Минэкономики выдало письмо-разъяснение о порядке бронирования военнообязанных, ДОКУМЕНТ

17:59, 7 февраля 2023
Министерство экономики опубликовало свои разъяснения о порядке бронирования военнообязанных.
Минэкономики выдало письмо-разъяснение о порядке бронирования военнообязанных, ДОКУМЕНТ

Министерство экономики Украины предоставило свое разъяснение по поводу реализации постановления Кабинета Министров Украины от 27.01.2023 №76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время». 

Напомним, данным постановлением утверждены:

Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения (далее – Порядок);

Порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кроме того, признано утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 03.03.2022 № 194 "Некоторые вопросы бронирования военно-обязанных в условиях правового режима военного положения" (с изменениями). Учитывая признание утратившим силу постановления КМУ от 03.03.2022 № 194 Министерство экономики сообщает о том, что не следует учитывать в работе письма Минэкономики от 08.03.2022 № 2714-20/9420-03, от 29.07. -20/53722-01, от 09.09.2022, № 2714-20/64461-03.

В связи с указанным и с целью организации бронирования военнообязанных во время действия военного положения согласно Порядку Министерство экономики просит учесть следующее.

Щодо чинності відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, наданих рішеннями Мінекономіки

Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (далі – відстрочки), які   були   надані   військовозобов’язаним   рішеннями   Мінекономіки до 31.01.2023 (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194 “Деякі питання бронювання військово-зобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану”), є чинними протягом строку, на який вони надані.

Строки дії відстрочок визначаються з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2022 № 1259 “Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації” (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 02.12.2022 № 1345, від 30.12.2022

№ 1480). Зокрема, строки дії відстрочок, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Мінекономіки згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194 “Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану”, які не закінчилися станом на 10.11.2022, продовжено   автоматично   на   три   місяці.   Водночас   зазначеними   постановами не передбачено прийняття Мінекономіки окремого рішення стосовно автоматичного продовження строків дії наданих відстрочок.

Щодо подання списків військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час (далі – списки)

 1. Бронюванню під час дії воєнного стану згідно з Порядком підлягають військовозобов’язані, які працюють в:

в органах державної влади, інших державних органах; в органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

 1. З метою бронювання військовозобов’язаних працівників список подається:

підприємством, установою, організацією – до відповідного органу державної влади,    іншого    державного     органу     або     відповідної     обласної,     Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міських військових/військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення), на території юрисдикції якої вони розташовані (пункти 6, 7 та 8 Порядку);

органом місцевого самоврядування – до відповідного місцевого органу виконавчої влади (пункт 5 Порядку);

органом державної влади, іншим державним органом – до Генерального штабу Збройних Сил України або Служби безпеки України (щодо військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеки України) або Служби зовнішньої розвідки України (щодо військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в Службі зовнішньої розвідки України) (пункт 4 Порядку);

Генеральним штабом Збройних Сил України (Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України) – до Мінекономіки (пункт 9 Порядку).

Ураховуючи зазначене Мінекономіки не розглядатиме списки подані органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Список подається за формою згідно з додатком 1 до Порядку в паперовій та/або електронній формі (у форматах Excel та PDF) разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

Під час формування списків можуть враховуватися критерії бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час згідно з додатком 6 до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого   самоврядування   та   підприємствами   на   період   мобілізації та   на   воєнний   час,   затвердженого   постановою   Кабінету   Міністрів   України від 04.02.2015 № 45 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 12), а також переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 493.

Водночас Порядок не містить вимог щодо обов’язкового врахування органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями зазначених актів Кабінету Міністрів України під час формування списків.

Відтак, неврахування зазначених критеріїв і переліків посад і професій під час формування списків не може бути підставою для відмови у бронюванні військовозобов’язаних.

Щодо обсягів бронювання військовозобов’язаних

1. Військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності:

які займають посади державної служби категорій “А” та “Б”; керівники міністерств та їх заступники;

керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступники, керівники самостійних структурних підрозділів таких органів та їх заступники;

працівники патронатних служб.

Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню та займають посади в органах державної влади, інших державних органах, органах державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, крім військовозобов’язаних, зазначених в абзаці третьому пункту 4 Порядку, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних зазначених органів на дату подання списку.

Тобто загальна чисельність військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню (50 відсотків кількості військовозобов’язаних на дату подання списку), визначається без урахування військовозобов’язаних, які займають посади державної служби категорій “А” та “Б”, керівників міністерств та їх заступників, керівників державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників, керівників самостійних структурних підрозділів таких органів та їх заступників, працівників патронатних служб.

2. Військовозобов’язані, які працюють в органах місцевого самоврядування підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово- облікової спеціальності: які займають посади першої – четвертої категорій посад в органах місцевого самоврядування.

Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню та займають посади п’ятої – сьомої категорій посад в органах місцевого самоврядування, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних органу місцевого самоврядування на дату подання списку.

3. Військовозобов’язані,  як    працюють    на    підприємствах,    в    установах і організаціях підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності:

керівники та їх заступники;

працівники підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго.

Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку.

Водночас, у разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку.

Щодо підтвердження надання відстрочки військовозобов’язаному, оформлення відстрочок

Документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки, є витяг, завірений підписом керівника та печаткою (у разі її наявності) відповідного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації.

Оформлення відстрочок, які надані в установленому порядку, здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (пункт 11 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 № 154).

Звертаємо увагу, що невірне зазначення у списку інформації про військово- зобов’язаного, зокрема, його прізвище, ім’я   та   по   батькові   (за   наявності), рік народження, військово-облікову спеціальність (профіль), найменування (повне та скорочене) та адресу органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, код ЄДРПОУ (за наявності), може бути підставою для відмови у зарахуванні такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік (абзац другий пункту 10 Порядку).

Щодо подання Мінекономіки звітності з питань бронювання військово- зобов’язаних

Звітність з питань бронювання (пункт 15 Порядку) просимо подавати до Мінекономіки щоквартально, починаючи зі звіту за І квартал 2023 року.

Водночас повідомляємо, що цей лист не є нормативно-правовим актом, має роз’яснювальний характер і не встановлює правових норм.

Інформаційний лист щодо Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 “Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час”, буде надіслано додатково та розміщено на веб-сайті Мінекономіки.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским в Киеве
Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским в Киеве
Главное за день
Сегодня день рождения празднуют
 • Ірина Фролова
  Ірина Фролова
  суддя Шевченківського районного суду міста Києва
 • Анзор Саадулаєв
  Анзор Саадулаєв
  суддя Шевченківського районного суду міста Києва
 • Ігор Качур
  Ігор Качур
  суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
 • Ольга Медуниця
  Ольга Медуниця
  суддя Східного апеляційного господарського суду
 • Олексій Осіян
  Олексій Осіян
  суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду