Проблема бронювання військовозобов'язаних або чому бронювання не означає безумовної відстрочки

13:12, 8 февраля 2024
При вирішенні таких питань, як оформлення бронювання чи відстрочки, оформлення списків і повідомлення ТЦК варто бути вкрай уважним, адже може статися так, що бронь може бути втрачена ще до отримання відстрочки.
Проблема бронювання військовозобов'язаних або чому бронювання не означає безумовної відстрочки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Володимир Куля,

адвокат адвокатського об'єднання Актум https://www.actum.com.ua

В країні триває війна, а значить і мобілізація. Зважаючи на новий законопроєкт №10449 щодо мобілізації та військового обліку питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану не втрачають актуальності. І при вирішенні таких питань, як оформлення бронювання чи відстрочки, оформлення списків і повідомлення ТЦК варто бути вкрай уважним, адже може статися так, що бронь може бути втрачена ще до отримання відстрочки.

Коментар адвоката:

Питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану регулюється ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу», ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постановою КМУ «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», порядком бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час затвердженим постановою КМУ від 27 січня 2023 р. №76 (далі – Порядок бронювання №76).

Згідно Порядку бронювання №76 передбачений механізм бронювання під час дії воєнного стану військовозобов’язаних за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, які працюють:

- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

- на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

 Якщо простими словами пояснити механізм бронювання, то роботодавець готує відповідні списки військовозобов’язаних і подає їх у відповідне відомство, де формуються загальні списки. Далі подають на погодження Генеральному штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки) списки за відповідними сферами управління, галузями національної економіки, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями. Далі має пройти формальна перевірка зазначених списків. Генеральний штаб Збройних Сил (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) подає погоджені відповідно до абзацу першого цього пункту списки до Мінекономіки. Відповідно Мін економіки приймає рішення про бронювання.

Згідно п. 11 Порядку №76 з метою оформлення військовозобов’язаним відстрочок Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов’язаних органам державної влади, іншим державним органам, якими подано списки, а також Генеральному штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки). Останні повідомляють ТЦК та роботодавця. Роботодавець, в свою чергу видає військовозобов’язаному витяг із зазначеного рішення за відповідною формою (витяг має завірений підписом керівника та печаткою (у разі її наявності)).

І тут може виникнути ряд проблем, про деякі з них далі.

  1. Бронь не означає одразу відстрочку. Фактично – це лише право на відстрочку, яке з легкістю можна скасувати.

Відповідно до абзацу 7 пункту 11 Порядку бронювання №76, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідний підрозділ Центрального управління та/або регіональний орган СБУ, відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки), на підставі рішення про бронювання військовозобов’язаних зараховує у строк не більше ніж п’ять робочих днів з дня його отримання такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

Абзац 2 пункту 10 Порядку бронювання №76 визначає, що зазначення в рішенні Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного неправильної інформації про його прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), рік народження, військово-облікову спеціальність (профіль), найменування (повне та скорочене) та місцезнаходження органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності) може бути підставою для відмови у зарахуванні такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

Тобто, умовою надання відстрочки по бронюванню є зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік, а за умови формальних помилок анкетних даних військовозобов’язаного, його військово-освітньої спеціальності, місцезнаходження роботодавця або відсутності військово-облікового документу у відповідних списках - бронь може бути втрачена.

На практиці бувають випадки, коли людина отримує наказ про бронювання, прибуває до ТЦК з метою оформлення відстрочки, а їй відмовляють у зарахуванні на спеціальний військовий облік, і відповідно, оформленні відстрочки по причині вищезгаданих порушень. До-прикладу був випадок, що в військово-обліковому документі зазначалась застаріла військово-освітня спеціальність, яка була змінена секретним наказом Міністерства оборони, про що військовозобов’язаний міг знати лише вчасно уточнюючи свої облікові дані в ТЦК. В зазначеному випадку людині відмовили у відстрочці і мобілізували до лав ЗСУ.

Також, згідно п. 3 Порядку бронювання №76 має бути відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам. Відповідальність за це несе роботодавець. Але ТЦК та СП може іноді законно, іноді зловживаючи законом – відмовляти у відстрочці через невідповідність облікових даних в наказі/списках військово-обліковим документам військовозобов’язаних.

  1. Забронювали офіцера, він прийшов в ТЦК для отримання відстрочки і став мобілізований.

Непоодинокі випадки, коли роботодавець (в силу свого не знання) пропонує забронювати працівника з офіцерським званням. Коли такий військовозобов’язаний отримує очікуваний наказ – він прибуває в ТЦК, останні сміються з нього і надають інформацію, що він не підлягає бронюванню.

Генеральний штаб ЗСУ у листі від 20.04.2023 р. № 300/1/С/3886 навів перелік дефіцитних для Збройних Сил України військово-облікових спеціальностей військовозобов'язаних, за наявності яких вони не підлягають бронюванню. В даному листі зазначаються майже всі існуючі офіцерські спеціальності, а отже офіцери не можуть підлягати бронюванню (за винятком, якщо вони не керівники підприємств).

Отже, перед бронюванням потрібно обов’язково перевірити свою військово-освітню спеціальність у відповідності до списку дефіцитних спеціальностей, що не підлягають бронюванню.

  1. Неприбуття в ТЦК та не повідомлення ТЦК про наявне бронювання до початку процедури мобілізації та військової служби або отримання броні після отримання мобілізаційного розпорядження – не є підставою для звільнення зі служби.

Наприклад, рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 10 жовтня 2023 року по справі №380/18047/23 суд відмовив в задоволенні позову про визнання протиправним та скасування наказу про мобілізацію, оскільки на день мобілізації ТЦК та СП не мав та не міг мати відомостей про власне бронювання та документів, що підтверджують надання йому як військовозобов`язаному відстрочки. Станом на дату мобілізації не було і не могло бути передбачених Порядком №76 документів, що підтверджували б факт бронювання позивача та могли б бути перешкодою для прийняття рішення про призов позивача за мобілізацією. Отже, суд визначив, що рішення відповідача є обґрунтованим та законним, підстав для його скасування суд не встановив. При ухвалені даного рішення суд першої інстанції використав релевантний висновок щодо застосування статей 23 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», викладеному в постанові Верховного Суду від 22.05.2023 у справі № 260/1851/22 (№ в ЄДРСР 111036099).

  1. Бронь та відстрочка можуть бути анульовані. П. 12 порядку 76 встановлює наступні підстави анулювання відстрочки на підставі бронювання:

1) закінчення строку її дії;

2) завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

3) завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

4) позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

5) ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;

6) звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.

Отже, можемо бачити що «бронь дуже легко втратити» ще до отримання відстрочки, тому потрібно бути уважними при вирішенні питання оформлення бронювання, оформленні списків, повідомленні ТЦК чи оформленні відстрочки. 

Посилання:

Рішення Львівського окружного адміністративного суду від 10.жовтня 2023 року по справі №380/18047/23 https://reyestr.court.gov.ua/Review/114231162

Лист від 20.04.2023 р. № 300/1/С/3886: 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Завітневич
    Олександр Завітневич
    голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки