Як будуть оцінювати доброчесність кандидатів на керівника САП, документ

15:47, 25 января 2021
Підставою для непроходження конкурсу можуть стати публічні висловлювання, що підтримують нетерпимість, агресію, дискримінацію, розпалювання ворожнечі та ненависті.
Як будуть оцінювати доброчесність кандидатів на керівника САП, документ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

25 січня розпочався прийом документів кандидатів на посаду заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та на деякі інші посади.

Рішенням Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі від 20.01.2021 № 4 затверджена Методологія та критерії оцінювання практичних завдань і результатів співбесіди під час проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП, а також Порядок роботи конкурсної комісії (з ним можна ознайомитися за посиланням).

Зокрема, кандидатів на місце Назара Холодницького будуть оцінювати на предмет професійної етики (відповідність поведінки кандидата іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції, в тому числі наявність випадків вчинення діянь, які дискредитують кандидата і можуть зашкодити авторитету прокуратури, в позаслужбовий час, зокрема наявність фактів, які свідчать про недоброчесність кандидата: притягнення кандидата до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, відкриття щодо кандидата кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких не завершено чи у яких триває судове слідство та не постановлено вирок суду; наявність інформації про таку поведінку кандидата або членів його сім’ї, що свідчить про підтримку агресивних дій іншої держави проти України, співпрацю з представниками так званих «ДНР»/«ЛНР», окупаційної адміністрації або їх пособниками, в тому числі у публічних висловлюваннях).

Також важливим критерієм буде політична нейтральність (невходження кандидата у будь-який проміжок часу упродовж останніх п’яти років до складу керівних органів політичної партії; наявність інформації про публічні висловлювання, що демонструють або підтримують нетерпимість (нетолерантність), агресію, дискримінацію, розпалювання ворожнечі та ненависті).

Підставою для непроходження конкурсу можуть стати інші порушення доброчесності (будь-які інші дані, які свідчать про невідповідність кандидата критерію доброчесності, зокрема інформація про порушення правил професійної етики, наявність ознак академічної недоброчесності (плагіат тощо), випадки неврегульованого конфлікту інтересів).

Нижче наводимо повний текст Методології. 

Додаток № 10

до Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, затверджений рішенням конкурсної комісії від 20.01.2021

№ 4

Методологія та критерії оцінювання практичних завдань і результатів співбесіди під час проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Цей документ розроблено відповідно до пункту 3 частини другої статті 9 Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

 1. Критерії оцінювання кандидатів:

1.1. Професійна  компетентність.

1.2. Доброчесність.

 1. Показники відповідності кандидата критеріям оцінювання:

2.1.      Відповідність кандидата критерію доброчесності оцінюється з урахуванням наявності або відсутності у членів конкурсної комісії обґрунтованих сумнівів, що виникли за результатами дослідження інформації, яка міститься у матеріалах щодо кандидата, та проведення співбесіди із ним, за такими показниками:

2.1.1.   Відповідність доходів витратам та майну,  належне декларування (законність джерел походження майна кандидата та відповідність витрат і майна кандидата та членів його сім'ї задекларованим доходам; наявність інформації про недекларування майна чи доходів кандидата або членів його сім’ї; очевидне суттєве заниження вартості майна у декларації; приховування майна від декларування).

2.1.2.   Спосіб життя (відповідність способу (рівня) життя кандидата та членів його сім'ї задекларованим доходам, у тому числі наявність незабезпечених зобов'язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на подальше виконання кандидатом його службових обов’язків).

2.1.3.   Професійна етика (відповідність поведінки кандидата іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції, в тому числі наявність випадків вчинення діянь, які дискредитують кандидата і можуть зашкодити авторитету прокуратури, в позаслужбовий час, зокрема наявність фактів, які свідчать про недоброчесність кандидата: притягнення кандидата до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, відкриття щодо кандидата кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких не завершено чи у яких триває судове слідство та не постановлено вирок суду; наявність інформації про таку поведінку кандидата або членів його сім’ї, що свідчить про підтримку агресивних дій іншої держави проти України, співпрацю з представниками так званих «ДНР»/«ЛНР», окупаційної адміністрації або їх пособниками, в тому числі у публічних висловлюваннях).

2.1.4.   Політична нейтральність (невходження кандидата у будь-який проміжок часу упродовж останніх п’яти років до складу керівних органів політичної партії; наявність інформації про публічні висловлювання, що демонструють або підтримують нетерпимість (нетолерантність), агресію, дискримінацію, розпалювання ворожнечі та ненависті).

2.1.5.   Інші порушення доброчесності (будь-які інші дані, які свідчать про невідповідність кандидата критерію доброчесності, зокрема інформація про порушення правил професійної етики, наявність ознак академічної недоброчесності (плагіат тощо), випадки неврегульованого конфлікту інтересів).

2.2.      Відповідність кандидата критерію професійної компетентності оцінюється за такими показниками:

-           володіння професійними практичними уміннями та навичками;

-           наявність організаційних та лідерських якостей, необхідних для виконання функцій на адміністративних посадах у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

2.2.1.   Володіння професійними практичними уміннями та навичками кандидатів оцінюється шляхом виконання ними практичного завдання за такими показниками:

2.2.1.1.            Вміння визначати, описувати і оцінювати обставини, які мають значення для прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

2.2.1.2.            Вміння визначати, тлумачити та застосовувати норми матеріального та процесуального права, що регулюють відносини, які є предметом відповідної процесуальної дії.

2.2.1.3. Вміння аналізувати норми Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, міжнародного кримінального права, законодавства про міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а також практику Європейського суду з прав людини та рішення інших міжнародних судових установ.

2.2.1.4.            Вміння аналізувати і враховувати при складанні процесуальних документів правові позиції Верховного Суду (Верховного Суду України).

2.2.1.5.            Вміння чітко, з дотриманням правил орфографії, пунктуації, граматики та стилістики, логічно і зрозуміло, з високим рівнем володіння державною мовою викладати тексти процесуальних документів.

2.2.2.   Наявність організаційних та лідерських якостей, необхідних для виконання функцій на адміністративних посадах у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачених пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», оцінюється під час співбесіди з кандидатом за такими показниками:

2.2.2.1.            Стратегічне та аналітичне мислення (ініціативність, здатність генерувати та впроваджувати нові ідеї, бачення проблемних питань у роботі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та інституції в цілому, розуміння моделі взаємодії з  Офісом Генерального прокурора, Національним антикорупційним бюро України, іншими державними органами, установами та організаціями, учасниками кримінального провадження; наявність навичок прогнозування потенційних викликів, ризиків, перешкод та шляхів їх подолання; здатність визначати пріоритети та причинно-наслідкові зв’язки; бачення напрямів посилення незалежності і підвищення ефективності діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; прагнення постійного вдосконалення діяльності інституції; здатність швидко та ефективно опрацьовувати великі обсяги інформації з одночасним визначенням ключових фактів та тенденцій; наявність критичного мислення та дотримання максимальної неупередженості при прийнятті рішень).

2.2.2.2.            Лідерство (спроможність мотивувати і переконувати, вселяти довіру і подавати належний приклад, визначати цілі і об’єднувати навколо них, реагувати на зміни, приймати оперативні справедливі рішення, планувати і брати на себе відповідальність за сплановану послідовну діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на шляху до досягнення очікуваних результатів відповідно до визначених довго-, середньострокових цілей та пріоритетів з умінням ефективно (зважено) розпоряджатися ресурсами; здатність переконувати інших без адміністративного тиску; здатність навчатися та навчати інших; уміння оперативно ефективно адаптувати свої дії відповідно до ситуації; готовність ініціювати запровадження змін та шляхів оптимізації робочих процесів; вміння планувати витрати та розподіляти бюджет організації; прагнення пошуку та втілення найсучасніших рішень і технологій, що можуть стосуватися діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; готовність регулярно здобувати нові навички у щоденній роботі та за необхідності виконувати завдання, безпосередньо не пов’язані зі службовими обов’язками; здатність приймати важливі рішення у стислі строки з прогнозуванням усіх можливих наслідків; вміння аналізувати різні варіанти рішення задля визначення оптимального за тих чи інших обставин; готовність до самостійного прийняття рішень без тиску чи невиправданого впливу з боку сторонніх осіб).

2.2.2.3.            Управління людськими ресурсами (спроможність ефективно організовувати діяльність підлеглих, утвердження взаємоповаги та взаємопідтримки в колективі заради досягнення спільних цілей та значних результатів; здатність забезпечувати рівні умови роботи і професійного та кар’єрного розвитку для всіх представників колективу; уміння запобігати виникненню конфліктів та успішно вирішувати їх; спроможність розвивати та підтримувати сприятливу організаційну культуру в колективі;  здатність заохочувати толерантність і запобігати дискримінації при виконанні функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з дотриманням засад діяльності прокуратури, досягненням завдань кримінального провадження за умови додержання основних засад кримінального провадження; вміння та здатність застосовувати законні фінансові та нефінансові способи мотивації залежно від індивідуальних особливостей підлеглих; спроможність об’єктивно та усебічно оцінювати фактичні результати роботи співробітників; здатність налагодити та підтримувати систему зворотного зв’язку в колективі працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та реагувати на нього; вміння правильно та оперативно визначати пріоритети щодо виконання робочих завдань, а також виробляти відповідну тактику та стратегію стосовно поточних робочих процесів; розуміння доцільності закріплення певних робочих повноважень за своїми підлеглими з огляду на їхні навички та якості; прагнення підтримувати максимальну ефективність та результативність інституції; вміння правильно своєчасно визначити проміжні та остаточні цілі службових завдань; здатність забезпечувати ефективну роботу колективу в умовах багатозадачності).

2.2.2.4.            Розуміння фундаментальних принципів професійної етики (глибоке розуміння принципу конфлікту інтересів і діянь, які можуть скласти враження про необ’єктивність виконання службових обов’язків або зашкодити репутації Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в суспільній свідомості; розуміння того, яка діяльність несумісна із зайняттям посади на публічній службі, в тому числі в прокуратурі; вміння приймати рішення за наявності моральної дилеми.

2.2.2.5.            Ефективна комунікація, в тому числі для належного позиціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та її роботи у суспільстві (спроможність активно слухати та розуміти; вміння чітко, логічно, зрозуміло, тактовно й аргументовано формулювати відповіді і надавати інформацію; спроможність коректно вступати в дискусію і надавати аргументи та контраргументи; здатність визначати та використовувати коректний стиль комунікації та впливу на різних співрозмовників/аудиторію, виходячи з їхніх особливостей; наявність навичок публічних виступів, зокрема перед представниками ЗМІ).

2.2.3.   Наявність організаційних та лідерських якостей, необхідних для виконання функцій на адміністративних посадах в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачених пунктами 4‒5 частини третьої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», оцінюється під час співбесіди з кандидатом за такими показниками:

2.2.3.1.            Аналітичне і стратегічне мислення (ініціативність, здатність генерувати та впроваджувати нові ідеї, бачити потреби і оцінювати ефективність співробітників; вміння вибудовувати належну взаємодію з учасниками кримінального провадження; наявність навичок прогнозування потенційних викликів, ризиків, перешкод та шляхів їх подолання; здатність визначати пріоритети та причинно-наслідкові зв’язки; прагнення постійного вдосконалення діяльності підрозділу; здатність швидко та ефективно опрацьовувати великі обсяги інформації з одночасним визначенням ключових фактів та тенденцій; наявність критичного мислення та дотримання максимальної неупередженості при прийнятті рішень).

2.2.3.2.            Лідерство (спроможність стратегічно мислити, мотивувати, переконувати і подавати належний приклад, визначати цілі і об’єднувати навколо них, реагувати на зміни, приймати оперативні і справедливі рішення, планувати і брати на себе відповідальність за сплановану послідовну діяльність підрозділу на шляху до досягнення очікуваних результатів відповідно до завдань, цілей та пріоритетів, визначених керівництвом, ефективно (зважено) управляючи ресурсами; здатність переконувати інших без адміністративного тиску; здатність навчатися та навчати інших; здатність оперативно та ефективно адаптувати свої дії відповідно до вимог ситуації; готовність ініціювати запровадження змін та шляхів оптимізації робочих процесів; прагнення пошуку та внесення пропозицій щодо найсучасніших рішень та технологій в діяльності підрозділу; готовність регулярно опановувати нові навички у щоденній роботі та виконувати за необхідності завдання, безпосередньо не пов’язані зі службовими обов’язками; здатність приймати важливі рішення у стислі строки з прогнозуванням усіх можливих наслідків; вміння аналізувати різні варіанти рішення задля визначення  оптимального за тих чи інших обставин; готовність до самостійного прийняття рішень без тиску чи невиправданого впливу з боку сторонніх осіб).

2.2.3.3.            Управління людськими ресурсами (спроможність ефективно організовувати діяльність підлеглих, взаємоповагу та взаємопідтримку завдяки особистому прикладу заради досягнення спільних цілей та значних результатів; здатність забезпечувати рівні умови роботи і професійного та кар’єрного розвитку для всіх представників колективу; уміння запобігати виникненню конфліктів та успішно вирішувати їх; спроможність розвивати та підтримувати сприятливу організаційну культуру в колективі, зокрема  здатність заохочувати толерантність і запобігати дискримінації при виконанні функцій підрозділу; здатність пропонувати керівництву фінансові та нефінансові способи мотивації своїх підлеглих залежно від їх індивідуальних особливостей та досягнень у роботі; спроможність об’єктивно та усебічно оцінювати фактичні результати роботи співробітників; здатність налагодити та підтримувати систему зворотного зв’язку та реагування на нього у колективі працівників підрозділу; вміння правильно та оперативно визначати пріоритети щодо виконання робочих завдань, а також виробити відповідну тактику та стратегію стосовно поточних робочих процесів; розуміння доцільності закріплення певних робочих повноважень за своїми підлеглими з огляду на їхні навички та якості; прагнення підтримувати максимальну ефективність та результативність підрозділу; вміння правильно своєчасно визначити проміжні та остаточні цілі робочих завдань; здатність забезпечувати ефективну роботу колективу в умовах багатозадачності).

2.2.3.4.            Розуміння фундаментальних принципів професійної етики (глибоке розуміння принципу конфлікту інтересів і діянь, які можуть скласти враження про необ’єктивність виконання службових обов’язків або зашкодити репутації Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в суспільній свідомості; розуміння того, яка діяльність несумісна із зайняттям посади на публічній службі, в тому числі в прокуратурі; вміння приймати рішення за наявності моральної дилеми.

2.2.3.5.            Ефективна комунікація (спроможність активно слухати та розуміти; вміння чітко, логічно, зрозуміло, тактовно й аргументовано формулювати відповіді і надавати інформацію; спроможність коректно вступати в дискусію і надавати аргументи та контраргументи; здатність визначати та використовувати доречний стиль комунікації та впливу на різних співрозмовників/аудиторію, виходячи з їхніх особливостей).

 1. Методологія оцінювання показників відповідності критерію доброчесності:

3.1. Оцінювання відповідності кандидатів критерію доброчесності здійснюється на підставі наявності або відсутності обґрунтованих сумнівів у членів конкурсної комісії щодо відповідності кандидата кожному із показників, визначених у пункті 2.1 цієї Методології, оцінювання відбувається шляхом голосування конкурсної комісії за рішення про відповідність кандидата критерію доброчесності згідно зі статтею 25 Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

 1. Методологія оцінювання показників відповідності критерію професійної компетентності:

4.1.      Оцінювання виконаного кандидатами практичного завдання здійснюється за показниками, визначеними пунктом 2.2.1 цієї Методології.

4.1.1.   Перевірка практичних завдань здійснюється усіма членами конкурсної комісії.

4.1.2.   Члени комісії оцінюють виконане кандидатом практичне завдання на відповідність кожному із показників, визначених пунктом 2.2.1, за шкалою від 0 до 3 балів, де:

- 3: кандидат демонструє дуже високий рівень розвитку практичних вмінь та навичок за відповідним показником;

- 2: кандидат демонструє практичні вміння та навички за відповідним показником, рівень яких є вищим від середнього;

- 1: кандидат демонструє посередній, мінімально достатній рівень, убачається необхідність у подальшому навчанні та розвитку;

- 0: у кандидата низький рівень або повністю відсутні практичні вміння та навички, спостерігається невідповідність усім (деяким) вимогам.

4.1.3.   Кожним членом комісії стосовно кожного кандидата визначається загальна оцінка за виконання практичного завдання  із урахуванням оцінки за кожним показником оцінювання практичного завдання, згідно з пунктами 2.2.1 і 4.1.2 цієї Методології за формулою:

ScPA = P1 + P2 +… + Pn,

де:

 • ScPA ‒ загальна оцінка одного члена комісії щодо виконання практичного завдання кандидатом;
 • P1, P2… Pn ‒ оцінка кандидата за всіма відповідними показниками виконання практичного завдання, виставлених одним членом комісій;
 • n ‒ кількість показників оцінок практичного завдання.

4.1.4.   Загальна оцінка за виконання практичного завдання в рамках конкурсу стосовно кожного кандидата визначається відповідно до формули:

TScPA = заокруглення вгору ((∑ScPA/M) х C),

де:

 • TScPA ‒ загальна оцінка за виконання практичного завдання в рамках конкурсу, яка береться до уваги при розрахунку рейтингу кандидата;
 • CScPA ‒ сума всіх оцінок щодо конкретного кандидата, виставлених за виконання практичного завдання всіма присутніми членами комісії;
 • М ‒ кількість членів комісії, які виставили оцінки кандидату;
 • C ‒ загальна кількість членів комісії.

4.1.5.   Результат (оцінка), отриманий (отримана) унаслідок математичних операцій ((∑ScPA/M) х C) відповідно до пункту 4.1.4 цієї Методології заокруглюється вгору до найближчого цілого значення та додається до рейтингової оцінки кандидатів у рамках конкурсу.

4.2.      Оцінювання наявності організаційних та лідерських якостей, необхідних для виконання функцій на адміністративних посадах у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачених, пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється за показниками, передбаченими пунктом 2.2.2 цієї Методології.

4.2.1.   Члени комісії оцінюють відповідність кандидата кожному із показників, визначених пунктом 2.2.2, за шкалою від 0 до 3 балів, де:

- 3 ‒ кандидат демонструє дуже високий рівень розвитку практичних вмінь та навичок за відповідним показником;

- 2 ‒ кандидат демонструє практичні вміння та навички за відповідним показником, рівень яких є вищим від середнього;

- 1 ‒ кандидат демонструє посередній, мінімально достатній рівень, убачається необхідність у подальшому навчанні та розвитку;

- 0 ‒ у кандидата низький рівень або повністю відсутні практичні вміння та навички, спостерігається невідповідність усім (деяким) вимогам.

4.2.2.   Загальна оцінка організаційних та лідерських якостей при проведенні співбесіди визначається кожним членом комісії стосовно кожного кандидата з урахуванням оцінки по кожному показнику згідно з пунктами 2.2.2 і 4.2.1 цієї Методології за формулою:

ScLd = Ld1 + Ld2 +… + Ldn,

де:

 • ScLd ‒ загальна оцінка одним членом комісії, організаційних та лідерських якостей конкретного кандидата;
 • Ld1, Ld2… Ldn ‒ оцінка кандидата за всіма відповідними показниками організаційних та лідерських якостей, виставлених одним членом комісії;
 • n ‒ кількість показників оцінок організаційних та лідерських якісних кандидатів.

4.2.3.   Загальна оцінка кандидата за показником організаційних та лідерських якостей в конкурсі визначається за формулою:

TScLd = заокруглення вгору ((∑ScLd/M) х C),

де:

 • TsLd ‒ загальна оцінка організаційних та лідерських якостей в рамках конкурсу, яка враховується в загальному рейтингу кандидатів;
 • ∑ScLd ‒ сума всіх оцінок щодо конкретного кандидата, виставлених за організаційні та лідерські якості усіма присутніми членами комісій;
 • М ‒ кількість членів комісії, які виставили оцінки кандидату;
 • C ‒ загальна кількість членів комісії.

4.2.4.   Результат (оцінка), отриманий (отримана) унаслідок математичних операцій ((∑ScLd/M) х C) відповідно до пункту 4.2.3 цієї Методології заокруглюється вгору до найближчого цілого значення.

4.3.      Оцінювання наявності організаційних та лідерських якостей, необхідних для виконання функцій на адміністративних посадах у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачених пунктами 4‒5 частини третьої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється за показниками, визначеними пунктом 2.2.3 цієї Методології за правилами, встановленими її пунктом 4.2 стосовно кандидатів на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачених пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України «Про прокуратуру».

4.4.      Члени конкурсної комісії вносять відомості за підсумками оцінювання показників відповідності критерію професійної компетентності кожного кандидата до таких таблиць:

 

Оцінювання практичного завдання кандидата ________________________________

Показник для оцінювання

Оцінка                             

Вміння визначати, описувати і оцінювати обставини, які мають значення для прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні

 

Вміння визначати, тлумачити і застосовувати норми матеріального та процесуального права, що регулюють відносини, які є предметом відповідної процесуальної дії

 

Вміння аналізувати норми Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, міжнародного кримінального права, законодавства про міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а також практику Європейського суду з прав людини та рішення інших міжнародних судових установ

 

Вміння аналізувати і враховувати при складанні процесуальних документів правові позиції Верховного Суду (Верховного Суду України)

 

Вміння чітко, з дотриманням правил орфографії, пунктуації, граматики та стилістики, логічно і зрозуміло, з високим рівнем володіння державною мовою викладати тексти процесуальних документів.

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

 

 

 

 

Оцінювання кандидата на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачених пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України «Про прокуратуру» _________________________________________

Показник для оцінювання

Оцінка                              

Стратегічне та аналітичне мислення

 

Лідерство

 

Управління людськими ресурсами

 

Розуміння фундаментальних принципів професійної етики

 

Ефективна комунікація

 

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

 

 

 

 

Оцінювання кандидата на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачених пунктами 4‒5 частини третьої статті 39 Закону України «Про прокуратуру» _________________________________________

 

Показник для оцінювання

Оцінка                          

Аналітичне і стратегічне мислення

 

Лідерство

 

Управління людськими ресурсами

 

Розуміння фундаментальних принципів професійної етики

 

Ефективна комунікація

 

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

 

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
 • Наталія Половінкіна
  Наталія Половінкіна
  суддя Чернівецького апеляційного суду
 • Анатолій Ясельський
  Анатолій Ясельський
  суддя Святошинського районного суду міста Києва
 • Наталія Новікова
  Наталія Новікова
  голова Господарського суду Харківської області