Кабмін провів засідання: які рішення були прийняті 5 серпня

19:02, 5 серпня 2022
5 серпня відбулося засідання Уряду.
Кабмін провів засідання: які рішення були прийняті 5 серпня
Джерело фото: kmu.gov.ua

У п'ятницю, 5 серпня, Кабінет Міністрів провів засідання. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про особливості утворення акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Законопроектом пропонується  визначити процедуру утворення акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом», 100 відсотків акцій якого належать державі, та встановити порядок формування статутного капіталу Товариства, функціонування Товариства після створення. Задля забезпечення економічної безпеки та захисту інтересів держави передбачено обмеження, пов’язані із  забезпеченням збереження корпоративних прав держави, майна атомних електростанцій, ядерних матеріалів і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. 

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізму судового контролю за виконанням рішень судів та процедури встановлення або зміни способу виконання судових рішень». Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, якими, серед іншого, впроваджується можливість суду змінити спосіб і порядок виконання судового рішення про зобов’язання державного органу, державного підприємства передати (повернути) стягувачу майно. Проектом передбачається вдосконалення інституту судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, боржником за якими є суб’єкт владних повноважень та впровадження в цивільному та господарському судочинстві аналогічного інституту   судового контролю за виконанням судових рішень, боржниками за якими є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державне або комунальне підприємство. Також передбачено збільшення граничного строку розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення тощо.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність». Законопроектом пропонується викласти в новій редакції частину четверту статті 111-1 Кримінального кодексу України, що дозволить вивести з-під заборони частину господарської діяльності, яка має провадитись для забезпечення життєдіяльності територій навіть попри їх фактичну окупацію. Також не буде караною така діяльність, якщо вона не була добровільною, а здійснювалась під тиском окупаційних органів.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо особливостей діяльності на тимчасово окупованій території України». Законопроектом пропонується визначити перелік видів діяльності та заходів, які можливо здійснювати на тимчасово окупованих територіях, якщо при цьому не вчиняється пособництво державі-агресору. Також передбачається наділити КМУ, НБУ та незалежних регуляторів повноваженнями визначати особливості та встановлювати обмеження здійснення суб’єктами господарювання визначеного переліку видів діяльності та заходів, що дозволить у разі змін ситуації оперативно реагувати та обмежувати ті чи інші види діяльності чи заходи.

- Внесено зміни до Порядку здійснення дисциплінарного провадження, якими  виключено деталізований перелік суб’єктів прийняття рішення про порушення дисциплінарного провадження та уточнено коло осіб, які можуть залучатися до роботи дисциплінарної комісії. Також визначено процедуру проведення засідань дисциплінарної комісії дистанційно в режимі відеоконференції та оформлення за їх результатами матеріалів дисциплінарних справ в електронному вигляді. Визначено особливості перенесення засідання дисциплінарної комісії для надання пояснення державним службовцем. Внесено зміни до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби, відповідно до яких засідання Комісії може проводитись дистанційно в режимі відеоконференції.

- Внесено зміни до Порядку проведення інвентаризації земель, якими уточнено новий об’єкт інвентаризації земель - земельні ділянки, на яких розміщені меліоративні мережі або їх складова частина (складові частини). Визначено перелік відомостей, які зазначаються на робочому та зведеному інвентаризаційних планах у разі, коли об’єктом інвентаризації земель є земельні ділянки, на яких розміщені меліоративні мережі або їх складова частина (складові частини). Окреслено, що підставою для проведення інвентаризації зазначених земель є договір, укладений між організацією водокористувачів та розробником документації із землеустрою.

- Затверджено Порядок сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафів за порушення вимог Закону України «Про рекламу» щодо реклами послуг із працевлаштування.

- Внесено зміни до постанови КМУ «Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного стану» від 01.04.2022 р. № 39.  Передбачено, серед іншого, що на період воєнного стану фітосанітарні процедури на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), не здійснюються. Обстеження та моніторинг здійснюються державним фітосанітарним інспектором за наявності документа, що підтверджує відсутність на відповідній території ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, виданого в електронній або паперовій формі місцевою державною (військовою) адміністрацією чи органом місцевого самоврядування або оператором протимінної діяльності.

- Внесено зміни до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства. Зазначені зміни спрямовані на розширення переліку напрямів витрат, які покриваються за рахунок грантів, а саме для закупівлі ліцензійного програмного забезпечення, тварин, товарів та послуг, пов'язаних з виробництвом продукції/наданням послуг; послуг маркетингу та реклами; орендної плати за обладнання; придбання концесії на здійснення господарської діяльності. Уточнено умови для подання заяв на отримання мікрогранту; встановлено необхідну кількість балів для прийняття рішення про надання мікрогранту або про відмову у наданні мікрогранту. Надано можливість отримувачу доопрацювати бізнес-план для подальшого розгляду заяви Державним центром зайнятості.

- Внесено ряд змін до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, якими, серед іншого, передбачено, що отримувач може отримувати один грант або для створення одного нового переробного підприємства або збільшення потужностей  існуючих виробництв переробних підприємств. Також диференційовано кількість працевлаштованих в залежності від розміру наданого гранту. 

- Доповнено Перелік платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Мін’юсту, приміткою, відповідно до якої на проведення експертних досліджень щодо оцінки майна, що підлягає примусовому відчуженню в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, яка проводиться за рахунок коштів державного бюджету, за зверненням  військового командування,  органу, що прийняв рішення про таке відчуження, не поширюються вимоги постанови КМУ «Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції» від 27.07.2011 № 804.

- Внесено зміни до Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, якими передбачено, що в період дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування, коефіцієнт подання адвокатом акта застосовується у розмірі 1 (як для актів, поданих до 45 днів). Це дозволить врегулювати питання обчислення розміру винагороди адвокатів за надання безоплатної вторинної правової допомоги та забезпечення оплати їх послуг в період дії воєнного стану.

- Погоджено реалізацію у період з 1 липня 2022 р. по 30 вересня 2023 р. експериментального проекту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі. Затверджено Порядок реалізації зазначеного експериментального проекту.  

- Затверджено Порядок надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі. Порядком встановлюються умови та порядок подання заяв (звернень, запитів) на отримання електронних публічних послуг в автоматичному режимі, визначено механізм взаємодії інформаційно-комунікаційних систем для надання таких публічних послуг, окреслено порядок отримання результатів та інформування суб’єктів звернення.

- Виділено 31 621 845 гривень з резервного фонду державного бюджету для покриття витрат за червень 2022 за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, обласним державним адміністраціям для відповідних обласних військових адміністрацій та Міністерству розвитку громад та територій для Київської міської державної адміністрації (Київської міської військової адміністрації).

- Схвалено проект Додаткової угоди № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування заходу «Програма підтримки енергоефективності в Україні — ЕЕ4U» (ЕNI/2017/039-641). Укладання Додаткової угоди створить правові підстави для продовження періоду виконання Угоди на 3 роки – до 2028 року та збільшення суми співфінансування з боку Німеччини на 10 млн євро, а також дозволить удосконалити механізми співробітництва.

- Схвалено проект Додаткової угоди № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування заходу «Програма підтримки енергоефективності в Україні — ЕЕ4U-ІІ» (ЕNI/2018/041-189). Укладання Додаткової угоди створить правові підстави для продовження періоду виконання Угоди на 3 роки до 2028 року та дозволить внести зміни до управлінської та правової структури Фонду енергоефективності.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Youtube Право ТВ, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Info news social link
Зеленський: Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію
Зеленський: Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію
Головне за день
Сьогодні день народження святкують
 • Ірина Салійчук
  Ірина Салійчук
  начальник управління Верховного Суду
 • Людмила Салтан
  Людмила Салтан
  суддя Київського районного суду м. Одеси
 • Анатолій Єрьомін
  Анатолій Єрьомін
  суддя Вищого адміністративного суду України
загрузка...