Суддів і кандидатів в судді перевірять на детекторі брехні, - стало відомо, чи вплине це на суддівську кар’єру

12:32, 4 липня 2023
Судово-юридичній газеті стали відомі деталі законопроекту про перевірку суддів і кандидатів в судді на поліграфі.
Суддів і кандидатів в судді перевірять на детекторі брехні, - стало відомо, чи вплине це на суддівську кар’єру
Фото: 24tv
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Суддів та кандидатів у судді будуть перевіряти на поліграфі, тобто, детекторі брехні. Однак результати поліграфу не стануть підставою для притягнення судді до відповідальності, а також підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду.

Відповідна процедура передбачена законопроектом 9454, який зареєстровано 3 липня 2023 року на виконання рішення РНБО. Авторами проекту виступають Денис Маслов, Максим Дирдін, Микола Стефанчук та інші народні депутати України.

Текст на сайті Верховної Ради наразі відсутній, однак він опинився у розпорядженні «Судово-юридичної газети».

Так, у законі про судоустрій і статус суддів з’явиться нова стаття 62-1 «Психофізіологічне опитування судді із застосуванням поліграфа».

Вона передбачає, що у випадках, визначених цим Законом, стосовно судді може бути проведено психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа (далі – опитування). Порядок проведення опитування встановлює Вища рада правосуддя.

Перелік спеціалізованих установ чи спеціалістів, які можуть проводити опитування суддів визначається рішенням Вищої ради правосуддя.

Рішення про проведення опитування приймає ВРП у випадках, визначених цим Законом.

Опитування полягає в нешкідливому для життя і здоров’я  людини опитуванні судді з використанням поліграфа. Метою опитування судді є отримання   інформації   про ймовірну достовірність відповідей особи на питання, пов'язані з можливими правопорушеннями, її доброчесністю, дотриманням  правил суддівської етики, законністю походження майна, щодо  обставин, які можуть бути чи є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади.

Опитування проводиться в межах завдань, визначених Вищою радою правосуддя.

Заборонено ставити питання, які не мають безпосереднього відношення до судді та здійснення ним правосуддя, або питання, що носять інтимний чи дискримінаційний характер (про стан здоров’я, релігійні чи політичні переконання, національне чи етнічне походження тощо).

Вища рада правосуддя може прийняти рішення про проведення опитування судді під час:

  • проведення моніторингу роботи суду;
  • здійснення дисциплінарного провадження щодо судді.

Результати опитування долучаються до матеріалів суддівського досьє, вони є конфіденційними та не підлягають оприлюдненню.

Результати опитування судді можуть використовуватися як одне із джерел інформації, що підлягає оцінці разом з іншою сукупністю зібраної інформації і матеріалів.

Результати опитування не можуть бути підставою для  притягнення судді до відповідальності, а також підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду.

Опитування судді проводиться за його згодою.

Відмова від проходження опитування не є підставою для притягнення судді до відповідальності.

Перелік медичних протипоказань до проходження суддею психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа та спосіб їх підтвердження визначає Міністерство охорони здоров’я.

Поліграф для кандидатів у судді

Також проект передбачає, що для участі у доборі кандидат на посаду судді подає письмову згоду на проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа у разі визначення його переможцем конкурсу або медичні документи, які підтверджують наявність медичних протипоказань до проведення такого опитування.

В свою чергу, за результатами попереднього розгляду питання про призначення кандидата на посаду судді Вища рада правосуддя може прийняти рішення про проведення щодо нього психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа відповідно до положень статті 62-1 цього Закону.

Крім того, Вища рада правосуддя зможе відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду (у тому числі в разі переведення судді на посаду судді до іншого суду за результатами конкурсу) з підстави відмови кандидата від проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа за відсутності медичних протипоказань.

Переведення судді

Переведення судді на посаду судді до іншого суду здійснюється на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, внесеної за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді, проведеного в порядку, визначеному статтею 79 цього Закону.

Законопроект передбачає, що для допуску до участі в такому конкурсі суддя подає письмову згоду на проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа у разі визначення його переможцем конкурсу або медичні документи, які підтверджують наявність медичних протипоказань до проведення такого опитування.

Ненадання таких документів є підставою для відмови у допуску до участі в конкурсі.

Моніторинг роботи суду

Також, у Законі про судоустрій і статус суддів з`явиться нова стаття 59-1 «Моніторинг роботи суду».

Вона передбачає, що у випадках, встановлених цим Законом, Вища рада правосуддя має право проводити моніторинг роботи суду. Порядок проведення моніторингу роботи суду встановлює ВРП.

Вища рада правосуддя може прийняти рішення про проведення моніторингу роботи суду в разі вручення повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення одному із суддів відповідного суду та прийняття ВРП рішення про надання згоди на затримання, утримання під вартою чи арешт такого судді або про його тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягнення до кримінальної відповідальності.

Вища рада правосуддя проводить моніторинг роботи суду стосовно всіх суддів відповідного суду, у якому здійснює правосуддя суддя, якому повідомлено про підозру у вчиненні корупційного  кримінального правопорушення та щодо якого Вищою радою правосуддя прийнято рішення про надання згоди на затримання, тримання під вартою чи арешт або про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку із цим.

Вища рада правосуддя проводить моніторинг роботи суду на предмет наявності ознак вчинення суддями відповідного суду дисциплінарних проступків (зокрема істотних), грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило їх невідповідність займаній посаді, а також щодо обставин, що викликають обгрунтований сумнів у законності джерела походження майна.

Після прийняття рішення про проведення моніторингу роботи суду ВРП звертається до центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику (тобто, НАЗК), із вимогою провести моніторинг способу життя суддів відповідного суду, а також із запитом про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих такими суддями.

Під час проведення моніторингу роботи суду Вища рада правосуддя має право:

  • звертатись до суддів та працівників апарату відповідного суду, а також спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, їх посадових осіб, будь-яких юридичних та фізичних осіб із запитом щодо надання пояснень, документів чи інформації для перевірки належного виконання суддями відповідного суду їх обов’язків та встановлення наявності або відсутності ознак вчинення ними дисциплінарних проступків (зокрема істотних), грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило їх невідповідність займаній посаді, а також щодо законності джерел походження майна;
  • призначити для суддів відповідного суду проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа відповідно до предмету моніторингу роботи суду;
  • викликати суддів та працівників апарату відповідного суду для надання пояснень з питань, що стосуються предмету моніторингу роботи суду.

Будь-які особи з дня оприлюднення Вищою радою правосуддя рішення, передбаченого частиною другою цієї статті, мають право надавати до Вищої ради правосуддя інформацію та матеріали щодо вчинення суддями відповідного суду дисциплінарних проступків (зокрема істотних), грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило їх невідповідність займаній посаді, а також щодо обставин, що викликають сумнів у законності джерела походження майна.

При цьому інформація та матеріали, отримані від анонімних джерел, а також інформація та матеріали, джерела походження яких встановити неможливо, Вища рада правосуддя не розглядає.

Одержання за результатами проведення моніторингу роботи суду інформації, що може свідчити про наявність ознак  вчинення суддею відповідного суду дисциплінарного проступку (зокрема істотного), грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, а також інформації, що викликає обгрунтований сумнів у законності джерела походження майна, є підставою для початку здійснення дисциплінарного провадження дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя щодо такого судді.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект передбачає, що з метою утвердження суспільної поваги до звання судді Верховного Суду та підтримки авторитету правосуддя, укріплення  суспільної довіри до Верховного Суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів Верховного Суду Вищій раді правосуддя невідкладно, але не пізніше 14 днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади», розпочати проведення моніторингу роботи Верховного Суду відповідно до статті 59-1 цього Закону.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Головне за день
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики