Встановлення факту участі у бойових діях здійснюється в позасудовому порядку

19:15, 15 октября 2020
Діючим законодавством відповідно до встановленої процедури передбачено позасудовий порядок встановлення факту участі в бойових діях для отримання відповідного статусу.
Встановлення факту участі у бойових діях здійснюється в позасудовому порядку
kyivcity.gov.ua

Діючим законодавством відповідно до встановленої процедури передбачено позасудовий порядок встановлення факту участі в бойових діях для отримання відповідного статусу учасника бойових дій, а тому справи про встановлення факту участі у бойових діях не підлягають розгляду в судовому порядку.

До такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 202/5029/18.

Обставини справи

Громадянин України звернувся до суду із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, заінтересовані особи: Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Антитерористичний центр при СБУ, Кабінет Міністрів України, Міністерство соціальної політики України, Державна служба спеціального зв`язку та захисту інформації України.

На обґрунтування заяви зазначив, що у період з 2007 по 2014 роки він проходив спеціальну службу на керівних посадах у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

10 грудня 2013 року його було призначено на посаду заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

З грудня 2013 року по вересень 2014 року він проходив спеціальну службу на посаді заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, мав спеціальне звання полковника Дрежспецзв’язку.

У квітні 2014 року у зв`язку з загостренням військово-політичної ситуації на сході України заявника було відряджено до штабу антитерористичної операції, який знаходився у м. Ізюмі Харківської області, про що свідчать відповідні листи посадових осіб уповноважених органів, нотаріально посвідченні показання свідків.

Однак в подальшому, звернувшись до керівництва Держспецзв`язку з метою оформлення факту перебування у зоні АТО та виконання службового завдання, йому було відмовлено через неналежно оформлені документи про відрядження.

Таким чином, питання надання статусу учасника бойових дій для заявника на даний час не вирішено та потребує юридичного врегулювання.

Заявник  вказує, що встановлення факту участі у бойових діях під час проведення антитерористичної операції в складі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на посаді заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації необхідно для подальшого звернення для отримання статусу учасника бойових дій учасниками антитерористичної операції.

Рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська заявлені вимоги задоволено в повному обсязі та встановлено юридичний факт участі у бойових діях під час проведення антитерористичної операції та виконання службового завдання в складі Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України на посаді заступника Голови Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України в період з 26 квітня 2014 року по 30 квітня 2014 року.

Постановою Дніпровського апеляційного суду рішення суду першої інстанції скасовано.

Висновок Верховного Суду

ВС підкреслив, що згідно з пунктом 5 частини другої статті 293 ЦПК України справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, суд розглядає в порядку окремого провадження.

У судовому порядку можуть бути встановлені факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення (статті 315 ЦПК України).

Встановлено, що особа звернулася до суду із заявою про встановлення факту участі заявника у бойових діях під час проведення антитерористичної операції в складі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Встановлення цього факту необхідно йому для подальшого звернення для отримання статусу учасника бойових дій учасниками антитерористичної операції.

ВС зауважив, згідно з пунктом 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов`язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.

Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України.

Відповідно до абзацу 1 пункту 2 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі - Порядок), статус учасника бойових дій надається військовослужбовцям (резервістам, військовозобов`язаним) та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв`язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції.

Також ВС підкреслив, що згідно з абзацом 1 пункту 4 Порядку підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є для осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

Відповідно до пункту 5 Порядку рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - міжвідомча комісія), яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції із включенням до її складу фахівців Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв`язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань. До складу міжвідомчої комісії можуть включатися фахівці інших державних органів та представники громадських організацій.

Згідно з пунктом 6 Порядку для надання статусу учасника бойових дій для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення зобов`язані подати на розгляд комісій, утворених у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах (далі - комісія), у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки за формою згідно з додатком 1 та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Комісії вивчають документи і подають їх на розгляд міжвідомчої комісії, а в разі відсутності підстав, які підтверджуються документами, повертають їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів з метою подальшого доопрацювання.

Міжвідомча комісія розглядає документи, надіслані комісією, і в разі потреби заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків, представників державних органів та в місячний строк з дня надходження документів приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, про що інформує комісію.

ВС зауважив, що пунктом 8 Порядку також передбачено, що у разі неподання командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) або іншим керівником установи, закладу до комісії чи керівником підприємства, установи, організації до міжвідомчої комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, особа може самостійно звернутися до таких комісій. У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання особі зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд міжвідомчої комісії за рішенням Міністра соціальної політики. Рішення комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

Таким чином, діючим законодавством відповідно до встановленої процедури передбачено позасудовий порядок встановлення факту участі в бойових діях для отримання відповідного статусу учасника бойових дій, а тому справи про встановлення факту участі у бойових діях не підлягають розгляду в судовому порядку.

Враховуючи обставини справи, Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову Дніпровського апеляційного суду – без змін.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, про виплата винагороди за безпосередню участь в АТО: позиція Верховного Суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути у курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Избрание нового главы Кассационного административного суда Верховного Суда, ПРЯМОЙ ЭФИР
Избрание нового главы Кассационного административного суда Верховного Суда, ПРЯМОЙ ЭФИР
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Антон Чередко
    Антон Чередко
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
загрузка...