ДБР оголосило конкурс на посади до центрального апарату

21:39, 11 марта 2020
Кваліфікаційні вимоги для зайняття посад у центральному апараті Державного бюро розслідувань затверджено відповідним наказом.
ДБР оголосило конкурс на посади до центрального апарату
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

З урахуванням набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» оголошується конкурс на зайняття вакантних посад. Про це інформує офіційний сайт Бюро.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» на службу до Державного бюро розслідувань приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.

Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім посад Директора Державного бюро розслідувань, керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Державного бюро розслідувань та керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, здійснюється за результатами відкритих конкурсів, що проводяться конкурсними комісіями з проведення конкурсів на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань.

Правові та організаційні засади проведення відкритого конкурсу визначені у Порядку проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, з урахуванням особливостей проведення конкурсу на посади, пов’язані зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності та державною таємницею.

Кваліфікаційні вимоги для зайняття посад у центральному апараті Державного бюро розслідувань затверджено наказом Державного бюро розслідувань.

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;

2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або протягом останнього року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) у разі призначення матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам;

4) не пройшла спеціальну перевірку.

До участі у конкурсі на зайняття посад осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, та посад у спеціальному підрозділі не допускаються особи:

 • на яких поширюються обмеження, встановлені пунктами 3, 6, 7, 8 розділу І Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року № 114;
 • які досягли граничного віку перебування на службі;
 • які за станом здоров'я непридатні до проходження військової служби;
 • які звільнені у відставку.

Для кандидатів на посади у спеціальний підрозділ ДБР проводиться кваліфікаційне тестування з фізичної підготовки.

Кандидати на посади осіб рядового і начальницького складу після визначення їх конкурсною комісією переможцями проходять військово-лікарську комісію з метою з’ясування придатності за станом здоров’я до проходження служби на посадах осіб рядового і начальницького складу.

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД

у центральному апараті Державного бюро розслідувань, на зайняття яких оголошується конкурс:

Керівник Головного оперативного управління – 1 посада;

Заступник керівника Головного оперативного управління – 1 посада;

Керівник Управління оперативного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами,  Головного оперативного управління – 1 посада;

Керівник Управління оперативного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного оперативного управління – 1 посада;

Керівник Управління оперативного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями,  Головного оперативного управління – 1 посада;

Керівник Управління оперативного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами та виявлення необґрунтованих активів, Головного оперативного управління – 1 посада;

Керівник Управління спеціальних операцій Головного оперативного управління – 1 посада;

Керівник Головного оперативно-технічного управління – 1 посада;

Заступник керівника Головного оперативно-технічного управління – 1 посада;

Керівник Управління оперативного та технічного забезпечення    Головного оперативно-технічного управління – 1 посада;

Керівник Управління забезпечення особистої безпеки – 1 посада;

Заступник керівника Управління забезпечення особистої безпеки – 1 посада.

 1. Перелік документів для участі в конкурсі та строки проведення конкурсу:

Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 12 по 20 березня 2020 року у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

Документи подаються особисто за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, (до відділу документального забезпечення та контролю за виконанням Управління забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань), за пред’явленням документа, що посвідчує особу.

Відповідно до Порядку проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, Конкурсною комісією №2 визначено, що особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто подають до Конкурсної комісії № 2 наступні документи:

 1. заява про участь у конкурсі, яка подається у друкованому вигляді, підписана власноруч, за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку;
 2. резюме, у якому зазначається (у хронологічному порядку):
 • прізвище, ім’я, по батькові (попередні прізвища, ім’я, по батькові, дата та місце реєстрації їх зміни, орган, який провів відповідну реєстрацію (за наявності); у разі неодноразових змін прізвища, ім’я, або по батькові вказати всі випадки в хронологічному порядку);
 • дата та місце народження;
 • адреса для направлення поштової кореспонденції (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), вулиця, номери будинку та квартири (за наявності);
 • адреса за місцем фактичного проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), вулиця, номери будинку та квартири (за наявності);
 • адреса реєстрації місця проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), вулиця, номери будинку та квартири (за наявності);
 • адреса електронної поштової скриньки;
 • номери контактних телефонів (мобільний тощо);
 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • дата набуття (прийняття) громадянства України (у разі якщо громадянство змінювалося, зазначаються дані про попереднє громадянство);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (якщо в установленому порядку особа відмовилася від прийняття реєстраційного номера, зазначається дата відмови та її причини);
 • відомості про отримання відповідного ступеня вищої освіти (назва навчального закладу, серія, номер, дата видачі документу про освіту), інші відомості про отриману освіту;
 • трудова діяльність із зазначенням дати прийому, звільнення та найменуванням займаних посад з початку трудової діяльності (проходження служби);
 • інші знання, вміння, навички тощо;
 • сімейний стан (у разі якщо особа перебуває (перебувала) в шлюбі – зазначається прізвище, ім’я та побатькові чоловіка/дружини як дошлюбне, так і прізвище після одруження).
 1. копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, відомості щодо реєстрації місця проживання;
 2. копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
 3. копія трудової книжки та копія послужного списку (за наявності);
 4. копія реєстраційної картки платника податків;
 5. довідка уповноваженого органу про відсутність (наявність) судимості (видана станом не раніше ніж за 10 днів до дня оголошення Конкурсу);
 6. копія довідки про допуск до державної таємниці (за наявності);
 7. документи державних медичних установ за установленою Міністерством охорони здоров’я формою, про проходження психіатричного (за формою №122-2/о) та наркологічного оглядів (за формою 140/о). У полі «Результати огляду» повинно бути зазначено «протипоказань до виконання роботи в правоохоронних органах не виявлено»;

10.військовослужбовцями подається копія військового квитка (посвідчення офіцера), а військовозобов’язаними копія військового квитка (тимчасового посвідчення військовозобов’язаного) з відміткою про перебування на військовому обліку, у вигляді копій всіх заповнених сторінок відповідного документа;

 1. декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції);
 2. повідомлення особи, яка претендує на зайняття посади у ДБР, про обмеження, передбачені пунктом 3 частини 1 статті 15 Закону, та про працюючих у ДБР близьких до неї осіб (згідно з вимогами частини 1 статті 27 Закону України «Про запобігання корупції») за формою, визначеною у додатку 2 до Порядку;
 3. письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України «Про очищення влади» за формою, визначеною у додатку 3 до Порядку або копію довідки про результати перевірки;
 4. письмова згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації з метою оцінки готовності до роботи згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних», за формою, визначеною у додатку 4 до Порядку;
 5. фотокартка розміром 4x6 см;
 6. заповнений особовий листок з обліку кадрів за формою, визначеною у додатку 6 до Порядку;
 7. самостійно проведений розрахунок стажу професійної діяльності особи у сфері права та/або на керівних посадах за формою, визначеною у додатках 7-8 до Порядку;
 8. іншу інформацію для підтвердження відповідності вимогам конкурсу;

19 . цифровий носій інформації зі сканованими копіями поданих документів. На цифровому носії створюється папка з назвою відповідно до прізвища, ініціалів і року народження особи, яка подає ці документи (зразок: «Шевченко І.І. 1977»). У папці мають міститися скановані копії всіх документів, які подаються особою для участі у конкурсі, кожен документ повинен бути збережений окремим файлом у форматі PDF. Назва файла документа повинна містити прізвище, ініціали й рік народження особи, яка його подає, а також повне найменування документа (зразок: «Шевченко І.І. 1977. Копія паспорта громадянина України»). Особова картка або особовий листок з обліку кадрів зберігається у файлі формату Microsoft Office (DOC, DOCX), з якого було роздруковано її паперову форму. Скановані копії документів повинні бути якісно виготовлені, доступними для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

 Контакти Конкурсної комісії № 2: тел. (044) 299-39-12, e-mail: [email protected]

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що оголошено конкурсний добір членів Ради громадського контролю при ДБР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
 • Олег Мельник
  Олег Мельник
  голова Північно-Західного апеляційного господарського суду
 • Оксана Ул’яновська
  Оксана Ул’яновська
  суддя Святошинського районного суду міста Києва