Парламент схвалив зміни до законів про нотаріат, іпотеку та про виконавче провадження

14:57, 21 июня 2022
Верховна Рада ухвалила за основу зміни до низки законів стосовно приватизації державного і комунального майна.
Парламент схвалив зміни до законів про нотаріат, іпотеку та про виконавче провадження

21 червня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект 7451«Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та інших законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави».

Законопроектом пропонується внести зміни, згідно яких:

 • забороняється проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації та викупу об’єктів великої приватизації на період дії правового режиму воєнного стану;
 • забороняється приватизація об’єктів, які розташовані на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується Кабміном;
 • встановлюється анонімність інформації щодо учасників аукціону та покупців;
 • об’єкти приватизації можуть об’єднуватися в пули із кількох об’єктів;
 • підготовка об’єктів великої приватизації здійснюватиметься без залучення радників;
 • спрощується порядок здійснення заходів з підготовки об’єктів до приватизації;
 • скасовується необхідність оприлюднення повідомлень про хід і результати приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;
 • скорочуються зобов’язання сторін, передбачених умовами аукціону, викупу, у договорі купівлі-продажу;
 • право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця незалежно від отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, якщо отримання такого дозволу вимагається законом тощо.

Як зазначає голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, зміни до різних законодавчих актів в частині приватизації державного та комунального майна умовно можна поділити на 2 групи.

І група (зміни на період дії воєнного стану):

 1. Не проводяться аукціони з продажу об’єктів великої приватизації та їх викуп.
 2. Не проводиться приватизація об’єктів, які розташовані на територіях адмін.-тер. одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується КМУ.
 3. Фонд держмайна щомісячно подає до Комітету ВРУ, що відає питаннями приватизації, інформацію про призначені електронні аукціони, результати продажу держмайна та пропозиції до законодавства.
 4. Документи, які подаються для участі в електронному аукціоні, можуть бути складені в електронній формі та підписані кваліфікованим електронних підписів.
 5. Відомості про кожного учасника аукціону є анонімними (закритими).
 6. Розмір гарантійного внеску на електронних аукціонах об’єктів малої приватизації встановлюється аукціонною комісією в розмірі: 10 розмірів мінімальних заробітних плат – для об’єктів, стартова ціна яких становить від 1 до 500 тисяч гривень; 10 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації – для об’єктів, стартова ціна яких становить більше 500 тис. грн.
 7. Стартова ціна об’єкта визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості.

ІІ група (зміни, не пов'язані з воєнним станом):

 1. Установлено, що керівником (або в.о.) державного унітарного підприємства (крім підприємств, включених до переліку об’єктів держвласності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки, або до переліку об’єктів великої приватизації держвласності), щодо якого прийнято рішення про приватизацію, може бути призначена особа за сумісництвом, якщо таке сумісництво не заборонено спеціальним законом для окремих категорій осіб. Особа може бути керівником за сумісництвом одночасно не більше ніж на 5 державних унітарних підприємствах, балансова вартість майна жодного з яких не перевищує 100 млн грн.
 2. Встановлено, що тимчасово на період приватизації об’єктів спиртової та лікерогорілчаної галузі в рамках Програми реформування та розвитку спиртової галузі наявність накладеного виконавцем в процесі виконавчого провадження арешту майна Державного підприємства спиртової та лікерогорілчаної промисловості “Укрспирт” не перешкоджає продажу шляхом приватизації такого майна.
 3. Якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни визнається таким, що не відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, то орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни відповідно до цієї частини (на 50%).

Також законопроектом також вносяться зміни до законодавчих актів України щодо окремих питань управління державною власністю; нотаріату; іпотеки; виконавчого провадження; державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; примусового відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану; надання спеціальних дозволів користування природними ресурсами; оформлення відповідних дозвільних документів та ліцензій у сферах охорони праці, обігу спирту, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, безпечності та якості харчових продуктів тощо.

Зміни до закону про нотаріат

Внесення до Єдиного реєстру боржників державного або комунального підприємства не є підставою для відмови у посвідченні укладеного в процесі приватизації договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу такого підприємства.

Наявність заборони відчуження або накладеного виконавцем в процесі виконавчого провадження арешту державного або комунального майна, відсутність згоди кредитора на продаж державного або комунального майна, що перебуває в заставі (іпотеці), не є підставою для відмови в нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу, що укладається в процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке майно. При цьому згода кредитора і набувача на укладення такого договору не вимагається

Тимчасово на період приватизації об’єктів спиртової та лікерогорілчаної галузі в рамках Програми реформування та розвитку спиртової галузі наявність заборони відчуження або накладеного виконавцем в процесі виконавчого провадження арешту майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт”, а також відсутність згоди кредитора на продаж такого майна, якщо воно перебуває в заставі (іпотеці), не є підставою для відмови в нотаріальному посвідченні договору купівліпродажу такого майна, який укладається у процесі приватизації.

Зміни до закону про іпотеку

Відчуження предмету іпотеки у випадку продажу в процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, його структурного підрозділу, до складу якого входить такий предмет іпотеки, здійснюється без згоди іпотекодержателя.

Правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним, за виключенням укладеного в процесі приватизації договору купівлі- продажу єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємству, до складу якого входить таке майно.

Зміни до закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Відмова в державній реєстрації не застосовується у разі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке було придбане у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, на підставі договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації.

Тимчасово на період приватизації об’єктів спиртової та лікерогорілчаної галузі в рамках Програми реформування та розвитку спиртової галузі наявність зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно Державного підприємства “Укрспирт” не є підставою для відмови в державній реєстрації прав на таке майно якщо воно було придбане на підставі договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації.

Зміни до закону про управління об’єктами державної власності

Керівником (виконуючим обов’язки керівника) державного унітарного підприємства (крім підприємств, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, або до переліку об’єктів великої приватизації державної власності), щодо якого прийнято рішення про приватизацію, може бути призначена особа за сумісництвом, якщо таке сумісництво не заборонено спеціальним законом для окремих категорій осіб. Особа може бути керівником за сумісництвом одночасно не більше ніж на п’яти державних унітарних підприємствах, балансова вартість майна жодного з яких не перевищує ста мільйонів гривень.

Зміни до закону про виконавче провадження

Після переходу в процесі приватизації права власності на єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну такого державного або комунального підприємства як сторони виконавчого провадження покупцем відповідного єдиного майнового комплексу.

Виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі включення єдиного майнового комплексу боржника – державного або комунального підприємства, пакета акцій (часток) у розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу боржника – господарського товариства, до переліку об’єктів малої або великої приватизації, що підлягають приватизації;

відкриття виконавчого провадження після завершення приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, пакета акцій (часток) у розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу господарського товариства, якщо виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, стосується зобов’язань боржника – державного або комунального підприємства, господарського товариства, які виникли до завершення приватизації єдиного майнового комплексу відповідного державного або комунального підприємства, пакета акцій (часток) у розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу господарського товариства.

Наявність накладеного виконавцем в процесі виконавчого провадження арешту державного або комунального майна не перешкоджає продажу шляхом приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке майно

Тимчасово на період приватизації об’єктів спиртової та лікерогорілчаної галузі в рамках Програми реформування та розвитку спиртової галузі наявність накладеного виконавцем в процесі виконавчого провадження арешту майна Державного підприємства спиртової та лікерогорілчаної промисловості “Укрспирт” не перешкоджає продажу шляхом приватизації такого майна.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Youtube Право ТВ, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
«Как саперы»: Зеленский заявил, что ряд стран поддерживают Украину, но пытаются ослабить санкции
«Как саперы»: Зеленский заявил, что ряд стран поддерживают Украину, но пытаются ослабить санкции
Loading...
Главное за день
загрузка...