Как будут выбирать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, документ

15:29, 25 января 2021
Опубликованы Порядок и критерии отбора на должность заместителя Генпрокурора – руководителя САП, которую ранее занимал Назар Холодницкий.
Как будут выбирать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, документ

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 25 января начался прием документов для участия в конкурсе на должность заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Напомним, что ранее эту должность занимал Назар Холодницкий.

Кроме того, конкурс проводится на должности заместителя руководителя САП и начальника пятого отдела управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде САП.

Прием документов продлится до 15 февраля 2021 года.

С перечнем документов и порядком их предоставления можно ознакомиться по ссылке.

Также решением конкурсной комиссии утверждены:

 • Порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре;
 • Приложения к Порядку работы конкурсной комиссии;
 • Методология и критерии оценки практических задач и результатов собеседования при проведении открытого конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

С документами можно ознакомиться тут.

Ниже приводим текст Порядка.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення конкурсної комісієї з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі від 20.01.2021 № 3

 

ПОРЯДОК

роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Цей Порядок регламентує діяльність Конкурсної комісії з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, що утворюється відповідно до частини другої статті 8-1 Закону України “Про прокуратуру”.

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Визначення понять

У цьому Порядку поняття використовуються в такому значенні:

- адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – посади, передбачені пунктами 1–5 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”;

- конкурс – відкритий конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, що проводиться відповідно до частини другої статті 8-1 Закону України “Про прокуратуру”;

- конкурсна комісія – комісія, яка здійснює організацію та проведення конкурсу на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відповідно до частини другої статті 8-1 Закону України “Про прокуратуру”;

- кандидат – особа, яка допущена конкурсною комісією до участі у конкурсі на адміністративну посаду у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;

- Порядок цей Порядок, затверджений конкурсною комісією;

- робоча група  ̶  робоча група, утворена наказом Генерального прокурора для забезпечення організаційного та технічного супроводу діяльності конкурсної комісії.

Стаття 2. Принципи діяльності конкурсної комісії

 1. Члени конкурсної комісії здійснюють свою діяльність на основі принципів доброчесності, неупередженості, незалежності, прозорості та законності.
 2. У своїй діяльності конкурсна комісія та її члени дотримуються положень Конституції України, Закону України “Про прокуратуру”, інших законів України, а також цього Порядку.
 3. Питання діяльності конкурсної комісії, не регламентовані законодавством України та цим Порядком, регламентуються рішеннями конкурсної комісії, які ухвалюються відповідно до Порядку.

Стаття 3. Склад конкурсної комісії

До складу конкурсної комісії входять одинадцять осіб, четверо з яких визначені Радою прокурорів України, а семеро – Верховною Радою України.

Стаття 4. Голова конкурсної комісії

 1. Конкурсна комісія на своєму першому засіданні обирає з числа своїх членів, визначених Верховною Радою України, голову конкурсної комісії. Головою повинен бути загальновизнаний та авторитетний експерт, який має багатий досвід, зацікавленість або належну репутацію у сфері підтримки боротьби з корупцією. Якщо на посаду голови конкурсної комісії висунуто більше ніж дві кандидатури, а після першого голосування жоден із кандидатів не набрав необхідної для ухвалення рішення кількості голосів, наступне голосування проводиться між двома кандидатами, які за результатами першого голосування набрали найбільшу кількість голосів.
 2. Будь-який член конкурсної комісії може висунути кандидатуру особи з числа членів, визначених Верховною Радою України, на посаду голови комісії. Самостійно висувати свою кандидатуру на таку посаду можуть виключно члени з числа призначених Верховною Радою України.
 3. Голова конкурсної комісії:

1) скликає засідання конкурсної комісії та головує на них;

2) вживає заходів, необхідних для підготовки та організації засідань конкурсної комісії;

3) підписує протоколи засідань конкурсної комісії та її рішення;

4) підписує листи та іншу кореспонденцію від імені конкурсної комісії;

5) представляє конкурсну комісію у відносинах з Офісом Генерального прокурора, іншими державними органами, фізичними та юридичними особами.

 1. У разі відсутності голови конкурсної комісії на її засіданні, включно – за допомогою електронного зв'язку з використанням технічних засобів відео- та аудіозв’язку обов’язки голови виконує найстарший за віком член комісії.

Стаття 5. Секретар конкурсної комісії

 1. Секретар конкурсної комісії обирається на першому засіданні конкурсної комісії з числа її членів.
 2. Секретар конкурсної комісії організовує підготовку матеріалів із питань, що розглядаються конкурсною комісією, веде протоколи її засідань, під час ухвалення рішень конкурсною комісією здійснює підрахунок голосів, готує проєкти документів конкурсної комісії, підписує протоколи відповідних засідань та документи, затверджені конкурсною комісією, виконує інші доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією засідань конкурсної комісії.
 3. Секретар конкурсної комісії заздалегідь надає членам конкурсної комісії матеріали, необхідні для розгляду питань порядку денного її засідань.
 4. У разі відсутності секретаря конкурсної комісії виконання його обов’язків за рішенням голови конкурсної комісії або члена конкурсної комісії, який виконує обов’язки її голови, покладається на одного із членів конкурсної комісії, про що зазначається у протоколі засідання.

Стаття 6. Етапи конкурсу

 1. Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачених пунктами 1–3 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, включає такі етапи:

1) складення анонімного тестування на знання законодавства із використанням комп’ютерної техніки;

2) складення анонімного тестування на загальні здібності та навички із використанням комп'ютерної техніки;

3) проведення співбесіди, що включає:

а) психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа;

б) співбесіду щодо відповідності кандидатів критерію доброчесності;

в) виконання практичного завдання;

г) співбесіду щодо відповідності кандидатів критерію професійної компетентності.

 1. Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачених пунктами 4–5 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, включає такі етапи:

1) складення анонімного тестування на знання законодавства із використанням комп’ютерної техніки;

2) складення анонімного тестування на загальні здібності та навички із використанням комп'ютерної техніки;

3) проведення співбесіди, що включає:

а) співбесіду щодо відповідності кандидатів критерію доброчесності;

б) виконання практичного завдання;

в) співбесіду щодо відповідності кандидатів критерію професійної компетентності.

 1. Неуспішне проходження або відмова від проходження одного з етапів конкурсу чи його окремих складових є підставою для припинення участі кандидата в конкурсі.
 2. Повторне проходження одним і тим самим кандидатом одного чи кількох етапів конкурсу допускається за рішенням конкурсної комісії у випадку, встановленому частиною 9 статті 21 цього Порядку, а саме – виникнення технічних несправностей під час тестування.
 3. Конкурсна комісія досліджує відповідність кандидатів критеріям доброчесності та професійної компетентності при проведенні конкурсу.

Стаття 7. Робоча мова

 1. Засідання конкурсної комісії проводяться українською мовою. За необхідності, робоча група конкурсної комісії забезпечує одночасний або послідовний переклад англійською мовою під час засідання.
 2. Рішення та протоколи засідань конкурсної комісії складаються українською мовою.
 3. Вихідна кореспонденція конкурсної комісії складається українською мовою.

Стаття 8. Захист персональних даних

 1. Персональні дані кандидатів та інших осіб збираються, зберігаються, публікуються та обробляються винятково для цілей проведення конкурсу відповідно до законодавства України про захист персональних даних.
 2. Персональні дані кандидатів можуть бути видалені з вебсайту, на якому їх було розміщено, виключно за письмовою заявою до конкурсної комісії учасника або кандидата, який не допущений або вибув із конкурсу.

Розділ II. Засідання та рішення конкурсної комісії

Стаття 9. Питання для обговорення на засіданнях конкурсної комісії

 1. Формою роботи конкурсної комісії є засідання.
 2. На засіданнях конкурсної комісії розглядаються такі питання:

1) прийняття та внесення змін до цього Порядку, а також затвердження інших документів, що регулюють роботу конкурсної комісії;

2) обрання голови та секретаря конкурсної комісії;

3) затвердження методології та критеріїв оцінювання практичних завдань і результатів співбесід під час проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які додаються до цього Порядку (далі ‒ методологія та критерії оцінювання);

4) ухвалення рішень, необхідних для проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відповідно до статті 19 цього Порядку.

 1. До обрання голови конкурсної комісії на засіданні головує найстарший за віком член комісії.
 2. Конкурсна комісія може затвердити окрему методологію та критерії оцінювання практичних завдань і результатів співбесід з кандидатами, які беруть участь у конкурсі на вакантні посади керівника підрозділу або заступника керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не пов’язаних із виконанням конституційних функцій прокуратури.
 3. Конкурсна комісія може розглядати на своїх засіданнях будь-які інші питання у межах компетенції відповідно до пропозицій її членів.

Стаття 10. Скликання засідань конкурсної комісії

 1. Засідання конкурсної комісії скликаються головою конкурсної комісії, виконувачем обов’язків голови конкурсної комісії за їх ініціативою або на вимогу не менш як чотирьох членів конкурсної комісії.
 2. Скликання засідання конкурсної комісії здійснюється шляхом надсилання всім її членам електронною поштою чи іншими засобами електронного зв’язку відповідного повідомлення із зазначенням дати, часу та місця засідання, а також проєкту порядку денного. Повідомлення про скликання засідання конкурсної комісії надсилається також на адресу електронної пошти робочої групи конкурсної комісії.
 3. На своєму засіданні конкурсна комісія може узгодити дату і місце проведення наступного засідання або графік засідань. У такому випадку засідання проводяться у визначений день, час і у вказаному місці без додержання процедури скликання, передбачених частиною 2 цієї статті.
 4. Робоча група забезпечує розміщення інформації про засідання конкурсної комісії, зокрема його дату, час і місце проведення, а також проєкт порядку денного на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за 24 години до початку засідання.

Стаття 11. Участь членів конкурсної комісії у її засіданнях

 1. Члени конкурсної комісії беруть участь у засіданнях конкурсної комісії особисто і не мають права делегувати свої повноваження будь-яким особам, включаючи інших членів конкурсної комісії.
 2. Члени конкурсної комісії можуть брати участь у засіданні конкурсної комісії безпосередньо або за допомогою електронного зв'язку з використанням технічних засобів відео- та аудіозв’язку. Ідентифікація членів конкурсної комісії, які беруть участь у засіданні конкурсної комісії за допомогою електронного зв’язку, відбувається з використанням технічних засобів відео- та аудіозв’язку.
 3. Робоча група забезпечує організацію та проведення засідань конкурсної комісії відповідно до Порядку та сприяє участі членів конкурсної комісії в них, зокрема з використанням технічних засобів відео- та аудіозв’язку.

Стаття 12. Форма засідань і обговорень конкурсної комісії

 1. Засідання конкурсної комісії проводяться публічно, крім випадків, передбачених цим Порядком. Публічність засідання конкурсної комісії забезпечується його онлайн-трансляцією в режимі реального часу відповідно до Порядку, вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії з урахуванням обмежень, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.
 2. За згодою не менше чотирьох членів конкурсна комісія може ухвалити рішення про заслуховування на своїх засіданнях осіб, які мають інформацію, що має важливе значення для оцінки кандидатів. Такі особи можуть бути заслухані після завершення етапу тестування на загальні здібності та навички на засіданні конкурсної комісії особисто або за допомогою електронного зв’язку з використанням технічних засобів відео- та аудіозв’язку.
 3. Особи, що входять до складу робочої групи комісії, та представники міжнародних неурядових організацій, дипломатичних місій і проєктів міжнародної технічної допомоги можуть бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії для забезпечення технічної підтримки її діяльності.
 4. Конкурсна комісія через робочу групу повідомляє кандидатам або іншим особам, запрошеним на її засідання, про дату, час та місце проведення засідання не пізніше ніж за три робочі дні до дня його проведення.
 5. За рішенням голови в засіданні може оголошуватися перерва.
 6. Кандидати та інші запрошені на засідання конкурсної комісії особи, в тому числі представники засобів масової інформації та журналісти, повинні дотримуватися порядку проведення засідання відповідно до вказівок голови конкурсної комісії та не порушувати хід засідання. Особа, яка порушила порядок проведення засідання, видаляється за рішенням конкурсної комісії із її засідання.
 7. Робоча група конкурсної комісії забезпечує онлайн-трансляцію засідань комісії в режимі реального часу на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

Стаття 13. Кворум

Засідання конкурсної комісії може розпочатися та відбуватися за умови участі у ньому щонайменше семи членів конкурсної комісії, з яких не менше ніж два члени, визначені Радою прокурорів України, та не менше ніж п’ять членів, визначених Верховною Радою України, фізично присутніх на місці засідання або які беруть участь у ньому за допомогою електронного зв’язку з використанням технічних засобів відео- та аудіозв’язку.

Стаття 14. Порядок денний засідань конкурсної комісії

 1. Порядок денний засідання конкурсної комісії пропонує голова конкурсної комісії або виконувач обов’язків голови. Члени конкурсної комісії можуть запропонувати зміни до проєкту порядку денного, а також внести пропозицію про включення запропонованого питання до нього.

Запропоновані членом комісії питання чи доповнення включаються до проєкту порядку денного до його затвердження.

 1. Порядок денний засідання конкурсної комісії затверджується рішенням конкурсної комісії.
 2. Під час засідання конкурсною комісією можуть вноситися зміни до його затвердженого порядку денного шляхом ухвалення процедурного рішення.

Стаття 15. Ухвалення рішень конкурсною комісією

 1. Рішення конкурсної комісії вважається ухваленим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували щонайменше сім членів конкурсної комісії, з яких не менше ніж два члени, визначені Радою прокурорів України, та не менше ніж п’ять членів, визначених Верховною Радою України.
 2. Ухвалені конкурсною комісією рішення оголошуються на засіданнях конкурсної комісії та включаються до протоколів засідань конкурсної комісії.

Стаття 16. Голосування

 1. Члени конкурсної комісії ухвалюють рішення на засіданнях конкурсної комісії відкритим голосуванням шляхом підняття рук.
 2. Член конкурсної комісії, який бере участь у засіданні за допомогою електронного зв'язку з використанням технічних засобів відео- та аудіозв’язку, голосує усно та шляхом підняття руки. Секретар конкурсної комісії додатково публічно повідомляє про голосування членів конкурсної комісії, які беруть участь у засіданні конкурсної комісії за допомогою електронного зв'язку з використанням технічних засобів відео- та аудіозв’язку.
 3. Член конкурсної комісії може проголосувати виключно за або проти запропонованого рішення. Після голосування член конкурсної комісії не має права відкликати свій голос.
 4. За наявності конфлікту інтересів або обставин, що можуть викликати сумнів у безсторонності члена конкурсної комісії, він заявляє самовідвід і не бере участь у голосуванні та підготовці матеріалів до засідання комісії, про що зазначається у протоколі засідання конкурсної комісії. З тих самих обставин відвід члену конкурсної комісії може заявити кандидат.

Відвід повинен бути вмотивований і поданий у письмовій формі на ім’я голови конкурсної комісії до початку розгляду питання. Голова конкурсної комісії зобов’язаний ознайомити із заявою про відвід члена конкурсної комісії, якому заявлено відвід, та забезпечити розгляд заяви про відвід на засіданні комісії. Заява про відвід розглядається конкурсною комісією в присутності особи, якій заявлено відвід. Член конкурсної комісії, якому заявлено відвід, має право надати свої пояснення. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід, не бере участь у голосуванні лише у разі можливості ухвалення рішення за процедурою, визначеною у статті 15 Порядку.

У разі заявлення відводу всім членам або кільком членам, що виключає можливість ухвалення рішення за процедурою, визначеною у статті 15 Порядку, розгляд заяви про відвід здійснюють усі члени конкурсної комісії, присутні на засіданні. Після розгляду заяви про відвід конкурсна комісія приймає рішення про її задоволення або про відмову в задоволенні. Заявлений членом конкурсної комісії самовідвід має наслідком його відвід без рішення комісії.

Стаття 17. Протокол засідання конкурсної комісії

 1. Результати голосування та рішення конкурсної комісії, ухвалені під час засідань, відображаються у протоколі засідання. У протоколі зазначаються дата і час проведення засідання; перелік членів конкурсної комісії, які брали участь у відповідному засіданні; питання, які розглядалися; ухвалені рішення; відомості про голосування кожного члена конкурсної комісії за кожним пунктом порядку денного засідання; заяви, які було включено до протоколу засідання на вимогу члена конкурсної комісії; інша інформація, передбачена цим Порядком.
 2. Секретар конкурсної комісії готує проєкт протоколу засідання та надає його членам конкурсної комісії протягом трьох робочих днів після дня завершення засідання. Якщо члени конкурсної комісії, що брали участь у засіданні, протягом одного робочого дня з дня отримання протоколу не надають секретарю письмових заперечень і пропозицій щодо його змісту, протокол вважається затвердженим, і протягом одного робочого дня голова та секретар конкурсної комісії підписують його. У випадку надходження заперечень та/або пропозицій щодо змісту протоколу секретар вносить зміни до проєкту протоколу та повторно надсилає його членам конкурсної комісії не пізніше ніж наступного робочого дня після надходження заперечень та/або пропозицій. Якщо секретар комісії не погоджується зі змінами до протоколу, запропонованими членом комісії, питання виноситься на найближче засідання.

Голова та секретар конкурсної комісії підписують протокол власноручно або за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

 1. Після затвердження та підписання протоколу робоча група конкурсної комісії надсилає електронною поштою копію протоколу засідання всім членам конкурсної комісії, а також забезпечує оприлюднення тексту протоколу на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора України не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після підписання протоколу.

Стаття 18. Зовнішня комунікація

 1. До ухвалення конкурсною комісією остаточного рішення щодо відбору кандидатів члени конкурсної комісії не мають права поширювати інформацію стосовно оцінювання окремих кандидатів будь-якими способами, зокрема через представників засобів масової інформації або журналістів.
 2. Особи, що входять до робочої групи конкурсної комісії, не можуть надавати будь-кому жодних коментарів або заяв щодо роботи конкурсної комісії чи її членів, а також не можуть розголошувати будь-яку інформацію, що стала їм відома при виконанні відповідних обов'язків. Робоча група конкурсної комісії отримує і подає до конкурсної комісії запити та іншу кореспонденцію від засобів масової інформації та громадськості.
 3. Ведення обліку вхідної і вихідної кореспонденції, її відправлення та зберігання забезпечуються керівником та секретарем робочої групи.

Безпосередній розгляд кореспонденції здійснюється комісією.

За дорученням голови або секретаря комісії робоча група здійснює підготовку проєктів документів, що надаються особі, яка доручила їх підготовку, для їх підписання або винесення на розгляд комісії.

Листування комісії здійснюється поштою, а також електронною поштою, відомості про яку розміщуються на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

Розділ III. Порядок проведення конкурсу

Стаття 19. Повноваження комісії в процесі проведення конкурсу

 1. Конкурсна комісія:

1) приймає рішення про проведення конкурсу, визначення умов і строків його проведення з дотриманням вимог Закону України “Про прокуратуру”;

2) визначає період приймання документів на участь у конкурсі;

3) ухвалює рішення про допущення або недопущення кандидатів до участі у конкурсі на підставі поданих кандидатами документів;

4) у разі потреби звертається до кандидатів з проханням надати письмові пояснення або додаткову інформацію, документи з метою встановлення їх відповідності критеріям оцінювання, затвердженим рішенням конкурсної комісії;

5) ухвалює рішення про встановлення прохідного бала для успішного складення анонімного тестування на знання законодавства із використанням комп’ютерної техніки, а також анонімного тестування на загальні здібності та навички із використанням комп'ютерної техніки;

6) визначає вимоги до тестів на знання законодавства, загальні здібності та навички із використанням комп'ютерної техніки, розробників таких тестів та практичних завдань; затверджує перелік питань для анонімного тестування на знання законодавства із використанням комп’ютерної техніки, зразки тестових питань і правила проведення анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки, тексти практичних завдань, які затверджуються на засіданні комісії;

7) затверджує в алфавітному порядку графіки проведення анонімного тестування на знання законодавства із використанням комп’ютерної техніки, анонімного тестування на загальні здібності та навички із використанням комп’ютерної техніки, психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа, виконання практичного завдання та співбесід;

8) забезпечує проведення анонімного тестування на знання законодавства із використанням комп’ютерної техніки, анонімного тестування на загальні здібності та навички із використанням комп’ютерної техніки, проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа, виконання практичного завдання та співбесід;

9) перевіряє результати виконання кандидатами, допущеними до співбесіди, практичного завдання для оцінки рівня володіння кандидатом практичними уміннями та навичками;

10) проводить тестування і співбесіди з кандидатами;

11) збирає всю необхідну інформацію щодо кандидатів;

12) визначає на підставі рейтингу з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, кандидата, який має найкращий професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на адміністративних посадах у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;

13) здійснює розгляд заяв і скарг від кандидатів, які надійшли під час проведення конкурсу;

14) подає на розгляд Генерального прокурора кандидатуру, відібрану конкурсною комісією, на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Такі кандидатури подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури лише після отримання конкурсною комісією підтвердження їх відповідності вимогам Законів України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці згідно із Законом України "Про державну таємницю";

15) подає відібрані кандидатури по одній на кожну з адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, що передбачені пунктами 2 і 3 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Такі кандидатури подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури лише після отримання конкурсною комісією підтвердження їх відповідності вимогам Законів України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці згідно із Законом України "Про державну таємницю";

16) подає відібраних кандидатів на кожну з адміністративних посад, що передбачені пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для подальшого призначення на адміністративну посаду.

 1. Конкурсна комісія також здійснює інші повноваження, визначені цим Порядком, Законом України “Про прокуратуру” та рішеннями конкурсної комісії.

Стаття 20. Початок конкурсу та подання документів

 1. Оголошення про проведення конкурсу розміщується на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора. Приймання документів здійснюється впродовж не менше ніж 21 календарного дня та закінчується в день, визначений як кінцевий строк їх подання. Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають документи особисто, або поштою, у тому числі електронною, за адресою, вказаною в оголошенні про проведення конкурсу, з дотриманням вимог, зазначених в оголошенні про проведення конкурсу.
 2. Робоча група протягом 3 робочих днів із дня ухвалення конкурсною комісією рішення про проведення конкурсу оприлюднює на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора інформацію про початок проведення конкурсу. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються такі відомості:

- підстави проведення конкурсу;

- перелік вакантних адміністративних посад у Спеціалізованій  антикорупційній прокуратурі, на зайняття яких проводиться конкурс;

- вимоги до кандидатів;

- дата, час та місце приймання документів, поштова адреса, адреса електронної пошти та період приймання документів, а також номери контактних телефонів.

 1. Особи, які мають намір узяти участь у конкурсі, подають у встановлені строки до конкурсної комісії в електронному чи паперовому вигляді:

1) письмову заяву про участь у конкурсі на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (додаток 1);

2) копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб ‒ платників податків;

3) анкету кандидата, що містить інформацію про особу, та автобіографію (додаток 2);

4) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

5) копію трудової книжки;

6) медичні довідки про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (про проходження обов'язкового попереднього та періодичних психіатричних оглядів згідно з формою № 122-2/о та сертифікат про проходження профілактичного  наркологічного огляду за формою № 140-0);

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

9) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про особу конкурсною комісією і робочою групою з метою проведення конкурсу та проведення щодо неї спеціальної перевірки (додатки 3 і 4);

10) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

11) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання (додаток 5);

12) декларацію доброчесності і родинних зв’язків (додаток 6).

 1. У письмовій заяві про участь у конкурсі на зайняття адміністративної посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі особа вказує, у конкурсі на яку посаду з переліку вакантних адміністративних посад, оприлюднених в оголошенні про проведення конкурсу, вона має намір узяти участь.

Особа, яка вказала в письмовій заяві одну з вакантних посад, передбачених пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, бере участь у конкурсі на всі вакантні посади, передбачені цими пунктами, та за результатами конкурсу може претендувати на зайняття однієї з них залежно від своїх результатів проходження конкурсу.

Особа, яка зазначила в письмовій заяві одну з вакантних посад, передбачених пунктами 4‒5 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, бере участь у конкурсі на всі вакантні посади, передбачені цими пунктами, та за результатами конкурсу може претендувати на заміщення однієї з цих посад залежно від своїх результатів проходження конкурсу. Якщо особа вказала в письмовій заяві декілька вакантних посад, серед яких є вакантні посади, передбачені і пунктами 1‒3, і пунктами 4‒5 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, вона бере участь у конкурсі на вакантні посади, передбачені пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”.

 1. Кандидати пред’являють оригінали документів, копії, яких подані до конкурсної комісії, під час проведення співбесіди з метою оцінки відповідності кандидатів критерію доброчесності.
 2. У випадку ненадання документів, передбачених частиною 3 цієї статті, зазначення недостовірної інформації або подання документів із порушенням установлених термінів конкурсна комісія відмовляє особі в допуску для участі у конкурсі.
 3. Робоча група опрацьовує подані кандидатами документи та формує списки осіб, допущених для участі у конкурсі, а також списки осіб, які не були допущені, для їх затвердження конкурсною комісією.
 4. Інформація про осіб, допущених до участі у конкурсі, оприлюднюється на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора разом із відомостями про їхню професійну діяльність, указану в анкеті, форма якої визначена додатком 2 до цього Порядку, протягом 3 робочих днів після затвердження конкурсною комісією списку таких осіб.

Стаття 21. Проведення анонімного тестування на знання законодавства із використанням комп’ютерної техніки

 1. Конкурсна комісія забезпечує проведення анонімного тестування на знання законодавства із використанням комп’ютерної техніки (тестування на знання законодавства) кандидатами, які відповідають вимогам частини п’ятої статті 27 Закону України “Про прокуратуру”, подали документи для участі у конкурсі, передбачені цим Порядком, та допущені конкурсною комісією для участі у конкурсі. Кандидати, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, визначених пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, та кандидати, які беруть участь у конкурсі на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачених пунктами 4‒5 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, проходять тестування на знання законодавства одночасно, а їхні результати включаються до спільного рейтингу згідно з частиною 12 цієї статті.
 2. Перелік питань для тестування на знання законодавства затверджується конкурсною комісією та оприлюднюється на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення тестування.
 3. Після завершення строку для подання документів для участі у конкурсі, визначеного частиною першою статті 20 цього Порядку, конкурсна комісія формує графік проведення анонімного тестування на знання законодавства із використанням комп’ютерної техніки. Графік із зазначенням прізвища, імені та по батькові кандидата, інформації про дату, час та місце проведення тестування оприлюднюється на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня проведення тестування.
 4. Особа, допущена до тестування на знання законодавства, повинна своєчасно з’явитися в день, час і місце, визначені конкурсною комісією для проведення тестування, і мати при собі документ, що посвідчує її особу та громадянство України, для подальшого проходження процедури реєстрації.

Особа, яка під час реєстрації не пред’явила документ, що посвідчує її особу та громадянство України, до тестування не допускається.

Якщо особа запізнилася на тестування, вона має право пройти реєстрацію та складати тестування в межах відведеного для цього часу. Додатковий час для складання тесту в такому випадку не надається.

 1. Особи, які не з’явились на тестування, не допускаються до проходження інших етапів конкурсу.
 2. Для проходження тестування кандидат забезпечується кодом (логіном та паролем), що безпосередньо генерується програмним забезпеченням перед початком тестування. Логін кандидата вноситься членом робочої групи до відомості (додаток 7).
 3. Під час тестування кандидатам забороняється:

1) порушувати дисципліну та загальноприйняті правила поведінки;

2) складати тестування до та після оголошень про його початок та закінчення відповідно;

3) залишати місце складення тестування без дозволу та супроводу представників робочої групи до закінчення часу, відведеного для проведення тестування, або до завершення тестування;

4)  проходити тестування у верхньому одязі та головних уборах, мати при собі сумки, портфелі тощо;

5) використовувати будь-які джерела інформації на паперових або електронних носіях;

6) користуватися будь-якими джерелами інформації, мобільним зв'язком, власними технічними пристроями;

7) мати на столі будь-які речі, окрім особистого коду (логіна та пароля) для проведення тестування;

8) спілкуватися з іншими учасниками, отримувати від них чи передавати їм інформацію, складати тестування замість них;

9) проносити до приміщення небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров’ю інших осіб, які перебувають у місці проведення тестування, а також предмети, які можуть заважати проведенню іспиту.

Контроль за дотриманням порядку проведення тестування здійснюється членами конкурсної комісії та робочої групи. Для забезпечення прозорості процесу конкурсна комісія може допустити на тестування спостерігачів. Про можливі випадки порушення процедури спостерігачі інформують членів робочої групи або конкурсної комісії.

У разі порушення кандидатом порядку проведення тестування він відсторонюється від подальшої участі в тестуванні та конкурсі, про що складається відповідний акт (додаток 8).

 1. Кожен кандидат відразу після проходження тестування ознайомлюється із кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості про результати цього тестування, засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

Відомості з результатами тестування передаються на підпис голові та секретарю конкурсної комісії.

 1. При виникненні технічних несправностей під час тестування кандидат інформує про це членів робочої групи або конкурсної комісії. Після складення відповідного акта з описом технічної несправності кандидат згідно з рішенням конкурсної комісії має право заново пройти тест після отримання нового особистого коду (логіна та пароля).
 2. Тестування на знання законодавства триває не більше ніж 100 хвилин.

Для проведення тестування на знання законодавства використовуються питання, перелік яких розміщується на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку тестування.

Для кожного кандидата автоматизованою системою генерується унікальний тест зі 100 питань. Правильна відповідь оцінюється в один бал. Максимальна кількість балів, яку може набрати кандидат за результатами тестування на знання законодавства, ‒ 100.

11. Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані за результатами тестування), здобуття якого свідчить про успішне проходження тестування на знання законодавства, встановлюється рішенням конкурсної комісії не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня проведення тестування.

12. До наступного етапу конкурсу допускаються кандидати, які набрали мінімально допустиму чи більшу кількість балів за результатами тестування на знання законодавства та увійшли до рейтингу перших 150 кандидатів, які набрали найбільшу кількість балів за результатами такого тестування. Якщо останній у рейтингу кандидат і наступні за ним отримали однакову кількість балів, ці кандидати включаються до рейтингу та допускаються до наступного етапу конкурсу. Список кандидатів, допущених до наступного етапу конкурсу, затверджується рішенням конкурсної комісії.

13. Робоча група забезпечує оприлюднення результатів тестування на знання законодавства на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора у день його проведення.

14. Організаційне та технічне забезпечення проведення тестування на знання законодавства здійснює робоча група. Технічну і логістичну підтримку при проведенні тестування можуть надавати проєкти міжнародної технічної допомоги.

Стаття 22. Проведення анонімного тестування на загальні здібності та навички із використанням комп'ютерної техніки

 1. Кандидати, які успішно пройшли тестування на знання законодавства та увійшли до рейтингу, затвердженого конкурсною комісією відповідно до цього Порядку, допускаються до проходження анонімного тестування на загальні здібності та навички із використанням комп'ютерної техніки (тестування на загальні здібності та навички). Кандидати, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, визначені пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, та кандидати, які беруть участь у конкурсі на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачені пунктами 4‒5 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, проходять тестування на загальні здібності та навички одночасно, а їхні результати включаються до спільного списку згідно з частиною 9 цієї статті.
 2. Зразок тестових питань та правила тестування на загальні здібності та навички оприлюднюються на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня проведення тестування.
 3. Тестування на загальні здібності та навички проводиться протягом розумного строку після тестування на знання законодавства.
 4. Організаційне та технічне забезпечення проведення тестування на загальні здібності та навички здійснює робоча група.
 5. До процесу тестування на загальні здібності та навички застосовуються вимоги та правила, визначені частинами 3‒8 статті 21 цього Порядку.
 6. Тестування на загальні здібності та навички складаються з вербального, а також абстрактно-логічного та математичного блоків, які виконуються кандидатами послідовно. Перелік завдань кожного блоку генерується автоматизованою системою для кожного кандидата.
 7. Остаточним результатом тестування на загальні здібності та навички є середній бал, здобутий кандидатом за результатами складання трьох блоків тестування.
 8. Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані за результатами тестування), здобуття якого свідчить про успішне проходження тестування на загальні здібності та навички, встановлюється рішенням конкурсної комісії не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня проведення тестування.
 9. До наступного етапу конкурсу допускаються кандидати, які за результатами проходження тестування на загальні здібності та навички набрали мінімально допустиму кількість балів, встановлену рішенням конкурсної комісії. Список кандидатів, допущених до наступного етапу конкурсу, затверджується рішенням конкурсної комісії.
 10. Робоча група забезпечує оприлюднення результатів тестування на загальні навички та здібності на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж наступного дня після їх визначення.

Стаття 23. Спеціальна перевірка щодо кандидатів на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

 1. Стосовно кандидатів, які успішно пройшли тестування на загальні здібності і навички та допущені до наступного етапу конкурсу, уповноважений кадровий підрозділ Офісу Генерального прокурора забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону України ‟Про запобігання корупції”.
 2. Кадровий підрозділ повідомляє конкурсну комісію про результати проведення спеціальної перевірки (з наданням відповідних матеріалів) щодо кандидатів одразу після її завершення. Конкурсна комісія використовує інформацію, отриману за результатами проведення спеціальної перевірки, під час проведення співбесід із кандидатами.

Кандидат, щодо якого за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні на адміністративну посаду в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, рішенням конкурсної комісії визнається таким, що не пройшов спеціальну перевірку, та припиняє участь у конкурсі.

Стаття 24. Проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа

 1. Конкурсна комісія організовує проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа для кандидатів, які беруть участь у конкурсі на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачені пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, та які за результатами анонімного тестування на загальні здібності та навички із використанням комп'ютерної техніки набрали прохідний бал. Графік проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа, місце та час його проведення оприлюднюються на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня проведення дослідження.
 2. Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа полягає у нешкідливому для життя і здоров’я людини опитуванні з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, під час якого здійснюється аналіз динаміки вказаних реакцій опитуваної особи на психологічні стимули, репрезентованих у варіантах відповідей, предметах, схемах, фотографіях тощо, що дає змогу виявити симуляцію і відобразити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формі.
 3. Результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа використовуються під час проведення співбесіди з кандидатом як інформація ймовірного характеру, яка сприяє оцінюванню кандидата.
 4. Відмова кандидата від проходження або самовільне припинення ним участі в психофізіологічному дослідженні із застосуванням поліграфа є підставою для ухвалення конкурсною комісією рішення про припинення участі такого кандидата в конкурсі.
 5. Результати психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа використовуються лише з метою проведення конкурсу, не публікуються та не розголошуються.
 6. Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа проводить юридична особа, яка має досвід проведення таких досліджень із метою забезпечення діяльності органів державної влади, що здійснюють протидію кримінальним корупційним правопорушенням, та кандидатуру якої погоджено конкурсною комісією. Дослідження здійснюється відповідно до завдання, визначеного у додатку 8 до цього Порядку, з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 449 “Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань”.

Стаття 25. Проведення співбесіди щодо відповідності кандидатів критерію доброчесності

 1. Після завершення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа з кандидатами, які беруть участь у конкурсі на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачені пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, конкурсна комісія затверджує графіки проведення співбесід щодо відповідності кандидатів, які за результатами анонімного тестування на загальні здібності та навички із використанням комп'ютерної техніки набрали прохідний бал, критерію доброчесності із зазначенням прізвищ, імен та по батькові кандидатів, інформації про дату, час та місце проведення співбесід. Графік проведення співбесід оприлюднюється на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня проведення співбесід.

Співбесіди з кандидатами, які беруть участь у конкурсі на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, визначених пунктами 4‒5 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, можуть бути проведені до завершення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа з кандидатами, які беруть участь у конкурсі на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачених пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”. У цьому випадку конкурсна комісія затверджує окремий графік проведення співбесід із такими кандидатами.

 1. До проведення співбесіди фізичні та юридичні особи мають право подавати до конкурсної комісії будь-яку інформацію, яка може свідчити про невідповідність кандидата критерію доброчесності, шляхом надсилання такої інформації на визначену конкурсною комісією адресу електронної пошти.
 2. Перед проведенням співбесіди члени конкурсної комісії можуть надіслати на адресу електронної пошти кандидата, зазначену в його заяві про участь у конкурсі, повідомлення із пропозицією надати письмові пояснення щодо питань, пов'язаних із матеріалами щодо кандидата. У цьому випадку протягом трьох календарних днів із дня отримання повідомлення, але не пізніше ніж за день до дня проведення співбесіди, кандидат може подати конкурсній комісії електронною поштою письмові пояснення та документи. Кандидат може відмовитися від надання письмових пояснень і документів у відповідь на запитання, однак у такому разі в нього буде обмежений час для наведення таких пояснень та документів під час співбесіди.
 3. Співбесіда проводиться в усній формі та полягає в обговоренні результатів дослідження членами конкурсної комісії матеріалів стосовно доброчесності кандидата, зокрема з огляду на його результати проходження психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа.
 4. Співбесіда проходить у формі засідання конкурсної комісії. Співбесіда із кандидатом триває до 60 хвилин. За наявності об’єктивних причин час, відведений на співбесіду, може бути збільшений процедурним рішенням конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії мають право ставити запитання кандидату, з яким проводять співбесіду, щодо його доброчесності з урахуванням методології та критеріїв оцінювання, а також із приводу іншої інформації, яка міститься у матеріалах щодо кандидата.
 5. Після завершення співбесіди з кандидатом без його присутності на засіданні на голосування конкурсної комісії виноситься питання: “Чи згодні члени конкурсної комісії з тим, що кандидат відповідає критерію доброчесності згідно з вимогами Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі?” Під час обговорення цього питання члени конкурсної комісії можуть висловлювати обґрунтовані сумніви щодо відповідності кандидата критерію доброчесності. За результатами обговорення члени конкурсної комісії голосують за рішення про відповідність кандидата критерію доброчесності. Рішення вважається ухваленим, а кандидат продовжує участь у конкурсі, якщо таке рішення набрало кількість голосів, встановлену у частині першій статті 15 цього Порядку. Якщо це рішення не набрало необхідної кількості голосів, кандидат вважається таким, що не відповідає критерію доброчесності, згідно з вимогами Порядку і припиняє участь у конкурсі.

Стаття 26. Виконання практичного завдання

 1. Після завершення співбесід щодо відповідності критерію доброчесності конкурсна комісія затверджує графік виконання практичних завдань із зазначенням прізвищ, імен та по батькові кандидатів, щодо яких конкурсна комісія прийняла рішення про відповідність критерію доброчесності, інформації про дату, час та місце виконання практичних завдань. Графік виконання практичного завдання оприлюднюється на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня виконання практичного завдання.
 2. Практичне завдання для кандидатів, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, визначених пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, складається з двох блоків: перевірка володіння кандидатами професійними практичними уміннями та навичками, а також перевірка наявності у кандидатів організаційних і лідерських якостей. Практичне завдання для кандидатів, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачених пунктами 4‒5 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, складається з блоку завдань для перевірки володіння кандидатами професійними практичними уміннями та навичками.

Голова конкурсної комісії або уповноважений конкурсною комісією член конкурсної комісії визначає завдання для перевірки володіння кандидатами професійними практичними уміннями та навичками шляхом випадкового вибору з переліку завдань, наданих Тренінговим центром прокурорів України на запит конкурсної комісії. Процес визначення завдання відбувається в режимі онлайн-трансляції та/або фіксується за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису.

Конкурсна комісія обирає завдання для перевірки наявності у кандидатів організаційних і лідерських якостей з переліку завдань, наданих Тренінговим центром прокурорів України на запит конкурсної комісії. Для визначення найкращого завдання члени конкурсної комісії переглядають усі надані завдання та оцінюють їх за шкалою від 0 до 1 бала. Обраним вважається завдання, яке отримає найбільшу кількість балів. Якщо найбільшу кількість балів здобули більше ніж одне завдання, завдання для виконання визначається шляхом випадкового вибору з-поміж них головою конкурсної комісії або уповноваженим конкурсною комісією членом конкурсної комісії.

Практичне завдання виконується із використанням комп’ютерної техніки. Під час виконання практичного завдання кандидат може користуватися чистим аркушем паперу та олівцем. Конкурсна комісія своїм рішенням визначає максимальний часовий проміжок, за який кандидати повинні завершити виконання практичного завдання. Зразок практичного завдання оприлюднюється на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора в день оприлюднення графіка виконання практичного завдання.

 1. Під час виконання практичного завдання кандидатам забороняється використовувати будь-які джерела інформації (крім офіційних текстів нормативно-правових актів у паперовому вигляді), фотографувати або виносити письмово викладені умови практичного завдання за межі приміщення, спілкуватися з іншими кандидатами, передавати чи отримувати від них інформацію. Конкурсна комісія не зобов’язана надавати кандидатам тексти нормативно-правових актів. Недодержання встановлених цією частиною заборон фіксується членом робочої групи в акті про істотне порушення кандидатом порядку проведення конкурсу (додаток 9) та є підставою для ухвалення конкурсною комісією рішення про визнання кандидата таким, що припинив участь у конкурсі.
 2. За виконане практичне завдання кандидат отримує бали відповідно до методології та критеріїв оцінювання. Кожен член конкурсної комісії виставляє бали за виконане кандидатом практичне завдання за кожним критерієм оцінювання. Результатом кандидата за виконане практичне завдання є середнє арифметичне, яке вираховується після додавання всіх балів у межах кожного з критеріїв, виставлених членами конкурсної комісії. Загальна оцінка виводиться шляхом додавання всіх середніх балів за кожним із критеріїв оцінки. Результат виконання практичного завдання затверджується рішенням конкурсної комісії із зазначенням балів, поставлених кандидатові кожним членом конкурсної комісії. Рішення про затвердження результатів практичного завдання оголошуються на засіданні конкурсної комісії.
 3. Електронні копії власноручно підписаних кандидатами відповідей на практичні завдання розміщуються робочою групою на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора в день їх виконання.

Стаття 27. Проведення співбесіди щодо відповідності кандидатів критерію професійної компетентності

 1. Після виконання практичного завдання кандидатами, щодо яких конкурсна комісія прийняла рішення про відповідність критерію доброчесності, незалежно від адміністративної посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, у конкурсі на зайняття якої кандидати беруть участь, конкурсна комісія затверджує графіки проведення співбесіди щодо відповідності кандидатів критерію професійної компетентності із зазначенням прізвищ, імен та по батькові кандидатів, інформації про дату, час та місце проведення співбесіди. Графік проведення співбесід оприлюднюється на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня проведення співбесіди.
 2. Перед проведенням співбесіди члени конкурсної комісії можуть надіслати на адресу електронної пошти кандидата, зазначену в його заяві про участь у конкурсі, повідомлення із пропозицією надати письмові пояснення щодо питань, пов'язаних із матеріалами стосовно кандидата. У цьому випадку протягом трьох календарних днів із дня отримання повідомлення, але не пізніше ніж за день до дня проведення співбесіди, кандидат може подати конкурсній комісії електронною поштою письмові пояснення та документи. Кандидат може відмовитися від надання письмових пояснень і документів у відповідь на запитання, однак у такому разі в нього буде обмежений час для наведення таких пояснень та документів під час співбесіди.
 3. Співбесіда проводиться конкурсною комісією з кандидатами в усній формі та полягає в обговоренні результатів дослідження членами конкурсної комісії матеріалів щодо кандидата стосовно його професійної компетентності, зокрема з огляду на результати виконаного ним практичного завдання.
 4. Співбесіда складається з таких етапів:

1) дослідження членами конкурсної комісії отриманих нею матеріалів щодо кандидата;

2) послідовне обговорення з кандидатом відповідних матеріалів, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також обговорення результатів виконання ним практичного завдання та пропозицій кандидата стосовно способів посилення незалежності і підвищення ефективності діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

 1. Співбесіда проходить у формі засідання конкурсної комісії. Співбесіда із кандидатом триває до 60 хвилин. За наявності об’єктивних причин час, відведений на співбесіду, може бути збільшений процедурним рішенням конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії мають право ставити запитання кандидату, з яким проводять співбесіду, щодо його професійної компетентності, а також із приводу іншої інформації, яка міститься у матеріалах стосовно кандидата.
 2. Після завершення співбесіди члени конкурсної комісії без присутності кандидата, з яким проводилася співбесіда, обговорюють результати співбесіди, а також проводять оцінювання кандидатів шляхом виставлення балів згідно з методологією та критеріями оцінювання. При оцінюванні результатів співбесіди члени конкурсної комісії виставляють бали щодо відповідності кандидата критерію професійної компетентності. Відмова члена конкурсної комісії від участі в оцінюванні кандидата не допускається. Члени конкурсної комісії вносять бали до відомостей за формою, визначеною методологією та критеріями оцінювання. Обговорення результатів співбесіди та оцінювання кандидата відбувається в режимі онлайн-трансляції.
 3. Максимальна кількість балів, яку може отримати кандидат, визначається методологією та критеріями оцінювання.
 4. Результатом проходження співбесіди є сумарна кількість балів, здобутих кандидатом від кожного члена конкурсної комісії, розрахована відповідно до методології та критеріїв оцінювання. Результат співбесіди затверджується рішенням конкурсної комісії із зазначенням балів, поставлених кандидатові кожним членом конкурсної комісії. Рішення про затвердження результатів співбесіди оголошуються на засіданні конкурсної комісії.
 5. Робоча група забезпечує опублікування результатів проходження співбесіди усіх кандидатів на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора протягом двох робочих днів після завершення співбесід зі всіма кандидатами.

Стаття 28. Визначення переможця конкурсу

 1. Загальна кількість балів кандидата за результатами конкурсу визначається шляхом додавання здобутих кандидатом балів за результатами проходження ним анонімного тестування на знання законодавства із використанням комп’ютерної техніки, анонімного тестування на загальні здібності та навички із використанням комп'ютерної техніки, за виконання практичного завдання, за проходження співбесіди щодо відповідності кандидата критерію професійної компетентності.
 2. Після завершення співбесід щодо відповідності кандидатів критерію професійної компетентності, за результатами проходження кандидатами конкурсу формується загальний рейтинг кандидатів, які брали участь у конкурсі на зайняття вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачених пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”. Перший у рейтингу кандидат вважається відібраним на найвищу вакантну адміністративну посаду в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі з числа вакантних адміністративних посад, передбачених пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, на заміщення якої проводиться конкурс, а наступні у рейтингу кандидати вважаються відібраними на наступні вакантні адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, на які оголошувався конкурс, в черговості, визначеній пунктами 1‒3 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”.

Якщо за результатами проходження кандидатами конкурсу однакову кількість балів здобули декілька кандидатів, із них відібраним вважається той, який набрав більшу кількість балів за результатами тестування на знання законодавства. Якщо такі кандидати набрали однакову кількість балів за результатами тестування на знання законодавства, із них відібраним вважається той, який здобув більшу кількість балів за результатами тестування на загальні здібності та навички.

 1. Після завершення співбесід щодо відповідності кандидатів критерію професійної компетентності за результатами проходження кандидатами конкурсу, формується загальний рейтинг кандидатів, які брали участь у конкурсі на зайняття вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачених пунктами 4‒5 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”. Перші у рейтингу кандидати вважаються відібраними на вакантні адміністративні посади, визначені пунктом 4 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, у кількості таких вакантних посад, а наступні у рейтингу кандидати вважаються відібраними на вакантні адміністративні посади, передбачені пунктом 5 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, у кількості таких вакантних посад.

Якщо за результатами проходження кандидатами конкурсу однакову кількість балів здобули декілька кандидатів, із них відібраним вважається той, який набрав більшу кількість балів за результатами тестування на знання законодавства. Якщо такі кандидати набрали однакову кількість балів за результатами тестування на знання законодавства, із них відібраним вважається той, який здобув більшу кількість балів за результатами тестування на загальні здібності та навички.

 1. У разі відмови кандидата від пропозиції зайняти адміністративну посаду в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, на яку він вважається відібраним за результатами проходження конкурсу, відібраним на цю посаду вважається наступний у загальному рейтингу кандидат.
 2. Результат проходження кандидатами конкурсу, загальний рейтинг кандидатів та відібрані кандидатури затверджуються рішенням конкурсної комісії, яке оголошується на засіданні конкурсної комісії.
 3. Відібрана конкурсною комісією кандидатура на адміністративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, подається на розгляд Генерального прокурора протягом трьох робочих днів після отримання конкурсною комісією підтвердження щодо її відповідності вимогам законів України ‟Про очищення влади” та ‟Про запобігання корупції”, а також щодо отримання допуску до державної таємниці згідно із Законом України ‟Про державну таємницю”.

Відібрані конкурсною комісією кандидатури на адміністративні посади, передбачені пунктами 2 і 3 частини третьої статті 39 Закону України ‟Про прокуратуру”, подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури протягом трьох робочих днів після отримання конкурсною комісією підтвердження щодо їх відповідності вимогам законів України ‟Про очищення влади” та ‟Про запобігання корупції”, а також щодо отримання допуску до державної таємниці згідно із Законом України ‟Про державну таємницю”. Якщо конкурсна комісія отримає відповідні підтвердження до призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральним прокурором, відібрані кандидатури подаються йому на розгляд протягом трьох робочих днів після такого призначення.

Відібрані конкурсною комісією кандидатури на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передбачені пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, подаються на розгляд керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури протягом трьох робочих днів після його призначення на посаду Генеральним прокурором.

Подання про відібрані кандидатури містить інформацію про результати конкурсу, підписується головою конкурсної комісії та передається до кадрового підрозділу Офісу Генерального прокурора.

Кадровий підрозділ Офісу Генерального прокурора забезпечує отримання кандидатами, відібраними на посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника та заступника підтвердження їх відповідності вимогам законів України ‟Про очищення влади” та ‟Про запобігання корупції”, а також щодо отримання допуску до державної таємниці згідно із Законом України ‟Про державну таємницю”.

Якщо кандидат не відповідає вимогам Законів України ‟Про очищення влади” та ‟Про запобігання корупції” або не може отримати допуск до державної таємниці згідно із Законом України ‟Про державну таємницю”, кадровий підрозділ Офісу Генерального прокурора повідомляє про це конкурсну комісію для ухвалення рішення щодо нового кандидата.

 1. Результати проходження кандидатами тестувань на знання законодавства і на загальні здібності та навички в межах конкурсу на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі можуть бути враховані протягом одного року при участі цих кандидатів у наступних конкурсах на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Стаття 29. Джерела інформації

 1. Для збору та аналізу інформації про кандидатів конкурсна комісія та її члени можуть безпосередньо або за допомогою робочої групи, зокрема:

1) здійснювати пошук інформації у доступних відкритих джерелах, у тому числі в мережі Інтернет;

2) здійснювати пошук інформації в реєстрах, базах даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи;

3) використовувати інформацію, отриману конкурсною комісією, її членами або робочою групою у вигляді кореспонденції або в інших формах;

4) використовувати інформацію, отриману конкурсною комісією та її членами від недержавних організацій, державних органів або інших юридичних та фізичних осіб;

5) звертатися до фізичних або юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведення оцінки кандидатів на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, зокрема шляхом застосування Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

6) використовувати будь-яку інформацію про кандидатів, якщо вона стосується конкретних фактів щодо них і може бути перевірена. Конкурсна комісія здійснює перевірку всієї інформації, отриманої з неофіційних джерел;

7) звертатися за консультаціями до осіб, які мають високі знання у певній сфері;

8) проводити співбесіди з кандидатами, в тому числі ставити їм питання та отримувати пояснення;

9) використовувати результати спеціальної перевірки, проведеної стосовно кандидатів.

 1. Комунікація між конкурсною комісією (її членами) з кандидатами щодо отримання пояснень, документів чи інформації, необхідної для проведення оцінки кандидатів, здійснюється лише через робочу групу, а у разі скерування запитів на інформацію з боку окремих членів ‒ із надсиланням копій повідомлення всім іншим членам конкурсної комісії.
 2. Комунікація між конкурсною комісією (її членами) з кандидатами чи іншими особами здійснюється у письмовій формі, зокрема за допомогою електронної пошти.

Стаття 30. Права кандидатів

 1. Кандидати мають право:

1) подавати членам конкурсної комісії пояснення та документи у відповідь на пропозицію викласти письмові пояснення з питань, пов'язаних із матеріалами щодо них;

2) подавати запит щодо отримання доступу до інформації, зібраної про них;

3) отримувати копії рішень конкурсної комісії, які їх стосуються;

4) подавати вимогу щодо відводу члена конкурсної комісії на підставі обґрунтованого твердження про наявність конфлікту інтересів у нього.

 1. Конкурсна комісія може відмовити у наданні відомостей щодо джерела інформації про кандидата, якщо цього вимагає саме джерело або якщо його розкриття може спричинити несприятливі наслідки для особи, яка надала таку інформацію, зокрема якщо вказана особа є підлеглою кандидата, кандидат може переслідувати таку особу. У зазначеному разі конкурсна комісія ухвалює рішення про відмову в наданні інформації, причому для його прийняття особові дані про джерело можуть не розкриватися членам конкурсної комісії.
 2. Кандидатам не надається доступ до інформації з обмеженим доступом, яка не може бути розкрита кандидатові відповідно до законодавства України.

Стаття 31. Оскарження

 1. Особа, яку не було допущено до участі у конкурсі, може подати конкурсній комісії обґрунтовану письмову скаргу не пізніше наступного робочого дня після оприлюднення на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора списку осіб, яких не було допущено до участі у конкурсі.
 2. Кандидат може подати конкурсній комісії обґрунтовану письмову скаргу щодо процесу проведення тестування не пізніше ніж наступного робочого дня після проведення конкурсною комісією відповідного тестування.
 3. Результат розгляду скарги фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії.

Розділ IV. Права та обов’язки членів конкурсної комісії

Стаття 32. Права членів конкурсної комісії

 1. Члени конкурсної комісії мають рівні права.
 2. Для виконання своїх функцій члени конкурсної комісії мають право:

1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію про кандидатів;

2) брати участь у засіданнях конкурсної комісії, співбесідах із кандидатами та будь-яких інших заходах конкурсної комісії;

3) вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії, проєкту рішення конкурсної комісії з будь-яких питань, голосувати за або проти рішення конкурсної комісії;

4) звертатися через робочу групу конкурсної комісії до кандидатів, а також інших фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання будь-яких пояснень, документів чи інформації, необхідних для оцінки кандидатів;

5) при виконанні своїх функцій отримувати допомогу робочої групи конкурсної комісії;

6) при виконанні своїх функцій отримувати організаційно-технічну підтримку Офісу Генерального прокурора та проєктів міжнародної технічної допомоги;

7) мати повний доступ до всіх документів і кореспонденції, отриманих або підготовлених конкурсною комісією чи її робочою групою;

8) отримувати своєчасні повідомлення про засідання конкурсної комісії, прийняті чи запропоновані рішення конкурсної комісії;

9) виносити на голосування процедурні питання;

10) надсилати на адресу електронної пошти кандидата, зазначену в його заяві про участь у конкурсному відборі, повідомлення із пропозицією надати письмові пояснення з питань, пов'язаних із матеріалами щодо кандидата;

11) ставити питання кандидату, з яким проводять співбесіду, щодо його професійної компетентності та доброчесності;

12) виконувати інші повноваження, пов’язані з діяльністю конкурсної комісії.

Стаття 33. Обов'язки членів конкурсної комісії

 1. Члени конкурсної комісії повинні:

1) забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стала відома конкурсній комісії або її членові у зв’язку зі здійсненням відповідних повноважень, проводити обробку персональних даних відповідно до законодавства України та цього Порядку;

2) виконувати вимоги методології та критеріїв оцінювання при оцінці кандидатів;

3) брати участь у роботі конкурсної комісії особисто без права делегування своїх повноважень іншим особам, у тому числі іншим членам конкурсної комісії;

4) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов’язків як членів конкурсної комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала їм відома у зв’язку з участю в роботі конкурсної комісії;

5) бути об’єктивними, безсторонніми та незалежними у процесах збору, перевірки, аналізу інформації про кандидатів та ухваленні рішень конкурсною комісією;

6) уникати дій чи заяв, які можуть дискредитувати конкурсну комісію або конкурсну процедуру, завдати іншої шкоди  роботі конкурсної комісії;

7) брати до уваги публічний характер своїх обов'язків і діяти в інтересах суспільства;

8) не використовувати свій статус для отримання привілеїв чи особистих переваг для себе чи третіх осіб, а також не зловживати своїм становищем і можливостями в будь-який інший спосіб;

9) утримуватися від будь-яких прямих чи непрямих контактів та спілкування з кандидатами, за винятком випадків, коли це відбувається відповідно до Порядку під час співбесіди або заслуховування осіб, які володіють інформацією, що має важливе значення для оцінки кандидатів, на засіданнях Комісії, або шляхом підготовки інформаційних запитів, які надсилаються через робочу групу конкурсної комісії;

10) не дозволяти будь-якій особі чи організації впливати на них шляхом наведення фактів або думок, які не мають значення для оцінки відповідності кандидата критеріям оцінювання; негайно повідомляти конкурсну комісію про будь-які спроби вплинути на їхню незалежність, зокрема розкривати на засіданні комісії інформацію про особисті звернення до члена комісії будь-яких третіх осіб на користь певного кандидата (кандидатів);

11) надавати іншим членам конкурсної комісії інформацію, отриману із зовнішніх джерел, стосовно відповідності кандидата критеріям оцінювання, якщо вони вважають, що такі відомості є надійними та доречними для оцінки кандидата;

12) захищати персональні дані стосовно джерела інформації про кандидата за запитом такого джерела або в разі, якщо розголошення даних про джерело може спричинити несприятливі наслідки для нього;

13) додержуватися загальновизнаних етичних норм у комунікуванні з кандидатами, іншими особами, зокрема іншими членами конкурсної комісії та робочою групою;

14) відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата, розгляді питання про кандидата, якщо член конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із таким кандидатом, що впливає або може вплинути на його безсторонність,  та/або в разі наявності іншого конфлікту інтересів чи обставин, які можуть вплинути на об’єктивність або неупередженість під час прийняття членом конкурсної комісії рішення щодо кандидата;

15) повідомляти робочу групу конкурсної комісії про зміни їхніх контактних даних, зокрема електронної пошти та номера телефону, які повинні використовуватися в ході роботи конкурсної комісії.

Розділ V. Робоча група конкурсної комісії

Стаття 34. Загальні положення

 1. Офіс Генерального прокурора утворює робочу групу для забезпечення роботи та надання допомоги конкурсній комісії.
 2. Конкурсна комісія та її робоча група мають право отримувати технічну та фінансову підтримку для організації своєї діяльності в рамках реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги.
 3. Члени робочої групи, визначені в рішенні конкурсної комісії, отримують доступ до всієї інформації про кандидатів, яка перебуває у володінні конкурсної комісії, з метою її аналізу, обробки та підготовки матеріалів для членів конкурсної комісії.

Стаття 35. Обов’язки робочої групи конкурсної комісії

 1. Робоча група конкурсної комісії:

1)  здійснює організаційний і технічний супровід роботи конкурсної комісії, а також технічну підтримку при проведенні кожного з етапів конкурсу;

2)  забезпечує фіксацію засідань конкурсної комісії за допомогою технічних засобів та онлайн-трансляцію відкритих засідань конкурсної комісії в режимі реального часу відповідно до Порядку;

3) забезпечує доступ представників засобів масової інформації на засідання конкурсної комісії;

4) забезпечує своєчасне розміщення поданих конкурсною комісією відомостей на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора;

5) надає допомогу членам конкурсної комісії у зборі, перевірці та аналізі інформації щодо кандидатів;

6) у разі необхідності забезпечує одночасний або послідовний переклад під час засідання конкурсної комісії українською та англійською мовами;

7) веде комунікацію з кандидатами відповідно до вказівок конкурсної комісії;

8) надає членам конкурсної комісії дані про адресу електронної пошти робочої групи, яка використовується для зв’язку з нею;

9) виконує інші обов'язки, необхідні для забезпечення ефективної роботи конкурсної комісії.

 1. До складу робочої групи можуть входити особи, делеговані міжнародними неурядовими організаціями, проєктами міжнародної технічної допомоги, дипломатичними місіями (за їх згодою).

До складу робочої групи входять працівники Департаменту кадрової роботи та державної служби Офісу Генерального прокурора, які опрацьовують подані кандидатами документи та формують списки осіб, допущених, а також не допущених до участі у конкурсі.

Робоча група утворюється наказом Генерального прокурора, яким визначається та затверджується кількісний і персональний склад робочої групи, а також голова, заступник голови та секретар робочої групи.

 1. Члени робочої групи несуть відповідальність у порядку, передбаченому законом, за розголошення персональних даних кандидатів, які стали відомі їм під час проведення конкурсу.

Розділ VІ. Інші питання

Стаття 36. Внесення змін та доповнень до Порядку

 1. До порядку можуть бути внесені зміни та доповнення згідно з рішенням конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії

Секретар конкурсної комісії

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Компенсація суддівської винагороди за карантин та зарплата апарату судів: що робити
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Альбина Кадегроб
  Альбина Кадегроб
  судья Одесского апелляционного суда
 • Станислав Кравченко
  Станислав Кравченко
  председатель Кассационного уголовного суда Верховного Суда
 • Юрий Черпак
  Юрий Черпак
  судья Высшего административного суда Украины
 • Зоряна Лунь
  Зоряна Лунь
  судья Львовского окружного административного суда
загрузка...