містяться в електронних документах та заявах про їх видачу, що створюються з використанням Реєстру будівельної діяльності електронної системи, відомостей, які вносяться до зазначеного Реєстру та згруповані в уніфіковані комплексні типи відомостей згідно з додатком 6 до Порядку, та набір комплексних типів відомостей, який використовується для створення та внесення електронного документа до Реєстру будівельної діяльності електронної системи згідно з додатком 7 до Порядку.

- Затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із заготівлі та тестування донорської крові та компонентів крові незалежно від їх кінцевого призначення, переробки, зберігання, розподілу та реалізації донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії.

- Погоджено пропозицію Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту з декларування відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах, створених з використанням профілів безпеки інформації. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Метою експериментального проекту є підвищення рівня захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, оптимізація процесу державної експертизи та підтвердження відповідності комплексних систем захисту інформації в системах.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 28.03.2018 N 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей». Надано утвореним підрозділам з питань ветеранської політики в обласних, Київській міській, районних в місті Києві державних адміністраціях, які забезпечують на відповідній території реалізацію державної ветеранської політики, повноваження стосовно виконання окремих положень, передбачених Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, зокрема, прийняття заяви про призначення грошової компенсації, про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, отримання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо. Передбачено проведення перерахунку розміру призначеної грошової компенсації один раз на рік з урахуванням показника опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, визначеної Мінінфраструктури станом на 1 січня поточного року, за умови, що грошова компенсація не виплачена. Визначено, що право на призначення грошової компенсації за умови перебування на квартирному обліку до 01.06.2024 мають члени сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти), померли, а також учасники бойових дій на території інших держав, яким до 01.06.2024 встановлено І-ІІ групу інвалідності, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, повʼязаних із перебуванням у цих державах. Зменшено термін використання коштів грошової компенсації до одного року з часу зарахування коштів на спеціальний рахунок, крім осіб, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України у звʼязку з військовою агресією РФ проти України, а також, які перебувають в полоні чи вважаються безвісти зниклими. Такі особи матимуть право використовувати кошти під час воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування. Заборонено використовувати грошову компенсацію на придбання одержувачем грошової компенсації житла у членів сімʼї першого та другого ступеня споріднення тощо.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 18.04.2018 N 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». Надано утвореним підрозділам з питань ветеранської політики в обласних, Київській міській, районних в місті Києві державних адміністраціях, повноваження на виконання окремих повноважень, передбачених Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, зокрема, прийняття заяви про призначення грошової компенсації, про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, отримання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо. Передбачено право на призначення грошової компенсації внутрішньо переміщеним особам, яких взято на квартирний облік до 01.06.2024. Відтерміновано право на отримання грошової компенсації внутрішньо переміщеним особам, яким вручено підозру у звʼязку із вчиненням ними злочину проти України. Передбачено невключення в розрахунок розміру грошової компенсації повнолітніх членів сімʼї одержувача, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду у звʼязку із вчиненням ними злочину проти України тощо.

- Внесено, з метою дотримання умов експорту окремих товарів на митну територію держав - членів Європейського Союзу в рамках дії тимчасових заходів лібералізації торгівлі, що застосовуються до української продукції відповідно до Угоди про асоціацію, зміни до постанови КМУ від 27.12.2023 N 1402 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік». Доповнено постанову новим додатком «Обсяги квот товарів, експорт яких до держав - членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню», до якого включено окремі сільськогосподарські товари (цукор з квотою обсягом 0 тонн, мʼясо та їстівні субпродукти свійської птиці та мʼясо індиків та їстівні субпродукти індиків).

- Погоджено пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту з впровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі з використанням системи електронного документообігу електронна товарно-транспортна накладна у сфері внутрішніх вантажних перевезень. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Експериментальний проект спрямований на вдосконалення законодавчого врегулювання у сфері діяльності автомобільного транспорту в Україні в частині переходу на електронний документообіг електронної товарно-транспортної накладної, в тому числі на окремі види вантажів (молочної сировини, високооктанових кисневмісних домішок, нафтопродуктів (нафти), хлібобулочних виробів, деревини) з використанням системи електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної, її вдосконалення, інтеграцію з існуючими державними електронними інформаційними ресурсами (інформаційно-комунікаційними системами) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та тестування їхньої взаємодії, а саме: системою зважування в русі (WIM), єдиним реєстром товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв, єдиною державною системою електронного обліку деревини, інформаційними системами Укртрансбезпеки.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 01.09.2023 N 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». Збільшено терміни для приведення житлових умов в місцях тимчасового проживання у відповідність з мінімальними вимогами з можливістю залучення міжнародних неурядових організацій, міжнародних донорів, благодійних організацій. Визначено механізм перевірки наявності у власності ВПО житлових приміщень (площею не менш як 13,65 кв. метра на одного члена сімʼї), що розташоване на територіях, не включених до наказу Мінреінтеграції від 22.12.2022 N 309, або на територіях, включених до переліку територій, щодо яких визначено дату завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або дату завершення тимчасової окупації та які є придатними для проживання. Уточнено  механізм поселення ВПО в місця тимчасового проживання на строк до 60 днів за відсутності документів що посвідчують особу. Визначено обмеження щодо виключення місць тимчасового проживання з переліку, якщо в таких місцях тимчасового проживання проведено роботи з їх реконструкції або ремонту або інші роботи з метою приведення їх у відповідність до мінімальних вимог, за рахунок міжнародних неурядових організацій, міжнародних донорів, благодійних організацій.

- Внесено зміни у додаток 1 «Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню» до постанови КМУ від 27.12.2023 N 1402 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік». Замінено квоту обсягом 0 тонн на експорт вугілля кам’яного, антрациту; брикетів, котунів та аналогічних видів твердого палива, одержаних з кам’яного вугілля, квотою обсягом 1 153 тис. тонн з метою забезпечення роботи державних вугледобувних підприємств та реалізації енергетичного вугілля на експорт.

- Внесено зміни до Типового положення про бюджетний (комунальний) заклад «Центр надання соціальних послуг», Типового положення про республіканський Автономної Республіки Крим, обласний, Київський та Севастопольський міський центр соціальних служб, Типового положення про районний, міський, районний у місті, селищний, сільський центр соціальних служб, Порядку створення та діяльності сім'ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя, Порядку виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя та оплати послуги патронату над дитиною, Типового договору про патронат над дитиною, Примірного договору про умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім'єю патронатного вихователя. Передбачено для надавачів соціальних послуг повноваження щодо: проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед жителів громад про важливість для дітей сімейного виховання, потребу у розвитку патронату над дітьми, сімейних форм виховання; участі у заходах, спрямованих на пошук кандидатів у патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі. Розширено коло повнолітніх осіб, які можуть бути помічниками патронатних вихователів, передбачено допомогу у пошуку кандидата у помічники патронатного вихователя, а також запроваджено грошове забезпечення помічників патронатних вихователів з чітким урегулюванням їхніх повноважень. Врегульовано строки оцінки сімейної ситуації та житлово-побутових умов сім'ї кандидатів у патронатні вихователі. Забезпечено можливість надання послуги патронату над дитиною сім'єю патронатного вихователя для дитини з іншої територіальної громади з врегулюванням особливостей співпраці громад за місцем проживання (перебування) дитини, над якою здійснюється патронат та за місцем запровадження відповідної послуги. Передбачено вжиття заходів щодо повернення сімей патронатних вихователів/дітей (вихованців) з територій активних бойових дій чи тимчасово окупованих територій, на територію, підконтрольну Уряду України, та створення їм належних умов перебування. Вдосконалено можливості щодо профілактики професійного вигорання, відновлення потенціалу та підвищення професійної компетентності патронатного вихователя та його помічника між влаштуванням дітей під патронат. Прискорено строки призначення i виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення при влаштуванні дитини у сім'ю патронатного вихователя. Передбачено забезпечення починаючи з 01.06.2024 встановлення розміру грошового забезпечення патронатних вихователів на рівні трьох мінімальних заробітних плат на місяць тощо.

- Схвалено Стратегію формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2035 року, яка визначає основні стратегічні цілі системного підходу до проблеми зміни клімату та забезпечує формування цілісної і послідовної державної політики у сфері зміни клімату відповідно до політики міжнародних організацій з урахуванням провідних світових технологій і практики, а також особливостей національних умов, можливостей, потреб і пріоритетів. Затверджено операційний план заходів з реалізації Стратегії у 2024-2026 роках.

-Схвалено проект Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо повернення Україною Сполученим Штатам Америки певної економічної допомоги. Проект Угоди визначає керівні принципи співпраці між урядами Сполучених Штатів Америки та України, а також окреслює умови погашення фінансування економічної допомоги, яка надається відповідно до підписаного 24.04.2024 Президентом Сполучених Штатів Америки Закону США «Про додаткові асигнування на безпеку України на 2024 рік», яким передбачено, зокрема, фінансування на загальну суму 7,899 млрд дол. США, з яких 7,849 млрд дол. США передбачено спрямувати на економічну підтримку Державного бюджету України.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2024 рік у спеціальному фонді державного бюджету для реалізації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційних проектів, перерозподіл видатків розвитку шляхом: зменшення їх обсягу за програмою «Відновлення і розвиток стійкої національної моделі медичної галузі України» на 216 млн. 642,1 тис.гривень за проектом Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя» (HEAL Ukraine); збільшення їх обсягу за програмою «Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей» на 216 млн. 642,1 тис. гривень, у тому числі за проектами Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» - 175 млн. 925,2 тис. гривень і «Додаткове фінансування проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» - 40 млн. 716,9 тис. гривень.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх» на 10 млн. 598,8 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Фінансова підтримка громадських обʼєднань фізкультурно-спортивного спрямування» на 10 млн. 598,8 тис. гривень з метою збільшення видатків для проведення Національним олімпійським комітетом заходів, спрямованих на посилення боротьби з недопуском російських і білоруських спортсменів до участі у змаганнях міжнародного рівня, а також проведення заходів з популяризації фізичної культури і спорту та забезпечення розвитку олімпійського руху і спорту в Україні.

- Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «Тячів».

- Здійснено відстрочення платежів за заборгованістю державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» перед державою за Субкредитною угодою для проекту розвитку Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль» між КМУ, представленим Міністерством фінансів, Державним міжнародним аеропортом «Бориспіль» та відкритим акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» від 22.09.2005 N 13000-04/70, яка була укладена відповідно до Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль», ратифікованої Законом України від 16.06.2005 N 2669-IV, постанови КМУ від 21.09.2005  N 938 «Про фінансування проекту розвитку Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль», та Кредитної угоди для Проекту розвитку Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль» між Японським банком міжнародного співробітництва та КМУ від 29.03.2005 N UKR-P1. Відстрочення платежів здійснюється на умовах, передбачених Договором про відтермінування від 12.05.2023 N UKR-R1-D між Україною в особі Міністра фінансів і Японським агентством міжнародного розвитку на суму 1 млрд. 659 млн. 624 тис. 247 єн.

- Спрямовано залишки коштів станом на 01.01.2024, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від плати за послуги, надані Державною службою геології та надр, отримані як плата (збір) за вторинну (оброблену) геологічну інформацію при оформленні спеціального дозволу на користування надрами, у сумі 54 млн. 446,6 тис. гривень Міністерству оборони на програму «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» на закупівлю запасних та комплектувальних частин для озброєння і військової техніки.

- Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «Сміла».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
Головне про суд
Сьогодні день народження святкують
 • Сергій Новов
  Сергій Новов
  суддя Київського апеляційного суду
 • Олег Ярмолюк
  Олег Ярмолюк
  суддя Хмельницького апеляційного суду
 • Юрій Градовський
  Юрій Градовський
  суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду