Вместо фискально ориентированного контролера – доброжелательный account manager: стало известно, как попасть в «клуб белого бизнеса»

08:00, 18 марта 2024
В «клуб белого бизнеса» будут ежеквартально включаться юридические лица и ФЛП, которые будут отвечать ряду требований и критериев, в частности, к уровню уплаты налогов и уровню начисления заработной платы: опубликован законопроект.
Вместо фискально ориентированного контролера – доброжелательный account manager: стало известно, как попасть в «клуб белого бизнеса»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде опубликовали текст законопроекта о «клубе белого бизнеса», который ранее анонсировал председатель Комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

Свои подписи под законопроектом об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства 11084 поставили народные депутаты Даниил Гетманцев, Максим Бужанский, Сергей Ионушас, Ярослав Железняк, Галина Третьякова и другие.

Як зазначають автори, із початком повномасштабного вторгнення економіка та податкова система функціонують в умовах безпрецедентних викликів, що не могло не позначитись на сплаті платежів до бюджету за період 2022-2023 роки.

Водночас, у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 1 грудня 2023 року з МВФ Україна взяла на себе зобов’язання щодо впровадження заходів, які підвищують ефективність, справедливість і простоту податкової системи, у тому числі через реалізацію власної багаторічної Національної стратегії доходів (пункт 21 Меморандуму).

Саме тому на виконання міжнародних зобов’язань Національною стратегією доходів до 2030 року, схваленою розпорядженням КМУ від 27 грудня 2023 року № 1218-р, наголошується, зокрема, на необхідності проведення виваженої фіскально-бюджетної політики.

Більш того, запровадження системи управління комплаєнс-ризиками (дотримання вимог податкового законодавства) включно зі зміцненням доброчесності та довіри до Державної податкової служби було визначено критично важливою сферою для реформування податкової служби (пункт 24 Меморандуму).

«Варто визнати, що наразі асиметричні фінансові відносини в парадигмі «cops and robbers» вичерпали себе, адже в умовах воєнного стану сумлінний бізнес, який продовжує працювати і сплачувати податки, потребує від держави партнерського підходу у нашій спільній боротьбі проти зовнішнього агресора», - підкреслюють автори.

За їх словами, нова концепція податкового адміністрування пронизана ідеєю про те, що «в особі податкового інспектора платник податків має отримати не фіскально орієнтованого контролера, а доброзичливого account manager, який супроводжуватиме платника податків, а в податковому контролі акценти змістяться з виявлення помилок і покарання платника податків на супровід, перевірку та коригування його повсякденної поведінки» .

Таким чином, системний підхід до управління податковими ризиками допомагатиме підвищити рівень прозорості та системності в роботі Державної податкової служби України ,забезпечить ефективний розподіл ресурсів, дозволить досягти суттєвої економії часу як працівників контролюючого органу, так і платників податків загалом.

Національна стратегія доходів передбачає поетапне впровадження Концепції системи управління ризиками до 2027 року із поступовою інтеграцією в основу управління діяльністю контролюючого органу.

Разом з тим, як перший етап побудови взаємовідносин між платником податків і контролюючим органом на партнерських засадах пропонується запровадження на період воєнного стану механізму для підтримки платників податків з позитивною податковою історією, шляхом надання їм підвищеного рівня сервісу та оптимізації застосування заходів податкового контролю, що і пропонується у поданому законопроекті.

Отже, проектом закону пропонується:

1) розширення змісту поняття «податковий ризик» та запровадження терміна «комплаєнс (управління податковими ризиками)»;

2) запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;

3) до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);

4) ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення до нього платник податків отримуватиме через електронний кабінет;

5) платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

а) мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

б) скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;

в) індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

г) за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

ґ) платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Отже,  до Податкового кодексу вводяться терміни:

податковий ризик (ризик) – ймовірність невиконання платником податків податкового обов’язку щодо реєстрації (реєстрації платником окремих видів податків), обліку платників податків, подання (своєчасного подання) податкової звітності, декларування (повного декларування), сплати (своєчасної та повної сплати) платником податків податкових зобов'язань, невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на контролюючі органи»;

комплаєнс (управління податковими ризиками) – система заходів та процедур, які здійснюються контролюючими органами, визначеними підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, з метою підвищення рівня добровільного виконання податкових та інших обов’язків платниками податків відповідно до вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи».

До платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства належать юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що одночасно відповідають таким вимогам:

а) відсутність податкового боргу та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або загальна сума податкового боргу та/або боргу зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування не перевищує 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) відсутність за результатами документальних перевірок платника податків неузгоджених податкових (грошових) зобов’язань за податковими повідомленнями-рішеннями, за якими сума грошових зобов’язань або зменшення податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування, перевищує 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) відсутність допущених платником податків фактів порушення податкових обов’язків щодо подання звітності та/або документів (повідомлень), у тому числі передбачених статтями 39 і 39-2, пунктом 46.2 статті 46 ПК;

г) відсутність винесених щодо платника податку податкових повідомлень- рішень про порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів протягом року;

ґ) відсутність прийнятого щодо платника податків рішення про його відповідність критеріям ризиковості платника податку на додану вартість, у порядку та на підставах, визначених КМУ відповідно до пункту 201.16 статті 201 ПК;

д) відсутність прийнятого щодо платника податків рішення про санкцій;

е) відповідність критеріям, визначеним у підпункті 69.41.2 цього підпункту залежно від обраної системи оподаткування.

Платник податків, який відповідає зазначеним вимогам, підлягає включенню до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

ДПС забезпечує формування та затвердження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально станом на останнє число відповідного кварталу з урахуванням визначених у цьому підпункті критеріїв щодо показників діяльності платників податків за попередній квартал з наростаючим підсумком з початку календарного року.

У разі, якщо відповідно до вимог цього Кодексу, для подання податкової звітності встановлено річний звітний період, то для розрахунку критеріїв, визначених цим підпунктом, враховуються показники податкової звітності за попередній звітний рік.

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включаються юридичні особи, що перебувають на загальній системі оподаткування, за умови одночасної відповідності таким критеріям:

а) рівень сплати податку на прибуток підприємств є рівним/вищим від середнього по галузі;

б) рівень сплати податку на додану вартість є рівним/вищим від середнього по галузі (крім платників, у яких питома вага обсягу експорту в загальному обсязі постачання дорівнює або перевищує 25%);

в) нарахування та/або виплата податковим агентом - юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за останні два звітні (податкові) періоди здійснюються на рівні не менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику), помноженої на коефіцієнт 1,1, за умови, що середньомісячна чисельність працюючих за останні 12 місяців становить не менше 5 осіб.

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включаються юридичні особи, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, за умови одночасної відповідності таким критеріям:

а) рівень сплати податків до зведеного бюджету є рівним/вищим від середнього по галузі;

б) нарахування та/або виплата податковим агентом - юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за останні два звітні (податкові) періоди здійснюються на рівні не менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику), помноженої на коефіцієнт 1,1, за умови, що середньомісячна чисельність працюючих за останні 12 місяців становить не менше п'яти осіб.

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включаються юридичні особи, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками єдиного податку четвертої групи, за умови одночасної відповідності таким критеріям:

а) рівень сплати податків до зведеного бюджету на 1 гектар є рівним/вищим від середнього по країні;

б) нарахування та/або виплата податковим агентом - юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за останні два звітні (податкові) періоди здійснюються на рівні не менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику), помноженої на коефіцієнт 1,1, за умови, що середньомісячна чисельність працюючих за останні 12 місяців становить не менше п'яти осіб.

в) площа наявних у платника податку у власності (на праві власності/користування) орендованих земельних ділянок становить не менше 500 гектарів включно або орендованих земельних ділянок комунальної та/або державної власності – не менше 0,5 гектара (станом на 1 січня поточного року), що задекларовані до 20 лютого поточного року та за які сплачено суму податкового зобов’язання з плати за землю у строки, передбачені законодавством, або платником податку, який перебуває на спрощеній системі оподаткування четвертої групи, сплачено податкові зобов’язання з єдиного податку в повному обсязі та у строки, передбачені законодавством.

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включаються фізичні особи-підприємці, що перебувають на загальній системі оподаткування, за умови одночасної відповідності таким критеріям:

а) рівень податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб від провадження господарської діяльності та рівень сплати податку на додану вартість є рівним/вищим від середнього по галузі;

б) нарахування та/або виплата податковим агентом – фізичною особою- підприємцем доходів у вигляді заробітної плати за останні два звітні (податкові) періоди становить на рівні не менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику), помноженої на коефіцієнт 1,1.

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включаються фізичні особи-підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, за умови одночасної відповідності таким критеріям:

а) задекларований обсяг доходу за податковий (звітний) період становить понад 5 мільйонів гривень та рівень сплати податків до зведеного бюджету є рівним/вищим від середнього по галузі;

б) нарахування та/або виплата податковим агентом – фізичною особою- підприємцем доходів у вигляді заробітної плати за останні два звітні (податкові) періоди становить на рівні не менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику), помноженої на коефіцієнт 1,1.

Платники податків, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), можуть бути включені до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, але не раніше одного календарного року з моменту взяття такого платника на облік у контролюючому органі.

Для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства встановлюються такі особливості податкового адміністрування на період включення таких платників до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства:

а) щодо платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства не проводяться документальні перевірки, крім документальних позапланових перевірок:

 • що проводяться виключно на звернення платника податків;
 • що проводяться з підстав, визначених підпунктами 78.1.1, 78.1.2 (в частині контролю за трансфертним ціноутворенням), 78.1.3, 78.1.5, 78.1.7, 78.1.8, 78.1.9, 78.1.12, 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16, 78.1.19, 78.1.21 та 78.1.22 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу;
 • платників податків, щодо яких отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків вимог валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;

б) строк для камеральної та документальної перевірок, зазначених у підпунктах 200.10 і 200.11 статті 200 цього Кодексу, для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства становить 5 календарних днів для кожного виду перевірки;

в) індивідуальні податкові консультації для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства надаються протягом 5 календарних днів, що настають за днем отримання звернення контролюючим органом;

г) закріплення за платником податків посадової особи територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, яка буде особою, відповідальною за взаємодію з платником податків (комплаєнс-менеджер);

ґ) платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Взаємодія між комплаєнс-менеджером та платником податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства передбачає консультування платника податків з питань, пов’язаних з виконанням його податкових обов’язків.

Платник податків має право взаємодіяти з комплаєнс-менеджером в усній та/або письмовій формі, а також з використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі в режимі відеоконференції.

Комплаєнс-менеджер під час взаємодії з платниками податків несе відповідальність відповідно до законодавства, у тому числі про запобігання корупції.

Інформація щодо включення платника податків до Переліку надається такому платнику податків шляхом надсилання інформаційного повідомлення щодо відповідності критеріям та включення до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства із зазначенням контактних даних комплаєнс- менеджера. Такі інформаційні повідомлення надсилаються в електронний кабінет платника податків ДПС.

Закон набере чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Сегодня день рождения празднуют
 • Микола Мазур
  Микола Мазур
  суддя Великої Палати Верховного Суду
 • Олександр Сарбей
  Олександр Сарбей
  суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області