Кабмін змінив критерії критично важливих підприємств, які мають право на бронювання працівників

19:13, 7 червня 2024
Уряд прийняв нову постанову про визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки.
Кабмін змінив критерії критично важливих підприємств, які мають право на бронювання працівників
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін затвердив у новій редакції Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період. Відповідні зміни внесені постановою від 5 червня №650.

Отже, визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється за такими критеріями:

 • загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Нацбанку за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство, установа, організація;
 • сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Нацбанку за той самий період, що підтверджується довідкою відповідного обслуговуючого банку;
 • підприємство, установа, організація має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою КМУ від 4 березня 2015 р. №83;
 • підприємство, установа, організація має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади. Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, установи, організації, які мають важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) з урахуванням потреб територіальної громади;
 • відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства, установи, організації;
 • розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб — працівників на підприємстві, в установі, організації за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату), що підтверджується довідкою, наданою підприємством, установою, організацією;
 • підприємство, установа, організація є резидентом Дія Сіті.

До критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємств, установ та організацій належать:

 • спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, закордонні дипломатичні установи України, представництва міжнародних організацій згідно з переліком, затвердженим МЗС;
 • представництва донорських установ, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги згідно з переліком, затвердженим Секретаріатом КМУ;
 • Дослідницька служба Верховної Ради України, а також підприємства, установи та організації, що перебувають у сфері управління органів, які здійснюють управління державним майном, що забезпечує діяльність відповідно Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, згідно з переліками, затвердженими відповідними органами управління;
 • підприємства, установи та організації протезно-ортопедичної галузі, що визначені Мінсоцполітики критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері соціального захисту населення, які безпосередньо здійснюють протезування/ортезування.

Підприємства, установи та організації, які виробляють товари, виконують роботи і надають послуги з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, а також уповноважені суб’єкти управління об’єктами державної власності, які здійснюють регулювання, контроль та координацію діяльності таких підприємств, установ та організацій, визначаються Мінстратегпромом як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у разі відповідності критерію, визначеному підпунктом 4 цього пункту.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи, організації, крім підприємств, установ та організацій, зазначених в абзацах другому — шостому цього пункту, критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність 3 або більше критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність 2 або більше критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, а саме для таких підприємств, установ, організацій:

 • підприємства, установи та організації паливно-енергетичного комплексу, управителі багатоквартирних будинків — юридичні особи (суб’єкти господарювання), казенні підприємства пробірного контролю та підприємства, установи, організації, які забезпечують надання послуг і виконання робіт з експлуатації та комплексного обслуговування майна органів державної влади;
 • підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у сфері охорони здоров’я, ветеринарної медицини, освіти та науки, фізичної культури і спорту, соціального захисту (з включенням до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг) та належать до державної чи комунальної форми власності з включенням до Реєстру неприбуткових установ та організацій або утримуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, або надають населенню безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення, на постійній основі;
 • лінійні аудіовізуальні медіа, які здійснюють ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, програмне наповнення якого складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач, або які залучені до системи оповіщення, та їх афілійовані особи, а також державні та комунальні заклади культури;
 • підприємства, установи та організації, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, підприємства, установи та організації, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та/або вантажів, перевізники міського електричного транспорту.

Визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом, органом державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за відповідною сферою управління та галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

З метою визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період такі підприємство, установа, організація у разі відповідності критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, звертається до центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (за сферою управління чи галуззю національної економіки), або до обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, (військової адміністрації у разі її утворення), на території юрисдикції яких вони розташовані. До звернення додаються копії підтвердних документів, а також інформація про подання підприємством, установою, організацією в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується:

 • копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання; або
 • квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку; або
 • квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків; або поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

Орган, зазначений у пункті 5 цих Критеріїв та порядку, до якого надійшло звернення підприємства, установи, організації, зобов’язаний у строк не більш як 10 робочих днів з дня його отримання розглянути його на відповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, та за результатами розгляду прийняти одне з таких рішень:

 • про відповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, і визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 • про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку.

Рішення про відповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, і визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період повинне містити інформацію про код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; податковий номер платника податків; повне та скорочене найменування підприємства, установи, організації; критерії, яким відповідає підприємство, установа, організація.

Рішення про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, повинне містити інформацію про відмову у визначенні підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з обґрунтуванням невідповідності критеріям.

Копію рішення про відповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, і визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період орган, зазначений у пункті 5 цих Критеріїв та порядку, надсилає Мінекономіки та Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони).

Підтвердження статусу підприємства, установи, організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, здійснюється підприємством, установою, організацією не рідше ніж один раз на рік.

Підприємство, установа, організація для підтвердження зазначеного статусу подає відповідну заяву органу, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, до якої додаються копії підтвердних документів та інформація, зазначені у пункті 5 цих Критеріїв та порядку.

Рішення про підтвердження статусу підприємства, установи, організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, або про позбавлення такого статусу приймається у порядку, визначеному пунктом 6 цих Критеріїв та порядку.

Копію рішення про підтвердження статусу підприємства, установи, організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, або про позбавлення такого статусу орган, зазначений в абзаці другому цього пункту, в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки та Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони).

Критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період підприємствами, установами та організаціями можуть бути визначені:

 • підприємства, установи та організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг на платній та/або безоплатній основі, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, включені до переліку, затвердженого Міноборони;
 • підприємства, установи та організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб військових формувань (крім Збройних Сил), утворених відповідно до законів України, включені до переліків, затверджених центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво цими військовими формуваннями, СБУ, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги;
 • юридичні особи приватного права, установчі документи яких визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України від 5 липня 2012 р. № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації», які здійснюють виробництво/закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, включені до переліку, затвердженого Міноборони;
 • підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних роботизованих систем та зовнішніх екіпажів безпілотних роботизованих систем, підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з радіоелектронної боротьби в інтересах сил безпеки та оборони України, підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з тактичної медицини в інтересах сил безпеки та оборони України, критерії щодо яких визначені наказом Міноборони.

Підприємства, установи та організації, зазначені у підпункті 2 пункту 9 цих Критеріїв та порядку, належать до критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період у разі:

 • здійснення виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб військових формувань (крім Збройних Сил), утворених відповідно до законів України;
 • включення до переліків, затверджених центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво цими військовими формуваннями, СБУ, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги.

Юридичні особи приватного права, зазначені у підпункті 3 пункту 9 цих Критеріїв та порядку, належать до критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період у разі:

 • здійснення виробництва/закупівлі товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, та за умови відповідності критеріям, визначеним Міноборони;
 • включення до переліку, затвердженого Міноборони.

Підприємства, установи чи організації, а також юридичні особи приватного права, зазначені у пункті 9 цих Критеріїв та порядку, можуть бути визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період за умови відсутності у їх статутному капіталі частки держави, визначеної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом.

З метою визначення підприємств, установ чи організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період та включення їх до переліку такі підприємства, установи, організації звертаються до органів, зазначених у підпунктах 1—4 пункту 9 цих Критеріїв та порядку. До звернення додаються відповідні обґрунтування.

Органи, зазначені у підпунктах 1—4 пункту 9 цих Критеріїв та порядку, до яких надійшло звернення підприємства, установи чи організації, зобов’язані у строк не більш як 10 робочих днів з дня його отримання розглянути його та за результатами розгляду прийняти одне з таких рішень:

 • про визначення підприємства, установи чи організації критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період і включення його до переліку;
 • про відмову у визначенні підприємства, установи чи організації критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

Перелік повинен містити інформацію про код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; повне найменування підприємства, установи чи організації.

Статус критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період підприємства, установи та організації набувають одночасно з дня включення їх до переліків, зазначених у підпунктах 1—4 пункту 9 цих Критеріїв та порядку.

З метою підтвердження статусу критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період підприємства, установи та організації, зазначені у підпунктах 1—4 пункту 9 цих Критеріїв та порядку, не рідше ніж один раз на рік надають відповідне обґрунтування до органу, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період і включення їх до переліку, зазначеного у підпунктах 1—4 пункту 9 цих Критеріїв та порядку.

Копію рішення про визначення підприємства, установи чи організації критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період або копію рішення про підтвердження статусу критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період підприємства, установи чи організації орган, зазначений у пункті 9 цих Критеріїв та порядку, надсилає Мінекономіки та Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони).

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
Головне про суд
Сьогодні день народження святкують
 • Богдан Гриновецький
  Богдан Гриновецький
  голова Івано-Франківського апеляційного суду
 • Ігор Смолій
  Ігор Смолій
  суддя Окружного адміністративного суду міста Києва