Житлово-комунальні послуги: новели від народних депутатів

11:05, 8 декабря 2016
Будь який споживач (індивідуальний (співвласник багатоквартирного будинку або власник індивідуального будинку) або колективний (юридична особа, яка об’єднує індивідуальних споживачів, у тому числі ОСББ)) має право отримувати житлові та комунальні послуги у необхідному їй обсязі та належної якості.
Житлово-комунальні послуги: новели від народних депутатів

Законопроект “Про житлово-комунальні послуги” у редакції до другого читання передбачає запровадження такої системи відносин у сфері житлово-комунальних послуг.

Будь який споживач (індивідуальний (співвласник багатоквартирного будинку або власник індивідуального будинку) або колективний (юридична особа, яка об’єднує індивідуальних споживачів, у тому числі ОСББ)) має право отримувати житлові та комунальні послуги у необхідному їй обсязі та належної якості.

Комунальні послуги

До комунальних послуг законом віднесено:

-   постачання природного газу,

-   постачання електричної енергії,

-   постачання теплової енергії,

-   централізоване  водопостачання,

-   централізоване водовідведення,

-   постачання гарячої води,

-   поводження з побутовими відходами.

Зазначені комунальні послуги надаватимуться їх виконавцями (відповідно, постачальниками природного газу, електропостачальниками, постачальниками теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, виконавцями послуг з гарячого водопостачання та виконавцями послуг з поводження з побутовими відходами). Діяльність зазначених суб’єктів підлягає державному регулюванню на ринках природних монополій. Тарифи на відповідні послуги до межі багатоквартирного будинку (крім послуги з поводження з побутовими відходами)  встановлюються НКРЕКП або органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

Споживачі – співласники багатоквартирних будинків можуть отримувати ці послуги відповідно до однієї з визначених у законопроекті моделей (крім послуг з постачання природного газу та електроенергії, які надаватимуться за чинними на сьогодні правилами згідно спеціального законодавства), а саме:

Модель 1 (індивідуальний договір – якість на вході в квартиру)

Виконавець комунальної послуги надає відповідну послугу за індивідуальними договорами з кожним з індивідуальних споживачів багатоквартирного будинку.

Відповідно до договору виконавець комунальної послуги (крім послуги з поводження з побутовими відходами) здійснює обслуговування  внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної послуги, та забезпечує розподіл визначеного відповідно до будинкового лічильника обсягу цієї послуги між індивідуальними споживачами (за індивідуальними приладами обліку та/або нормативами у визначеному законом порядку).

Виконавець  відповідної послуги несе відповідальність за якість цієї послуги як на межі будинку, так і безпосередньо при передачі її до індивідуального споживача (крім послуги з поводження з побутовими відходами).

У разі застосування цієї моделі індивідуальний споживач щомісячно має сплачувати виконавцю комунальної послуги вартість спожитої ним комунальної послуги (за тарифом, встановленим НКРЕКП або ОМС відповідно до законодавства), вартість обслуговування відповідних внутрішньобудинкових систем (встановлюється за домовленістю сторін - крім послуги з поводження з побутовими відходами) та плату за абонентське обслуговування (граничний рівень такої плати для кожної комунальної послуги у розрахунку на одного абонента встановлюється КМУ).

Плата за встановлення, повірку та обслуговування будинкових лічильників входить до тарифу на відповідну комунальну послугу (крім послуги з поводження з побутовими відходами). Оплата встановлення, повірки та обслуговування індивідуальних засобів обліку здійснюється індивідуальними споживачами (крім послуги з поводження з побутовими відходами).

Модель 2 (індивідуальний договір – якість на вході в будинок)

Зазначена модель відрізняється від попередньої лише тим, що у цьому випадку виконавець комунальної послуги не несе відповідальності за обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної послуги, та не отримує за це плату від індивідуального споживача. Відповідно, виконавець не несе відповідальності за якість комунальної послуги беспосередньо у індивідуального споживача.

Зазначена модель застосовується у випадку, якщо виконавець комунальної послуги та індивідуальні споживачі – співвласники багатоквартирного будинку не дійшли згоди щодо розміру плати за обслуговування внутрішньбудинкових систем.

Модель 3 (колективний договір)

Комунальна послуга надається виконавцем комунальної послуги за колективним договором, який від імені та за дорученням співвласників укладається управителем або іншою уповноваженою ними особою, у тому числі ОСББ. 

У цьому випадку виконавець комунальної послуги отримує оплату наданої ним комунальної послуги відповідно до показників будинкового лічильника (крім послуги з поводження з побутовими відходами). Виконавець відповідної послуги несе відповідальність за якість цієї послуги на межі будинку. Обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги, здійснюється управителем або іншою уповноваженою співласниками особою за договірною ціною. Плата за абонентське обслуговування з індивідуальних споживачів не стягується. 

Розподіл вартості отриманої комунальної послуги між індивідуальними споживачами здійснюється управителем або іншою уповноваженою на це особою; витрати, пов’язані з укладанням та виконанням колективного договору такою особою, визначаються договором.

У разі застосування цієї моделі управитель або інша уповноважена особа веде облік оплати співвласниками відповідної послуги та надає цю інформацію виконавцю комунальної послуги для ведення ним претензійно-позовної роботи з індивідуальними споживачами або здійнення ним тимчасового обмеження (переривання) у наданні відповідної послуги у разі виникнення та непогашення заборгованості з її оплати протягом певного терміну.

Кошти на оплату комунальних послуг зараховуються на рахунки із спеціальним режимом використання, які мають бути відкриті управителем або іншою уповноваженою особою для кожної комунальної послуги.  Кошти такого рахунку є власністю співвласників багатоквартирного будинку та повинні використовуватися за цільовим призначенням. Інформація про рух коштів на цьому рахунку є доступною для співвласників.

Модель 4 (колективний споживач)

Комунальні послуги можуть постачатися до багатоквартирного будинку й відповідно до договору між виконавцем комунальної послуги та колективним споживачем, яким може виступати юридична особа, що обєднує індивідуальних споживачів (ОСББ, ЖБК, садовий кооператив тощо).

У цьому випадку колективний споживач отримує відповідну комунальну послугу на межі будинку відповідно до будинкового засобу обліку (крім послуги з поводження з побутовими відходами)  та здійснює за неї оплату виконавцеві з урахуванням встановлених відповідно до законодавства тарифів. 

Питання розподілу отриманих послуг між індивідуальними споживачами, обслуговування внутрішньобудинкових систем тощо вирішуються колективним споживачем відповідно до його статуту або затверджених ним правил.

 

Житлова послуга

Житлову послугу у багатоквартирних будинках (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт тощо) надаватимуть управителі багатоквартирних будинків (далі – управителі).

Управителі обираються відповідно до чинного законодавства (закон     № 417) загальними зборами співвласників багатоквартирного будинку або ОСББ, а для будинків, які не обрали управителя самостійно, - органами місцевого самоврядування.

Законопроектом встановлено кваліфікаційні вимоги до управителів та визначено, що порядок їх професійної атестації та критерії до установ й організацій, що можуть здійснювати таку атестацію, встановить Кабінет Міністрів України. Зазначені кваліфікаційні вимоги застосовуватимуться до управителів через два роки після набуття чинності законом.

Відповідно до договору між управителем та  індивідуальними споживачами останні сплачують йому плату за управління (включає його витрати на прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт тощо, а також у разі застосування моделей 2 та 3 – обслуговування внутрішньобудинкових мереж, й у разі застосування моделі 3 та за домовленістю сторін - плату за проведення розрахунків), а також винагороду.

Договором також може бути передбачено обов’язок управителя укласти договір страхування  своєї відповідальності   за шкоду, завдану спільному майну, правам та законним інтересам співвласників багатоквартирного будинку внаслідок невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов’язків.

В разі, якщо управителя обрано співвласниками багатоквартирного будинку, плата за управління встановлюється за домовленістю сторін. В разі призначення управителя органом місцевого самоврядування ця плата визначається за результатами проведеного конкурсу.

Граничний розмір витрат на управління житлом громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг, затверджуватиметься КМУ.

Законопроектом визначено порядок отримання співвласниками інформації про діяльність управителя та склад відкритої до доступу інформації, а також передбачено право споживача вимагати дострокового припинення договору з управителем у разі його неналежного виконання.

  Регулювання сфери поводження з побутовими відходами в частині надання відповідних комунальних послуг здійснюється з урахуванням норм чинного законодавства. Водночас, законопроект   запроваджує відсутню у чинному законодавстві можливість економічного стимулювання споживачів в разі сортування  ними відходів.

Законопроектом передбачено, що правила надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком та відповідні типові договори затверджуватимуться Кабінетом Міністрів України.

 

 

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Текст блога не претендует на объективность и всесторонность освещения темы, о которой идет речь.

Мнение редакции «Судебно-юридической газеты» может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственность за достоверность и толкование приведенной информации и выполняет исключительно роль носителя.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Реформа системи оплати праці державних службовців: коментар голови НАДС
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    судья Святошинского районного суда Киева
  • Святослав Пограничный
    Святослав Пограничный
    глава Первой правовой медиагруппы
загрузка...