Верховна Рада врегулювала питання долі товарів та автомобілей, вилучених на митниці

21:00, 2 грудня 2023
Парламент врегулював повноваження АРМА щодо визначення долі товарів, які були примусово відчужені або вилучені на кордоні відповідно до законів про воєнний стан, та товарів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Верховна Рада врегулювала питання долі товарів та автомобілей, вилучених на митниці
Джерело фото: Inna Sokolovska (shutterstock)
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

27 листопада Президенту Володимиру Зеленському направили на підпис ухвалений Верховною Радою як закон законопроект 9307 про внесення змін до Митного кодексу та інших законів щодо врегулювання питань розпорядження іноземними товарами, транспортними засобами комерційного призначення, що перебувають на митній території України під митним контролем, а також такими, що незаконно ввезені на митну територію України.

Метою, як вказують автори, є врегулювання питань щодо припинення митних режимів відносно товарів, які були примусово відчужені або вилучені відповідно до законів «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», та товарів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та які відповідно до кримінально-процесуального законодавства передані для реалізації. А також проектом пропонується врегулювати відносини, пов’язані з оподаткування митними платежами таких товарів.

Зокрема, у ч. 8 ст. 102 та у ч. 3 ст. 112 МК визначили, що митний режим транзиту і митний режим тимчасового ввезення відповідно припиняється митним органом у разі:

1) конфіскації товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

2) повної втрати товарів, транспортних засобів комерційного призначення внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому Мінфіном;

3) примусового відчуження або вилучення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до законів «Про правовий режим воєнного стану» та «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»;

4) реалізації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі тих, які відповідно до кримінального процесуального законодавства України передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), для реалізації у порядку та на умовах, визначених Законом про АРМА, та після надходження на рахунки, відкриті для зарахування надходжень державного бюджету, контроль за справлянням яких покладено на Держмитслужбу, коштів у сумі митних платежів, що підлягали б сплаті при випуску таких товарів у вільний обіг на митній території України.

Аналогічні зміни внесені до ч. 3 ст. 129 стосовно припинення митного режиму митного складу, до ч. 4 ст. 137 (митного режиму вільної митної зони), до ч. 4 ст. 146 (митного режиму безмитної торгівлі), ч. 2 ст. 160 (митний режим переробки на митній території) а саме, додано пункти, за якими такі режими припиняються з підстав:

 • примусового відчуження або вилучення товарів відповідно до законів «Про правовий режим воєнного стану» та «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»;
 • реалізації товарів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі тих, які відповідно до кримінального процесуального законодавства передані АРМА для реалізації та після надходження на рахунки коштів у сумі митних платежів, що підлягали б сплаті при випуску таких товарів у вільний обіг на митній території України.

Відповідно обов’язок із сплати митних платежів припиняється (ч.1 статті 290):

 • якщо товари, транспортні засоби комерційного призначення примусово відчужені або вилучені відповідно до законів «Про правовий режим воєнного стану» та «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»;
 • у разі надходження на рахунки, відкриті для зарахування надходжень державного бюджету коштів (у сумі митних платежів, що підлягали б сплаті при випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення у вільний обіг на митній території України), одержаних від реалізації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, визначених ч. 7 статті 293 МК.

В свою чергу, ця ч. 7 ст. 293 МК передбачає, що у разі реалізації іноземних товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають на митній території України під митним контролем та за які не сплачені митні платежі, а також таких, що незаконно ввезені на митну територію України, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі тих, які відповідно до кримінального процесуального законодавства України передані АРМА, особою, на яку покладається обов’язок із сплати митних платежів, є особа, яка реалізує такі іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення.

Особливості визначення бази оподаткування митними платежами під час реалізації товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до кримінального процесуального законодавства України визначаються статтею 295-1 МК.

А саме, стаття 295-1 МК у новій редакції визначає, що під час реалізації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у ч. 7 статті 293 цього Кодексу, до їхньої вартості, визначеної на підставі звіту про їх оцінку, включається сума митних платежів, що підлягали б сплаті при випуску таких товарів, транспортних засобів комерційного призначення у вільний обіг на митній території України.

 • Держмитслужба не пізніше 3 робочих днів з дня отримання запиту від АРМА, надає доручення митниці, якою здійснюється контроль за цими товарами, транспортними засобами комерційного призначення, здійснити розрахунок загальної суми митних платежів, що підлягають сплаті, з одночасним інформуванням АРМА, про таке доручення.
 • Відповідна митниця не пізніше 15 календарних днів, а для товарів, що швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, – не пізніше 5 календарних днів з дня отримання доручення надсилає до АРМА довідку про загальну суму митних платежів, що підлягали б сплаті при випуску таких товарів, транспортних засобів у вільний обіг на митній території України.
 • Розрахунок суми митних платежів здійснюється, виходячи з бази оподаткування, за ставками та з урахуванням офіційного курсу валюти України до іноземної валюти, встановленого НБУ, що визначені на дату здійснення такого розрахунку.
 • Якщо визначити суму належних до сплати митних платежів неможливо внаслідок ненадання/відсутності у митниці точних відомостей про характер товарів, транспортних засобів, їх назву, кількість, країну походження і митну вартість, сума митних платежів визначається, виходячи з найбільшої величини ставок митних платежів, кількості чи вартості товарів, транспортних засобів, що можуть бути визначені на підставі наявних відомостей.
 • Нарахування ввізного мита здійснюється за повними ставками Митного тарифу України. Нарахування акцизного податку та податку на додану вартість здійснюється за ставками, встановленими Податковим кодексом.
 • АРМА забезпечує перерахування на рахунки, відкриті для зарахування надходжень державного бюджету, контроль за справлянням яких покладено на Держмитслужбу коштів (у сумі митних платежів, що підлягали б сплаті при випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення у вільний обіг на митній території України), одержаних від реалізації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у ч. 7 статті 293 цього Кодексу, протягом 5 робочих днів з дня зарахування таких коштів на поточні рахунки.
 • Розрахунок суми митних платежів, що підлягали б сплаті при випуску товарів, транспортних засобів у вільний обіг на митній території України, якщо такі митні платежі не були попередньо сплачені, щодо товарів, транспортних засобів, зазначених у ч. 7 статті 293 МК, що передаються відповідно до кримінального процесуального законодавства України для реалізації у порядку, встановленому КМУ, здійснюється у порядку, визначеному цією статтею.
 • Кошти у сумі митних платежів, одержані від реалізації таких товарів, транспортних засобів, підлягають перерахуванню особою, яка реалізувала такі товари, транспортні засоби, на рахунки, відкриті для зарахування надходжень державного бюджету, контроль за справлянням яких покладено на Держмитслужбу, у строк, визначений законодавством.

Щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, між АРМА та Держмитслужбою проводиться звірка відомостей щодо реалізації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у ч.7 статті 293 МК, а також сум митних платежів, що надійшли на рахунки, відкриті для зарахування надходжень державного бюджету від реалізації таких товарів, транспортних засобів.

Товари, транспортні засоби, зазначені у ч. 7 статті 293 МК, набувають статусу українських товарів після перерахування особою, яка їх реалізувала, на рахунки, відкриті для зарахування надходжень державного бюджету сум митних платежів, що підлягали б сплаті при випуску таких товарів, транспортних засобів у вільний обіг на митній території України.

Зміни внесені і до статті 483 Митного кодексу, яка регулює відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Так, ч. 1 ст. 483 тепер визначає, що переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування) або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків

вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, або з конфіскацією товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил, а також товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю.

Також уточнена відповідальність за ч. 2 ст. 483 МК (дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 483 або статтею 482 цього Кодексу (тобто, за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України поза митним контролем).

До змін такі повторні дії тягнули за собою накладення штрафу в розмірі 200 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, а також товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.

Тепер ці дії будуть тягнути за собою накладення штрафу в розмірі від 150 до 200 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, а також товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю.

Зміни щодо відповідальності набирають чинності з 5 січня 2024 року.

Крім того, внесені зміни до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» МК.

Доповнено п. 65, відповідно до якого установлено, що обов’язок із сплати митних платежів та митний режим митного складу припиняються щодо лікарських засобів, що станом на 24 лютого 2022 року зберігалися в митному режимі митного складу та в період

з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2022 року за розпорядженням власника таких лікарських засобів були безоплатно (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) передані безпосередньо або через громадське об’єднання для забезпечення потреб закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності.

Також внесені зміни до Закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Визначено, що реалізація майна здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові. Крім випадку, якщо рухоме майно, яке на момент прийняття в управління АРМА перебувало на митній території України під митним контролем та за яке не були сплачені митні платежі, а також незаконно ввезене на митну територію України, може бути передано для реалізації за умови включення до його ціни сум митних платежів, що підлягали б сплаті при випуску такого майна у вільний обіг на митній території України.

У разі якщо таке майно не реалізовано на перших торгах, допускається виставлення його на повторних торгах відповідно до законодавства із зниженням ціни, яка не може бути

меншою, ніж сума митних платежів, що підлягали б сплаті при випуску такого майна у вільний обіг на митній території України, якщо такі митні платежі не були попередньо сплачені.

АРМА забезпечує перерахування на рахунки, відкриті для зарахування надходжень державного бюджету, контроль за справлянням яких покладено на Держмитслужбу, коштів (у сумі митних платежів, які підлягали б сплаті при випуску активів у вільний обіг на митній території України), одержаних від реалізації активів, зазначених в абзаці сьомому частини четвертої цієї статті, протягом 5 робочих днів з дня зарахування таких коштів на поточні рахунки.

Майно, що перебуває під митним контролем, може бути видано його власнику або уповноваженій ним особі лише після митного оформлення зазначеного майна відповідно до заявленої мети та сплати відповідних митних платежів (у разі якщо законом передбачено сплату таких митних платежів).

Також виключено пункт 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 15 серпня 2022 року №2510–ІХ.

Нагадаємо, що виключений пункт передбачав, що у період воєнного стану до порядку підготовки та прийняття нормативно-правових актів на виконання вимог цього Закону не застосовуються процедури, передбачені Законом «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
Сьогодні день народження святкують
 • Володимир Келеберда
  Володимир Келеберда
  заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
 • Анна Кузьменко
  Анна Кузьменко
  суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
 • Андрій Місінкевич
  Андрій Місінкевич
  суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
 • Світлана Чудних
  Світлана Чудних
  суддя Харківського окружного адміністративного суду
 • Олександр Журавльов
  Олександр Журавльов
  суддя Одеського апеляційного суду