Топ-11 законопроектів, які надійшли в Раду на цьому тижні

15:25, 8 февраля 2019
Законодавці запропонували обмежити використання пакувальних виробів, скоротити робочий день для жінок та списати борги за комунальні послуги.
Топ-11 законопроектів, які надійшли в Раду на цьому тижні

1. Проект Закону про припинення участі України в Угоді про формування Єдиного економічного простору (№ 10002 від 05.02.2019) 

За змістом законопроекту «Верховна Рада України постановляє:

 1. Припинити участь України в Угоді Про формування Єдиного економічного простору (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, №32, ст.388), виходячи з норм Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 року (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1986, N 17, ст. 343).
 2. Припинення участі України в Угоді Про формування Єдиного економічного простору  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, №32, ст.388)  звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання названого Договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.»

2. Проект Закону про обмеження використання деяких пакувальних виробів (№ 9507-1 від 07.02.2019)

Законопроект запроваджує обмеження щодо виробництва, використання, ввезення та розповсюдження на території України пакувальних виробів з тонкого та ультра тонкого пластику довготривалого розкладу, в тому числі оксорозкладного, стимулювання заходів спрямованих на розуміння суспільством необхідності обмеження обігу полімерних виробів довготривалого розкладу та використання екологічно дружніх пакувальних засобів, створення у подальшому належних правових підстав та умов для розвитку підприємництва у сфері виробництва пакувальних виробів (пакетів, плівки тощо) з біорозкладаного пластику.

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні ( № 9524 від 04.02.2019)

Законопроект розроблений з метою мінімізації ризиків та загроз втручання Російської Федерації у проведення виборів в Україні.

Законопроектом пропонується встановити, що офіційним спостерігачем на виборах Президента України, народних депутатів України та місцевих виборах не може бути:

1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань мобілізації, цивільного захисту, соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій осіб (№ 10008 від 06.02.2019)

У зв’язку зі створенням нової організаційно-штатної структури військових комісаріатів законопроектом пропонується внести відповідні зміни шляхом заміни назв військових комісаріатів на обласні, територіальні (місцеві) центри комплектування та соціальної підтримки до ряду законодавчих актів, а також врегулювати порядок залучення та використання фінансових ресурсів для забезпечення цивільного захисту населення.

5. Проект Закону про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року (№ 9527 від 04.02.2019)

Законопроектом передбачається списання заборгованості населення за наступні види послуг:

 • за природний газ перед постачальниками природного газу для потреб побутових споживачів, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року;
 • за централізоване опалення та постачання гарячої води, що надаються населенню суб'єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг, станом на 1 січня 2019 року;
 • за  постачання електричної енергії для кожного класу споживачів перед відповідними постачальниками послуг, що сформувалась станом на 1 січня 2019 року.

Списання заборгованості відповідно до цього Закону здійснюється у Порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Списання заборгованості населення перед відповідними суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу для потреб побутових споживачів, а також централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється шляхом взаємозаліку за спожитий природний газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

6. Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо скорочення тривалості робочого часу одиноким матерям, які працюють) (№ 9529 від 04.02.2019)

У законопроекті пропонується доповнити статтю 51 Кодексу законів про працю України нормою, яка дозволить роботодавцям за рахунок власних коштів встановлювати скорочену тривалість робочого часу для одиноких матерів, які самостійно виховують і утримують одну дитину або більше дітей, з урахуванням кількості дітей.

7. Проект Закону про внесення змін до статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» щодо звернення стягнення на обтяжене майно (№ 9526 від 04.02.2019)

За змістом запропонованого законопроекту, у разі якщо банк або інша фінансова установа протягом року не зможе продати відповідні активи не пов’язаним з ними суб’єктам господарювання, можливі два варіанти подальших дій:

1) звернутися до Комітету з обґрунтованою заявою про неможливість відчуження активів та продовження строку на відчуження;

2) звернутися до Комітету із заявою про надання дозволу на концентрацію (такий дозвіл також буде необхідним у разі передачі активів пов’язаним суб’єктам господарювання – у межах однієї групи компаній).

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей громадян із представництва у наглядових радах та органах правління державних унітарних підприємств, господарських товариств та державних банків (№ 9528 від 04.02.2019)

Проектом Закону України передбачається внесення змін до законів України «Про управління об’єктами державної власності» та «Про банки і банківські діяльність» з метою запровадження норми про обов’язковість представництва професіоналів кожної статі на рівні 40 відсотків у наглядових радах державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі та державних банків.

Перехідні положення передбачають поступовість впровадження зазначених змін, виходячи із того, що деякі державні компанії та банки вже створили наглядові ради без врахування вимоги представленості. Так, у 2019-2020 допускається робота наглядових рад, в яких недопредставлено одну із статей на рівні 20%. Вимога щодо 40 % вводиться в дію у 2021 році.

Також законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», яким передбачено що загальні збори акціонерних товариств встановлюють мінімальну кількість представників однієї статі, що обираються на посади членів наглядової ради товариства, а наглядова рада товариств за пропозицією Комітету з питань призначень встановлює мінімальну кількість представників однієї статі, що обираються на посади колегіальних органів управління такого підприємства.

9. Проект Закону про режим спільного транзиту (№ 9532 від 04.02.2019)

Проектом Закону передбачається прийняття окремого Закону «Про режим спільного транзиту», яким встановлюються основні засади організації та здійснення спільного режиму транзиту товарів через митну територію України, порядок і умови переміщення таких товарів митною територію України у спільному режимі транзиту, здійснення митних формальностей, застосування механізму гарантування сплати митного боргу, застосування спеціальних транзитних спрощень та інші особливості здійснення операцій спільного режиму транзиту.

10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання і протидії незаконному будівництву на прибережних захисних смугах та берегових схилах) (№ 10005 від 05.02.2019)

Законопроектом пропонується:

1) посилити адміністративну відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки, а також передбачити окремо адміністративну відповідальність за будівництво у межах пляжної зони прибережних захисних смуг та берегових схилів будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних, що обмежують безперешкодний і безоплатний доступ громадянам до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах;

2) посилити кримінальну відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, а також передбачити окремо кримінальну відповідальність за дії, поєднані з будівництвом на самовільно зайнятій земельній ділянці, розташованій на берегових схилах;

3) встановити, що берегові схили належать до пляжної зони, що встановлюється навколо морських  заток і лиманів;

4) встановити, що користування пляжною зоною у межах прибережної захисної смуги морів та навколо морських заток і лиманів здійснюється у спосіб, що не призводить до порушення цілісності і доступності прибережної захисної смуги та руйнування берегових схилів, з дотриманням вимог щодо охорони морського середовища, прибережної захисної смуги від забруднення та засмічення і вимог санітарного законодавства;

5) встановити, що забороняється будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних, у межах пляжної зони прибережних захисних смуг, у тому числі і на берегових схилах;

6) встановити, що власники земель водного фонду, їх постійні користувачі та орендарі зазначених земельних ділянок забезпечують вільний доступ громадянам до узбережжя водойм з дотриманням обмежень, встановлених законом.

Для цього пропонується внести відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, до Кримінального кодексу України та до Водного кодексу України та Земельного кодексу України.

11. Проект Закону про приватну детективну (розшукову) діяльність (№ 10024 від 08.02.2019)

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада провалила голосування за Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку зі створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів» (№ 9285 від 09.11.2018).

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Верховна Рада схвалила законопроект про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Також ми повідомляли, що у парламенті зареєстрували законопроект, що передбачає заборону хутрового виробництва. Україна може стати 15-ю європейською країною, яка позбудеться цього жорстокого та небезпечного бізнесу.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Суддя КСУ: підозрюваним у тероризмі полегшили можливість уникати відповідальності
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Дмитрий Василяка
  Дмитрий Василяка
  судья Херсонского окружного административного суда
 • Неля Ластовка
  Неля Ластовка
  судья Днепровского районного суда Киева в отставке