Когда и как изменится порядок оплаты труда государственных служащих: в Раду внесли законопроект Кабмина

15:01, 24 ноября 2022
Что изменится для госслужащих с 1 января 2023 года.
Когда и как изменится порядок оплаты труда государственных служащих: в Раду внесли законопроект Кабмина

Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в Закон «О государственной службе» по поводу внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе квалификации должностей 8222.

Ранее «Судебно-юридическая газета» уже рассказывала, что он предусматривает разграничение заработной платы на основную и дополнительную, ограничение стимулирующих выплат и прочее.

Как следует из переходных положений, Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, кроме отдельных пунктов, которые вступают в силу уже с 1 января 2023 года.

Ниже приводим основные его положения на языке оригинала.

З 1.01.2023:

Так, з 1 січня 2023 року норми і положення законів України, якими визначені розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів, осіб рядового і начальницького складу, застосовуються в порядку та розмірах, що встановлені Кабміном.

З 1.01.2024

Набуває чинності закон.

З 1 січня 2024 року максимальний розмір посадового окладу на посадах керівників державних органів, віднесених до першого типу державних органів, становить не більше 15 мінімальних розмірів посадового окладу на посадах держслужби у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах міст обласного значення.

До 1.01.2025

Мінімальні гарантовані розміри посадових окладів державних службовців держорганів, які визначені спеціальними законами, застосовуються до 1 січня 2025 року.

Держоргани, діяльність яких регулюється спеціальними законами в частині оплати праці їх працівників мають забезпечити до 1 січня 2025 року внесення змін до відповідних законодавчих актів з урахуванням норм нового закону.

З 1.01.2025

З 1 січня 2025 року:

Оплата праці державних службовців в усіх держорганах здійснюється на основі класифікації посад відповідно до Закону «Про державну службу».

ДБР, НАБУ, НАЗК, АРМА, БЕБ, Нацрада з питань телебачення прирівнюються до державних органів, визначених в абзаці 3 ч. 3 ст. 51 Закону «Про державну службу».

Тобто, вони прирівнюються до Апарату Верховної Ради, секретаріату КМУ, Верховного Суду, КСУ, Офісу Генпрокурора тощо.

Повноваження НАДС

НАДС погоджує результати класифікації посад державної служби в державному органі, крім державних органів, визначених абзацом 3 частини 3 статті 51 цього Закону (тобто, крім Апарату Верховної Ради, секретаріату КМУ, Верховного Суду, КСУ, Офісу Генпрокурора тощо)

Заробітна плата держслужбовця

Зарплата держслужбовця враховує кваліфікацію та досвід, важливість і складність роботи на посаді, ступінь відповідальності, а також результативність, ефективність та якість виконання посадових обов’язків.

Заробітна плата державного службовця складається з:

1) сталої заробітної плати – посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки;

2) варіативної заробітної плати – премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячної, квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою.

Стала заробітна плата державного службовця є фіксованою виплатою та основною винагородою за службову діяльність, яка гарантується цим Законом.

Варіативна заробітна плата залежить від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, є винагородою за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань, результати щорічного оцінювання.

Премії

За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям можуть встановлюватися премії. До премій державного службовця належать місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності.

Норма про місячну або квартальну премію за належне виконання умов контракту про проходження державної служби виключається.

Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності не може перевищувати розміру одного посадового окладу державного службовця, а загальний розмір премії відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, яку може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

Розмір місячної премії державного службовця не може перевищувати 30 відсотків, а квартальної 90 відсотків розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця або кварталу, за який виплачується премія.

Порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі затверджується Кабінетом Міністрів України.

Схема посадових окладів та Каталог типових посад державної служби

Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається Кабінетом Міністрів України за поданням НАДС.

Розміри посадових окладів встановлюються на основі класифікації посад державної служби відповідно до Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад, з урахуванням співставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором України.

Співставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором України проводиться щороку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, під час підготовки проекту схеми посадових окладів на посадах державної служби.

Каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням НАДС.

Методика проведення класифікації посад державної служби затверджується НАДС.

Каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад передбачає перелік та описи:

1) сімей посад – посад державної служби, об’єднаних спільними функціональними напрямами діяльності;

2) рівнів посад – ознак, що відображають якісні відмінності в характеристиках складності та відповідальності роботи на тому чи іншому рівні службової діяльності на посадах державної служби;

3) юрисдикцій та типів державних органів;

4) відсоткового співвідношення кількості посад державної служби категорії «В» в апараті (секретаріаті) державного органу до загальної штатної чисельності таких посад.

Мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

З метою встановлення розмірів посадових окладів державні органи в межах юрисдикції поділяються за типами.

Державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України:

1) Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, постійно діючий допоміжний, допоміжні, консультативно-дорадчі органи, утворені Президентом України, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Конституційного Суду України, Верховного Суду, Офісу Генерального прокурора, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

2) міністерства, державні органи зі спеціальним статусом або діяльність яких спрямовується i координується безпосередньо Кабінетом Мiнiстрiв України, до повноважень яких належить формування державної політики в одній чи декількох сферах;

3) інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апарати та секретаріати.

Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя.

Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

Надбавки, премії та компенсації

Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу.

Розмір надбавки за ранг державного службовця визначається Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби.

Компенсація за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця виплачується у розмірі 50 відсотків посадового окладу, визначеного за такою посадою з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

Компенсація за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби виплачується у розмірі 50 відсотків посадового окладу, визначеного за такою посадою з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

Компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, виплачується в розмірі та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Типове положення про преміювання затверджується НАДС.

Встановлення премій державним службовцям здійснюється керівником державної служби залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу відповідно до затвердженого ним Положення про преміювання у відповідному державному органі, погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).

 Розмір місячної або квартальної премії та премії за результатами оцінювання службової діяльності державним службовцям, які займають посади категорії «A» визначається та встановлюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Премії виплачуються відповідно до абзацу п’ятого частини третьої статті 50 цього Закону в межах фонду преміювання державного органу, який встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік.

Преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності здійснюється за рахунок економії фонду оплати праці.

Щорічні основні відпустки державних службовців

Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги.

Грошова допомога виплачується у розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця станом на останній день місяця, що передує першому дню такої відпустки, незалежно від фактично відпрацьованого часу у місяці.

Навіщо ухвалювати закон

«Питання потребує вирішення шляхом невідкладного прийняття консолідованого рішення Урядом і Парламентом задля зняття напруги в системі державного управління, підвищення престижу держави як роботодавця і мотивації державних службовців, які сумлінно виконують завдання держави.

Незбалансована система оплати праці протягом останніх років призвела до нерівності у системі державного управління, що характеризують такі фактори:

 • непрозорість та складність структури заробітної плати державних службовців, відсутність класифікації посад державної служби;
 • відсутність юридично визначеного механізму планування і розподілу фонду оплати праці між державними органами;
 • невиконання вимог Закону України «Про державну службу» в частині скорочення посад, які є вакантними понад один рік (шляхом їх формального перейменування тощо);
 • наявність необґрунтованих у схемі посадових окладів вертикальних (відповідно до підкатегорій посад державної служби) і горизонтальних (відповідно до визначених рівнів державних органів) диспропорцій у розмірах посадових окладів, зокрема без урахування ролі і місця посади в структурі державного органу, а також рівня професійної компетентності, необхідного для виконання посадових обов’язків;
 • відсутність дієвого контролю за затвердженням штатної чисельності (частка посад головних спеціалістів серед посад державної служби категорії “В” у державних органах становить до 80 відсотків, найменування посад не відповідають фактичному рівню кваліфікації, компетентності та відповідальності осіб, які їх займають).

Заробітна плата на посадах державної служби залишається нижчою за мінімальну та є неконкурентною у порівнянні з ринковою, про що свідчать численні звернення державних службовців державних органів, апаратів судів тощо.

За просту некваліфіковану роботу (обслуговуючий персонал) передбачено вищу заробітну плану, ніж на посадах державної служби з високим рівнем відповідальності, значними обмеженнями і вимогами до особи.

При цьому збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2023 року 6700 грн. не поширюється на державних службовців, що створює несправедливе соціальне розшарування в оплаті праці. Зазначене обумовлено тим, що мінімальний розмір посадового окладу державного службовця залишився на рівні 5 368 грн. (що дорівнює 2-м прожитковим мінімумам працездатних осіб станом на 01 січня 2023 року).

Таке обмеження порушує принципи рівності усіх перед законом та соціальної справедливості, оскільки для окремих категорій працюючих безпідставно не враховує знецінення грошових доходів внаслідок цінової інфляції, при цьому не береться до уваги, що наслідком цього рішення буде зниження рівня життя та соціальної захищеності, оскільки для більшості працівників державних органів саме заробітна плата є основним і єдиним джерелом існування.

Така ситуація не сприяє залученню на державну службу фахових спеціалістів, а призводить до втрати досвідчених фахівців і менеджерів.

Наслідком тривалого збереження ситуації без змін залишається неконкурентна заробітна плата у порівнянні з ринковим рівнем, «міграція» персоналу між державними органами, відтік професіоналів на роботу за кордон, до приватних компаній та проектів, непривабливість роботи у державних органах для залучення громадян в цілому.

Для збереження раціонального та обґрунтованого підходу передбачається обмежити варіативні складові заробітної плати (надмірні надбавки і премії) для наближення до моделі оплати праці 70/30 (на індивідуальному рівні).

Розміри посадових окладів на посадах державної служби будуть переглянуті у бік збільшення за рахунок зменшення надбавок за вислугу років, інших тимчасово встановлених стимулюючих виплат, а також скорочення граничної чисельності пропорційно кількості посад, які були вакантними протягом року, а також інших джерел, не заборонених законом.

Проектом акта пропонується підвищити конкурентоспроможність заробітної плати на посадах державної служби. Протягом п’яти років передбачається досягти від 70 до 90 відсотків розміру заробітної плати на посадах аналогічного рівня складності та відповідальності у приватному секторі. Досягти зазначеного пропонується шляхом запровадження класифікації посад, зміни розрахункової величини для визначення мінімального розміру посадового окладу державного службовця та встановлення його на рівні не менше однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом. Також пропонується закласти дієвий механізм контролю за надмірною кількістю посад державної служби, які створюють додаткове навантаження на Державний бюджет, зокрема, шляхом проведення НАДС моніторингу оплати праці та кількісного складу державних службовців. Також пропонується чітко визначити основну і додаткову частини заробітної плати державного службовця, обмежити премії і надбавки, забезпечити дотримання Європейських стандартів належного адміністрування сформульованих в документі SIGMA «Принципи державного управління», який містить систему критеріїв оцінки державного управління. Принципи державного управління визнані деякими державами як перелік стандартів та система принципів і критеріїв для проведення оцінки реформ державного управління.

Розуміючи, що рівень оплати праці є важливим фактором залучення професіоналів на державну службу, динаміка збільшення фонду оплати праці повинна відповідати економічним реаліям України з урахуванням обсягу витрат, необхідних для проведення реформи, а підвищення рівня оплати праці державних службовців повинне бути обґрунтованим. Саме тому проект акта передбачає відкладене введення в дію починаючи з 2023 року, що відображено в його Прикінцевих та перехідних положеннях. Набрання чинності законом в цілому передбачено з 2024 року.

За ініціативою НАДС 16 листопада 2020 року Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за сприяння та підтримки проекту ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» проведено комітетські слухання на тему: «Реформа системи оплати праці на державній службі». В рамках заходу представлено Концептуальні положення проекту акта та передбачену ним модель оплати праці.

Матеріали комітетських слухань розміщено на офіційному вебсайті згаданого Комітету Верховної Ради України за посиланням та вебсайті НАДС за посиланням.

Проект акта розроблено у відповідності до рекомендацій 3.2.4 та 3.2.8 звіту OECD/SIGMA за результатами оцінки стану державного управління. Концептуальні положення проекту акта підтримуються, про що зазначено у позиції SIGMA до проекту акта.

Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на тему: «Реформа системи оплати праці на державній службі» додаються.

Згідно з цими Рекомендаціями, у разі внесення на розгляд Верховної Ради України законодавчих ініціатив щодо запровадження нових умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад Верховній Раді України рекомендовано забезпечити їх невідкладний розгляд. Копія листа Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування від 29 січня 2021 року № 04-23/12-2021/24473 додається.

За результатами засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління 15 лютого 2021 року розглянуто та підтримано пропозицію НАДС до пункту 3 порядку денного в частині внесення в установленому порядку на розгляд Уряду цього проекту акта. Відповідно до пункту 7 протоколу засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління 12 вересня 2022 року підтримано пропозицію НАДС щодо необхідності схвалення проекту акта та внесення його до Верховної Ради України.

Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні висловлено позицію щодо недоцільності скасування права на щомісячне преміювання державних службовців. НАДС не враховано зазначену позицію, оскільки Концепцією реформування системи оплати праці державних службовців, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 622-р передбачено наявність лише квартальної премії. Також Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні зазначено про недоцільність зміни механізму встановлення надбавки за вислугу років та зменшення її максимального розміру із 50% до 30%. Водночас проектом акта передбачено, що заробітна плата державного службовця складається із основної та додаткової заробітної плати. При цьому надбавка за вислугу років відноситься до основної заробітної плати. Таким чином вищевказані зауваження враховано частково.

Проект акта було доопрацьовано з урахування пропозицій та зауважень, висловлених під час наради з обговорення законопроектів «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу»» та «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України від 06 липня 2021 року та від 20 липня 2021 року (протоколи наради від 07 липня 2021 року № 33094/0/1-21 та від 20 липня 2021 року № 35165/0/1-21). Відповідну доопрацьовану редакцію проекту акта було внесено на розгляд Уряду листом НАДС від 03 листопада 2021 року № 8051/92.1-21.

Проект акта доопрацьовано на виконання пункту 2 протоколу наради від 30 вересня 2022 року, проведеної під головуванням Прем’єр-міністра України щодо реформування системи оплати праці державних службовців (реєстр. № 27250/0/1-22 від 05 жовтня 2022 року) шляхом опрацювання та врахування протоколів нарад від 19 жовтня 2022 року, поведених під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України щодо обговорення в рамках роботи Міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи оплати праці державних службовців питання щодо єдиних підходів до оплати праці державних службовців державних органів, діяльність яких регулюється спеціальними законами», - зазначає Кабмін у пояснювальній записці.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Зеленский: должны дополнить деятельность Международного уголовного суда, создав спецтрибунал
Зеленский: должны дополнить деятельность Международного уголовного суда, создав спецтрибунал
Главное за день
Сегодня день рождения празднуют
 • Олег Глуханчук
  Олег Глуханчук
  заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
 • Альона Мазур
  Альона Мазур
  суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
загрузка...