Кабмин утвердил Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели или утраты трудоспособности полицейского

13:20, 10 июня 2024
Лица, имеющие право на получение единовременного денежного пособия, могут реализовать его в течение 3 лет со дня возникновения у них такого права.
Кабмин утвердил Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели или утраты трудоспособности полицейского
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин утвердил Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или потери трудоспособности полицейского. Соответствующее решение утверждено постановлением Правительства от 4 июня 2024 №646.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд дійшов висновку, що загибель поліцейського під час воєнного стану сама по собі не є достатньою умовою для виплати одноразової грошової допомоги його родині.

Так, Верховний Суд своєю постановою скасував рішення судів попередніх інстанцій, що задовольнили позов матері поліцейського, який загинув на початку березня 2022 року через трагічну помилку, забезпечуючи цілодобову охорону Полтавського обласного КП «Аеропорт-Полтава». Мати звернулася до суду з позовом до Головного управління Національної поліції в Полтавській області, просивши визнати протиправною відмову у призначенні одноразової грошової допомоги через загибель сина, інспектора-снайпера взводу батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Полтава» (постанова ВС від 29 березня 2024 року, справа №440/3321/23).

При цьому, судячи з логіки Верховного Суду, виплата одноразової грошової допомоги матерям загиблих поліцейських залежить від того, як швидко Кабмін оновлює Перелік територій, де ведуться бойові дії.

Так, як вказала колегія КАС ВС, судами не встановлено/досліджено, чи загибель, яка сталася у м. Полтава, відповідає обставинам, що вказують на виникнення права у членів сім`ї загиблого поліцейського на одноразову грошову допомогу, у розмірі встановленому пунктом 2 Постанови №168, а саме:

 • чи настала смерть поліцейського під час захисту Батьківщини, безпосередньої його участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії (відповідність функціональній ознаці);
 • чи перебував він на момент смерті безпосередньо в районах здійснення вказаних заходів (відповідність територіальній ознаці);
 • чи настала смерть поліцейського у період здійснення зазначених заходів (відповідність часовій ознаці), як того вимагають у своїй сукупності положення Постанови № 168 та Порядку №376.

Зокрема, підкреслив КАС ВС, «виходячи зі змісту Постанови №1364, єдиним джерелом інформації про території, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані рф, є наказ Мінреінтеграції, погоджений з Міноборони та сформований на підставі пропозицій військових адміністрацій».

Затверджений Урядом постановою від 4 червня №646 також відповіді на ці питання безпосередньо не дає. Однак визначає механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності центрального органу управління поліції, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції, установ, закладів професійної (професійно-технічної) освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Національної поліції, поліцейських, зокрема курсантів, слухачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, поліцейських, які були відряджені до державних органів, установ та організацій із залишенням на службі в поліції, але із звільненням із займаної посади з подальшим призначенням на посади відповідно до переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях.

Як вказується, одноразова грошова допомога є соціальною виплатою, гарантованою допомогою з боку держави, яка призначається і виплачується у випадках, визначених частиною першою статті 97 Закону «Про Національну поліцію», у розмірах, встановлених статтею 99 Закону «Про Національну поліцію».

Особи, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги, визначені в статті 98 Закону «Про Національну поліцію».

Підстави, за яких призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, визначені статтею 101 Закону «Про Національну поліцію».

Днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є:

 • у разі загибелі (смерті) поліцейського — дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;
 • у разі встановлення поліцейському інвалідності — дата, з якої встановлено інвалідність, що зазначена в довідці до акта огляду медико- соціальної експертної комісії, а в разі відсутності дати, з якої встановлено інвалідність, — дата видачі довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії;
 • у разі встановлення поліцейському ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності — дата видачі довідки про результати визначення в застрахованої особи ступеня втрати професійної працездатності у відсотках.

За наявності особистого розпорядження поліцейського на випадок загибелі (смерті) про виплату одноразової грошової допомоги особі (особам), яке складене в письмовій довільній формі відповідно до вимог частини другої статті 97 Закону «Про Національну поліцію», у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 97 Закону «Про Національну поліцію», право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають особи, на користь яких складено особисте розпорядження, у розмірі частки, визначеної в такому розпорядженні у відсотках. У таких випадках розмір часток обраховується із суми, що залишилася після виплат, визначених абзацом другим частини другої статті 98 Закону «Про Національну поліцію».

Незалежно від змісту особистого розпорядження право на одноразову грошову допомогу мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи в розмірі 50 відсотків частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження.

У разі відсутності особистого розпорядження, у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 97 Закону «Про Національну поліцію», або за наявності неохопленої особистим розпорядженням частки розміру одноразової грошової допомоги право на призначення і отримання одноразової грошової допомоги (її частки) мають у рівних частках особи, визначені в частині четвертій статті 98 Закону «Про Національну поліцію».

Про загибель (смерть) поліцейського підрозділи служби персоналу (кадрового забезпечення) повідомляють відповідним особам, на користь яких складено особисте розпорядження, засобами електронних комунікацій або поштового зв’язку за наявними в особистому розпорядженні даними.

Для призначення і виплати одноразової грошової допомоги заява (рапорт) за формою згідно з додатком подається керівникові органу поліції, закладів освіти за останнім місцем проходження служби.

У разі наявності рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги особі, якій призначається і виплачується одноразова грошова допомога, особа подає до органу поліції документи (їх копії), зазначені у цьому пункті, та належним чином засвідчену копію відповідного рішення суду, крім випадків, коли орган поліції був учасником у справі.

Формування документів для призначення і виплати одноразової грошової допомоги в органах поліції, закладах освіти здійснюється бухгалтерською службою у взаємодії з підрозділами служби персоналу (кадрового забезпечення), державного нагляду за охороною праці, юридичною службою.

Формування документів для призначення і виплати одноразової грошової допомоги поліцейським, які були відряджені до державних органів, здійснюється органом поліції, у якому поліцейський займав посаду до відрядження, або органом поліції, наказом якого поліцейський був звільнений із служби в поліції.

Підрозділи служби персоналу (кадрового забезпечення) відповідають за достовірність інформації про періоди служби даним з особової справи, коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, що міститься в особовій справі поліцейського, та визначення випадків для призначення і виплати одноразової грошової допомоги згідно із законодавством.

Підрозділи державного нагляду за охороною праці визначають обставини настання події та відповідають за правильність кваліфікації нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності, згідно із законодавством.

Бухгалтерські служби відповідають за правильність обчислення та перерахування до банку одноразової грошової допомоги згідно з реквізитами, зазначеними в заяві (рапорті) особою, яка має право на цю виплату, згідно із законодавством.

Юридичні служби підтверджують наявність підстав для призначення і виплати одноразової грошової допомоги відповідно до законодавства.

Керівники органів поліції, закладів освіти відповідають за правильність призначення сум одноразової грошової допомоги згідно із законодавством.

У місячний строк з дня реєстрації заяви та визначення повного кола осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги (зокрема з урахуванням особистого розпорядження), бухгалтерська служба готує висновок про призначення одноразової грошової допомоги.

У разі відсутності підстав для призначення виплати одноразової грошової допомоги або у разі, коли документи (їх копії) подано не в повному обсязі чи не за належністю, керівник бухгалтерської служби органу поліції або особа, на яку покладено виконання таких функцій, письмово інформує заявника про прийняте рішення з обґрунтуванням підстав чи повернення документів.

Оскарження відсутності підстав для призначення одноразової грошової допомоги здійснюється в установленому законодавством порядку.

Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення в них такого права.

Нижче наводимо сам Порядок.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
 • Ганна Фазикош
  Ганна Фазикош
  голова Закарпатського апеляційного суду
 • Ірина Ковальська
  Ірина Ковальська
  суддя Вінницького апеляційного суду
 • Руслан Козлов
  Руслан Козлов
  голова Печерського районного суду міста Києва
 • Тетяна Бацуца
  Тетяна Бацуца
  голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
 • Євген Мєзєнцев
  Євген Мєзєнцев
  суддя Шостого апеляційного адміністративного суду