Парламент підтримав об’єднання адміністративних структур Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування

08:40, 19 ноября 2021
Експерти обвинуватили схвалений у першому читанні законопроект у невідповідності Основам законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Парламент підтримав об’єднання адміністративних структур Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування

Адміністративні структури Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України об’єднають. Про це йдеться у законопроекті № 3663 про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України, який парламент схвалив у першому читанні.

У пояснювальній записці зазначено, що метою поданого проекту є «зміцнення фінансової стійкості та покращання надання страхових виплат в системі державного соціального страхування за рахунок: покращення адміністрування в системі загальнообов'язкового соціального страхування працюючих громадян внаслідок зменшення адміністративних структур управління; запровадження єдиної системи управління коштами та єдиної інформаційної системи;  посилення державного контролю за використанням коштів соціального страхування».

Для цього у проекті пропонується викласти Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у новій редакції, а також внести відповідні зміни до Закону  «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». У цих змінах передбачається, зокрема, об’єднати адміністративні структури Пенсійного фонду України (ПФУ) та Фонду соціального страхування України (ФССУ). «Приведення у відповідність операційних процесів фондів до консолідованої системи адміністрування пропонується здійснити на базі Пенсійного фонду як найбільш розвинутої мережі територіальних органів управління в системі соціального страхування». При цьому, скасовується застосування принципів самоврядності, соціального партнерства щодо управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та страхування від нещасного випадку.

У Головному науково-експертному управлінні (ГНЕУ) зазначили, що запропонована у проекті модель управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, яка полягає, зокрема, у передачі відповідних функцій від ФССУ до ПФУ, не відповідає Основам законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, положення яких відповідно до Конституції України визначають принципи та загальні правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян в Україні, а також Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», внесення змін до яких не передбачено, що, зокрема, може призвести до ускладнень при практичній реалізації відповідних положень.

Далі експерти зазначають, що на даний час страховиками за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням є цільові страхові фонди з пенсійного страхування; страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, медичного страхування; страхування на випадок безробіття, які є органами, що здійснюють керівництво та управління за визначеними законом видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, провадять акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечують фінансування виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та здійснюють інші функції згідно із затвердженими статутами.

Зокрема, органом, який сьогодні здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом, є ФССУ. ПФУ, у свою чергу, є органом, який здійснює керівництво та управління солідарною системою, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовлює документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за цільовим використанням коштів ПФУ, вирішує питання, пов'язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом та інші функції, передбачені цим Законом і статутом ПФУ (ч. 1 ст. 58 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») та який не може провадити будь-яку іншу діяльність, крім зазначеної.

Враховуючи зазначене вище, на думку ГНЕУ, одним із ймовірних шляхів вирішення питання реформування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, особливо враховуючи функціонування в Україні єдиної системи такого страхування, до якої входять пенсійне страхування, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, медичне страхування (не запроваджено), страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, страхування на випадок безробіття, а також запровадження з 01.01.2011 єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, могло б стати проведення системного реформування всіх органів соціального страхування та уніфікації законодавства у цій сфері, в тому числі і з утворенням (у разі необхідності) єдиного органу у цій сфері.

Експерти звернули увагу, що деякі положення нової редакції Закону викликають сумніви щодо відповідності конституційним приписам, згідно з якими при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод ст. 22 Конституції України). Так, при визначенні розмірів допомоги по тимчасовій непрацездатності у п. 5 ч. 1 ст. 20 проекту нової редакції Закону скасовується положення щодо її виплати в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) постраждалим учасникам Революції гідності та особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу, а при визначенні умов надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у ст. 18 проекту нової редакції Закону скасовується положення щодо надання застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності для санаторно-курортного лікування.

Пропонується також значно скоротити (у порівнянні з діючими) строки звернення за призначенням матеріального забезпечення. Так, пропонується виплачувати матеріальне забезпечення, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше одного календарного місяця (сьогодні цей строк становить дванадцять календарних місяців) з дня відновлення працездатності або встановлення інвалідності, та шести календарних місяців (сьогодні цей строк також становить дванадцять календарних місяців) з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з дня смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні, що, на думку експертів, може знизити рівень соціального захисту відповідних категорій застрахованих осіб. 

Крім того, у ГНЕУ зазначили, що у проекті пропонується скасування принципів самоврядності та соціального партнерства щодо управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та страхування від нещасного випадку.

На даний час управління Фондом здійснюється його правлінням, яке формується на тристоронній основі з рівної кількості представників від держави, застрахованих осіб та роботодавців. На думку експертів, така модель управління Фондом надає можливість сторонам соціального партнерства приймати виважені рішення та вирішувати спільні завдання з урахуванням інтересів кожної сторони (держави, роботодавців та застрахованих осіб).

Натомість, на думку ГНЕУ, реалізація запропонованих у проекті  нововведень щодо управління загальнообов’язковим державними соціальним страхуванням знівелює сутність соціального партнерства, унеможливить здійснення повноцінного соціального діалогу у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та страхування від нещасного випадку на виробництві, оскільки фактично відстороняє від участі в управлінні цим видом страхування як представників роботодавців, так і представників застрахованих осіб (які обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок).

У ГНЕУ вказали, що запропоновані зміни суперечать відповідним положенням Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема, їх ст. 5, згідно з якою загальнообов'язкове державне соціальне страхування громадян України здійснюється за принципом паритетності представників усіх суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, а також ч. 1 ст. 15, згідно з якою управління страховими фондами здійснюється на паритетній основі державою та представниками суб'єктів соціального страхування.

Також у законопроекті пропонується надати Кабінету Міністрів України повноваження щодо встановлення розміру допомоги на поховання застрахованій особі або особі, яка перебувала на її утриманні (за чинною редакцією ч. 1 ст. 28 Закону розмір зазначеної вище допомоги встановлюється правлінням ФССУ). На думку ГНЕУ, надання Кабміну вказаних повноважень в обставинах скорочення бюджетних асигнувань містить ризики порушення прав зазначених вище осіб на належну підтримку у тяжкий для них час, особливо в умовах підвищення цін і тарифів. Це ж стосується і положення проекту щодо встановлення Кабінетом Міністрів України вартості компенсації за путівки, придбані застрахованими особами самостійно.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що депутати пропонують передбачити обов’язкове страхування при вакцинації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Youtube «Право ТВ», а також на нашу сторінку в Facebook та на Інстаграм, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Верховный Суд собрался на Пленум, ПРЯМОЙ ЭФИР
Верховный Суд собрался на Пленум, ПРЯМОЙ ЭФИР
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Михайло Радуцький
  Михайло Радуцький
  голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
 • Тетяна Варфоломеєва
  Тетяна Варфоломеєва
  ректор Академії адвокатури України
 • Анатолій Бідонько
  Анатолій Бідонько
  суддя Харківського окружного адміністративного суду
 • Олександр Прасов
  Олександр Прасов
  суддя Запорізького окружного адміністративного суду
 • Михайло Цуркан
  Михайло Цуркан
  член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
загрузка...