Изменения в УПК о подаче документов и повестки через Электронный кабинет и дистанционное участие адвокатов и свидетелей в заседании направлены на подпись Президенту

12:00, 3 марта 2024
Также у УПК изменено основание для отмены судебного решения.
Изменения в УПК о подаче документов и повестки через Электронный кабинет и дистанционное участие адвокатов и свидетелей в заседании направлены на подпись Президенту
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уголовное судопроизводство цифровизируется. На подпись Президенту Владимиру Зеленскому направлен Закон №3604-ІХ о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС). Среди них предусмотрена возможность участия адвокатов в судебном заседании по телефону или планшету, допрос свидетелей в дистанционном формате и т.д.

Соответствующий законопроект 8219 был принят Радой 23 февраля. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Так, статья 35 УПК предусматривает, что ЕСИКС или ее отдельные подсистемы (модули) обеспечивают, в частности, распределение материалов между судьями; определение присяжных; предоставление информации о состоянии рассмотрения материалов; регистрацию входящей и исходящей корреспонденции и этапов ее движения; участие участников судебного процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Реєстрація Електронний кабінетів та порядок подання документів до суду 

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади, органи місцевого самоврядування реєструють офіційні електронні адреси в ЄСІКС та/або її окремих підсистемах (тобто, Електронні кабінети, як це вже робиться у господарському, цивільному та адміністративному процесах) в обов’язковому порядку. Інші особи реєструють їх в добровільному порядку.

Реєстрація Електронного кабінету не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі

Матеріали кримінального провадження, скарги, заяви, клопотання та інші процесуальні документи у порядку їх надходження підлягають обов’язковій реєстрації в ЄСІКС, яка здійснюється працівниками апарату в день надходження таких матеріалів.

До ЄСІКС в обов’язковому порядку вносяться:

 • дата надходження матеріалів, скарги, клопотання, заяви або іншого процесуального документа та їх суть;
 • ПІБ особи, стосовно якої подані документи;
 • ПІБ (найменування) особи (органу), від якої надійшли документи;
 • ПІБ працівника апарату суду, який здійснив реєстрацію;
 • інформація про рух судових документів;
 • дані про суддю, який здійснював судове провадження тощо.

У разі подання до суду документів в електронній формі учасник кримінального провадження зобов’язаний у випадках, передбачених КПК, надати доказ надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення іншим учасникам кримінального провадження, які не мають Електронного кабінету, копій надісланих документів із використанням ЄСІКС та/або її окремих підсистем (модулів).

Якщо інші учасники кримінального провадження, крім осіб, які реєструють Електронні кабінети в обов’язковому порядку, вже мають Електронні кабінети, то за наявності технічної можливості та письмової заяви, поданої в конкретному кримінальному провадженні, копії таких документів направляються зазначеним особам в Електронний кабінет в електронній формі.

Фіксування кримінального провадження 

Стаття 107 КПК передбачатиме, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею та в суді під час судового провадження здійснюється в порядку, передбаченому частиною 4 ст. 107, а саме, у наступному порядку.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про ЄСІКС або положеннями про її модулі.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Нове формулювання підстави для скасування судового рішення 

Наразі п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК (Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону) передбачає, що судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції.

Після вступу в силу нової редакції цього пункту 7 судове рішення підлягатиме скасуванню, якщо не виконано вимоги про фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження в суді першої або апеляційної інстанції.

Отже, конкретизацію про журнал чи технічний носі інформації приберуть. 

Зміни щодо вручення судових повісток 

У статтях 135 і 136, які регулюють порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні встановили, що у разі якщо особа подала письмову заяву про здійснення виклику в конкретному кримінальному провадженні з використанням ЄСІКС та/або її окремої підсистеми (модуля), то за наявності технічної можливості така особа викликається шляхом надсилання їй текстових повідомлень у порядку, визначеному Положенням про ЄСІКС або положеннями про її модулі.

У разі якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток з використанням ЄСІКС, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи, тобто, до Електронного кабінету. 

Дистанційна участь в судовому засіданні 

Найголовнішою новелою є закріплення можливості участі адвоката, свідка чи потерпілого в судовому засіданні поза приміщенням суду з телефону чи планшету.

Так, у статті 329 КПК передбачено, що сторони та учасники кримінального провадження, інші особи, за клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених КПК, здійснюється судове провадження, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, а також у разі їх участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, зобов’язані додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого в судовому засіданні.

У разі порушення порядку або невиконання розпоряджень головуючого у судовому засіданні, яке здійснюється в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, до учасників кримінального провадження, інших осіб, за клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених КПК, здійснюється судове провадження, та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, застосовується попередження, а в разі повторного вчинення таких дій суд має право постановити ухвалу про накладення грошового стягнення в порядку, передбаченому главою 12 КПК.

У статті 336 встановили, що судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду (дистанційне судове провадження), у разі введення воєнного стану або під час карантину, встановленого КМУ.

Учасник кримінального провадження подає клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за 5 днів до судового засідання. Копія клопотання в той самий строк надсилається іншим учасникам кримінального провадження.

Учасники кримінального провадження беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та кваліфікованого електронного підпису.

Ризики технічної неможливості участі в відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, переривання зв’язку тощо несе учасник кримінального провадження, який подав відповідне клопотання.

У разі технічної неможливості участі в відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, переривання зв’язку в учасника кримінального провадження, участь якого є обов’язковою, суд відкладає судовий розгляд.

Якщо технічна неможливість участі в відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, переривання зв’язку мають ознаки зловживання правом з метою затягування судового розгляду, суд своєю вмотивованою ухвалою може позбавити учасника кримінального провадження права участі в відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у цьому кримінальному провадженні. 

Допит свідка, потерпілого 

Суд може постановити ухвалу про участь учасника кримінального провадження у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду в порядку, передбаченому частиною 8 ст. 336 КПК (ч. 8 передбачає, що особа, якій забезпечується захист, може бути допитана в режимі відеоконференції з такими змінами зовнішності і голосу, за яких її неможливо впізнати).

Допит свідка, потерпілого, спеціаліста може здійснюватися у судовому засіданні в режимі відеоконференції виключно у приміщенні суду, визначеному судом.

У виключних випадках в умовах воєнного або надзвичайного стану суд має право допитати свідка, потерпілого в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у порядку, передбаченому частинами 4-6 статті 336 КПК.

Кожний свідок допитується окремо. Свідки, які ще не дали показань, не мають права перебувати в залі судового засідання або брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції під час судового розгляду.

Якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, знаходиться у приміщенні, розташованому на території, яка перебуває під юрисдикцією суду, або на території міста, в якому розташований суд, судовий розпорядник або секретар судового засідання цього суду зобов’язаний вручити такій особі пам’ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення судового засідання.

Якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, знаходиться у приміщенні, розташованому поза територією юрисдикції суду та поза територією міста, в якому розташований суд, суд своєю ухвалою може доручити суду, на території юрисдикції якого перебуває така особа, здійснити дії, передбачені частиною сьомою цієї статті. Копія ухвали може бути надіслана електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв’язку. Суд, що отримав доручення, за погодженням із судом, що надав доручення, зобов’язаний у визначений в ухвалі строк організувати виконання зазначеного доручення.

Якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, тримається в установі попереднього ув’язнення або установі виконання покарань, дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, здійснюються службовою особою такої установи.

У разі участі особи в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів пам’ятка про її права та обов’язки, передбачені КПК, надсилається такій особі завчасно разом з її викликом у судове засідання. Під час судового засідання головуючий з’ясовує, чи зрозумілі такій особі права та обов’язки, і у разі необхідності роз’яснює їх.

Хід і результати процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. Відео- та звукозапис відеоконференції зберігаються в матеріалах кримінального провадження в порядку, передбаченому Положенням про ЄСІКС.

Секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників кримінального провадження, інших осіб, за клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених КПК, здійснюється судове провадження, а також хто з викликаних та повідомлених судом осіб прибув у судове засідання та хто бере участь у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників, з’ясовує, чи вручено судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі.

Змінами до ст. 73 КПК передбачено, що секретар судового засідання повинен перевірити, хто з учасників кримінального провадження, інших осіб, за клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених КПК, здійснюється судове провадження, бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Також секретар судового засідання повинен забезпечувати повний контроль за проведенням судового засідання в режимі відеоконференції.

Зміни також передбачають, що суддя-доповідач в апеляційній інстанції протягом десяти днів після відкриття апеляційного провадження за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції вирішує клопотання щодо проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Аналогічно, суддя-доповідач в касаційній інстанції протягом десяти днів після відкриття касаційного провадження без виклику сторін кримінального провадження вирішує клопотання щодо проведення судового засідання в режимі відеоконференції. 

Присяжні 

Після призначення судового розгляду судом присяжних головуючий дає секретарю судового засідання розпорядження про виклик присяжних у кількості семи осіб, які визначаються Єдиною судовою інформаційно-комунікаційною системою та/або її окремою підсистемою (модулем) з числа осіб, які внесені до списку присяжних.

Якщо після виконання вимог КПК присяжних залишилося більше необхідної для участі в судовому розгляді кількості, присяжні визначаються ЄСІКС з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в розгляді кримінального провадження. 

Визначення судді

Визначення судді (запасного судді, слідчого судді), а в разі колегіального розгляду – судді-доповідача для розгляду конкретного провадження здійснюється ЄСІКС під час реєстрації відповідних матеріалів, скарги, клопотання, заяви чи іншого процесуального документа за принципом випадковості та в хронологічному порядку з урахуванням спеціалізації та рівномірного навантаження на кожного суддю, заборони брати участь у перевірці вироків та ухвал для судді, який брав участь в ухваленні вироку або ухвали, про перевірку яких порушується питання (крім перегляду за нововиявленими обставинами), перебування суддів у відпустці, відсутності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відрядженням, а також інших передбачених законом випадків, через які суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Після визначення судді для конкретного судового провадження не допускається внесення змін до реєстраційних даних щодо цього провадження, а також видалення цих даних з ЄСІКС, крім випадків, установлених законом.

Кримінальне провадження, розгляд якого відповідно до КПК здійснюється колегією суддів, в обов’язковому порядку розглядається постійною колегією суддів відповідного суду, до складу якої входить визначений ЄСІКС суддя-доповідач.

Персональний склад постійних колегій суддів визначається зборами суддів строком на один рік.

Якщо розгляд кримінального провадження відповідно до КПК здійснюється колегією у складі більше трьох суддів, до складу такої колегії входять судді із складу постійної колегії суддів, до якої входить визначений ЄСІКС суддя-доповідач та судді, визначені зборами суддів суду, в якому відбувається розгляд провадження.

Суддею-доповідачем у справі є суддя, визначений ЄСІКС під час автоматизованого розподілу матеріалів кримінального провадження. Якщо кримінальне провадження у Верховному Суді має розглядатися колегіально у складі відповідної палати, головуючим на засіданнях палати є суддя-доповідач, визначений ЄСІКС при первісному розподілі матеріалів кримінального провадження.

До складу об’єднаної палати входять по два судді, що обираються зборами суддів Касаційного кримінального суду із складу кожної із судових палат ККС, та голова ККС.

Склад суду у кримінальному провадженні є незмінним, крім випадків, які унеможливлюють участь судді у розгляді справи, та інших випадків, передбачених КПК.

Після зміни складу суду розгляд кримінального провадження починається спочатку, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Особливості розподілу кримінальних проваджень та інших передбачених законом процесуальних документів, що подаються до суду, встановлюються Положенням про ЄСІКС та/або положеннями про її модулі.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
 • Світлана Гелета
  Світлана Гелета
  суддя Сумського окружного адміністративного суду
 • Ганна Коломієць
  Ганна Коломієць
  суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
 • Оксана Рудніченко
  Оксана Рудніченко
  суддя Київського апеляційного суду