Повна ліквідація існуючих райсудів призведе до проблеми з доступом до правосуддя: звернення суддів, документ

08:56, 9 апреля 2021
Судді районних судів Херсонської області звернулися до органів влади, наголосивши на проблемах, з якими можуть стикнутися громадяни через утворення нової мережі судів України, документ.
Повна ліквідація існуючих райсудів призведе до проблеми з доступом до правосуддя: звернення суддів, документ
Джерело фото: court.gov.ua

Судді Великоолександрівського, Високопільського та Нововоронцовського районних судів Херсонської області надіслали звернення до Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Державної судової адміністрації та Комітету Верховної Ради з питань правової політики щодо утворення нової мережі судів України.

Зокрема, вони наголошують, що повна ліквідація існуючих районних судів та утворення нового Бериславського районного суду Херсонської області, з єдиним локальним розміщенням в м. Берислав призведе до обмеження у доступі громадян до правосуддя, значного збільшення віддаленості суду для учасників судових процесів, збільшення тривалості часу для прибуття до приміщення суду з метою участі у судових засіданнях та збільшення витрат, пов’язаних з явкою до суду, оскільки відстань від районних центрів смт Нововоронцовка та смт Високопілля, смт Великоолександрівка до м. Берислав  буде складати приблизно 100 км.

Також це призведе до позбавлення у доступі до правосуддя частини громадян, які не мають прямого сполучення із свого населеного пункту до м. Берислав; значного збільшення державного фінансування на придбання в м. Берислав приміщення новоутвореного суду для розміщення всього складу суддів та витрат на придбання службового житла для цих суддів; значного збільшення фінансування для нової реорганізації органів поліції (в тому числі ІТТ) та прокуратури, а також придбання для них нових приміщень в м. Берислав або реконструкції старих тощо.

Дане звернення публікує «Судово-юридична газета».

Звернення щодо утворення нової мережі судів України

Доступність правосуддя є однією з передумов становлення судової гілки влади як повноцінного та самодостатнього механізму захисту прав і свобод людини. Проблема доступності правосуддя не обмежується окремою державою, а привертає увагу міжнародної спільноти, тому можна вести мову про інтернаціоналізацію стандартів у галузі судоустрою. Міжнародно-правові акти передбачають право на справедливий суд і доступ до суду як неодмінний його елемент, підкреслюючи поряд із цим такі властивості суду, як незалежність, безсторонність і законність (ст. 6 Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини 1950 р.).  Посилання на обов’язок держави забезпечити особі реальний, а не формальний доступ до суду містяться в низці рішень Європейського суду з прав людини, а також рекомендаціях і резолюціях Комітету міністрів Ради Європи.

Конституція України заклала підвалини становлення доступності правосуддя, визначивши, що звернення до суду для захисту прав і свобод людини та громадянина гарантується безпосередньо на підставі Основного Закону (ст. 8), а юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі (ст. 124).

У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» зазначається, що суд забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, передбаченому Конституцією та законами України (ст. 2, ст. 7).

Варто наголосити, що суди існують для того, щоб задовольняти потреби людини. Людина, яка приходить до суду, не є правником і не повинна ним бути, вона приходить не з розкошів чи нудьги і не на екскурсію. Людина шукає справедливості, вона хоче за допомогою державного судового механізму відновити своє порушене право. Як установа, яка надає судові послуги, судова система повинна бути простою та доступною для пересічного громадянина, а судові процедури – простими й зрозумілими навіть не для правників.

Головна мета проведення судової реформи в Україні – це наближення судової системи України до міжнародних стандартів, що сприятиме доступності та відновленню довіри громадян держави до судової влади.

Слід зауважити, що судова влада в Україні повинна за будь-яких умов виконувати свою основну функцію – здійснювати правосуддя та слугувати потребам суспільства.

Негативно впливає на незалежність судової влади й механізм фінансування судів, який, незважаючи на самостійність судової влади, не є самостійним і чітко законодавчо визначеним, що також є проблемою та потребує негайного вирішення в рамках проведення судової реформи.

Завданнями та основними засадами реформування судової влади в Україні на сучасному етапі є:

 • реформування судової системи України, виходячи з ідеї децентралізації, згідно з якою правосуддя має здійснюватися і завершуватися на місцях з урахуванням максимальної наближеності до населення, а також внутрішньої судової спеціалізації її підсистем;
 • реформування системи фінансування судової влади, тобто судова система повинна мати можливість самостійно розпоряджатися виділеними бюджетними коштами.

У результаті судової реформи людина повинна отримати послуги правосуддя якомога якісно, швидко й ефективно.

Звертаємо увагу, що Законом України «Про судоустрій і статус суддів» визначено однією з головних підстав утворення чи ліквідації суду необхідність забезпечення доступності правосуддя (ст. 19).

Враховуючи офіційну інформацію Державної судової адміністрації України, публічне обговорення щодо можливих варіантів утворення нової мережі судів України, Нововоронцовський, Високопільський та Великоолександрівський районні суди Херсонської області вважають необхідним висловити свою точку зору на прикладі новоутвореного Бериславського району Херсонської області.

Так, ліквідація існуючих районних судів та утворення нового Бериславського районного суду Херсонської області, з єдиним локальним розміщенням в м. Берислав призведе до:

 1. Обмеження у доступі громадян до правосуддя, значного збільшення віддаленості суду для учасників судових процесів, збільшення тривалості часу для прибуття до приміщення суду з метою участі у судових засіданнях та збільшення витрат, пов’язаних з явкою до суду, оскільки відстань від районних центрів смт Нововоронцовка та смт Високопілля, смт Великоолександрівка до м. Берислав буде складати приблизно 100 км (+/- 10 км). На сьогоднішній день для найвіддаленіших сіл таких районів відстань до приміщень Високопільського районного суду Херсонської області, Нововоронцовського районного суду Херсонської області є вдвічі меншою.
 2. Позбавлення у доступі до правосуддя частини громадян, які не мають прямого сполучення із свого населеного пункту до м. Берислав.
 3. Значного збільшення державного фінансування на придбання в м. Берислав приміщення новоутвореного суду для розміщення всього складу суддів та витрат на придбання службового житла для цих суддів (відсутність службового житла в м. Берислав спричинить збільшення часу прибуття суддів на робоче місце та нераціонального використання службового транспорту, у разі його наявності).
 4. Значного збільшення фінансування для нової реорганізації органів поліції (в тому числі ІТТ) та прокуратури, а також придбання для них нових приміщень в м. Берислав або реконструкції старих тощо. (На даний час після реформування органів прокуратури, створено Бериславську окружну прокуратуру Херсонської області, до складу якої входять: Високопільський відділ Бериславської окружної прокуратури та Великоолександрівський відділ Бериславської окружної прокуратури. А також після реформування органів поліції створено Бериславський районний відділ поліції ГУНП в Херсонській області до складу якого входять: відділення поліції № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області (з центром в смт Високопілля), Сектор поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області (з центром в смт Нововоронцовка), Сектор поліцейської діяльності № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області (з центром в смт Велика Олександрівка).

Додатково звертаємо увагу на переваги  існуючих судів Херсонської області.

Нововоронцовського районного суду Херсонської області:

 1. На балансі суду перебувають 2 окремі будівлі загальною площею 620 кв. м, а на прилеглій території основної будівлі суду знаходяться 6 складських приміщень, що використовуватися в різних господарських цілях.
 2. Судді забезпечені робочими кабінетами та залами для проведення судових засідань.
 3. У будівлі суду розташований блок приміщень для підсудних (засуджених) та конвою, що включає в себе камери для тримання підсудних (засуджених) в кількості 3 шт., приміщення для конвою та санітарний вузол. У приміщенні для конвою встановлено грати на вікно, камери обладнано примусовою вентиляцією. Конвойний блок приміщень має окремий вхід.
 4. У суді 2 зали судових засідань, які оснащенні сучасними технічними засобами для аудіо- та відеофіксації судових процесів.
 5. Достатньо велика площа залів судових засідань (зал №1 – 95 кв. м, зал № 2 – 55 кв. м) забезпечує одночасне перебування великої кількості відвідувачів.
 6. Зал № 1 обладнано загородженням зі спеціального захисного скла, розміри якого передбачають одночасне перебування до 5 осіб включно.
 7. Суд знаходиться біля Нововоронцовського автовокзалу, що сприяє швидкому та вчасному прибуттю громадян до суду.
 8. На території селища працюють відділення банків, розміщені термінали самообслуговування, в тому числі і на території автовокзалу, що дозволяє швидко та якісно сплатити судовий збір.

Великоолександрівського районного суду Херсонської області:

 1. Судочинство здійснюється в одній окремій будівлі загальною площею 516,9 кв. метрів, а на прилеглій території знаходиться котельня з двома новими газовими котлами. Територія суду огороджена високим новим парканом.
 2. У 2018 році з урахуванням всіх вимог Державних будівельних норм України В. 2.2-26:2010 «Будівлі і споруди. Суди», на території будівлі суду побудовано блок приміщень для підсудних (засуджених) та конвою, що включає в себе три камери для тримання підсудних (засуджених), приміщення для конвою та санітарний вузол. Конвойний блок приміщень має окремий вхід та обладнаний окремим майданчиком для конвойної спецтехніки, який огороджений високим парканом з колючим дротом.
 3. У будівлі суду знаходиться чотири робочі кабінети для суддів.
 4. У суді є три зали судових засідань, які оснащені сучасними технічними засобами для аудіо- та відеофіксації судових процесів і проведення відеоконференцій з іншими судами. Один зал для цивільного судочинства та два - для кримінального, які обладнано загородженнями зі спеціального захисного скла, розміри яких передбачають одночасне перебування до 5 осіб включно. Достатньо велика площа залів судових засідань (зал № 1 – 51,2 кв. м, зал № 2 – 60,3 кв. м, зал № 3 – 36,4 кв. м) забезпечує одночасне перебування великої кількості відвідувачів.
 5. Суд знаходиться неподалік від автобусної зупинки та районної поліклініки, що сприяє швидкому та вчасному прибуттю громадян до суду.
 6. На території селища працюють відділення щонайменше трьох банків, розміщені термінали самообслуговування, в тому числі і на території центрального ринку, що дозволяє швидко та зручно сплатити судовий збір.

Високопільського районного суду Херсонської області:

 1. На балансі суду перебуває одна двоповерхова адміністративна будівля загальною площею 470 кв. м, а на прилеглій території основної будівлі суду знаходиться 1 складське приміщення, що використовується для зберігання твердого палива.
 2. Судді забезпечені робочими кабінетами та залами для проведення судових засідань.
 3. У будівлі суду розташований блок приміщень для підсудних (засуджених) та конвою, що включає в себе камери для тримання підсудних (засуджених) в кількості 3 шт., приміщення для конвою та санітарний вузол. У приміщенні для конвою встановлено грати на вікно. Конвойний блок приміщень має окремий вхід.
 4. У суді розташовані 2 зали судових засідань, які оснащені сучасними технічними засобами для аудіо- та відеофіксації судових процесів.
 5. Достатньо велика площа залів судових засідань (зал № 1 – 37,19 кв. м, зал № 2 – 38,71 кв. м) забезпечує одночасне перебування великої кількості відвідувачів. У приміщенні залів судових засідань є вихід в окремі приміщення до нарадчих кімнат.
 6. Зал № 1 обладнано загородженням зі спеціального захисного скла, розміри якого передбачають одночасне перебування до 3 осіб включно.
 7. Суд знаходиться в центрі смт Високопілля.

На нашу думку, така уявна економія призведе до колапсу судової системи України, оскільки на сьогоднішній день, у зв’язку з відсутністю відповідного фінансування матеріально-технічне забезпечення судів України майже не здійснюється.

Тому процедура повної ліквідації існуючих районних судів є неприпустимою.

Отже, враховуючи вище переваги, вважаємо за доцільне підтримати створення нового районного суду з відділеннями на базі існуючих районних судів.  Тобто, утворити Бериславський районний суд Херсонської області з окремими відділеннями на базі Нововоронцовського, Високопільського та Великоолександріського районних судів Херсонської області, що забезпечить громадянам збереження доступу до правосуддя на містах.

 

Судді Нововоронцовського, Високопільського та Великоолександрівського районних судів Херсонської області

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Верховный Суд собрался на Пленум, ПРЯМОЙ ЭФИР
Верховный Суд собрался на Пленум, ПРЯМОЙ ЭФИР
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Наталія Клименчук
  Наталія Клименчук
  суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
 • Євген Мартинов
  Євген Мартинов
  голова Шевченківського районного суду міста Києва
загрузка...