Про важливість та повноваження З’їзду суддів України

14:00, 4 марта 2018
Маємо надію, що питання, які планується розглянути та вирішити під час проведення з’їзду суддів сприятимуть утвердженню гарантій забезпечення незалежності судової влади
Про важливість та повноваження З’їзду суддів України

Юлія Іваніна,

суддя-спікер Дніпровського районного суду м.Києва, делегат XV чергового з’їзду суддів України

 

5-7 березня 2018 року відбудеться XV черговий з’їзд суддів України, під час якого суддівська спільнота має обговорити стан здійснення правосуддя в умовах судової реформи, обрати своїх представників до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, а також Раду суддів України.

 

Як відомо, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

У реалізації цієї державної функції беруть участь усі гілки влади, але центральне місце у всьому правозахисному механізмі відводиться суду.

Реформування судової системи України, яке здійснюється з метою підвищення ефективності здійснення правосуддя, актуалізує питання підсилення гарантій самостійності судової влади. Адже судовий захист може стати повним та ефективним лише за умови справжньої самостійності судової влади й реальної незалежності суддів як основних гарантів прав і свобод громадян.

Статтею 130-1 Основного Закону нашої держави визначено, що для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів відповідно до закону діє суддівське самоврядування – самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.

Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення незалежності суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.

Отже, суддівському самоврядуванню делеговано повноваження, покликані забезпечувати управління судами та суддями як внутрішнього, так і зовнішнього характеру.

Суддівське самоврядування в Україні здійснюється через: збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Пленум Верховного Суду; Раду суддів України; з’їзд суддів України.

Відповідно до статті 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з’їзд суддів України є найвищим органом суддівського самоврядування.

До повноважень з’їзду суддів України належить вирішення найважливіших питань суддівського самоврядування. Зокрема, з’їзд:

1) заслуховує звіти Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів;

2) заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про її діяльність;

3) заслуховує інформацію Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади;

4) призначає суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції і законів України;

5) обирає членів Вищої ради правосуддя та приймає рішення про звільнення їх з посади члена Вищої ради правосуддя відповідно до Конституції і законів України;

6) обирає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та приймає рішення про звільнення їх з посади відповідно до цього Закону;

7) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та їх посадових осіб;

8) обирає Раду суддів України;

9) розглядає інші питання суддівського самоврядування відповідно до закону.

Прийняті з’їздом суддів України рішення є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів.

Черговий з’їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз на два роки. Позачерговий з’їзд суддів України може бути скликаний за рішенням Ради суддів України.

Збори суддів кожного суду (крім місцевого загального суду, вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду) обирають на з’їзд суддів України по одному делегату від двадцяти суддів, які працюють у цьому суді. У разі якщо в суді працює менше двадцяти суддів, від суду делегується один делегат.

Збори суддів вищих спеціалізованих судів обирають на з’їзд по три делегати з числа суддів цих судів, Пленум Верховного Суду – дванадцять делегатів з числа суддів Верховного Суду.

Делегатів на з’їзд суддів України від суддів місцевих загальних судів обирають спільні збори суддів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі за принципом: один делегат від двадцяти суддів у загальній кількості суддів місцевих загальних судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі.

При цьому делегатами на з’їзд суддів України не можуть бути обрані судді, які займають адміністративні посади в судах, судді, які є членами Вищої ради правосуддя або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Вищим органом суддівського самоврядування та виконавчим органом з’їзду суддів України є Рада суддів України.

З’їзд суддів України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин загальної кількості обраних делегатів. Відкриває з’їзд голова Ради суддів України, а в разі його відсутності - найстарший за віком член Ради суддів України.

Шляхом відкритого голосування з’їзд обирає президію в кількісному складі, що визначається рішенням з’їзду, яка організовує його роботу. Також з’їзд суддів України обговорює і затверджує порядок денний та регламент роботи з’їзду, обирає лічильну комісію, секретаріат та інші робочі органи з’їзду. Хід роботи з’їзду протоколюється.

Рішення з’їзду суддів України приймаються більшістю голосів від числа обраних делегатів відкритим або таємним голосуванням. Рішення з питань призначення суддів Конституційного суду України, обрання та звільнення членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також обрання Ради суддів України приймаються з’їздом лише шляхом таємного голосування.

Маємо надію, що питання, які планується розглянути та вирішити під час проведення XV чергового з’їзду суддів України сприятимуть утвердженню гарантій забезпечення незалежності судової влади, що є однією із значимих демократичних засад суспільства, реалізація якої є важливою умовою побудови правової держави.

Адже саме суддівське самоврядування як форма участі суддівської спільноти в управлінні судовою системою, забезпечення незалежності судів і суддів, посідає важливе місце у системі таких гарантій і як наслідок підвищенні ефективності здійснення правосуддя та довіри громадян до суду.


Блог отражает исключительно точку зрения автора. Текст блога не претендует на объективность и всесторонность освещения темы, о которой идет речь.

Мнение редакции «Судебно-юридической газеты» может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственность за достоверность и толкование приведенной информации и выполняет исключительно роль носителя.

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Чи скасують соціальні гарантії та пільги: чому Слуги народу вирішили звернутися до КСУ
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Тарас Бисага
  Тарас Бисага
  судья Закарпатского апелляционного суда
 • Лариса Татарчук
  Лариса Татарчук
  председатель Бабушкинского районного суда Днепропетровска
 • Елена Осипова
  Елена Осипова
  судья Сумского окружного административного суда
 • Антон Рупак
  Антон Рупак
  судья Винницкого апелляционного суда
 • Любовь Стас
  Любовь Стас
  судья Пятого апелляционного административного суда
загрузка...