Могут ли ВПЛ, в частности медицинские работники, рассчитывать на льготное получение жилья: ответ Минздрава и Минрегиона

07:20, 5 декабря 2022
«Судебно-юридическая газета» выяснила у Министерства развития общин и территорий и Минздрава, какие условия получения жилья на льготных условиях предусмотрены для граждан Украины и в частности медработников.
Могут ли ВПЛ, в частности медицинские работники, рассчитывать на льготное получение жилья: ответ Минздрава и Минрегиона

Как известно, из-за войны войны в Украине сложилась ситуация с необходимостью обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и лиц, потерявших жилье. Среди них и медицинские работники, работа которых сейчас имеет чрезвычайно важное значение.

«Судебно-юридическая газета» поинтересовалась у Кабинета Министров Украины практическими аспектами реализации программ предоставления жилья в условиях войны.

У Міністерстві охорони здоров’я ми отримали наступну відповідь.

«Постановою КМУ від 2.08.2022 №856 затверджено Умови забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України, відповідно до яких на забезпечення доступним іпотечним кредитуванням можуть претендувати, серед іншого, медичні працівники (фахівці та професіонали) закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності.

Постановою Кабінету Міністрів України від 4.08.2021 №856 затверджено Умови забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» громадян України житлом на умовах фінансового лізингу, відповідно до яких можуть претендувати на забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу громадяни України, які отримують заробітну плату (грошове забезпечення) за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів та/або відомості про яких внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно до вищезазначених постанов Кабінету Міністрів забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу та забезпечення доступного іпотечного кредитування здійснюється приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія», - зазначили у МОЗ.

В свою чергу, у Мінрегіоні надали розгорнуту відповідь про реалізацію державної програми «Доступне житло» та пільгове кредитування.

Чи діє наразі програма «Доступне житло»?

 З метою забезпечення реалізації житлових прав громадян, які потребують державної підтримки, починаючи з 2009 року в Україні функціонує Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла, що реалізується згідно з Порядком надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 819.

Фінансування бюджетної програми «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» відбувалося за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Проте, починаючи з 2020 року програма «Доступне житло» за рахунок коштів державного бюджету не фінансується.

 Чи можливо отримати довідку про участь у програмі «Доступне житло»?

 Інформацію щодо можливості отримання довідки про участь у програмі

«Доступне житло» можливо отримати звернувшись безпосередньо до Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (Держмолодьжитло) - установи, яка безпосередньо здійснює реалізацію програми «Доступне житло», оскільки постановою Кабінету Міністрів від 10.10.2018 № 819 не передбачено представлення такої довідки.

Які соціальні групи мають право отримати кредит по програмі «Доступне житло»?

Право на державну підтримку мають:

 • особи, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та члени їх сімей, які перебувають на такому обліку;
 • особи, у яких відсутня на праві власності житлова площа, та члени їх сімей, у яких відсутня на праві власності житлова площа, за умови, що такі особи та члени їх сімей не мали у власності житлової площі протягом останніх трьох років до моменту звернення;
 • особи, які мають у власності житлову площу (крім власності, розташованої на території, що є тимчасово окупованою відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085, що не перевищує 13,65 кв. метра, та члени їх сімей, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу;
 • особи, відомості про яких відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, якщо такі особи не мають у власності та не мали у власності протягом останніх трьох років іншої житлової нерухомості, ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085, або житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції.

Внутрішньо переміщена особа отримує державну підтримку для забезпечення доступним житлом з урахуванням місця проживання, засвідченого довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Забезпечення доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою:

30% вартості будівництва (придбання) доступного житла

50% вартості будівництва (придбання) доступного житла для осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини 1 статті 6, пунктів 10-14 частини 2 статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

50% вартості будівництва (придбання) доступного житла для осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Державна підтримка полягає в сплаті державою громадянинові 30% (внутрішньо переміщеним особам та учасникам антитерористичної операції – 50%) вартості нормативної площі будівництва (придбання) доступного житла. Державна підтримка громадянину може бути надана як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів місцевого бюджету. При цьому, громадянин сплачує 70% (внутрішньо переміщені особи та учасники антитерористичної операції – 50%) вартості площі доступного житла.

Яких умов для цього необхідно дотриматись?

 Для отримання державної підтримки її одержувач подає регіональному управлінню Держмолодьжитла такі документи:

заяву про надання державної підтримки;

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство повнолітніх членів сім’ї;

у разі відсутності у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, відомостей про зареєстроване місце проживання - довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність, або відсутність у власності житла;

довідку про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей);

документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи та відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів, повнолітніх членів сім’ї одержувача державної підтримки, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім’ї одержувача державної підтримки);

письмову згоду кожного повнолітнього члена сім’ї, на якого розраховується розмір державної підтримки щодо включення їх у розрахунок державної підтримки (у довільній формі);

документи, що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір державної підтримки, які разом з ним проживають або зареєстровані;

лист від забудовника про намір подальшого укладення з одержувачем державної підтримки договору про придбання житла, в якому визначається вартість та площа житла, що буде придбано, зокрема за рахунок державної підтримки;

копії документів, отримані від забудовника відповідно до пункту 8 цього Порядку, завірені в установленому законодавством порядку;

акт технічного стану житла (для внутрішньо переміщених осіб, житло яких розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі та яке зруйноване чи непридатне для проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції).

Внутрішньо переміщена особа також подає копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» та копії відповідних довідок членів її сім’ї.

Особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», подають копію посвідчення учасника бойових дій та довідку з Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції.

Особи, на яких поширюється дія пунктів 10-14 частини 2 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», подають копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Особи, на яких поширюється дія абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», також подають копію посвідчення члена сім’ї загиблого.

Державна підтримка надається виходячи з нормативної площі житла. Розмір державної підтримки розраховується:

виходячи з нормативної площі (21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю). При цьому, якщо члени сім’ї одержувача державної підтримки мають право на отримання державної підтримки у різному розмірі (30 або 50 відсотків), обсягу державної підтримки на 10,5 кв. метра розраховується пропорційно кількості членів сім’ї, які мають право на державну підтримку в розмірі 30 або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла відповідно до загальної кількості членів сім’ї, яким надається державна підтримка;

виходячи з ринкової вартості 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за місцем розташування об’єкта, на будівництво (придбання) якого надається державна підтримка, але не більше граничної вартості 1 кв. метра.

Які існують програми на отримання пільгового кредиту на житло і для яких груп населення вони діють?

 Мінрегіоном, як головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем, спільно з Держмолодьжитлом - установою, яка безпосередньо здійснює реалізацію ряду житлових програм, протягом тривалого часу в Україні реалізується Державна програма забезпечення молоді житлом, основною метою якої є поліпшення житлових умов молодих громадян.

Водночас фінансування бюджетних житлових програм за рахунок коштів загального фонду державного бюджету здійснюється виходячи з можливостей державного бюджету.

Фінансування програми пільгового молодіжного кредитування може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок коштів статутного капіталу Держмолодьжитла, порядок використання яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 488.

Так, у рамках Державної програми забезпечення молоді житлом реалізується механізм надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, який врегульований чинним на сьогодні Положенням про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584.

Право на отримання кредиту мають сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

сім’я в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;

неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має неповнолітніх дітей (дитину);

одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

Молоді вчені, подружжя, в якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповні сім’ї, в яких мати або батько є молодим ученим, що потребують поліпшення житлових умов, мають право на отримання кредиту до досягнення молодими вченими віку 35 років включно, якщо вони є громадянами України, працюють на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», або навчаються за денною формою в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.

Також, Мінрегіон спільно з Держмолодьжитлом є виконавцями бюджетної програми, у рамках якої здійснюється надання пільгових довгострокових державних кредитів ВПО, учасникам проведення АТО та/або ООС на придбання житла, реалізація якої за рахунок коштів державного бюджету проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 980.

У поточному році на виконання цієї бюджетної програми у державному бюджеті передбачено 20,3 млн грн. за рахунок коштів від повернення наданих у попередні роки кредитів та частини відсотків за користування ними, з них для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб - 10,15 млн гривень.

Більш детальну інформацію щодо умов участі у вищеперелічених житлових програмах та умов їх реалізації можна отримати на офіційному сайті Держмолодьжитла (www.molod-kredit.gov.ua).

 Крім того, поліпшити житлові умови за державної підтримки можливо у рамках бюджетної програми «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла», за якою головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є Мінрегіон, а одержувачами бюджетних коштів – регіональні фонди.

Постановою Кабінету Міністрів України 05.10.1998 № 1597 затверджені Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, які визначають умови і порядок надання регіональними фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі - фонди) пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі на виконання регіональних програм «Власний дім».

Згідно із цими Правилами позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів фондів можуть бути громадяни України, які підтвердили свою платоспроможність, постійно проживають (або за умови переселення для постійного проживання) в сільській місцевості та працюють на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, в особистих селянських господарствах, що функціонують у сільській місцевості та розташовані у межах району проживання чи суміжних районах, в тому числі громадяни, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (або члени їх сімей у разі призову таких осіб під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період), та громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб (далі - індивідуальні забудовники).

Платоспроможність кандидата передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням процентів залишок середньомісячного доходу кандидата та повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум, визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї.

Індивідуальні забудовники, яким надаватиметься кредит, визначаються фондами за поданням їх відділень на підставі списків, затверджених органами місцевого самоврядування.

У першочерговому порядку кредит надається індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва та молодим спеціалістам, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, зазначених у пункті 4 цих Правил, а також особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та громадянам України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб».

Індивідуальні сільські забудовники користуються державним пільговим кредитом за умови їх проживання (або переселення для постійного проживання) у сільській місцевості в межах сіл і селищ, а також за межами сіл і селищ у відокремлених фермерських садибах та підтвердження ними своєї платоспроможності.

Визначені у цих Правилах умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, в тому числі банківські кредити, з пільгами за рахунок коштів бюджетів, компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб відповідно до інших нормативно-правових актів.

Чи діють такі програми для медичних працівників та наукових співробітників?

 Забезпечення житлом медичних працівників та наукових співробітників, як окремих пільгових категорій громадян, знаходиться поза межами компетенції Мінрегіону. Зазначені категорії громадян мають право отримати пільговий кредит на придбання житла у рамках бюджетних житлових програм, головним розпорядником бюджетних коштів за якими є Мінрегіон, на загальних підставах у разі їх відповідності вимогам і дотримання умов та правил вищеперелічених нормативно- правових актів.

Крім того слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 453 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників, яким визначений механізм використання коштів держбюджету на надання кредитів таким категоріям громадян.

Відповідно до цього Порядку одержувачем бюджетних коштів та безпосереднім виконавцем заходів є Держмолодьжитло, головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство освіти і науки України.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Избрание нового председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда, онлайн
Избрание нового председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда, онлайн
Главное за день
Сегодня день рождения празднуют
 • Людмила Чернота
  Людмила Чернота
  суддя Східного апеляційного господарського суду
 • Андрій Мороз
  Андрій Мороз
  суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
 • Наталя Стрельнікова
  Наталя Стрельнікова
  суддя Запорізького окружного адміністративного суду
 • Олег Первомайський
  Олег Первомайський
  суддя Конституційного Суду України