Кожне третє судове рішення у цивільних справах скасовується за результатами касаційного перегляду

14:02, 20 ноября 2020
Стали відомі показники розгляду справ цивільного судочинства за 9 місяців 2020 року.
Кожне третє судове рішення у цивільних справах скасовується за результатами касаційного перегляду

У Касаційному цивільного суді Верховного Суду підготували Аналітичний огляд стану здійснення цивільного судочинства за 9 місяців 2020 року.

«Судово-юридичній газеті» стали відомі деталі цього Огляду.  

1. Здійснення цивільного судочинства місцевими цивільними судами

Так, за 9 місяців 2020 року на розгляді місцевих загальних судів (місцеві суди) перебувало 938,5 тис. позовних заяв, заяв, скарг, подань, клопотань, судових доручень та справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, із них надійшло – 676,4 тис. (що на 62,8 тис., або 8,5% менше порівняно з аналогічним періодом 2019 року), у тому числі 6,4 тис. – після скасування судового рішення судом апеляційної чи касаційної інстанції, тоді як за 9 місяців 2019 року цей показник становив 7,7 тис.

Кількість справ і матеріалів, розглянутих у порядку цивільного судочинства, становила понад 603 тис., або 64,3% загальної кількості справ і матеріалів, що знаходились на розгляді. Із задоволенням позову (заяви, клопотання, подання, скарги) та виконанням судових доручень розглянуто 437,8 тис. справ, або 72,6% загальної кількості розглянутих справ і матеріалів.

Відсоток розгляду справ і матеріалів місцевими судами упродовж звітного періоду дещо збільшився порівняно з аналогічним періодом 2019 року та становив 89,2% (співвідношення розглянутих і тих, що надійшли), що залишається насторожуючим показником, як і в аналогічному періоді 2019 року (у 2019 році цей показник становив 88,9%).

Рекомендованим стандартом відсотка розгляду справ є рівень 96–103%, тобто від нижчого нейтрального значення до початкових значень передової практики

Суб’єктами звернення до суду найчастіше були:

 • фізичні особи – 546,5 тис.;
 • юридичні особи – понад 392 тис. (у тому числі державні органи – 8,8 тис.).

Загальна тривалість розгляду цивільних справ за кількістю закінчених провадженням справ становила:

 • до 3 місяців включно – понад 409 тис.;
 • від 3 місяців до 1 року включно –165,3 тис.;
 • від 1 року до 2 років включно – 21,4 тис.;
 • від 2 років до 3 років включно – 4,7 тис.;
 • понад 3 роки – 2,6.

Найбільшу кількість справ і матеріалів, закінчених провадженням, які тривали:

від 1 року до 3 років включно, розглянуто місцевими судами міста Києва (4,1 тис., або 9,4% розглянутих); значну кількість таких справ розглянуто місцевими судами Дніпропетровської (3,3 тис., або 5,3%), Одеської (2,1 тис., або 5,3%), Львівської (1,9 тис., або 6,1%) та Київської (1,8 тис., або 6,4%) областей (середній показник по Україні становить 4,3%);

понад 3 роки – місцевими судами міста Києва (511, або 1,2%) та Дніпропетровської області (340, або 0,5%) (середній показник по Україні становить 0,4%).

 Варто зазначити, що кількість закінчених провадженням справ, загальна тривалість розгляду яких становила від 1 до 3 років включно, порівняно з аналогічним періодом 2019 року зменшилась на 0,6% та становила 26,1 тис.

Відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад 1 рік, становить 15,9%, що на 3,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Середня тривалість розгляду цивільної справи становить 97 днів, що на 5 днів більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими в порядку цивільного судочинства понад 335,5 тис. справ і матеріалів, або 35,7% загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді; із них не розглянуто понад 1 рік – 53,3 тис. Із загальної кількості нерозглянутих справ і матеріалів 222,1 тис. становлять справи позовного та окремого провадження.

У майже 66 тис. справах на кінець звітного періоду відкладено розгляд та не закінчено провадження, у тому числі у 15,7 тис. – у зв’язку з неявкою одного з учасників процесу, що беруть участь у справі, або інших учасників процесу (із них у строк понад 2 роки – 7,6 тис. справ).

Упродовж звітного періоду місцевими судами постановлено 128 окремих ухвал у справах, що розглядалися в порядку цивільного судочинства. Судом видано на виконання понад 723 тис. документів на суму понад 19 млрд 137 млн грн.

За 9 місяців 2020 року місцевими судами розглянуто понад 96,5 тис. справ з ухваленням заочного рішення; у порядку спрощеного провадження розглянуто 121,4 тис., із них 103,8 тис. малозначних справ.

Варто зазначити, що кількість справ наказного провадження, що надійшли упродовж звітного періоду, збільшилась на 29 тис., або 23,6% порівняно з аналогічним періодом 2019 року та становила 153,9 тис. Перебувало на розгляді місцевих судів із врахуванням нерозглянутих справ на початок звітного періоду 166,2 тис.; розглянуто 145,3 тис. справ наказного провадження, із них 116,1 тис. із задоволенням заяви, що становило майже 80% від розглянутих справ наказного провадження.

Місцевими судами упродовж звітного періоду розглянуто 303,7 тис. справ позовного провадження, у тому числі у майже 244,6 тис. справ позов задоволено, що становить 80,5% від загальної кількості розглянутих справ.

Упродовж звітного періоду місцевими судами розглянуто 44,2 тис. справ окремого провадження. У понад 40,6 тис. справ заяву задоволено, що становить 91,7% від загальної кількості розглянутих справ.

Кількість справ окремого провадження, розглянутих за участю присяжних, становила понад 5,8 тис.

Кількість судових рішень щодо розгляду питань про: виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні; роз'яснення судового рішення; ухвалення додаткового судового рішення становила 17,5 тис.

2. Здійснення цивільного судочинства апеляційними судами областей та міста Києва

У провадженні апеляційних судів упродовж 9 місяців 2020 року перебувало майже 77 тис. апеляційних скарг і матеріалів (із них переважну кількість становлять апеляційні скарги на судові рішення – 75,1 тис.); надійшло у звітному періоді 56,6 тис. апеляційних скарг і матеріалів (що на 13,3% менше порівняно з аналогічним періодом 2019 року).

Розглянуто 53,4 тис., або 69,3% їх загальної кількості (у тому числі задоволено 20,4 тис.).

Кількість судових рішень у малозначних справах (ч. 6 статті 19 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК), винесених апеляційними судами упродовж 9 місяців 2020 року, становила майже 9 тис.

Відсоток розгляду справ у апеляційних судах у звітному періоді збільшився порівняно з 2019 роком та становив 94,2% (співвідношення розглянутих і тих, що надійшли), що є насторожуючим показником, як і в аналогічному періоді 2019 року (91,7%).

Загальна тривалість перегляду апеляційними судами цивільних справ за кількістю закінчених провадженням справ становила:

 • до 3 місяців включно – майже 35,9 тис.;
 • від 3 місяців до 1 року включно – 16,2 тис.;
 • від 1 року до 2 років включно – 1,3 тис.

Найбільшу кількість справ і матеріалів, закінчених провадженням, які тривали від 1 року до 2 років включно, розглянуто апеляційними судами Одеської області (539, або 14,4% розглянутих); значну кількість таких справ розглянуто апеляційними судами Львівської (217, або 9,1%) та Дніпропетровської (196 або 3,2%) областей (середній показник по Україні становить 2,4%).

Відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад 1 рік, становить 9,8%.

За наслідками перегляду рішень, ухвал та судових наказів судів першої інстанції за апеляційними скаргами залишено без змін 22,9 тис. судових рішень у цивільних справах, що становить 54,2% загальної кількості переглянутих рішень, ухвал та судових наказів. У аналогічному періоді 2019 року цей показник становив 53%.

Кількість судових рішень місцевих судів, скасованих в апеляційному порядку впродовж звітного періоду, становила 16,3 тис., або 38,6% загальної кількості судових рішень, переглянутих за апеляційними скаргами, що на 1,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року (майже 40%).

Крім того, понад 3 тис. судових рішень було змінено, що становить 7,2% загальної кількості судових рішень, переглянутих за апеляційними скаргами (у 2019 році цей показник становив 7,1%).

Із загальної кількості переглянутих рішень у цивільних справах за апеляційними скаргами (29,8 тис.) залишено без змін 16,8 тис., або 56,3%, скасовано 10,2 тис. рішень, або 34,3%, змінено 2,8 тис. рішень, або 9,4%.

Найбільшу кількість скасованих становили рішення місцевих судів Вінницької (38,9% від загальної кількості переглянутих в апеляційному порядку), Херсонської (38,6%) та Чернівецької областей (38,1%). Найменшу кількість скасованих становили рішення місцевих судів Волинської (24,4% від загальної кількості переглянутих в апеляційному порядку), Тернопільської (26,2%) та Черкаської областей (28,6%).

Із загальної кількості переглянутих ухвал у цивільних справах за апеляційними скаргами залишено без змін 6,1 тис., що становить 49% загальної кількості переглянутих, скасовано 6,1 тис. ухвал, або 49% загальної кількості переглянутих, змінено 241 ухвалу, або 1,9%.

Найбільшу кількість скасованих становили ухвали місцевих судів Луганської (67,7% загальної кількості переглянутих в апеляційному порядку), Закарпатської (55,9%) та Хмельницької областей (55,8%). Найменшу кількість скасованих становили ухвали місцевих судів Тернопільської (31,3% загальної кількості переглянутих в апеляційному порядку), Чернігівської (35%) та Волинської областей (36,2%).

Середня тривалість розгляду справи становила 78 днів, що на 19 днів більше, ніж у 2019 році (59 днів).

Кількість нерозглянутих апеляційних скарг та матеріалів у звітному періоді становила 23,6 тис., або 30,7% апеляційних скарг та матеріалів, що перебували у провадженні.

Кількість судових рішень щодо розгляду питань про: виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні; роз'яснення судового рішення; ухвалення додаткового судового рішення становила 1,8 тис.

3. Здійснення цивільного судочинства Касаційним цивільним судом у складі Верховного Суду

Упродовж 9 місяців 2020 року на розгляд до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (КЦС) надійшло майже 15,4 тис. процесуальних звернень: касаційних скарг, апеляційних скарг, заяв за нововиявленими та виключними обставинами, клопотань про визначення підсудності, кількість яких зменшилась порівняно з аналогічним періодом 2019 року (19,5 тис.) на 21,1%. Переважну кількість нових надходжень до КЦС становлять, як і в попередні звітні періоди, касаційні скарги (понад 15 тис.).

У звітному періоді до одного судді КЦС у середньому надійшло майже 342 процесуальних звернення (із розрахунку середньої кількості суддів, що становила 45 суддів).

Розрахунок середньої кількості суддів здійснювався враховуючи, що 4 тижні 2020 року правосуддя у КЦС здійснювали 46 суддів, починаючи з 5 тижня по 15 тиждень 2020 року, – 45 суддів, з 16 тижня по 26 тиждень 2020 року – 44 судді, а з 27 тижня по 40 тиждень 2020 року – знову 45 суддів.

Серед інших процесуальних звернень, що надійшли до КЦС упродовж звітного періоду, 96 апеляційних скарг, 143 клопотання про визначення підсудності, 72 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими та 14 за виключними обставинами.

З урахуванням справ і матеріалів, не розглянутих на початок звітного періоду, на розгляді у КЦС перебувало 32,7 тис. справ та матеріалів, що на 11,7 тис., або на 26,4% менше порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Середня кількість справ і матеріалів, що перебували на розгляді у звітний період, із розрахунку на одного суддю КЦС становила 728.

Упродовж 9 місяців 2020 року судді КЦС ухвалили 20,7 тис. судових рішень, якими завершено розгляд справ і матеріалів, що становить 63,2% тих, що перебували на розгляді.

Середня кількість розглянутих процесуальних звернень і справ у звітному періоді із розрахунку на одного суддю КЦС становила 460.

Відсоток розгляду справ у звітному періоді становив 134,5% (співвідношення розглянутих і зареєстрованих процесуальних звернень), що свідчить про те, що судді КЦС у звітному періоді доклали достатньо зусиль для підвищення ефективності роботи з розгляду справ. У 2019 році цей показник становив 115,2%.

Залишок нерозглянутих касаційних та апеляційних скарг, справ, заяв та клопотань становить 10,8 тис., або 32,9% тих, що перебували на розгляді у КЦС, із них 1,3 тис. залишено без руху і надано строк для усунення недоліків.

У звітному періоді 81 справу було передано на розгляд Великої Палати Верховного Суду (після розгляду нею повернено 52 справи); 4 справи передано на розгляд палати та 28 – на розгляд об’єднаної палати.

Кількість окремих думок, ухвалених суддями КЦС, становила 133.

Судді КЦС у I кварталі 2020 року постановили 2 окремі ухвали.

На розгляді у КЦС (з урахуванням нерозглянутих на початок звітного періоду скарг і справ) знаходилося 32,2 тис. касаційних скарг і справ. Розглянуто (з урахуванням повернених, у яких відмовлено у відкритті провадження, або закрито провадження) понад 20,5 тис., або 63,7% тих, що знаходились на розгляді. За результатами розгляду у 6,2 тис. було відмовлено у відкритті провадження, що становило 43,2% опрацьованих касаційних скарг, із них у 3,2 тис. – за малозначністю (тобто майже 51% тих, у відкритті провадження яких відмовлено), у 1,1 тис. – у зв’язку із тим, що касаційна скарга необґрунтована (на підставі пункту 5 частини другої статті 394 ЦПК), у 8 – у зв’язку із тим, що касаційна скарга необґрунтована (є висновок Верховного Суду у подібних правовідносинах), та у майже 2 тис. – з інших підстав; повернено з різних підстав 1,7 тис. скарг.

За результатами судового розгляду колегіями у складі трьох чи п’яти суддів скасовано майже 3,9 тис. судових рішень, ухвалених місцевими та апеляційними судами, що становить 30,9% переглянутих по суті судових рішень (12,7 тис.); змінено 387 судових рішень.

Із загальної кількості скасованих судових рішень 1,9 тис. (47,9%) скасовано з направленням справи на новий розгляд, понад 1 тис. (22%) – із ухваленням нового рішення.

Протягом звітного періоду у понад 8 тис. справ (63,3% переглянутих по суті судових рішень) судове рішення було залишено без змін.

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими 10,8 тис. касаційних скарг і справ, або майже 33% тих, що перебували на розгляді.

На розгляді КЦС упродовж 9 місяців 2020 року знаходилась 91 заява про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. За результатами розгляду 36 заяв повернено, у 9 – відмовлено у відкритті провадження та у 1 закрито провадження. Розглянуто по суті17 заяв, за результатами розгляду яких у задоволенні 15 заяв відмовлено та 2 задоволено і судові рішення скасовано.

Упродовж звітного періоду на розгляд КЦС надійшло 142 клопотання (подання) про визначення підсудності, 136 із яких розглянуто, із них 55 задоволено; решту повернуто та у задоволенні відмовлено.

У порядку частини другої статті 351 ЦПК упродовж звітного періоду на розгляд КЦС надійшло 96 апеляційних скарг на ухвали суду апеляційної інстанції щодо рішень третейських судів та міжнародного комерційного арбітражу. Із загальної кількості апеляційних скарг, які знаходились на розгляді у звітному періоді (136), розглянуто 66 справ по суті апеляційної скарги, із них 15 судових рішень скасовано, 4 рішення змінено, у задоволенні 47 скарг відмовлено та судові рішення залишено без змін.

4. Висновки

Як зазначають у КЦС, підсумовуючи викладене, можна дійти таких узагальнених висновків.

Надходження справ і матеріалів до місцевих судів у 2020 році продовжує дещо зменшуватися (на 8,5%) порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад 1 рік, становить 15,9%, що на 3,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Середня тривалість розгляду цивільної справи становить 97 днів, що на 5 днів більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Показник апеляційних скарг і матеріалів, що надійшли у звітному періоді, зменшився на 13,3% порівняно з аналогічним періодом 2019 року, що становило майже 9,2% розглянутих місцевими судами.

Співвідношення судових рішень, скасованих та залишених без змін від загальної кількості судових рішень, переглянутих апеляційними судами у звітному періоді, залишається майже незмінним порівняно з аналогічним звітним періодом 2019 року.

Надходження процесуальних звернень до КЦС упродовж 9 місяців 2020 року зменшилось на 21,1%, що становило 2,6% розглянутих місцевими судами та 29,5% розглянутих апеляційними судами упродовж 9 місяців 2020 року.

Упродовж звітного періоду за результатами касаційного перегляду судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій, як і в попередні звітні періоди, кожне третє судове рішення скасовується.

Аналіз статистичних показників КЦС вказує на те, що, незважаючи на зменшення надходження процесуальних звернень до КЦС, навантаження на суддів КЦС залишається значним. Середня кількість справ і матеріалів, що перебували на розгляді у звітний період із розрахунку на одного суддю КЦС, становила 728.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Владимир Зеленский дает пресс-конференцию, ПРЯМОЙ ЭФИР
Владимир Зеленский дает пресс-конференцию, ПРЯМОЙ ЭФИР
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Дмитро Матохнюк
  Дмитро Матохнюк
  суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
 • Галина Юровська
  Галина Юровська
  суддя Конституційного Суду України
загрузка...