Основою розробки законодавцем нової моделі системи місцевих судів має стати напрацьований ВРП проект оптимізації і збереження потенціалу судів, - Сергій Болотін

19:29, 4 марта 2021
Нагальним питанням в умовах сучасної правової реальності децентралізаційних процедур є напрацювання продуманих концептуальних рішень територіального судоустрою, який би гарантував кожному громадянину право на доступ до правосуддя в умовах новостворених адміністративно-територіальних одиниць, - Сергій Болотін.
Основою розробки законодавцем нової моделі системи місцевих судів має стати напрацьований ВРП проект оптимізації і збереження потенціалу судів, - Сергій Болотін

Голова Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін пройшов шлях від помічника судді до голови суду апеляційної інстанції. У своєму виступі на інформаційному марафоні кандидатів до Вищої ради правосуддя він торкнувся багатьох болючих питань: від наслідків адміністративно-територіальної реформи для судів до катастрофічного рівня фінансування, через що порушується нормальний доступ громадян до правосуддя.

В ексклюзивному інтерв’ю для «Судово-юридичної газети» Сергій Болотін розповів, на чому зосередить свою роботу у разі обрання до складу Вищої ради правосуддя та які основні риси мають бути притаманні реформам у сфері судоустрою для їх успішної реалізації.

Бесіду вела Наталя Мамченко,

«Судово-юридична газета» 

На чому буде зосереджена Ваша робота у ВРП у разі обрання Вас з’їздом суддів України?

Для себе першочерговим завданням бачу подолання хаотичності практики дисциплінарного органу. Вважаю, що діяльність трьох фактично автономних суб’єктів прийняття рішень (дисциплінарних палат) мала не лише позитивні наслідки з підвищення процесуальної ефективності, але й посилила диференціацію правових позицій та підходів  членів ВРП і окремих дисциплінарних палат.

Для узгодженості дисциплінарної практики доцільним буде визначити найбільш актуальні предмети розгляду, щодо яких необхідно досягти узгоджених позицій, започаткувати практику публікацій «правових позицій ВРП» на основі типових рішень, що можуть мати рекомендаційний характер і для дисциплінарних палат, і для учасників дисциплінарних проваджень.

У межах доступних важелів впливу на зміст практики, вважаю за необхідне реагувати на випадки, коли є явні ознаки зловживання правом на подання скарги і використання цього інституту з метою впливу на суддю чи його дискредитацію. Не менш важливим є запровадження нових технологій у відносинах із заявниками за аналогією з «електронним судом», що, в свою чергу, допоможе автоматично відфільтровувати скарги з недотриманням умов заповнення певних позицій чи вказівкою некоректних даних.

Які основні напрями роботи, на яких, на Ваш погляд, на даний час має зосередитися Вища рада правосуддя? Чи необхідні їй додаткові повноваження, щоб надати рішенням більшої ваги?

Пріоритетним завданням для всієї судової системи є відновлення роботи ВККС України та заповнення суддівських вакансій, аби надмірне судове навантаження не стояло на заваді оперативності судового процесу і якості судових рішень. Не менш важливим є пошук дієвих управлінських рішень з метою вирішення питання катастрофічного дефіциту бюджетних призначень для судової галузі. Вважаю абсурдними нинішню ситуацію багатьох судів країни, коли учасники процесів, які сплатили судовий збір, змушені зі свого боку вживати заходи для отримання процесуальної кореспонденції, а працівники апаратів судів миритись з разючим зменшенням рівня оплати до наближення порогу мінімальної заробітної плати, тоді як їм в завдання ставиться надання високоякісних судових послуг.

Нагальним питанням в умовах сучасної правової реальності децентралізаційних процедур є напрацювання продуманих концептуальних рішень територіального судоустрою,  який би гарантував кожному громадянину право на доступ до правосуддя в умовах новостворених адміністративно-територіальних одиниць.

Переконаний, що наділення ВРП правом звернення із законодавчою ініціативою може надати рішенням  ВРП більшої ваги, а ідеям суддівської спільноти – шанс на реалізацію.

Як впливають процеси децентралізації та оптимізації на судову гілку влади? Які проблеми виникають у зв’язку з цим та які кроки мають бути зроблені для їх вирішення?

Про актуальність питання оптимізації судів говорять темпоральні рамки законодавчих процесів організації функціонування мережі місцевих судів. Адже згідно із пунктом 3-1 розділу ХІІ Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» це потрібно зробити до 01 січня 2022 року.

Вважаю, що основою розробки законодавцем нової моделі системи місцевих судів має в перспективі стати напрацьований ВРП проект оптимізації судів України і збереження суддівського та кадрового потенціалу працюючих нині судів.

Для цього ВРП повинна консолідувати думки суддів всіх інстанцій та спеціалізацій, спираючись на такі критерії побудови нової територіальності: клієнтоорієнтованість (доступність правосуддя для громадян); дотримання вимог процесуальних законів; рівномірне судове навантаження; раціональний розподіл фінансових і людських ресурсів, використання наявної матеріально-технічної бази. З цією метою, має бути опрацьований великий масив даних: статистичні звіти про роботу судів; кадрові дані про штатну і фактичну чисельність судів; карти-розміщення органів досудового слідства, установ пенітенціарної системи; діджиталпростір; географічні картки; логістична інформація про транспортне сполучення між населеними пунктами; інформація про стан наявних будівель і приміщень судів.

Якщо ВРП не може надавати оцінку рішенням, які набрали законної сили, як у такому випадку має чинити ВРП, якщо рішення суду має явні ознаки порушення норм матеріального та процесуального права?

При виконанні функцій дисциплінарного органу важливим є не допустити ризику переходу від дисциплінарного провадження щодо оцінки факту поведінки судді (способів, у які суддя виконує процесуальні дії та/або свої повноваження) до судової оцінки. Беззаперечним є те, що рішення суду не може підлягати будь-якому перегляду поза межами процедур оскарження, передбачених процесуальним законодавством.

За Вашими скаргами ВРП відкривала дисциплінарні провадження щодо суддів місцевих судів. Яким чином можна попередити виникнення подібних ситуацій, як ті, щодо яких Ви подавали скарги?

У першу чергу, гарним запобіжником повторення суддівських помилок є аналіз суддею власних дій та рішень, вдосконалення своїх професійних навиків та компетентностей, іншими словами «робота над собою». Підготовлені вищими судовими інстанціями аналізи та узагальнення судової практики допомагають в майбутньому уникнути неправильного застосування норм матеріального та процесуального права на прикладі реальних помилок. Правильний орієнтир щодо організації суддівської роботи може надати практика розгляду ВРП скарг та заяв щодо поведінки і дій суддів. У тих же випадках, коли суддя  регулярно свідомо ігнорує закон, шаблонно порушує правила професійної поведінки, ганьбить репутацію суддівства, єдино правильним буде використати законодавчо дозволені механізми притягнення судді до відповідальності.

Як Ви ставитеся до ідеї законодавця та пропозицій міжнародних партнерів провести перевірку членів ВРП на доброчесність? 

Маю ствердну позицію, що міжнародні партнери повинні надавати виключно консультативну допомогу реформаторським процесам, необхідність ж участі міжнародних експертів у кадровій політиці судової системи є сумнівною. Передача міжнародним партнерам на аутсорс ключових кадрових рішень стосовно персонального складу органу, який основними конституційними завданнями має допуск до суддівської професії, кар’єрне зростання та дисциплінарну відповідальність суддів, не просто суперечить Конституції України, а зашкодить національному суверенітету.

Чи необхідна, на Вашу думку, нова судова реформа або необхідні певні точкові зміни, які б поліпшили роботу судової гілки влади та доступ громадян до правосуддя? Вирішення яких проблем є першочерговим?

Як на мене, непослідовним буде починати нову судову реформу, коли тільки запрацювали ініціативи початої у 2014 році реформи, а окремі з них, як от функціонування єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи, ще тільки тестуються і вдосконалюються. Не слід забувати, що  постійні зміни законодавства дестабілізують роботу судів. Підтримую думку Венеційської комісії про те, що претензії до окремих представників судової влади не можуть бути підставою для реформування самих інституцій. Тому, на мій погляд, точкові зміни будуть ефективнішими і менш обтяжливим для українського бюджету.

Першочерговими для вирішення, як я вже згадував, є питання відновлення роботи ВККС України, заповнення суддівських вакансій, збільшення бюджетних асигнувань для судової галузі, побудова найоптимальнішої моделі територіального судоустрою в контексті умов зміни адміністративно-територіального устрою держави, пошук концептуальних рішень і виділення достатніх фінансових ресурсів для розбудови електронного судочинства. Все це повинно мати на меті забезпечення верховенства права та гарантувати громадянам доступ до правосуддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути у курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Плюс 600 млн на суди та відстрочка виконання рішень по соціальним спорам: чи підтримають депутати
Плюс 600 млн на суди та відстрочка виконання рішень по соціальним спорам: чи підтримають депутати
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Наталія Половінкіна
  Наталія Половінкіна
  суддя Чернівецького апеляційного суду
 • Наталя Шаптала
  Наталя Шаптала
  голова Конституційного Суду України у 2019 р.
 • Анатолій Ясельський
  Анатолій Ясельський
  голова Святошинського районного суду міста Києва
 • Наталія Новікова
  Наталія Новікова
  суддя Господарського суду Харківської області
загрузка...