З підконтрольного ДСА підприємства можуть стягнути 6 млн грн за компонент системи електронного правосуддя

13:42, 10 июля 2020
З ДП «Інформаційні судові системи», які відповідали за запуск ЄСІТС, можуть стягнути 6 мільйонів грн.
З підконтрольного ДСА підприємства можуть стягнути 6 млн грн за компонент системи електронного правосуддя

Як відомо, Єдина судова-інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС), тобто електронне правосуддя, так в Україні повноцінно і не запрацювала. Втім, її готували до запуску, тому окремі компоненти системи розроблялися.

Наразі з адміністратора ЄСІТС – підконтрольного Державній судовій адміністрації України Державного підприємства «Інформаційні судові системи» можуть стягнути 6 мільйонів грн. Відповідні вимоги заявив розробник модулю «Підсистема управління Єдиним контакт-центром єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи».

Нагадаємо, що раніше ДСА повідомила «Судово-юридичній газеті» перелік компаній, які займалися окремими компонентами системи, серед яких було і Дочірнє підприємство «Е-Консалтинг».

Нагадаємо, що в документах стосовно аудиту впровадження ЄСІТС з приводу цього компонента (управління Єдиним контакт-центром) вказано таке:

«Всупереч вимогам укладених договорів (Б/Н від 28 листопада 2017, №21/11- 2018-2 від 21.11.2018, №05/02-2019 від 05.03.2019) безстрокова невиключна ліцензія на використання зазначених програмних продуктів не надана, що в свою чергу створює для Адміністратора ризик претензій власників прав інтелектуальної власності.

…Всупереч технічним вимогам тендерної документації та умовам укладених договорів прикладним програмним забезпеченням «Підсистема управління єдиним контакт-центром єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи»:

 • не реалізований функціонал інформування користувачів про стан та рух справ у голосовому режимі обранням відповідного розділу IVR після вводу унікального номеру судової справи;
 • не забезпечується встановлення рівня пріоритетності викликів та вибору відповідного сценарію обслуговування;
 • не забезпечується можливість переадресації дзвінків на зовнішні номери в режимі конференції;
 • не реалізована можливість перевірки в реєстраційній картці дзвінка, хто саме з операторів обробляв дзвінок на кожному з етапів. У картці дзвінка лише заповнюється поле "Відповідальний" в залежності від того, який оператор останній спілкувався з клієнтом;
 • відсутні шаблони автоматизованих сценаріїв, необхідні для надання консультації, за шаблонами динамічних сценаріїв ведення діалогів;
 • не реалізована можливість після прийняття виклику повторного переведення оператором в чергу на певну гілку IVR;
 • не функціонує рольова модель та роль адміністратора контакт-центру;
 • не функціонують належним чином модулі статистики та звітності та керування ролями;
 • відсутня можливість генерації масових повідомлень на засоби мобільного зв'язку».

Втім, і до самого аудиту тепер є претензії та проводиться службове розслідування (детальніше можна прочитати у статті  «Как в ГСА не заметили, куда ушли деньги на аудит электронного правосудия и ТЭО для ЕСИТС»).

Обставини справи

Отже, Господарський суд Києва 31 січня 2020 року задовольнив позов дочірнього підприємства «Е-Консалтинг» до Державного підприємства «Інформаційні судові системи», яке було адміністратором зі створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи про стягнення 6,65 млн грн. При цьому суд відмовив ДП «ІСС» у зустрічному позову на 1,5 млн грн. (справа №910/14467/19). Справа на даний час знаходиться на апеляційному розгляді.

Дочірнє підприємство «Е-Консалтинг» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного підприємства «Інформаційні судові системи» про стягнення 6 652 309,79 грн, з яких: 6 600 231,25 грн основного боргу, 52 078,54 грн 3% річних.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачем умов Договору про закупівлю № 05/02-2019 від 05.03.19. в частині оплати наданих позивачем послуг.

У листопаді 2019 року до суду надійшла зустрічна позовна заява ДП «ІСС» до «Е-Консалтинг» про стягнення  1 523 839,69 грн штрафу.

Зустрічні позовні вимоги обґрунтовано простроченням виконання Дочірнім підприємством «Е-Консалтинг» умов Договору про закупівлю № 05/02-2019 від 05.03.19.

Між Дочірнім підприємством «Е-Консалтинг» (далі - Позивач, Виконавець, Підприємство) та Державним підприємством «Інформаційні судові системи» (далі ? Відповідач, Замовник, ІСС) був укладений Договір про закупівлю № 05/02-2019 від 05.03.2019.

Умовами п. 1.1 Договору передбачено, що за Договором Позивач зобов`язується протягом дії Договору надати послуги з доопрацювання підсистеми «ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЄДИНИМ КОНТАКТ-ЦЕНТРОМ ЄДИНОЇ СУДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ» з передачею усіх майнових прав інтелектуальної власності на доопрацьоване програмне забезпечення (2 етап) (код за ДК 021:2015 72230000-6 послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення) відповідно до Технічного завдання (Додаток № 1 до Договору, що становить його невід`ємну частину) та Календарного плану (Додаток № 2 до Договору, що становить його невід`ємну частину), іменовані надалі - «Послуги», а Відповідач зобов`язується приймати та оплачувати їх вартість на умовах, визначених Договором.

Відповідач, зокрема, зобов`язується: - своєчасно та у повному обсязі здійснювати розрахунки за Договором (п. 2.3.1 Договору); - приймати належним чином надані Послуги за відповідним актом приймання- передачі наданих послуг за відповідним етапом календарного плану та/або за Договором в цілому, іменований надалі (п. 2.3.2 Договору).

Позивач та Відповідач, зокрема, зобов`язані: - забезпечити своєчасну підготовку (передачу) та підписання зі своєї сторони документів, передбачених Договором (п. 2.6.2 Договору); - не чинити дій, що суперечать умовам Договору і завдають збитків іншій Стороні (п. 2.6.4 Договору); - протягом всього строку дії Договору сприяти іншій Стороні у виконанні його зобов`язань за Договором (п. 2.6.5 Договору).

Загальна ціна Договору становить 6 600 231,25 грн (п. 4.1 Договору).

Розрахунки за Договором здійснюються Замовником поетапно за фактично надані Послуги відповідно до Календарного плану на підставі Акту, прямим банківським переказом на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів від дати підписання Акту (п. 4.6 Договору).

Строк надання Послуг -до 31.05.2019 (п. 5.1 Договору).

Місце надання Послуг - за адресою Відповідача(п. 5.2 Договору).

Надання Послуг за Договором відбувається поетапно відповідно до Календарного плану обліку заробітної плати Єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи». У разі дострокового виконання поточного етапу Календарного плану, Виконавець може приступити до виконання наступного етапу Календарного плану (п. 5.5 Договору).

Перелік документації та результати Послуг, що підлягають оформленню та здачі Виконавцем Замовнику під час та по закінченні дії Договору, визначаються Календарним планом. Приймання результатів наданих послуг здійснюється з урахуванням їх відповідності Технічному завданню (п. 5.6 Договору).

По завершенні кожного з етапів Календарного плану Виконавець подає Замовнику Акт, додавши до нього програмну та експлуатаційну документацію на програмне забезпечення (документи, які визначають правила налаштування та користування програмним забезпеченням керівництво/настанова/інструкція користувача/адміністратора/оператора тощо). По завершенню надання послуг за Договором окрім програмної та експлуатаційної документації Виконавець надає технічний паспорт інформаційної системи та інші документи, які вимагаються Загальними вимогами до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів, затверджених Постановою КМУ від 12.0.82009 № 869 (п. 5.7 Договору).

Замовник впродовж 5 (п`яти) робочих днів з дня отримання Акту та документів, що зазначені Договорі, зобов`язаний надіслати Виконавцю підписаний Акт або мотивовану відмову від прийняття наданих Послуг (п. 5.8 Договору).

Приймання та оцінка наданих Послуг здійснюється комісією Замовника за участю представників Виконавця відповідно до Технічного завдання та Календарного плану впродовж 4 (чотирьох) робочих днів. Робота комісії завершується складанням Протоколу з висновком про відповідність/ невідповідність наданих послуг Технічному завданню та Календарному плану, а також переліком необхідних доопрацювань і строками їх виконання, у разі виявлення комісією невідповідностей (п. 5.9 Договору).

За наявності зауважень до наданих Послуг, Сторони протягом 1 (одного) робочого дня зобов`язуються письмово узгодити перелік зауважень, недоліків та/або доробок які Виконавець зобов`язується виправити за власний рахунок протягом погодженого Сторонами строку (терміну). Після усунення зауважень згідно складеного переліку, Послуги приймаються відповідно до п. 5.7.-5.9. Договору (п. 5.10 Договору).

Після підписання відповідного Акту Сторонами зобов`язання Виконавця щодо надання Послуг вважаються виконаними у повному обсязі та належним чином (п. 5.11 Договору).

Сторони домовилися про те, що для передачі майнових прав інтелектуальної власності на Програмне забезпечення, що створене в процесі надання Послуг за Договором, складання будь-яких додаткових угод не потрібно. Зазначені права вважаються переданими від Виконавця до Замовника з дати підписання відповідного Акту (п. 6.5 Договору).

Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Договору відповідно до чинного законодавства України (п. 7.1 Договору).

Виконавець гарантує, що на дату підписання акту приймання-передачі Програмне забезпечення, що створене під час надання Послуг за Договором відповідає вимогам якості, що викладені в Технічному завданні, стандартам та технічній документації, що застосовуються до надання аналогічних Послуг згідно з чинним законодавством України (п. 10.4 Договору).

Договір вважається укладеним і набирає чинності з дня підписання його Сторонами та діє до 31.12.2019 року, а в частині виконання зобов`язань - до повного їх виконання (п. 12.1 Договору).

На підставі ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України Сторони дійшли згоди, що умови Договору застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли до його укладення, а саме з 01.02.2019 (п. 12.2 Договору).

Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору (п. 12.3 Договору).

На виконання умов Договору Позивач надав Відповідачу Послуги кожного з етапів, визначених Календарним планом та Технічним завданням, на загальну суму 6 600 231,25 грн, про що були оформлені акти надання послуг № № 84, 174-256, разом з доданою до них програмною та експлуатаційною документацією на програмне забезпечення (документи, які визначають правила налаштування та користування програмним забезпеченням керівництво/настанова/інструкція користувача/адміністратора/оператора тощо), чим є відповідні Проектні рішення (копії додаються, оригінали наявні у Відповідача), а також Паспортом доопрацьованої підсистеми «Підсистема управління єдиним контакт-центром єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи», Програма та методика випробувань програмного забезпечення доопрацьованої підсистеми «Підсистема управління єдиним контакт-центром єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи», акт приймання-передачі майнових прав до Договору про закупівлю №05/02-2019 від 05.03.2019, а саме: Акт надання послуг №84 «Послуги з розробки «Модуль рольової моделі та інтерфейсу користувачів»», з Проектним рішенням; Акт надання послуг №256 «Послуги з розробки «Модуль реалізації інтерфейсу користувача з роллю «оператор»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг № 255 «Послуги з розробки «Модуль реалізації інтерфейсу користувача з роллю «супервізор»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №254 « Послуги з розробки «Модуль реалізації інтерфейсу користувача з роллю «адміністратор»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №253 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення інтерфейсу оператора через софтфон»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №252 «Послуги з розробки «Модуль візуалізації черг обслуговування»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг № 251 «Послуги з розробки «Модуль реалізації текстового повідомлення чату»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг № 250 «Послуги з розробки «Модуль реалізації відео-виклику»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №249 «Послуги з розробки «Модуль реалізації інтерфейсу супервізора»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №248 «Послуги з розробки «Модуль реалізації моніторингу екранів операторів»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг № 247 «Послуги з розробки «Модуль реалізації панелі оцінювання»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №246 «Послуги з розробки «Модуль реалізації конструктора шаблонів повідомлень ІVМ»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №245 Послуги з розробки «Модуль реалізації інтерфейсу адміністратора» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №244 «Послуги з розробки «Модуль реалізації статистики імпорту»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №243 «Послуги з розробки «Модуль реалізації звіту по роботі»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №242 «Послуги з розробки «Модуль реалізації адміністрування груп користувачів»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №241 «Послуги з розробки «Модуль реалізації адміністрування статусів» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №240 «Послуги з розробки «Модуль реалізації засобів адміністрування матриці переходів»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №239 «Послуги з розробки «Модуль реалізації адміністрування інтеграцій та імпортів»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №238 «Послуги з розробки «Модуль реалізації формування звітності»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №237 «Послуги з розробки «Модуль візуалізації статистичної інформації у електронному кабінеті користувача (оператора) відповідно до прав доступу та/або персонально»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №236 «Послуги з розробки «Модуль реалізації налаштування картографічного сервісу на карті території України з відслідковуванням пенетрації (рівня проникнення)»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №235 «Послуги з розробки «Модуль реалізації відслідковування наявності масових звернень з регіону за схожими тематиками»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №234 «Послуги з розробки «Модуль реалізації центру оперативних повідомлень»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №233 «Послуги з розробки «Модуль реалізації зберігання відправлених повідомлень в історії клієнтів і користувачів системи»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №232 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення відправлення повідомлення в рамках одноетапних і багатоетапних планів комунікацій автоматично групі клієнтів за списками учасників» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №231 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення можливості кожен день формувати списки клієнтів, для яких потрібно буде відправляти повідомлення з певним текстом в залежності від критеріїв вибірки списку клієнтів»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №230 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення автоматизації надсилання передбачених законом повідомлень/документів користувачам за допомогою поштового зв`язку, засобів електронної пошти або іншими засобами зв`язку (зокрема мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №229 «Послуги з розробки «Модуль реалізації сервісу повідомлень на мобільні платформи типу «Push hub»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №228 «Послуги з розробки «Модуль реалізації сервісу для мобільних платформ»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №227 «Послуги з розробки «Модуль реалізації сервісу комунікації через Інтернет месенджери Viber, Telegram, Facebook Messenger»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №226 «Послуги з розробки «Модуль реалізації зберігання статусів клієнтів»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №225 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення можливості здійснювати онлайн консультативну підтримку користувачів шляхом ведення діалогу (обміну миттєвими повідомленнями) через мобільні додатки»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №224 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення надання консультацій та інформаційної підтримки як з участю «живого« оператора Контакт-центру, так і автоматизованим роботом (чат ботом)»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №223 «Послуги з розробки «Модуль реалізації історії діалогів інформаційної підтримки користувачів через єдине діалогове вікно в системі CRM у відповідності з сценарієм обробки та пріоритетністю віртуальних черг обробки»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №222 «Послуги з розробки «Модуль реалізації інтеграції з поштовим сервісом» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №221 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення можливостей: розширеного трекінгу. вибірки користувачів, інтеграції з соціальними мережами, інтеграції з Google Analytics, імпорту групи клієнтів»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №220 «Послуги з розробки Модуль реалізації служби підтримки 11 (Service Desk)»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №219 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення порталу самообслуговування і персональної сторінки користувача для взаємодії із службою»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №218 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення взаємодії користувача через портал самообслуговування за допомогою веб-інтерфейсу або електронної пошти»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №217 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення можливості призначення частини Бази Знань видимою лише для внутрішніх користувачів»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №216 «Послуги з розробки «Модуль реалізації інтеграції із системою керування обліковими записами для відображення даних про користувачів, пов`язаних із інцидентом» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №215 «Послуги з розробки «Модуль створення динамічного каталогу користувачів»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №214 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення автоматичного підвищення статусу інциденту при збільшенні числа однотипних звернень»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №213 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення індикаторів пріоритету, терміновості і впливу на бізнес на панелі інцидентів»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №212 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення аналізу системою наявних звернень на предмет відстеження тенденцій/кореляції проблем»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №211 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення можливості групування на панелі інцидентів за різними ознаками»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №210 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення можливості пошуку інцидентів за різними ознаками»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №209 «Послуги з розробки «Модуль реалізації фіксування судового процесу»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №208 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення можливості ідентифікації аудіоканалу (мікрофону) з відображенням такої інформації у протоколі»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №207 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення прямого контролю відео- аудіосигналів під час запису»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №206 «Послуги з розробки «Модуль реалізації ведення та редагування списку учасників судового засідання» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №205 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення формування протоколу судового засідання»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг№204 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення постійного контролю цілісності та достовірності аудіо-. відеозаписів, журналу судового процесу»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №203 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення автоматичного відновлення журналу судового процесу після аварійного переривання роботи»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №202 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення можливості одночасного запису звуку по декількох каналах (не менше 4)»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №201 «Послуги з розробки «Модуль реалізації інтеграції з Електронним кабінетом та Електронним діловодством»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №200 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення можливості для учасників із дистанційним статусом участі «відеоконференція «згенерувати код авторизації»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №199 «Послуги з розробки «Модуль реалізації судових викликів і повідомлень в системі Електронного діловодства»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №198 «Послуги з розробки «Модуль реалізації можливості віддаленого відключення мікрофонів учасників, а також їх вибіркового підключення»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №197 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення можливості одночасної роботи з документами, презентаціями»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №196 «Послуги з розробки «Модуль реалізації «гарячі клавіші»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №195 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення можливості оцінки якості відео та голосу»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №194 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення перевірки якості каналу, індикацію рівня сигналу»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №193 «Послуги з розробки «Модуль реалізації централізованого логування дій користувачів»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №192 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення стійкості до нерівномірності і розривів з`єднання каналу зв`язку»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №191 «Послуги з розробки «Модуль реалізації мультимедійної черги»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №190 «Послуги з розробки «Модуль реалізації налаштування в системі мультичерги на панелі фахівця зі списком звернень з різних каналів»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №189 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення збереження та використання статей бази знань для прискорення опрацювання звернень завдяки їх розміщенню в картці звернення»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №188 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення використання статей бази знань як автоматизованих шаблонів відповідей на типові запити з можливістю часткового редагування»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №187 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення використання скриптів автоматичних відповідей та автоматичного закриття звернення за допомогою наборів шаблонів бази знань»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №186 «Послуги з розробки «Модуль реалізації поділу ролей редагування і перегляду статей на сайті»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №185 «Послуги з розробки «Модуль реалізації статистики переглядів»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №184 «Послуги з розробки «Модуль реалізації лабораторії моніторингу якості каналів зв`язку»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №183 «Послуги з розробки «Модуль візуалізації та автоматичного оновлення карти мережі»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №182 «Послуги з розробки «Модуль реалізації накопичення статистики»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №181 «Послуги з розробки «Модуль реалізації відображення інформації про поточний канал мережі зв`язку, за запитом оператора»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №180 «Послуги з розробки «Модуль реалізації моніторингу як в режимі реального часу, так і в режимі історичних звітів за заданий період»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №179 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення збору даних про роботу компонент ІР телефонії за допомогою аналізу СОЯ-записів»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №178 «Послуги з розробки «Модуль реалізації моніторингу пропускної здатності каналів зв`язку (ІР УРИ) до користувача під час його участі у судових засіданнях в режимі відеоконференцзв`язку, здійснюючи безперервний контроль показників (КРІ / КС}І)» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №177 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення оперативної фіксації деградації ключових характеристик каналів зв`язку із здійсненням оповіщення судді, що веде засідання та складанням протоколу»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №176 «Послуги з розробки «Модуль реалізації оперативного оповіщення про аварійні ситуації чи деградації ключових показників продуктивності (КРІ) каналів зв`язку»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №175 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення тестування роботи каналів зв`язку до судів із використанням зондів та імітацією роботи реальних додатків за допомогою синтетичного трафіку, в тому числі голосового, відеоконференцій, потокового відео»» з Проектним рішенням; Акт надання послуг №174 «Послуги з розробки «Модуль забезпечення виміру пропускної здатності каналу зв`язку без впливу на трафік користувача»» з Проектним рішенням; Акт приймання-передачі до Договору про закупівлю №05/02-2019 від 05.03.2019; Паспорт доопрацьованої підсистеми «Підсистема управління єдиним контакт-центром єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи»; Програма та методика випробувань програмного забезпечення доопрацьованої підсистеми «Підсистема управління єдиним контакт- центром єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи».

Зазначені акти наданих послуг та відповідна документація на виконання п. 5.7 Договору були подані Відповідачу поштовим відправленням та були отримані Відповідачем 18.06.2019, що підтверджується описом поштового відправлення № 0100107917564 та рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення  № 0100107917564, копії яких наявні в матеріалах справи.

Крім того, Позивач додатково надав Відповідачу на його запит від 04.09.2019 № 4266/0/2-19вих наступну документацію: Технічне завдання на надання послуг; Програмну архітектуру доопрацьованої підсистеми «Підсистема управління єдиним контакт-центром єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи» (2 етап); Програму та методику попередніх випробувань програмного забезпечення доопрацьованої підсистеми «Підсистема управління єдиним контакт-центром єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи» (2 етап); Загальну інструкцію по встановленню, налаштуванню, резервному копіюванню даних та відновленню інформації; Керівництво (інструкцію) користувача з роллю «СУПЕРВІЗОР» (Договір про закупівлю 05/02-2019 від 05.03.2019); Керівництво (інструкція) користувача з роллю «АДМІНІСТРАТОР» (Договір про закупівлю 05/02-2019 від 05.03.2019); Керівництво (інструкція) користувача з роллю «ОПЕРАТОР» (Договір про закупівлю 05/02-2019 від 05.03.2019); Програма та методика приймальних випробувань програмного забезпечення доопрацьованої підсистеми «Підсистема управління єдиним контакт-центром єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи» (2 етап); Паспорт доопрацьованої підсистеми «Підсистема управління єдиним контакт-центром єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» (2 етап); Керівництво (інструкція) користувача кабінету секретаря (Договір про закупівлю 05/02-2019 від 05.03.2019); Керівництво (інструкція) користувача служби підтримки IT (Service Desk).

Вищевказана документація була отримана Відповідачем 20.09.2019 та 24.09.2019, що підтверджується описом поштового відправлення № 0411907380467 з роздруківкою про вручення такого відправлення з сайту ПАТ «Укрпошта» та описом поштового відправлення № 0100111336835 з роздруківкою про вручення такого відправлення з сайту ПАТ «Укрпошта» відповідно.

Пунктом 5.8 Договору передбачено, що Відповідач повинен був впродовж 5 (п`яти) робочих днів з дня отримання Акту та документів, що зазначені в Договорі, тобто до 25.06.2019, надіслати Позивачу підписані Акти про надання послуг або мотивовану відмову від прийняття наданих Послуг, однак Позивач у вказаний строк та до цього часу не надіслав Позивачу підписані Акти про надання послуг або мотивовану відмову від прийняття наданих Послуг, та вжив дій, передбачених п. 5.9 Договору, які є необхідними для прийняття таких послуг (не створив впродовж 4 (чотирьох) робочих днів комісію для приймання та оцінки наданих Послуг, не забезпечив складення комісією Протоколу з висновком про відповідність/невідповідність наданих послуг Технічному завданню та Календарному плану, а також переліком необхідних доопрацювань і строками їх виконання, у разі виявлення комісією невідповідностей).

Згідно п. 4.6 Договору передбачено, що розрахунки за Договором здійснюються Відповідачем поетапно за фактично надані Послуги відповідно до Календарного плану на підставі Акту, прямим банківським переказом на поточний рахунок Позивача протягом 10 (десяти) робочих днів від дати підписання Акту.

Позивач, звертаючись із первісним позовом до суду зазначає, що враховуючи недобросовісне перешкоджання Відповідачем настанню обставини, визначеної Договором, на підставі якої у Відповідача виникає обов`язок здійснити оплату наданих послуг, та фактичне надання послуг за Договором, надані Відповідачу акти надання послуг № № 84, 174-256 на загальну суму 6 600 231,25 грн є такими, що підписані Відповідачем та надані Позивачу після спливу встановленого Договором строку для їх підписання та надання Позивачу (25.06.2019), тобто, з першого дня, наступного за вказаною датою - 26.06.2019.

Таким чином, за твердженнями Позивача Відповідач повинен був оплатити Позивачу надані за Договором Послуги на загальну суму 6 600 231,25 грн протягом 10 (десяти) робочих днів від дати підписання актів № № 84, 174-256, тобто в строк з 27.06.2019 по 11.07.2019, однак Відповідач до цього часу не оплатив таку заборгованість Позивачу, чим здійснив прострочення таких зобов`язань з 12.07.2019, що зумовило звернення із даним первісним позовом до суду, в межах якого Підприємство просить суду стягнути з ІСС 6  600  231,25 грн заборгованості та 52  078,54 грн три проценти річних за період з 12.07.2019 по 15.10.2019.

У свою чергу, Відповідач, заперечуючи проти задоволення первісних позовних вимог стверджує про нібито невиконання  Позивачем п. 2.1.6 договору про закупівлю № 05/02-2019 від 05.03.2019 (далі - Договір), згідно з яким передбачено, що за результатами наданих послуг з доопрацювання підсистеми «ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЄДИНИМ КОНТАКТ-ЦЕНТРОМ ЄДИНОЇ СУДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ» з передачею усіх майнових прав інтелектуальної власності на доопрацьоване програмне забезпечення (2 етап) (код за ДК 021:2015 72230000-6 послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення) (далі - Послуга) разом з програмним забезпеченням і комплектом технічної, експлуатаційної та програмної документації до нього передати звіт про випробування програмного забезпечення, а також п. 5.6 та 5.7 Договору. Також, ІСС зазначає, що строк надання послуг за Договором становить протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати підписання Сторонами Договору, тобто строк з 05.03.19 по 12.03.19.

Вищенаведені обставини були покладені Відповідачем в основу зустрічної позовної заяви, в якій ІСС просило стягнути з Підприємства 1  523  839,69 грн штрафу за невиконання, покладених на Виконавця Договором обов`язків.

Оцінка суду

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, щодо первісного та зустрічного позову господарський суд дійшов висновку про наступне.

Частинами 1 та 2 статті 509 ЦК України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України передбачено, що однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

Статтею 526 ЦК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до абзацу 2 пункту 1 статті 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Відповідно до статті 173 ГК України господарським визначається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених ГК України, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботи, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматись від певних дій, а інший суб`єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Судом встановлено, що укладений між сторонами Договір про закупівлю № 05/02-2019 від 05.03.2019 за своє правовою природою є договором про надання послуг, а тому правовідносини між сторонами регулюються Главою 63 Цивільного кодексу України.

Статтею 901 ЦК України встановлено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Виконавець повинен надати послугу особисто (частина 1 статті 902 ЦК України).

Згідно зі статтею 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором. У разі неможливості виконати договір про надання послуг, що виникла не з вини виконавця, замовник зобов`язаний виплатити виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він зобов`язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що Позивач та Відповідач у розділі 5 Договору «Порядок надання та приймання-передання послуг» встановили наступний порядок приймання-передачі послуг за Договором.

Перелік документації та результати Послуг, що підлягають оформленню та здачі Виконавцем Замовнику під час та по закінченні дії Договору, визначаються Календарним планом. Приймання результатів наданих послуг здійснюється з урахуванням їх відповідності Технічному завданню (п. 5.6 Договору).

По завершенні кожного з етапів Календарного плану Виконавець подає Замовнику Акт, додавши до нього програмну та експлуатаційну документацію на програмне забезпечення (документи, які визначають правила налаштування та користування програмним забезпеченням керівництво/настанова/інструкція користувача/адміністратора/оператора тощо). По завершенню надання послуг за Договором окрім програмної та експлуатаційної документації Виконавець надає технічний паспорт інформаційної системи та інші документи, які вимагаються Загальними вимогами до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів, затверджених Постановою КМУ від 12.0.82009 № 869 (п. 5.7 Договору).

Замовник впродовж 5 (п`яти) робочих днів з дня отримання Акту та документів, що зазначені Договорі, зобов`язаний надіслати Виконавцю підписаний Акт або мотивовану відмову від прийняття наданих Послуг (п. 5.8 Договору).

Приймання та оцінка наданих Послуг здійснюється комісією Замовника за участю представників Виконавця відповідно до Технічного завдання та Календарного плану впродовж 4 (чотирьох) робочих днів. Робота комісії завершується складанням Протоколу з висновком про відповідність/ невідповідність наданих послуг Технічному завданню та Календарному плану, а також переліком необхідних доопрацювань і строками їх виконання, у разі виявлення комісією невідповідностей (п. 5.9 Договору).

За наявності зауважень до наданих Послуг, Сторони протягом 1 (одного) робочого дня зобов`язуються письмово узгодити перелік зауважень, недоліків та/або доробок які Виконавець зобов`язується виправити за власний рахунок протягом погодженого Сторонами строку (терміну). Після усунення зауважень згідно складеного переліку, Послуги приймаються відповідно до п. 5.7.-5.9. Договору (п. 5.10 Договору).

Після підписання відповідного Акту Сторонами зобов`язання Виконавця щодо надання Послуг вважаються виконаними у повному обсязі та належним чином (п. 5.11 Договору).

Сторони домовилися про те, що для передачі майнових прав інтелектуальної власності на Програмне забезпечення, що створене в процесі надання Послуг за Договором, складання будь-яких додаткових угод не потрібно. Зазначені права вважаються переданими від Виконавця до Замовника з дати підписання відповідного Акту (п. 6.5 Договору).

Таким чином, як вбачається з викладених умов Договору Відповідач повинен був здійснити приймання наданих йому послуг виключно на підставі наступних документів

1) перелік документації та результати Послуг, що підлягають оформленню та здачі Виконавцем Замовнику під час та по закінченні дії Договору, визначені Календарним планом (п. 5.6 Договору), чим є відповідний акт приймання-передачі наданих послуг, як це передбачено у графі «Чим закінчується етап» Календарного плану (п. 5.6 Договору);

2) акт з доданими до нього програмною та експлуатаційною документацію на програмне забезпечення (документи, які визначають правила налаштування та користування програмним забезпеченням керівництво/настанова/інструкція користувача/адміністратора/оператора тощо) (п. 5.7 Договору);

3) технічний паспорт інформаційної системи (при цьому, варто зауважити, що Загальними вимогами до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів, затвердженими постановою КМУ від 12.0.82009 № 869, не вимагається надання будь-яких інших документів, крім тих, що передбачені Договором, оскільки виходячи зі змісту таких вимог, вони лише встановлюють вимоги до змісту тендерної документації та договору про закупівлю програмних послуг державними органами та не вимагають окремо надання будь-яких документів у спірних правовідносинах) (п. 5.7 Договору);

4) акту передачі майнових прав на програмне забезпечення (п. 6.5 Договору);

Вказаними умовами Договору для сторін не передбачено жодних інших документів, які Позивач повинен надати Відповідачу для приймання ним послуг, у тому числі звіту про випробування Програмного забезпечення. Суд вважає за необхідне відзначити, що доводи ІСС, які ґрунтуються на відсутності звітів про випробування Програмного забезпечення, мають на меті нівелювання обставин направлення Підприємством повного пакета документів на адресу Відповідача за первісним позовом.

Як встановлено судом вище та не спростовано сторонами, Позивач за первісним позовом скерував на адресу ІСС наступні документи: 1) на виконання п. 5.6 Договору - акти приймання-передачі наданих послуг по кожному з етапів, передбачених Календарним планом (були надіслані поштовим відправленням та були отримані Відповідачем 18.06.2019, що підтверджується описом поштового відправлення № 0100107917564 та рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення  № 0100107917564); 2) на виконання п.5.7 Договору разом з актами приймання-передачі наданих послуг по кожному з етапів, передбачених Календарним планом, були надані Проектні рішення, які є програмною та експлуатаційною документацію на програмне забезпечення (документи, які визначають правила налаштування та користування програмним забезпеченням керівництво/настанова/інструкція користувача/адміністратора/оператора тощо) (були надіслані поштовим відправленням та були отримані Відповідачем 18.06.2019, що підтверджується описом поштового відправлення № 0100107917564 та рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення  № 0100107917564); 3) на виконання п. 5.7 Договору - був наданий Паспорт доопрацьованої підсистеми «Підсистема управління єдиним контакт-центром єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» (був надісланий поштовим відправленням та були отримані Відповідачем 18.06.2019, що підтверджується описом поштового відправлення № 0100107917564 та рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення  № 0100107917564 та поштовим відправленням згідно з описом № 0411907380467 з роздруківкою про вручення такого відправлення з сайту ПАТ «Укрпошта» та описом поштового відправлення № 0100111336835 з роздруківкою про вручення такого відправлення з сайту ПАТ «Укрпошта»).

Разом з тим, зі змісту п. 2.1.6 Договору слідує, що надання Позивачем звіту про випробування програмного забезпечення передбачалось вже після надання послуг Відповідачу, тобто вже за результатами наданих та прийнятих Відповідачем послуг, оскільки для здійснення такого випробування необхідним було впровадження Відповідачем такого програмного забезпечення у власне програмне середовище.

Саме для здійснення такого випробування та оформлення відповідного звіту Позивачем було надано Відповідачу Програму та методику випробувань програмного забезпечення доопрацьованої підсистеми «Підсистема управління єдиним контакт- центром єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» (було надіслано Відповідачу  поштовим відправленням та були отримані Відповідачем 18.06.2019, що підтверджується описом поштового відправлення № 0100107917564 та рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення  № 0100107917564 та поштовим відправленням згідно з описом № 0411907380467 з роздруківкою про вручення такого відправлення з сайту ПАТ «Укрпошта» та описом поштового відправлення № 0100111336835 з роздруківкою про вручення такого відправлення з сайту ПАТ «Укрпошта»).

Однак, матеріали справи не містять доказів того, що Відповідач за первісним позовом було здійснене впровадження Програмного забезпечення у власне програмне середовище, що свідчить про відсутність передумов здійснення випробування за наслідками передбачено складення звіту.

Вищевикладені обставини, підтверджені належними доказами, спростовують доводи Відповідача за первісним позовом щодо передачі йому неповного пакета документів. Доказів, які дали змогу дійти протилежного висновку ІСС до суду не надано.

Крім того, у службових записках на ім`я генерального директора Відповідача Тертичного О. С.  від 25.09.2019, від 26.09.2019, від 27.09.2019, від 16.10.2019, від 23.10.2019, від 07.11.2019, від 12.11.2019 директор департаменту адміністрування IT інфраструктури, мереж та комунікацій Відповідача Листрового С. О. повідомляв, що 25.09.2019, 26.09.2019, 27.09.2019, 23.10.2019, 07.11.2019, 12.11.2019, 16.10.2019 зупинялась робота Єдиного контакт-центру судової влади України внаслідок різних обставин, пов`язаних з неналежним користуванням Відповідачем відповідним програмним забезпеченням, розробленим Позивачем, в т. ч. на виконання договору про закупівлю № 05/02-2019 від 05.03.2019, згідно з яким Позивачем за первісним позовом було надано послуги Відповідачу з доопрацювання підсистеми «ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЄДИНИМ КОНТАКТ-ЦЕНТРОМ ЄДИНОЇ СУДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ» з передачею усіх майнових прав інтелектуальної власності на доопрацьоване програмне забезпечення (2 етап) (код за ДК 021:2015 72230000-6 послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення).

Отже вказані вище службові записки є вірогідними доказами тих обставин, що Відповідач за первісним позовом здійснював використання програмного забезпечення з доопрацювання підсистеми «ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЄДИНИМ КОНТАКТ-ЦЕНТРОМ ЄДИНОЇ СУДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ», яке було розроблено Позивачем за результатом виконання Договору, без використання якого робота Єдиного контакт-центру судової влади України є неможливою.

Таким чином, надані Відповідачем службові записки Директора департаменту адміністрування IT інфраструктури, мереж та комунікацій Відповідача Листрового С. О. від 25.09.2019, від 26.09.2019, від 27.09.2019, від 16.10.2019, від 23.10.2019, від 07.11.2019, від 12.11.2019 є вірогідними доказами, які засвідчують факт використання Відповідачем програмного забезпечення з доопрацювання підсистеми «ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЄДИНИМ КОНТАКТ-ЦЕНТРОМ ЄДИНОЇ СУДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ», розробленого Позивачем за Договором. Оскільки використання програмного забезпечення без його фактичного прийняття неможливо, тому суд дійшов висновку про вчинення з боку ІСС конклюдентних дій спрямованих на прийняття виконаних Позивачем за первісним позовом послуг за Договором.

Водночас, дослідивши наявні в матеріалах справи документи, всебічно та повно вивчивши доводи обох сторін, суд дійшов висновку про хибність доводів ІСС щодо пропуску Виконавцем строку надання послуг, який сплив, за твердженнями Відповідача за первісним позовом 12.03.2019.

Такий висновок суд ґрунтується на наступному.

Строк надання послуг за Договором передбачений п. 5.1 Договору, в якому вказано, що строк надання послуг до 31.05.2019. Строки надання Послуг можуть змінюватися за взаємною згодою Сторін, про що Сторонами складається відповідний додатковий договір (п. 5.2 Договору).

За ч.1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 905 ЦК України строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами.

Таким чином, сторони встановили в п. 5.1 Договору кінцевий строк для надання Позивачем послуг за Договором - до 31.05.2019.

Проте, як стверджує Підприємство, що у свою чергу не спростовано ІСС, Виконавець не мав можливості надати послуги за Договором у строк до 31.05.2019, у зв`язку з чим такі послуги були передані Відповідачу лише 18.06.2019, що сталося внаслідок прострочення кредитора (Відповідача), з огляду на наступне.

Відповідно до умов п. п. 2.6.1 та 2.6.2 Договору передбачено, що Відповідач зобов`язаний призначити фахівця, що буде співпрацювати з іншою Стороною під час вирішення технічних, організаційних та будь-яких інших питань, що пов`язані з виконанням Договору, та повідомляти про зміну відповідального фахівця, а також забезпечити своєчасну підготовку (передачу) та підписання зі своєї сторони документів, передбачених Договором.

За приписами статті 613 ЦК України кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають із суті зобов`язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов`язку. Якщо кредитор не вчинив дії, до вчинення яких боржник не міг виконати свій обов`язок, виконання зобов`язання може бути відстрочене на час прострочення кредитора.

Беручи до уваги той факт, що Відповідач за первісним позовом в порушення вказаних умов Договору, не призначив фахівців, що будуть співпрацювати з Підприємством під час вирішення технічних, організаційних та будь-яких інших питань, що пов`язані з виконанням Договору, та не повідомив про зміну відповідального фахівця, а також не забезпечив своєчасну підготовку (передачу) та підписання зі своєї сторони документів, передбачених Договором, Позивач не мав можливості передати послуги за Договором Відповідачу, оскільки останній вказаним невиконанням умов Договору фактично не вчинив дій, що встановлені договором, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов`язку, у зв`язку з чим виконання зобов`язання було відстрочене на час прострочення кредитора, що у свою чергу є триваючи порушенням Договірного обов`язку та станом на день розгляду справи не є усунутим.

Статтею 614 ЦК України унормовано, що особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання.

Наведене невиконання Відповідачем умов Договору свідчить про відсутність вини Позивача у спірних правовідносинах. Відповідач за первісним позовом не спростував наведених вище обставин.

Згідно з частиною 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Частиною 1 статті 78 ГПК України визначено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Аналізуючи викладене вище, беручи до уваги ті обставини, що Підприємством належними та допустимими доказами доведений факт виконання послуг за Договором, передачу таких послуг ІСС належним чином, суд дійшов висновку про наявність обов`язку і Відповідача оплатити такі послуги, а тому первісний позов в частині стягнення суми основного боргу - 6  600  231,25 грн підлягає задоволенню.

Разом з тим, встановивши відсутність вини в діях Підприємства щодо передачі виконаних послуг 18.06.2019, а не 31.05.2019, як то передбачено Договором, суд дійшов висновку про відсутність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість застосування до Позивача за первісним позовом відповідальності у вигляді стягнення штрафу, а тому зустрічний позов задоволенню не підлягає.

При цьому суд вважає за необхідне відзначити, що нівелювання свого договірного обов`язку з ІСС не може бути покладено в основу тверджень про неналежне виконання Виконавцем умов укладеного договору щодо своєчасної передачі виконаних послуг.

Щодо вимоги про стягнення з ІСС трьох процентів річних суд зазначає наступне.

До того ж, за умовами частини 2 статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Беручи до уваги викладене вище, перевіривши наданий Виконавцем розрахунок, суд дійшов висновку про те, що Підприємством вірно визначений період нарахування та база нарахування трьох процентів річних, а тому первісні позовні вимоги про стягнення 52  078,54 грн трьох процентів річних з Відповідача за первісним позовом підлягають задоволенню в повному обсязі..

Статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Статтею 13 ГПК України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Таким чином, зважаючи на встановлені обставини, наведенні норми та беручи до уваги, що відповідачем не надано суду належних та допустимих доказів у розумінні статей 76, 77 ГПК України наявності обставин, які б у своїй сукупності дали б змогу дійти протилежного висновку, то за таких підстав первісні позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі, водночас у задоволенні зустрічної позовної заяви суд відмовляє.

При цьому, суд відзначає, що інші доводи та заперечення відповідача не спростовують встановлених судом обставин та не можуть впливати на законність судового рішення.

Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (справа "Серявін проти України", § 58, рішення від 10 лютого 2010 року).

Відповідно до приписів статті 129 ГПК України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача за розгляд первісних та зустрічних позовних вимог.

Отже, Господарський суд міста Києва вирішив первісний позов задовольнити повністю.

Стягнути з Державного підприємства "Інформаційні судові системи" (01601, м. Київ, вул. Липська, б. 18/5; ідентифікаційний код 34614292) на користь Дочірнього підприємства "Е-Консалтинг" (04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, б. 8; ідентифікаційний код 31467680) 6.600.231,25 грн (шість мільйонів шістсот тисяч двісті тридцять одну гривню 25 копійок) заборгованості з основного боргу, 52.078,54 грн (п`ятдесят дві тисячі сімдесят вісім гривень 54 копійки) три проценти річних та 99.784,65 грн (дев`яносто дев`ять тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні 65 копійок) судового збору.

У задоволенні зустрічного позову відмовити повністю. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Як на Комітеті з питань правової політики обговорювали судову реформу Зеленського
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Владимир Горбалинский
  Владимир Горбалинский
  судья Днепропетровского окружного административного суда
загрузка...