Зеленський змінив склад Комісії з питань правової реформи

00:42, 30 октября 2020
Став відомий оновлений склад Комісії з правової реформи при Зеленському.
Зеленський змінив склад Комісії з питань правової реформи
day.kyiv.ua

Президент України Володимир Зеленський 29 жовтня затвердив зміни до складу Комісії з питань правової реформи. Вона була створена ще в серпні 2019 року. Робочу групу, яка займалася судовою реформою, спочатку очолював ректор Національної школи суддів Микола Оніщук, а потім - заступник глави Офісу Президента Андрій Смирнов. Була розроблена Концепція, яку публікувала «Судово-юридична газета», однак доля кінцевого результату роботи цієї групи досі невідома.

29 жовтня Зеленський на засіданні РНБО запропонував терміново розробити та внести на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства. Також було ухвалено рішення про активізацію діяльності Комісії з питань правової реформи при Президентові України та прискорення подання пропозицій щодо судової реформи.

Отже, згідно Указу замість двох співголів Комісії буде голова та заступник голови.

Голова Комісії:

організовує діяльність Комісії, визначає порядок її роботи та головує на її засіданнях;

представляє Комісію у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, закладами вищої освіти, науковими установами, іншими установами та організаціями, у тому числі міжнародними, а також із засобами масової інформації;

інформує Президента України і громадськість про діяльність Комісії та її робочих груп;

вносить на розгляд Президентові України пропозиції щодо зміни персонального складу Комісії.

Заступник голови Комісії виконує повноваження голови Комісії у випадку його відсутності, а також окремі повноваження за дорученням голови Комісії.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 7 серпня 2019 року № 584/2019

(в редакції Указу від 29 жовтня 2020 року № 476/2020)

СКЛАД

Комісії з питань правової реформи

ІОНУШАС Сергій Костянтинович – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, голова Комісії (за згодою)

БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович – професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заступник голови Комісії (за згодою)

робоча група з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України

ЗАЄЦЬ Анатолій Павлович - завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету "Києво-Могилянська академія", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

БАРАБАШ Юрій Григорович – проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи ( за згодою)

ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Федір Володимирович – народний депутат України, Представник Президента України у Конституційному Суді України, заступник голови робочої групи (за згодою)

БАЙМУРАТОВ Михайло Олександрович – головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БАРВІЦЬКИЙ Віктор Юрійович – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді України (за згодою)

БАТАНОВ Олександр Васильович - провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БОРИСЛАВСЬКА Олена Марківна – професор кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету ім.Івана Франка, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

БУТКЕВИЧ Володимир Григорович – суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор ( за згодою)

КОЗЮБРА Микола Іванович – професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету "Києво-Могилянська академія", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович – народний депутат України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОРНІЄНКО Олександр Сергійович – народний депутат України, голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (за згодою)

ПЕТРИШИН Олександр Віталійович – президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович – доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

СОВГИРЯ Ольга Володимирівна – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЧЕРНИШОВ Олексій Михайлович – Міністр розвитку громад та територій України

ШАПТАЛА Наталя Костянтинівна – суддя Конституційного Суду України у відставці (за згодою)

робоча група з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя

СМИРНОВ Андрій Олександрович – Заступник Керівника Офісу Президента України, голова робочої групи

ЄМЕЛЬЯНОВА Інна Іванівна – заступник голови Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, заступник голови робочої групи (за згодою)

НОВІКОВ Михайло Миколайович – народний депутат України, заступник голови робочої групи (за згодою)

ВАСИЛЕНКО Андрій Володимирович – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у 2015 - 2019 роках, кандидат юридичних наук (за згодою)

ВИНОКУРОВ Костянтин Сергійович – суддя Вищого адміністративного суду України (за згодою)

ДАНІШЕВСЬКА Валентина Іванівна – Голова Верховного Суду (за згодою)

ДРОЗДОВ Олександр Михайлович – голова Комітету з питань безоплатної правової допомоги, що діє у складі Національної асоціації адвокатів України, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук (за згодою)

КОСТІН Андрій Євгенович – народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (за згодою)

КУЙБІДА Роман Олексійович – заступник голови правління громадської організації "Центр політико-правових реформ", кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ЛОПУШАНСЬКА Ольга Володимирівна – координатор законопроєктної роботи всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України", кандидат юридичних наук (за згодою)

МОНІЧ Богдан Сильвестрович – Голова Ради суддів України (за згодою)

ОНІЩУК Микола Васильович – ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук (за згодою)

РАДІНА Анастасія Олегівна – народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (за згодою)

СЕРДЮК Олександр Васильович – професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

СТЕФАНЧУК Марина Миколаївна – професор кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (за згодою)

ХОТИНСЬКА-НОР Оксана Зіновіївна – завідувач кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

ЦІРАТ Геннадій Артурович - доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

ШЕВЧЕНКО Лідія Максимівна - адвокат адвокатського об'єднання "Шевченківська колегія адвокатів м. Києва" (за згодою)

ШЕЛЕСТ Світлана Богданівна – член Вищої ради правосуддя (за згодою)

робоча група з питань розвитку кримінального права

БАУЛІН Юрій Васильович – професор кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

ХАВРОНЮК Микола Іванович – директор з наукового розвитку громадської організації "Центр політико-правових реформ", доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи (за згодою)

АНДРУШКО Петро Петрович – професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

БАКУМОВ Олександр Сергійович – народний депутат України, голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

БУРДІН Володимир Миколайович – декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГОРОХ Олексій Петрович – доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ГУТОРОВА Наталія Олександрівна – професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

МАРЧУК Наталія Олегівна – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді (за згодою)

НАВРОЦЬКИЙ В'ячеслав Олександрович – професор кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПОНОМАРЕНКО Юрій Анатолійович – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

СТРЕЛЬЦОВ Євген Львович – завідувач кафедри кримінального права Національного університету "Одеська юридична академія", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

робоча група з питань реформування кримінальної юстиції

ТАТАРОВ Олег Юрійович – Заступник Керівника Офісу Президента України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи

КАПЛІНА Оксана Володимирівна – завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи (за згодою)

ПАВЛЮК Максим Васильович – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, заступник голови робочої групи (за згодою)

БАКАНОВ Іван Геннадійович – Голова Служби безпеки України

БАНЧУК Олександр Анатолійович – заступник Міністра юстиції України

ВЕНЕДІКТОВА Ірина Валентинівна – Генеральний прокурор, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГЛОВЮК Ірина Василівна – професор кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЛОБОЙКО Леонід Миколайович – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

МИХАЙЛЮК Галина Олегівна – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою)

МОНАСТИРСЬКИЙ Денис Анатолійович – народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук (за згодою)

ПОГОРЕЦЬКИЙ Микола Анатолійович – завідувач кафедри правосуддя Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

РОМАНЮК Олена Степанівна – начальник управління правового забезпечення Департаменту організаційно-контрольної діяльності правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора (за згодою)

СОЛОДКО Євгеній Вікторович – заступник голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України (за згодою)

ЦУЦКІРІДЗЕ Максим Сергійович – заступник Голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

ШИЛО Ольга Георгіївна – завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЩЕПОТКІНА Валентина Володимирівна – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді (за згодою)

робоча група з питань розвитку юридичної освіти

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна – віцепрезидент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

НАЗАРОВ Іван Володимирович – заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор юридичних наук, заступник голови робочої групи (за згодою)

ГРИШИНА Юлія Миколаївна – народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ДОВГЕРТ Анатолій Степанович – професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОМАРОВ В'ячеслав Васильович – проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

КУЦЕВИЧ Максим Петрович – професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

МАРИНІВ Володимир Іванович – директор Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук (за згодою)

МЕЛЕШЕВИЧ Андрій Анатолійович – професор кафедри загальнотеоретичного та публічного права Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктор філософії, професор (за згодою)

МЕРЕЖКО Олександр Олександрович – народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, доктор юридичних наук (за згодою)

МИКІЄВИЧ Михайло Миколайович – завідувач кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

СМИРНОВА Ксенія Володимирівна – професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (за згодою)

СТЕПАНЕНКО Олена Анатоліївна – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав (за згодою)

ТИМЧЕНКО Ліліана Олексіївна – доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук (за згодою)

УЛЬЯНОВА Галина Олексіївна – проректор з навчальної роботи Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Сергій Сергійович – проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

КОРИНЕВИЧ Антон Олександрович – Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, кандидат юридичних наук, доцент, голова робочої групи

ПАВЛІЧЕНКО Олександр Миколайович – виконавчий директор громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини", заступник голови робочої групи (за згодою)

ВОЛКОВА Надія Сергіївна – директор громадської організації "Українська правова консультативна група" (за згодою)

ДЕМЧЕНКО Руслан Михайлович – Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

ДУРНЄВА Тетяна Володимирівна – виконавчий директор громадської організації "Громадський холдинг "Група впливу" (за згодою)

КОРОТКИЙ Тимур Робертович – завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ЛІСОВИЙ Олександр Олександрович – голова Донецького апеляційного суду (за згодою)

ЛУНЬОВА Олена Валентинівна – менеджер із адвокації громадської організації "Центр інформації про права людини" (за згодою)

МАРТИНОВСЬКИЙ Роман Юрійович – адвокат громадської організації "Регіональний центр прав людини" (за згодою)

РЕЗНІКОВ Олексій Юрійович – Віцепрем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

РОМАНОВ Роман Валерійович – директор Програми "Права людини та правосуддя" Міжнародного фонду "Відродження" (за згодою)

СВИРИДОВА Дар'я Олександрівна – координатор освітніх програм для юристів громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини", адвокат (за згодою)

СЕНАТОРОВА Оксана Василівна – доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ТКАЧЕНКО Максим Миколайович – народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин (за згодою).

 

Також Указом вирішено увести до складу консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій, які беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи, таких осіб:

Сергій ГРИШКО – член Комісії з альтернативного вирішення спорів Міжнародної торгової палати (за згодою)

Сара ЛАНГЕНКАМП – начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою)

Джессі СЕППАЛА – заступник керівника операційного департаменту Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Пітер СТАФВЕРФЕЛЬДТ – керівник Компонента з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Олександра ЯНОВСЬКА – аташе з політичних питань Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою);

Вивести зі складу консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій, які беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи, Г. Бергмана, Р. Брійя, Ф. Льовеберга, О. Матіяш, С. Холмс, І. Чорногоренка, Р. Шихан, М. Шрьодера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Второе заседание Этического совета, ПРЯМОЙ ЭФИР
Второе заседание Этического совета, ПРЯМОЙ ЭФИР
Loading...
загрузка...