Фінансове забезпечення суддів і перевірка доброчесності: Зеленський затвердив Річну національну програму Україна — НАТО на 2021 рік

17:11, 11 мая 2021
Зеленський затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік, яка передбачає достатнє фінансове забезпечення суддів.
Фінансове забезпечення суддів і перевірка доброчесності: Зеленський затвердив Річну національну програму Україна — НАТО на 2021 рік
Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський своїм Указом №189/2021 від 11 травня 2021 року затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік.

Цим указом Кабінету Міністрів доручено затвердити у 20-денний строк заходи з виконання Річної національної програми та показники ефективності її виконання.

Отже, Річна національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік містить зокрема такі стратегічні цілі:

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.2.Державне управління різних рівнів ґрунтується на принципах справедливості, інклюзивності, доброчесності та підзвітності

1.2.1.2.Ефективна система судочинства забезпечує невідворотність передбаченої законом відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) підвищення рівня довіри до органів у системі правосуддя (строк виконання — 2022 рік);

б) удосконалення механізмів підтримання доброчесності суддівського корпусу (строк виконання — 2022 рік).

1.2.1.3.Антикорупційні інституції є спроможними та незалежними від будь-якого незаконного впливу чи втручання у їх діяльність, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) відновлення ефективних законодавчих механізмів запобігання корупції (строк виконання — 2021 рік);

б) забезпечення незалежності антикорупційних інституцій, посилення їхньої інституційної спроможності та покращення взаємодії (строк виконання — 2021 рік).

…..

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.4. Діяльність судових, правоохоронних органів і кримінально-виконавчих установ ґрунтується на принципах верховенства права

Ціль 1.4.1.Незалежна, ефективна, доступна та відповідальна судова влада, якій довіряє суспільство

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.1.1.Судові справи розглядаються в розумні строки за принципами рівності учасників, змагальності, гласності і відкритості судового процесу та з використанням сучасних технічних засобів, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення та затвердження стратегії розвитку судової системи України (строк виконання — 2021 рік);

б) упровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (строк виконання — 2025 рік);

в) запровадження медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору) (строк виконання — 2022 рік);

г) визначення критеріїв допуску справ до провадження у Верховному Суді (строк виконання — 2025 рік);

ґ) удосконалення системи рівного та неупередженого розподілу справ між суддями, зокрема визначення судді та (або) складу колегії суддів на всіх стадіях судового провадження (строк виконання — 2022 рік);

д) забезпечення достатнього фінансового забезпечення суддів та діяльності судів (строк виконання — постійно).

1.4.1.2.Доброчесний та високопрофесійний суддівський корпус функціонує на засадах відповідальності і підзвітності перед суспільством, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) оптимізація процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду (строк виконання — 2022 рік);

б) забезпечення належної діяльності Служби судової охорони (строк виконання — 2022 рік);

в) підвищення інституційної спроможності Вищої ради правосуддя (строк виконання — 2022 рік).

1.4.1.3.Правосуддя в Україні є доступним для кожного громадянина, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження нових стандартів доступності суду, органів і установ системи правосуддя для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (строк виконання — 2025 рік);

б) розширення використання інформаційних систем для забезпечення впровадження електронного суду (строк виконання — 2021 рік).

Ціль 1.4.2.Ефективна система органів прокуратури

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.2.1.Добір та діяльність працівників органів прокуратури та органів прокурорського самоврядування здійснюється з дотриманням принципу незалежності, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) підвищення рівня незалежності процедури добору прокурорів, що надає впевненості громадськості та прокурорам у справедливості та неупередженості зазначеного процесу (строк виконання — 2022 рік);

б) підвищення незалежності органів прокурорського самоврядування (строк виконання — 2025 рік);

в) розроблення та впровадження комплексу заходів, що забезпечують запобігання зовнішньому втручанню у діяльність органів прокуратури (строк виконання — 2025 рік).

1.4.2.2.Працівники органів прокуратури відповідають вимогам щодо доброчесності, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення ефективного функціонування відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, відповідно до Закону України "Про прокуратуру" (строк виконання — 2022 рік);

б) здійснення Генеральною інспекцією Офісу Генерального прокурора контролю за доброчесністю працівників органів прокуратури (строк виконання — 2025 рік);

в) забезпечення здійснення комунікації органів прокуратури із засобами масової інформації та суспільством, зокрема через розроблення та реалізацію комунікаційної стратегії (строк виконання — 2025 рік).

1.4.2.3.Вмотивовані та кваліфіковані працівники органів прокуратури ефективно виконують свої функції, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) підвищення рівня професійної компетентності прокурорів (строк виконання — 2025 рік);

б) запровадження системи індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів (строк виконання — 2021 рік).

1.4.2.4.Наявне достатнє ресурсне забезпечення та його ефективне використання для виконання органами прокуратури своїх функцій, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення достатнього фінансування органів прокуратури (строк виконання — 2025 рік);

б) запровадження електронного кримінального провадження (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 1.4.3.Створено гуманістичну систему виконання покарань

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.3.1.Створено ефективну службу пробації, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення механізму застосування електронного моніторингу щодо осіб, які перебувають на пробації (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення службою пробації функції нагляду за особами, які звільняються з установ виконання покарань умовно-достроково (строк виконання — 2023 рік);

в) залучення державних установ та громадських організацій до задоволення потреб суб’єктів пробації (строк виконання — 2025 рік);

г) проведення відповідних консультацій та запуск ІТ-системи збору й обробки статистичних та адміністративних даних про результати діяльності підрозділів пробації для прийняття ефективних управлінських рішень (строк виконання — 2021 рік);

ґ) нормативне визначення та врегулювання соціально-правового статусу персоналу органу пробації (строк виконання — 2025 рік).

1.4.3.2.Умови поводження та тримання засуджених і осіб, узятих під варту, відповідають міжнародним стандартам, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) приведення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, у відповідність із вимогами Європейських пенітенціарних правил, прийнятих Комітетом Міністрів Ради Європи 11 січня 2006 року (Рекомендація № R (2006) 2), і положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення здійснення внутрішнього контролю за станом організації діяльності органів та установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України та дотриманням вимог законодавства і міжнародних стандартів під час виконання і відбування кримінальних покарань в органах і установах Державної кримінально-виконавчої служби України, а також під час тримання в слідчих ізоляторах (строк виконання — 2021 рік);

в) забезпечення поводження з особами в установах виконання покарань з дотриманням поваги до людської гідності та справедливості з урахуванням гендерних та вікових особливостей (строк виконання — постійно);

г) забезпечення реалізації реабілітаційних та корекційних програм для засуджених (строк виконання — 2021 рік);

ґ) унормування на законодавчому рівні можливості заміни в судовому порядку призначеного особі покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний строк (кінцевий строк виконання — 2022 рік);

д) підвищення рівня професійної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України щодо дотримання прав людини (строк виконання — постійно);

е) підвищення кадрового та матеріально-технічного забезпечення державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" (строк виконання — 2022 рік);

є) підвищення кадрового та матеріально-технічного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України (строк виконання — 2021 рік).

1.4.3.3.Державна кримінально-виконавча служба України забезпечує ефективну ресоціалізацію засуджених, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення індивідуального підходу до засуджених в рамках соціально-виховної роботи (строк виконання — постійно);

б) надання засудженим можливості для здобуття освіти за дистанційною формою навчання (строк виконання — 2021 рік);

в) запровадження дієвого механізму підготовки засуджених до звільнення та надання їм допомоги після звільнення (строк виконання — 2025 рік);

г) запровадження оцінки потреб засуджених та ризиків вчинення ними повторного кримінального правопорушення (строк виконання — 2022 рік).

1.4.3.4.Забезпечено перехід від карального підходу до реабілітації, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення надання бюджетного утримання Державній кримінально-виконавчій службі України з урахуванням фінансових можливостей держави (строк виконання — 2021 рік);

б) проведення аудиту ефективності управління діяльністю органів та установ виконання покарань (строк виконання — 2021 рік);

в) досягнення розуміння суспільством важливості діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України та довіра до неї (строк виконання — постійно);

г) створення умов для досягнення персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України вмотивованості та компетентності (строк виконання — постійно).

Ціль 1.4.4.Особи, які перебувають під юрисдикцією України, отримують вчасну та якісну правову допомогу

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.4.1.Ефективно діє система надання безоплатної правової допомоги, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення можливостей для отримання послуг безоплатної правової допомоги за допомогою засобів електронного зв’язку для усіх, хто потребує таких послуг та має право на їх отримання згідно із законом (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення ефективного функціонування міжрегіональних ресурсно-комунікаційних правових платформ (правових клубів PRAVOKATOR) як хабів поширення практичних знань та практик у сфері доступу до правосуддя, упровадження інновацій у сфері права на національному та міжнародному рівнях (строк виконання — 2025 рік);

в) посилення спроможності працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, до надання клієнтоорієнтованих правових послуг (строк виконання — 2025 рік);

г) посилення спроможності системи надання безоплатної правової допомоги до виявлення системних правових проблем (строк виконання — 2025 рік).

1.4.4.2.Права громадян захищені завдяки якісним та своєчасним правовим послугам, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення захисту прав та законних інтересів осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів Донецької і Луганської областей, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення якості безоплатної правової допомоги, зокрема завдяки удосконаленню стандартів якості її надання та інструментів моніторингу якості (строк виконання — 2025 рік).

1.4.4.3.Особи, які перебувають під юрисдикцією України, поінформовані про можливості отримання правової допомоги, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) створення умов для підвищення рівня правової культури та правової обізнаності осіб, які перебувають під юрисдикцією України (строк виконання — 2025 рік);

б) розвиток загальнодоступної довідково-інформаційної платформи правових консультацій "WikiLegalAid", що сприяє підвищенню рівня правової свідомості громадян та вирішенню їх правових питань (строк виконання — 2025 рік).

Ціль 1.4.5.Державне бюро розслідувань спроможне забезпечити ефективне запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів відповідно до компетенції

З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 року.

1.4.5.1.Унормовано діяльність Державного бюро розслідувань, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) удосконалення законодавчої бази з питань проходження служби в Державному бюро розслідувань (строк виконання — 2025 рік);

б) приведення штатної чисельності територіальних органів Державного бюро розслідувань до необхідного рівня з метою належного виконання визначених завдань (строк виконання — 2025 рік).

1.4.5.2.Професійний та кваліфікований персонал забезпечує ефективну роботу Державного бюро розслідувань, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) упровадження та використання електронної освітньої платформи для створення можливості підвищення кваліфікації працівників Державного бюро розслідувань дистанційно (строк виконання — 2022 рік);

б) запровадження системи підвищення рівня професійної компетентності працівників Державного бюро розслідувань, зокрема шляхом участі у міжнародних конференціях, семінарах та інших міжнародних навчальних заходах (строк виконання — 2025 рік);

в) створення закладів освіти та науково-дослідних установ Державного бюро розслідувань (строк виконання — 2025 рік).

1.4.5.3.Державне бюро розслідувань забезпечено у повному обсязі матеріально-технічними ресурсами для ефективного функціонування, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення центрального апарату Державного бюро розслідувань та його територіальних управлінь будівлями (приміщеннями), а також необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності (строк виконання — 2025 рік);

б) забезпечення автоматизації процесу обробки вхідних та вихідних документів, які не містять інформації з обмеженим доступом (строк виконання — 2024 рік).

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Почему в Венецианской комиссии недовольны судебной реформой от Зеленского
Почему в Венецианской комиссии недовольны судебной реформой от Зеленского
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Ярослав Мельник
  Ярослав Мельник
  суддя Київського апеляційного суду
 • Віктор Мачульський
  Віктор Мачульський
  заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
 • Віктор Братасюк
  Віктор Братасюк
  суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області
загрузка...