Єврокомісія опублікувала рішення про створення Аудиторської ради для контролю за використанням Україною 50 млрд євро за механізмом Ukraine Facility

15:13, 17 червня 2024
У рішенні передбачено, що Аудиторська рада складається з 3 членів і базується в Брюсселі, а допомагає їй у роботі секретаріат, що знаходиться у Києві.
Єврокомісія опублікувала рішення про створення Аудиторської ради для контролю за використанням Україною 50 млрд євро за механізмом Ukraine Facility
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія 17 червня опублікувала рішення №2024/1697 про створення Аудиторської ради для контролю за використанням коштів в рамках виконання Україною програми фінансування за Планом Ukraine Facility. Нагадаємо, що цей План передбачає зокрема створення Вищого адміністративного суду, внесення змін до КПК, збільшення чисельності САП і ВАКС тощо.

Механізм Ukraine Facility передбачає залучення 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 роки за умови успішного виконання Плану України. Більша частина з цих коштів – кредити.

Україна, відповідно до Рамкової угоди, зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості використання коштів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», слідкувати за тим, як Україна витрачає кошти ЄС на реформи, буде спеціальний «ревізор». Це передбачає ратифікована 6 червня парламентом Рамкова угода між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).

Відповідно до цієї Угоди європейські інституції мають право ставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.

Рамкова угода передбачає створення Аудиторської ради, до складу якої увійдуть професійні аудитори, експерти з фінансового контролю, а також антикорупційні експерти. Ця аудиторська Рада буде створена в ЄС. За угодою, Україна зобов’язана взаємодіяти з аудиторською Радою, надавати їй відповідні документи для того, щоб, у разі виявлення порушень, можна було їх розслідувати. 

Зокрема, стаття 11 Угоди встановлює, що агенти Єврокомісії, Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), Європейського суду аудиторів (ECA), Аудиторської ради та Європейської прокуратури (EPPO), а також їх уповноважені представники мають право здійснювати «будь-які слідчі або аудиторські дії», у тому числі, технічні, фінансові або системні перевірки, щоб захистити фінансові інтереси ЄС. Це включає у тому числі відвідування об’єктів та приміщень, чия діяльність фінансуватиметься за рахунок Плану.

Україна повинна надавати всю запитувану інформацію та документацію, у тому числі, будь-які електронні дані.

У разі використання «приватних пристроїв», які не є у власності суб’єктів господарювання, що перевіряються, такі пристрої можуть підлягати перевіркам OLAF. Також OLAF і EPPO надається право «проводити всі відповідні слідчі дії», зокрема, виїзні перевірки та інспекції. Україна, зі свого боку, повинна визначити службу чи служби з правоохоронними повноваженнями у проведенні кримінальних розслідувань, що допомагатиме OLAF.

У випадку, якщо особа або суб’єкт, яких перевіряють, чинять опір перевірці, розслідуванню або виїзній перевірці, Україна повинна надати OLAF і EPPO необхідну допомогу для виконання перевірки чи інспекції.

Крім того, Україна з кожним запитом на виплати повинна буде надати резюме результатів аудитів і результатів перевірок, які гарантують належне використання фінансування.

Єврокомісія зможе вимагати додаткових доказів.

Виплати будуть здійснюватися лише у випадку, якщо Єврокомісія надає позитивну оцінку. Якщо Комісія вважатиме, що оцінка України стосовно виконання заходів є негативною, виплата буде затримуватися.

Також передбачено, що Єврокомісія може зменшити суму чи повернути будь-яку належну суму до бюджету ЄС у разі встановлення фактів шахрайства чи корупції.

Як формуватимуть Аудиторську раду

Отже, у рішенні ЄК, яке опубліковано 17 червня, зазначається, Аудиторська рада має бути створена в рамках механізму Ukraine Facility для підвищення ефективності українських систем управління та контролю фінансування Союзу та, зокрема, для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів і порушенням, відповідно до статті 36 Регламенту (ЄС) 2024/792.

«Необхідно терміново створити Аудиторську раду, щоб дозволити Україні подати свій перший платіжний запит відповідно до статті 36 Регламенту (ЄС) 2024/792» - зазначено у документі.

Аудиторська рада Ukraine Facility створюється на період з дня прийняття цього рішення до 30 червня 2028 року.

Аудиторська рада допомагає Єврокомісії в оцінці ефективності систем управління та контролю в Україні щодо коштів, наданих у рамках Механізму Ukraine Facility, та в боротьбі з неефективним управлінням фінансуванням Союзу в рамках Механізму в Україні та, зокрема, з шахрайством, корупцією, конфліктами інтересів і порушеннями.

Аудиторська рада складається з трьох членів і базується в Брюсселі.

Єврокомісія забезпечує членів Аудиторської ради належною матеріально-технічною підтримкою, зокрема офісними приміщеннями та ІТ-підтримкою.

Аудиторській раді допомагає Секретаріат у Києві, який очолює Голова Секретаріату. Секретаріат отримуватиме вказівки та вказівки від Голови Аудиторської ради.

Члени Аудиторської ради призначаються Єврокомісією.

Члени Аудиторської ради повинні бути громадянами ЄС з підтвердженим досвідом у сферах аудиту, моніторингу та контролю та/або боротьби з шахрайством, корупцією, конфліктами інтересів і порушеннями, в ідеалі, на керівній посаді в установах ЄС або державному органі держав-членів.

Члени Аудиторської ради призначаються спеціальними радниками ЄК строком на 2 роки. Їхні контракти підлягають поновленню та забезпечують їхню повну незалежність від будь-якого зовнішнього впливу під час виконання їхніх обов’язків. Члени Аудиторської ради повинні пройти перевірку на безпеку.

Процедуру відбору проводить Генеральний директор Генерального директорату Європейської комісії (DG NEAR) за підтримки комісії, членів якої Генеральний директор обирає з найбільш зацікавлених генеральних директоратів Комісії. Комісія представляє Генеральному директору список кандидатів на основі результатів конкурсу і наступних співбесід. Генеральний директор обирає членів Аудиторської ради, а також трьох заступників для заміни.

Принаймні 6 засідань Аудиторської ради мають відбуватися в Брюсселі щороку, які в обґрунтованих випадках також можуть проводитися в інших місцях або онлайн. Аудиторська рада також проводить, якщо дозволяють обставини, щонайменше 6 візитів до Києва щороку.

Секретаріат Аудиторської ради складається з команди спеціалістів з управління та контролю, аудиту та інших відповідних галузей знань, а також помічників секретарів, які залучаються за контрактом на надання послуг після тендерної процедури, ініційованої DG NEAR.

Роботу Секретаріату очолює Голова Секретаріату, посадова особа Комісії, яка призначається DG NEAR.

Секретаріат допомагає Аудиторській раді у виконанні її завдань, зокрема шляхом збору та надання через Голову Секретаріату всієї необхідної інформації.

Спостерігачі

Єврокомісія може запрошувати представників держав-членів та інших донорів брати участь у діяльності Аудиторської ради. Комісія може запропонувати іншим донорам, які роблять внесок у Фонд, призначити спостерігачів до Аудиторської ради.

На запрошення Комісії спостерігачі можуть брати участь у засіданнях Аудиторської ради в цій якості та мати доступ до інформації. Голова Аудиторської комісії з належним чином обґрунтованих причин, таких як конфіденційність або захист даних, та після консультацій з іншими членами Аудиторської комісії може відмовити спостерігачам у доступі до інформації.

Голова Аудиторської ради після консультації з іншими членами може запросити спостерігачів взяти участь у засіданнях та закликати спостерігачів надати усні та письмові коментарі.

Спостерігачі не беруть участь у процесі прийняття звітів чи рекомендацій.

Запобігання та управління конфліктами інтересів

Якщо будь-який із членів Аудиторської ради або будь-яка інша особа, яка бере участь у її засіданнях, у тому числі як спостерігач, опиняється в ситуації конфлікту інтересів або в ситуації, яка може бути сприйнята як така громадськістю, він негайно інформує інших членів Аудиторської ради та Секретаріат і утримується від участі у відповідних обговореннях та прийнятті відповідних звітів і рекомендацій Аудиторської ради.

Завдання Аудиторської ради

Аудиторська рада допомагає Єврокомісії шляхом постійного моніторингу систем управління та контролю в Україні щодо використання фінансування Європейського Союзу в рамках Механізму та сигналізації про будь-які системні проблеми або потенційні недоліки цих систем.

Аудиторська рада оцінює, серед іншого, системи, які має Україна для запобігання, виправлення, звітування та ефективного розгляду, розслідування та судового переслідування можливих випадків шахрайства, корупції, конфлікту інтересів та будь-яких інших порушень у зв’язку з будь-якими видатками, що фінансуються за цим механізмом.

Аудиторська рада має право вимагати інформацію та запитувати у компетентних органів і виконувати, у тому числі через свій Секретаріат, власні верифікації та перевірки на місцях системи управління та контролю в Україні, а також процедур і витрат для реалізації кроків у Аудиторська рада подає звіти до Комісії з періодичністю принаймні один звіт кожні 3 місяці. У цих звітах міститься думка щодо продуктивності та ефективності української системи управління та контролю. Інформація про будь-які виявлені випадки або серйозні занепокоєння щодо неправильного управління витратами, фінансованими в рамках Механізму, має бути негайно передана Єврокомісії.

Аудиторська рада приймає рекомендації Україні у всіх випадках, коли, на її думку, компетентні українські органи не вжили необхідних заходів для запобігання, виявлення, виправлення, розслідування та судового переслідування шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і порушень, які впливає або серйозно ризикує вплинути на надійне фінансове управління витратами, що фінансуються в рамках Механізму, і в усіх випадках, коли він визначає слабкі місця, що впливають на структуру та функціонування системи контролю, запровадженої українськими органами влади.

Звіти та інформація від Аудиторської комісії повинні, у відповідних випадках і в усіх випадках, коли необхідні кроки для запобігання, виявлення, виправлення, розслідування та судового переслідування шахрайства, корупції, конфлікту інтересів, порушень або будь-якої іншої незаконної діяльності, що впливає на фінансових інтересів Союзу, невідкладно надсилатися до Комісії, Європейського офісу по боротьбі з шахрайством та Європейської прокуратури відповідно до їхньої компетенції. Аудиторська рада також може ділитися своїми звітами та інформацією, за необхідності, з відповідними українськими органами влади, особливо у випадках, коли таким органам необхідно вжити заходів для запобігання, виявлення, виправлення, розслідування та судового переслідування шахрайства, корупції, конфлікту інтересів, порушень або будь-яка інша незаконна діяльність, що зачіпає фінансові інтереси Союзу.

Аудиторська рада звертається до України з проханням про допомогу в отриманні інформації та документів, включаючи будь-які електронні дані, і може вимагати від України вжити всіх необхідних заходів для сприяння роботі осіб, яким доручено проводити перевірки.

Аудиторська рада забезпечує регулярний діалог та співпрацю з Європейською Рахунковою палатою, а також з Рахунковою палатою України та іншими інституціями.

Кожен член Аудиторської ради та персонал, який працює в Секретаріаті, повинні забезпечити сувору конфіденційність інформації, яку вони отримали під час або в контексті своєї роботи.

Прийняття звітів та рекомендацій

Голова та інші члени Аудиторської ради повинні прагнути досягти консенсусу щодо змісту звітів і рекомендацій. У разі відсутності консенсусу рішення щодо змісту приймається більшістю членів Аудиторської ради. Якщо голоси порівнюються, голос голови буде вирішальним. Голова або будь-який член Аудиторської ради може вимагати проведення голосування.

Аудиторська рада надсилає свої звіти, у тому числі рекомендації Україні, до Єврокомісії.

Виконання рекомендацій контролюється Аудиторською радою на постійній основі.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
Головне про суд
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду