В случае неиздания начальником госадминистрации распоряжения о мерах мобилизации руководитель ТЦК безотлагательно будет информировать Генштаб

15:50, 20 мая 2024
В случае неиздания в течение двух дней по каким-либо причинам начальником областной, Киевской городской госадминистрации распоряжения о проведении мероприятий по мобилизации такое распоряжение выдает руководитель ТЦК и безотлагательно доводит его до исполнителей, а также информирует об игнорировании Генштаб
В случае неиздания начальником госадминистрации распоряжения о мерах мобилизации руководитель ТЦК безотлагательно будет информировать Генштаб
Источник фото: dtkt.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кроме распределения полномочий по проведению мероприятий по мобилизации между различными органами Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560, предусматривает и очень сжатые сроки для уведомления об игнорировании местными властями распоряжений по мобилизации.

Например, в случае неиздания в течение двух дней по каким-либо причинам председателем (начальником) областной, Киевской городской госадминистрации распоряжения о проведении мероприятий по мобилизации такое распоряжение выдает руководитель областного (Киевского городского) ТЦК и безотлагательно доводит его до исполнителей. При этом руководитель ТЦК безотлагательно информирует об этом через оперативное командование Генеральный штаб Вооруженных сил.

Отже, відповідно до Порядку голови обласних, Київської міської держадміністрації (військових адміністрацій) з набранням чинності Указом Президента про продовження мобілізації та/або з отриманням розпорядження (завдання) Генштабу ЗСУ:

- невідкладно проводять засідання Ради оборони області з метою визначення першочергових завдань посадовим особам апарату та структурних підрозділів, підпорядкованим районним держадміністраціям (військовим адміністраціям) та органам місцевого самоврядування, керівникам територіальних органів Нацполіції та регіональних органів СБУ, закладам охорони здоров’я та ТЦК щодо організації та проведення призову резервістів та військовозобов’язаних, виконання інших заходів мобілізації на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

- опрацьовують та видають за пропозицією керівників обласних (Київського міського) ТЦК розпорядження про проведення заходів мобілізації з визначенням районним (міським) держадміністраціям (військовим адміністраціям) обсягів та строків призову резервістів та військовозобов’язаних та невідкладно доводять його до виконавців;

- організовують розгортання пунктів управління заходами мобілізації, дільниць (штабів) оповіщення, пунктів збору військовозобов’язаних;

- організовують та здійснюють контроль за ходом оповіщення, збору та поставки резервістів та військовозобов’язаних на комплектування військ (сил) в обсягах, що визначені мобілізаційними планами та розпорядженнями (завданнями) Генерального штабу Збройних Сил;

- координують та спрямовують діяльність органів та підрозділів Національної поліції, СБУ, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, закладів охорони здоров’я, ТЦК, підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил стосовно виконання заходів мобілізації, призову громадян на військову службу під час мобілізації на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

- інформують Генштаб, Кабінет Міністрів та через РНБО Президента про виконання заходів призову, кількість призваних військовозобов’язаних, наявні проблемні питання та пропозиції щодо їх врегулювання;

- вживають в межах своїх повноважень заходів до вирішення питань, які перешкоджають призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Голови (начальники) районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) з набранням чинності Указом Президента про продовження мобілізації та/або з отриманням розпорядження відповідного начальника обласної, Київської міської держадміністрації (військової адміністрації) про проведення заходів мобілізації:

- невідкладно проводять координаційну нараду та з урахуванням рішення Ради оборони області спрямовують діяльність та визначають завдання посадовим особам апарату та структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), територіальних громад, керівникам територіальних підрозділів територіальних органів Національної поліції та районних підрозділів регіональних органів СБУ, керівникам підприємств, установ, організацій (у разі потреби), закладам охорони здоров’я та ТЦК щодо організації та проведення заходів мобілізації, проведення призову резервістів та військовозобов’язаних на підпорядкованій адміністративно-територіальній одиниці;

- видають за пропозиціями керівників районних (міських) ТЦК розпорядження про проведення заходів мобілізації та невідкладно доводять його до виконавців;

- забезпечують у взаємодії з районними (міськими) ТЦК розгортання пунктів управління заходами мобілізації, дільниць (штабів) оповіщення, пунктів збору військовозобов’язаних;

- видають розпорядження про створення груп оповіщення у складі представників (які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, підприємств, установ, організацій, ТЦК та територіальних органів (підрозділів) поліції, а також визначають заходи щодо порядку та забезпечення роботи таких груп;

- організовують оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, забезпечують їх прибуття на збірні пункти та призов через районні (міські) ТЦК в обсягах, визначених розпорядженням обласної, Київської міської держадміністрації (військової адміністрації);

- здійснюють оповіщення резервістів та військовозобов’язаних за участю представників (які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) у складі груп оповіщення;

- забезпечують відправлення призваних громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період до місць проходження військової служби тощо.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад з отриманням розпорядження відповідного голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) ТЦК:

 • забезпечують доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення розпорядження керівника місцевої держадміністрації (військової адміністрації) або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) ТЦК;
 • видають акти про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у яких зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК, який надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних, інші питання;
 • здійснюють оповіщення зазначених у розпорядженні резервістів та військовозобов’язаних за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;
 • повідомляють письмово у 3-денний строк районному (міському) ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;
 • невідкладно письмово повідомляють відповідному районному (міському) ТЦК про резервістів та військовозобов’язаних, які відмовилися від отримання повісток;
 • забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від дільниць оповіщення до пунктів збору районних (міських) ТЦК або військових частин;
 • інформують щотижня відповідний районний (міський) ТЦК про прибулих внутрішньо переміщених осіб та їх адресу місця проживання тощо.

Під час здійснення заходів оповіщення представників виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад супроводжує поліцейський відповідно до розпорядження голови (начальника) обласної, Київської міської держадміністрації (військової адміністрації).

Повістки резервістам та військовозобов’язаним вручає уповноважена на це особа із складу групи оповіщення. У разі коли до складу групи оповіщення входить представник районного (міського) ТЦК, повістку резервісту або військовозобов’язаному вручає представник такого центру.

Керівники обласних (Київського міського) ТЦК з набранням чинності Указом про продовження мобілізації та/або з отриманням мобілізаційної директиви (розпорядження) оперативного командування з визначеними строками та обсягами призову резервістів та військовозобов’язаних:

- ініціюють невідкладне проведення засідання Ради оборони області з метою визначення завдань посадовим особам місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, керівникам правоохоронних органів (підприємств, установ, організацій у разі потреби), закладів охорони здоров’я завдань щодо організації та проведення заходів мобілізації, призову резервістів та військовозобов’язаних на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

- готують пропозиції до розпорядження голови (начальника) обласної, Київської міської держадміністрації (військової адміністрації) щодо розгортання та організації роботи пунктів управління заходами мобілізації, груп контролю, дільниць (штабів) оповіщення, створення груп оповіщення, організації медичних оглядів, потреби у матеріальних, фінансових ресурсах, відчуженні (вилученні) майна, приміщень, будівель, земельних ділянок, забезпечення автомобільним транспортом та пально-мастильними матеріалами в інтересах проведення заходів мобілізації;

- здійснюють розподіл обсягів призову (вилучення) мобілізаційних ресурсів між підпорядкованими районними (міськими) ТЦК;

- видають наказ керівника обласного (Київського) міського ТЦК про призначення представників такого центру, уповноважених проводити перевірку військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років та вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним;

- організовують проведення уповноваженими представниками обласного та підпорядкованих районних (міських) ТЦК перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) та вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним тощо.

У разі невидання протягом двох днів з будь-яких причин головою (начальником) обласної, Київської міської держадміністрації (військової адміністрації) розпорядження про проведення заходів мобілізації таке розпорядження видає керівник обласного (Київського міського) ТЦК та невідкладно доводить його до виконавців.

Про невидання начальником обласної, Київської міської держадміністрації (військової адміністрації) розпорядження про проведення заходів мобілізації керівник обласного (Київського міського) ТЦК невідкладно інформує через оперативне командування Генеральний штаб Збройних Сил.

Керівники районних (міських) ТЦК з набранням чинності Указом Президента про продовження мобілізації та/або з отриманням розпорядження відповідного керівника обласного (Київського міського) ТЦК з визначеними строками та обсягами призову резервістів та військовозобов’язаних:

- ініціюють невідкладне проведення координаційної наради з метою визначення посадовим особам територіальних громад, керівникам правоохоронних органів (підприємств, установ, організацій за необхідністю), закладів охорони здоров’я завдань з організації та проведення заходів мобілізації, проведення призову резервістів та військовозобов’язаних на підпорядкованій адміністративній території;

- готують пропозиції до розпорядження голови (начальника) районної держадміністрації (військової адміністрації) щодо розгортання та організації роботи пунктів управління заходами мобілізації, груп контролю, дільниць оповіщення, створення груп оповіщення, організації медичних оглядів, потреби у матеріальних, фінансових ресурсах, відчуженні (вилученні) майна, приміщень, будівель, земельних ділянок, забезпечення автомобільним транспортом та пально-мастильними матеріалами в інтересах проведення заходів мобілізації;

- здійснюють розподіл обсягів призову (вилучення) мобілізаційних ресурсів між територіальними громадами, підприємствами, установами та організаціями;

- доставляють до виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій, управителів багатоквартирних будинків розпорядження начальника районного (міського) ТЦК про проведення заходів оповіщення резервістів та військовозобов’язаних разом із повістками про їх виклик до такого центру;

- видають наказ керівника районного (міського) ТЦК про призначення представників такого центру, уповноважених проводити перевірку військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років та вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним;

- організовують проведення уповноваженими представниками районного (міського) ТЦК перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі);

- здійснюють оповіщення резервістів та військовозобов’язаних у складі груп оповіщення, до складу яких залучаються представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів міських, селищних, сільських рад, підприємств, установ, організацій, представники районних (міських) ТЦК і поліцейські;

- звертаються до територіального органу (підрозділу) поліції для адміністративного затримання та доставлення до районного (міського) ТЦК осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення;

- вживають заходів разом з представниками територіальних органів (підрозділів) поліції до адміністративного затримання та доставляння до районних (міських) ТЦК осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку;

- повідомляють територіальному органу (підрозділу) поліції про факти, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення громадянами, які ухиляються від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Оповіщення резервістів та військовозобов’язаних може здійснюватися представниками районних (міських) ТЦК окремо від груп оповіщення.

У разі невидання протягом двох днів з будь-яких причин головою (начальником) районної держадміністрації (військової адміністрації) розпорядження про проведення заходів мобілізації таке розпорядження видає керівник районного (міського) ТЦК та невідкладно доводить його до виконавців.

Про невидання головою (начальником) районної держадміністрації (військової адміністрації) розпорядження про проведення заходів мобілізації керівник районного (міського) ТЦК невідкладно інформує відповідний обласний (Київський міський) ТЦК.

Керівники територіальних органів (підрозділів) поліції з набранням чинності Указом Президента про продовження мобілізації та/або з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації відповідного голови (начальника) обласної, Київської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації):

 • забезпечують участь поліцейських у здійсненні заходів щодо оповіщення резервістів та військовозобов’язаних разом з представниками ТЦК або у складі груп оповіщення;
 • організовують за зверненням ТЦК, органів СБУ або розвідувальних органів України, адміністративне затримання та доставлення органів (підрозділів) поліції до зазначених центрів та органів резервістів та військовозобов’язаних, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративне затримання таких осіб здійснюється незалежно від їх місця перебування на військовому обліку.

У такому разі особа доставляється до найближчого ТЦК або органів СБУ, або відповідних підрозділів розвідувальних органів;

 • забезпечують внесення до реєстрів та баз (банків) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, інформацію про осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється ТЦК;
 • повідомляють районному (міському) ТЦК про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення протягом 30 календарних днів до такого центру осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • організовують проведення поліцейськими перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, та у разі відсутності у такої особи військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) чи наявності інформації в реєстрах та базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи здійснення адміністративного затримання та доставлення такої особи до найближчого ТЦК.

Керівники органів охорони державного кордону:

 • організовують проведення представниками органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України;
 • відмовляють у перетині державного кордону (на виїзд з України) на пунктах пропуску через державний кордон України особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років:
 • у разі відсутності у таких осіб військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі);
 • якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів містяться відомості про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію;
 • викликають поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до ТЦК у разі наявності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію.

Для проведення оповіщення створюються дільниці оповіщення та штаби оповіщення. Відповідальність за організацію роботи та здійснення контролю за роботою дільниць оповіщення в межах адміністративно-територіальної одиниці покладається на голову сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, а штабів оповіщення — на керівників підприємств, установ, організацій, на базі яких утворюються штаби оповіщення.

Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період проводиться незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
 • Сергій Новов
  Сергій Новов
  суддя Київського апеляційного суду
 • Олег Ярмолюк
  Олег Ярмолюк
  суддя Хмельницького апеляційного суду
 • Юрій Градовський
  Юрій Градовський
  суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду