Заработал ли в пилотных судах «Электронный суд»

14:19, 23 июля 2018
Суды рассказали, как у них проводится тестирование электронного суда.
Заработал ли в пилотных судах «Электронный суд»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прошло больше месяца, как введена в тестовую эксплуатацию подсистема Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы «Электронный суд» (с 4 июня с. г.). Зарегистрировав с помощью ЭЦП официальный адрес на cabinet.court.gov.ua, пользователь может подать заявление в суд (система предложит шаблоны), внести дополнения в электронном виде, оплатить судебный сбор. После формирования и проверки заявления оно подписывается нажатием на кнопку и направляется в суд. В дальнейшем по мере прохождения заявления в суде через сервис будут поступать сообщения о результатах распределения, принятых судом решениях, повестки, другие процессуальные документы.

К «Электронному суду» уже подключено 18 пилотных судов: Киевский апелляционный административный суд, Апелляционный суд Одесской области, Киевский районный суд Одессы, Одесский апелляционный хозяйственный суд, Хозяйственный суд Одесской области, Винницкий апелляционный административный суд, Винницкий окружной административный суд, Донецкий апелляционный административный суд, а также все районные суды Киева.

Ранее (с апреля 2017-го) в части этих судов уже происходила опытная эксплуатация «Электронного суда». Однако, как отмечают в некоторых из них, за все время за новую систему не поступило ни одного обращения.

Кроме того, недавно Государственная судебная администрация издала приказ об утверждении графика подключения судов к модулю автоматизированного распределения дел и других подсистем автоматизированной системы документооборота суда. Подробнее о том, как эта система предотвратит вмешательство, можно прочитать в интервью заместителя председателя ГСА Сергея Чорнуцкого.

Что означают и как работают эти нововведения, «Судебно-юридическая газета» решила спросить в самих пилотных судах:

Київський апеляційний адміністративний суд

Відповідно до наказу ДСА України №367 від 23.03.2017, впровадження підсистеми «Електронний суд» розпочалося у пілотних судах з 1 квітня 2017 р. Відтоді до сьогодні до кабінету електронного суду в автоматизованій системі документообігу Київського ААС не надійшло жодного звернення.

Наразі відділ прийому та надання інформаційних послуг (інформаційний центр) Київського апеляційного адміністративного суду зареєстрував та надав відповіді на 8 усних звернень громадян. Питання стосувалися загальної роботи підсистеми «Електронний суд», а саме прийому, реєстрації та розгляду документів. Зокрема громадяни цікавилися початком роботи і досвідом суду у роботі з підсистемою «Електронний суд».

До недоліків підсистеми «Електронний суд» ми можемо віднести те, що на сьогодні є можливість зареєструвати у КП «ДСС» лише справи та документи у справі. Інші види документів, наприклад заяву про виправлення у рішенні (ухвалі) описок чи арифметичних помилок, заяву про повернення судового збору, заяву про роз’яснення рішення (ухвали) суду, заяву про розгляд справи за відсутності особи, клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції тощо, зареєструвати у підсистемі «Електронний суд» поки що неможливо.

Серед змін, що відбудуться після підключення судів України до модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем автоматизованої системи документообігу суду (АСДС), є:

▪ розподіл судових справ модулем автоматизованого розподілу виключно в автоматизований спосіб (без участі посадових осіб). Підставою для автоматизованого розподілу судової справи буде внесений до АСДС електронний документ або електронна копія паперового документа, підписані електронним цифровим підписом їх автора;

▪ обмін документами та інформацією (надсилання та отримання документів та інформації, спільна робота з документами) в електронній формі між судами, іншими органами системи правосуддя, учасниками судового процесу;

▪ віддалений доступ користувачів цієї системи до будь-якої інформації, що в ній зберігається, в електронній формі відповідно до наданих прав доступу;

▪ можливість учасника справи, який має намір взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, завчасно перевіряти в тестовому режимі зв’язок із судом тощо.

З повагою,
заступник керівника апарату Л. Коваленко

Деснянський районний суд Києва

Електронне правосуддя є одним із елементів електронної демократії, яка впроваджується з метою забезпечення доступності, підзвітності, ефективності зворотного зв’язку, інклюзивності, прозорості у діяльності органів державної влади. Однак на сьогоднішній день ми зіткнулися з рядом проблем, а саме:

▪ при надходженні до суду документів неможливо ідентифікувати електронний цифровий підпис фізичної або юридичної особи, який повинен відповідати акредитованим центрам сертифікації ключів;

▪ неможливо також ідентифікувати електронні адреси сторін для впевненості у тому, що кореспонденція суду дійде саме до адресата, а не до іншої особи, а також неможливо впевнитись, що вказані особи (фізичні, юридичні) дійсно існують, а не вигадані позивачем;

▪ незрозуміло, яким чином можна перевірити наявність або відсутність у суді аналогічних справ з тими ж сторонами з тих самих підстав;

▪ при надходженні електронних документів виникають трудності щодо перевірки сплати судового збору, оскільки відомості щодо надходження коштів до казначейства у програмі «Д3» відсутні або надаються пізніше;

▪ незрозуміло, яким чином суд повинен ознайомлювати учасників процесу з матеріалами електронної справи при надходженні таких заяв;

▪ неясно, яким чином відбувається долучення до матеріалів електронної справи документів, які надійшли у паперовому вигляді під час судового засідання, якщо сканування цих документів можна зробити лише після судового засідання. Після сканування паперових документів до електронної справи незрозуміло, де їх зберігати. Можливо, слід повертати їх стороні, яка долучила ці документи?

▪ куди і яким чином після проведення судового засідання слід долучати протоколи с/з та звукозапис?

▪ відомо, що деякі суди при скануванні документів зіткнулись з проблемою технічного характеру: при скануванні більш ніж 300 аркушів база «не тягне» такі документи (не зберігає їх);

▪ яким чином проводиться опис документів?

▪ яким чином при перевірці оригінальних документів суд повинен поставити на електронному документі відмітку про те, що він відповідає оригіналу?

▪ виникає питання щодо справжності сканованих документів, оскільки сканкопію можна підробити. Яким чином це можна перевірити?

▪ яким чином матеріали електронної справи повинні бути у судді при проведенні судового засідання у залі суду?

▪ виникає питання щодо реєстрації електронних документів, які надійшли, наприклад, о 17:58, оскільки згідно вимог діючого законодавства України уся кореспонденція реєструється день у день;

▪ яким чином і яка особа в апараті суду має право на відхилення заяв, що надійшли з кабінету «Електронного суду»?

▪ незрозуміло, яким чином електронна справа повинна передаватись до судів вищих інстанцій при надходженні апеляційної та касаційної скарги.

Щодо поставлених у запиті питань повідомляємо наступне:

Скільки осіб уже скористалися новою системою «Електронний суд»? Чи звертаються учасники процесу до суду з питаннями щодо користування цією системою?

— На сьогоднішній день до Деснянського районного суду Києва надійшла одна позовна заява про виселення, а також подана заява щодо виправлення описки у тексті рішення суду, яка з технічних причин до суду не надійшла. Громадяни не зовсім розуміють цю форму звернення.

Чи зручним є функціонал системи для суду? Якщо він має певні недоліки, які саме?

— На даний час система «Електронний суд» є для суду незручною. Недоліки та незручності, з якими ми зіткнулися, були викладені вище.

Чи потребує, на Вашу думку, автоматизована система документообігу суду вдосконалень та яких саме?

— Так, потребує вдосконалення. Перш за все, хотілося б, щоб працівники судів пройшли необхідний інструктаж та навчання з питань застосування сервісу «Електронний суд». На нашу думку, слід підвищити рівень інформаційної взаємодії між судами та іншими державними органами й установами, щоб уникнути ускладнення інформаційних систем для отримання інформації. Крім того, існує багато питань, які не врегульовані діючим законодавством України. Для певної категорії осіб «Електронний суд» є незручним, оскільки технічної можливості скористатись даною системою немає.

Також потребує вдосконалення розміщення судових повісток для осіб, які перебувають на окупованій території України, та осіб, місце проживання яких невідоме. Коли суд відправляє справу за підсудністю, вважаємо, потрібно відразу відключати статистичну карту від нашого суду з автоматичним приєднанням до того суду, куди адресовано справу. Крім того, особистий кабінет «Електронного суду» працює з усіма електронними підписами, наприклад «ПАТ КБ «ПриватБанк», Мінюст та інші, а програма «Д3» не справляється з цим.

Це основні моменти, які виявлені на даний час. Вважаємо, що в процесі реалізації системи «Електронний суд» можуть виникнути й інші питання.

З повагою,
Деснянський районний суд Києва

Голосіївський районний суд Києва

Станом на 10 липня 2018 р. послугою документообігу «Електронний суд» щодо звернення з позовною заявою до Голосіївського районного суду скористалася 1 особа. Відвідувачі суду з будь-якими питаннями щодо роботи системи не зверталися.

Разом з тим, подані документи електронного суду у Голосіївському районному суді зареєструвати не вдалося. Відповідальним працівником суду подано звернення до технічної підтримки державного підприємства «Інформаційні судові системи», проте інформація щодо вирішення поставленого у зверненні питання до суду не надходила. Подані особою документи електронного суду не зареєстровані та не розподілені у встановленому порядку.

30.05.2018 у приміщенні ТУ ДСА України в Києві відбулася нарада керівництва апарату судів, спеціалістів з інформаційних технологій з представниками ДП «ІСС» щодо презентації функціоналу — засобів обробки інформації в електронному кабінеті КП «Д-3». Представникам розробника програмного забезпечення було поставлено багато питань, які залишились без відповідей.

Питання діловодства та документообігу в суді регулюються Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді АРК та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом ДСА України 173 від 17.12.2013. Проте норми вказаної Інструкції питання «Електронного суду» не регулюють.

Приклад: особа звертається до суду з позовною заявою засобами електронного кабінету. Перелік додатків складає 20 аркушів, з яких по факту з’ясовується, що 8 аркушів є пустими (відскановані чисті аркуші паперу), проте у додатках містяться найменування цих аркушів. Які дії відповідального працівника за реєстрацію документів? Який зворотний зв’язок між судом та користувачем електронного кабінету? Яким чином надсилати акти про виявлені недоліки?

Разом з тим, працівниками Голосіївського районного суду Києва у тестовому режимі проведено процедуру переведення судової справи в електронний вигляд. Складність виявилася у розпізнаванні системою відсканованого документа, на що витрачається значний час — до 10 хвилин на кілька аркушів.

Незрозумілою є процедура, наприклад, направлення судової справи до експертної установи: надійшла справа через електронний суд, судом прийнято рішення про призначення експертизи, які подальші дії? Роздруковувати всі документи, формувати справу в паперовому вигляді? Які дії після повернення справи з експертної установи? Як зазначалося вище, є багато неврегульованих питань, які стосуються практичної реалізації нових функцій автоматизованої системи.

Щодо підключення суду до модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем автоматизованої системи документообігу суду та, відповідно, нового порядку роботи можна буде щось сказати лише після практичної роботи, оскільки після відповідного підключення вступають у дію зміни до положення про автоматизовану систему документообігу суду, внесені рішенням Ради суддів України від 02.03.2018.

З повагою,
голова суду Н. Чередніченко

Донецький апеляційний адміністративний суд

Наказом Державної судової адміністрації України №269 від 31.05.2018 встановлено перелік пілотних судів, залучених до впровадження підсистем «Електронний суд», одним із яких є Донецький апеляційний адміністративний суд. Зазначеним наказом встановлено ведення тестової експлуатації підсистем «Електронний суд» з 4 червня 2018 р.

Протягом періоду з 4 червня 2018 р. за допомогою підсистеми «Електронний суд» будь-яких заяв до суду подано не було. При цьому слід зауважити, що вказана підсистема працює в Донецькому апеляційному адміністративному суді у штатному режимі, визначено осіб, відповідальних за її належне функціонування. Будь-яких збоїв чи помилок у її роботі не було. Інформація про можливості підсистем «Електронний суд» розміщена на офіційному веб-сайті суду та інформаційному стенді у приміщенні суду.

Активну роботу з удосконалення технічних можливостей суду для належного функціонування підсистеми розпочато ще у 2017 р. За цей період судом придбано необхідне сучасне серверне обладнання та обладнання для копіювання та сканування документів. З початку року відповідальними працівниками суду здійснюється сканування матеріалів адміністративних справ для подальшого їх зберігання в електронному вигляді із можливістю направлення електронною поштою сторонам у справах для ознайомлення за їх заявою, що дозволяє відмовитись від особистого ознайомлення з матеріалами справи у приміщенні суду. Також скануються і зберігаються усі вхідні документи.

Крім того, такі елементи «Електронного суду», як сплата судового збору онлайн, інформація щодо стадій розгляду судових справ, Єдиний державний реєстр судових рішень, надсилання процесуальних документів електронною поштою учасниками судового процесу, доступні на сайті суду та активно використовуються користувачами веб-порталу судової влади. Такий функціонал підсистеми, як надсилання процесуальних документів у електронному вигляді, є досить зручним для сторін судового процесу та активно ними використовується.

На сьогоднішній день планується внесення змін у частині модуля розподілу судових справ, що має на меті повністю автоматизувати розподіл справ. Впровадження цього модуля має значно прискорити процес розподілу судових справ та матеріалів.

Про вдосконалення автоматизованої підсистеми документообігу суду на даний час говорити зарано у зв’язку з тим, що її тестова експлуатація тільки розпочалась, і достатнього практичного досвіду у її використанні ще немає.

Підсумовуючи все сказане, вважаємо, що важливо популяризувати серед громадян підсистему «Електронний суд» шляхом повідомлення про її можливості у засобах масової інформації, а також впровадження даної підсистеми чи її аналогів у інших державних установах.

З повагою,
голова суду І. Геращенко

Шевченківський районний суд Києва

Відповідно до наказу Державної судової адміністрації «Про внесення змін до наказу ДСА України від 23.03.2017 №367» №269 від 31.05.2018, Шевченківський районний суд Києва є пілотним судом, залученим до впровадження підсистеми «Електронний суд». Відповідно до зазначеного наказу, тестову експлуатацію підсистеми в нашому суді розпочато з 4.06.2018.

Від початку функціонування підсистеми до дня надання відповіді на запит до Шевченківського районного суду звернулися лише два користувачі «Електронного суду». При цьому у першому зверненні користувачем було допущено помилку при зазначенні виду судочинства, що унеможливило розгляд надісланої до заяви у процесуальному порядку. Про вказане повідомлено користувачеві у відповідь на надіслану заяву.

06.07.2018 за допомогою функціоналу «Електронного суду» до Шевченківського районного суду було надіслано позовну заяву про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири. У цьому випадку працівниками апарату було здійснено реєстрацію, автоматизований розподіл та передачу справи у провадження суддів у визначеному порядку.

У зв’язку з незначним досвідом опрацювання документів, надісланих до суду шляхом використання сервісу «Електронний суд», виокремити зручності та недоліки функціонування сервісу працівниками апарату суду на даний час не видається можливим.

Оскільки на день надання відповіді на запит Шевченківський районний суд не підключено до модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем автоматизованої системи документообігу суду, надати відповідь на питання, які зміни впровадить цей процес, також не видається можливим. У зв’язку з тим, що процес впровадження ЄСІТС на даний час лише розпочато, надавати рекомендації щодо вдосконалення роботи автоматизованої бази документообігу суду є передчасним.

З повагою,
в. о. голови суду В. Циктіч

Оболонський районний суд Києва

Станом на 10.07.2018 до Оболонського районного суду Києва за допомогою підсистеми «Електронний суд» громадяни та юридичні особи із заявами не зверталися.

Оскільки налагоджена робота підсистеми «Електронний суд» у майбутньому надасть можливість економити бюджетні кошти, покращити рівень комунікації між судами та громадськістю, а також допоможе підвищити якість надання судових послуг, на теперішній час у Оболонському районному суді проводяться заходи задля запровадження вказаної підсистеми, зокрема навчання співробітників суду, переведення судових справ з паперової в електронну форму тощо.

Окремо слід зауважити, що ДСА наразі лише запроваджує підключення судів України до модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем автоматизованої системи документообігу суду, у зв’язку з чим визначитися з приводу можливих труднощів або переваг використання такого модуля у майбутньому ще неможливо.

З повагою,
голова суду В. Девятко

Подільський районний суд Києва

 1. Станом на 5.07.2018 жодна особа системою «Електронний суд» не скористалася.
 2. У зв’язку з відсутністю звернень до електронного суду Подільський районний суд Києва не мав можливості оцінити функціонал цієї системи.
 3. Що стосується модуля автоматизованого розподілу справ, повідомляємо, що після введення модуля в дію починає діяти нове положення про автоматизовану систему документообігу суду в частині автоматизованого розподілу судових справ між суддями. Даним положенням передбачено масу новел.
 4. З урахуванням того, що найближчим часом буде вводитись ЄСІТС, питання вдосконалення автоматизованої системи документообігу суду наразі неактуальне.

З повагою,
голова суду В. Бородій

Вінницький апеляційний адміністративний суд

Насамперед висловлюємо вдячність за додаткову можливість для поширення інформації про переваги та зручності, які надає користувачам система «Електронний суд», у фаховому ЗМІ «Судово-юридична газета».

Як відомо, з квітня 2017 р. у Вінницькому апеляційному адміністративному суді діє пілотний проект, який запровадив дослідну експлуатацію підсистеми «Електронний суд». Метою творців проекту було практичне випробовування електронного документообігу між учасниками судового процесу та судом, отримання інформації про рух справи, час і місце судового розгляду у режимі онлайн, що пришвидшує та полегшує роботу з обох боків та забезпечує доступність і відкритість інформації у межах справи.

На сьогодні Україна стоїть на шляху впровадження електронного судочинства. Уже зовсім скоро на виконання Закону України №2147-VII від 03.10.2017 у судах запрацює Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, яка й передбачає електронний обмін інформацією, що стане одним з елементів електронного урядування. Функціонування органів та установ за допомогою інформаційних мереж у режимі реального часу робить максимально простим і доступним щоденне спілкування, розширює гарантії доступу до послуг, економить час і кошти.

Проте оцінити його переваги користувачі можуть, лише скориставшись послугою електронного документообігу. Саме тому Вінницький апеляційний адміністративний суд провів ряд заходів з метою популяризації «Електронного суду» серед громадськості, у т. ч. розробив покрокову відеоінструкцію. Її розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту суду і поширено через інші медійні засоби.

Однак справ, які надійшли б за допомогою вказаної системи, наразі немає. На нашу думку, використання підсистеми «Електронний суд» гальмується браком досвіду, несформованістю відповідної технічної бази, відсутністю у фізичних осіб електронного цифрового підпису. Додатковою перешкодою є те, що використання системи «Електронний суд» здійснюється лише з подачею документів до суду першої інстанції, тобто відсутня можливість застосовувати підсистему, починаючи з апеляційної інстанції.

Своєрідним поштовхом для отримання та використання особами електронних систем повинні стати повноцінний електронний документообіг у різних органах та установах та застосування цифрових підписів у різних сферах. Наслідком цього буде закріплення необхідності отримання електронного цифрового підпису фізичними особами на загальному рівні.

Водночас необхідно підкреслити, що ВААС розпочав роботу в напрямку електронного судочинства задовго до запровадження пілотного проекту. Ще від початку діяльності у Вінницькому апеляційному адміністративному суді крім паперової справи формується й електронна, у якій документи зберігаються у відсканованому вигляді. За допомогою спеціально розробленої програми «Документальний ліфт» судді та відповідальні працівники суду отримують моментальне повідомлення на робочому столі комп’ютерів про надходження документа для відповідного реагування. Для сторін у справах діє сервіс «Електронна доступність», що працює у ВААС через офіційну сторінку веб-сайту суду, де сторони можуть зареєструватись учасниками судового засідання, замовити та отримати процесуальні рішення в електронному вигляді. Потрапити на особистий прийом до керівництва суду або задати запитання можна за допомогою Skype, Viber та інших сервісів. Усі ці напрацювання активно випробовуються користувачами судових послуг ВААС, що свідчить про оптимістичні прогнози у майбутньому.

Стосовно наказу ДСА України від 02.07.2018 «Про затвердження графіку підключення судів України до модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем автоматизованої системи документообігу суду» повідомляємо таке. Відповідно до додатку 1 до наказу, апеляційні адміністративні суди будуть підключатися до вказаного модуля у липні-серпні 2018 р. Наказом передбачено проведення навчання відповідних працівників апарату судів, задіяних у пілотному використанні в суді модуля автоматизованого розподілу справ та підсистеми автоматизованої системи документообігу суду. І лише після набуття досвіду використання модуля ми зможемо говорити про недоліки та переваги системи.

З повагою,
голова суду В. Кузьмишин

Киевский районный суд города Одессы

В рамках пилотного проекта «Электронный суд», реализуемого на базе Киевского районного суда г. Одессы, суд достиг высоких результатов внедрения современных технологий в процесс осуществления правосудия.

Так, в этот период были опробованы и внедрены в ежедневную работу элементы будущей Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, были выдвинуты предложения по усовершенствованию программной и нормативной составляющей электронного суда, проведен целый ряд общественных мероприятий — форумы, круглые столы, обучения, публикации и выступления в средствах массовой информации, направленные на привлечение внимания к проекту и его популяризацию.

Именно на базе нашего суда проект прошел проверку актуальности и целесообразности дальнейшего осовременивания и электронизации, и, как можно наблюдать, — весьма успешно. В пользу такого вывода свидетельствует и приведенные ниже аналитические показатели, и утверждение курса электронизации судопроизводства обновленными в декабре 2018 года редакциями процессуальных кодексов.

Так, за период с сентября 2015 года в автоматизированной системе документооборота Киевского районного суда г. Одессы зарегистрировано 6318 электронных материалов гражданской юрисдикции, при этом общее количество поступивших за аналогичный период около 19800 материалов, то есть электронные материалы составили 32% от общего потока, из которых — 4876 гражданских исков, 918 заявлений о выдаче судебных приказов, 524 заявлений, поданных для рассмотрения в порядке отдельного производства. Кроме того зарегистрировано 593 административных иска, из общего потока в 1516 материалов, то есть почти 40% истцов избрали путь электронного обращения в суд.

В рамках досудебного расследования в суд поступило 1083 электронных ходатайств, 10% от общего потока у 10000 материалов, и 631 обвинительный акт из почти 1900 материалов общего потока, что составляет 33% потока дел.

Таким образом, первые показатели в вопросе актуальности говорят сами за себя — около трети лиц, которые обращались в суд в период внедрения электронного суда, выбрали новый, не привычный, но удобный способ.

Сегодня «Электронный суд» — это не только возможность первичного обращения в суд в электронном режиме, — это целый комплекс технических средств и программного обеспечения, работа которых направлена на обеспечение быстрого, упрощенного и удешевленного доступа к правосудию для граждан, и ускорение, оптимизацию и экономию — для суда.

Так, только в 2018 году судом было получено 5593 заявлений и обращений граждан, поданных в электронном формате. Кроме того за период с сентября 2015 года судом были приняты 7233 заявки на получение повесток по СМС и 2057 заявок на получение корреспонденции по электронной почте.

По каждой заявке хоть единожды, но был отправлен документ — то есть минимальная экономия бюджетных средств, по актуальным ценам почтового оператора — 19 гривен за каждый конверт с обратным уведомлением, — 46 тысяч гривен. А ведь по большинству заявок отправлялось более 1 документа. И срок доставки — практически моментально, на портативное устройство заявителя, для последнего — нет необходимости ждать дома почтальона, а для суда — это гарантированная своевременная доставка документа «в первые руки».

Добавим сюда еще 13442 запроса в сектор адресно-справочной работы Государственной миграционной службы и 2359 запроса на адрес Государственной фискальной службы, которые благодаря внедренному проекту были отправлены в электронном режиме, — еще 142 тысячи экономии бюджетных средств (по 9 гривен за каждый конверт).

Кстати, ответы на указанные запросы суд также получает по электронной почте, что позволяет экономить не только суду, но и указанным учреждениям, такие же 142 тысячи бюджетных средств только, на документообороте между тремя учреждениями.

Кроме того в ходе реализации пилотного проекта суд получил доступ к Государственному реестру прав собственности на недвижимое имущество в режиме онлайн, — раньше для разрешения вопроса о получении информации из такого реестра суд в заседании, с удалением в совещательную комнату, выносил определение об истребовании доказательств, которое пересылалось распорядителю информации по почте. Такая процедура вынуждала суд откладывать заседания, тратить свое время, время участников дела и деньги бюджета. Теперь получение соответствующей информации происходит без денежных затрат, и может быть осуществлено за считанные минуты.

Вообще финансовый вопрос, в контексте современной судебной реформы отходит на второй план, а на первом остается оптимизация процесса судопроизводства и обеспечение доступа к правосудию рядовым гражданам в целом.

Электронный документооборот позволяет ускорить сроки рассмотрения отдельных категорий дел в разы.

Например, если рассмотрение заявления о выдаче судебного приказа раньше затягивалось на 2-3 недели, упираясь в направление запроса и получение ответа по поводу регистрации места проживания должника, которые как раз и требовали этих самых 2-х недель, то сейчас рассмотрение указанного заявления ограничивается 3-4 днями, поскольку электронный ответ на такой же запрос поступает в суд уже через 3 рабочих дня с момента его отправки.

Уменьшается и индивидуальная нагрузка на сотрудников аппарата суда: вместо наклеивания марок на конверты секретари могут уделить больше внимания и времени общению с гражданами или другим актуальным задачам, улучшаются условия работы — выигрывают все: и посетители, и суд.

Усовершенствуя свои навыки и развивая идею «Электронного суда» далее, коллектив Киевского районного суда г. Одессы  с мая 2018 года пришел к ведению параллельно с бумажными материалами дела по всем делам гражданской юрисдикции — их электронных копий.

То есть гражданские «дела», — материалы, поступившие в суд с мая 2018 года, независимо от того, на каком носителе они были поданы, — обязательно будут иметь и электронную форму. Их сканкопии приобщаются к учетно-статистической карточке в системе документооборота суда и доступны для просмотра и обработки сотрудниками суда, что дает возможность разрешать определенные производственные вопросы не «поднимая» бумажные материалы дела. Такая новация позволила дополнительно ускорить работу суда.

Конечно, как упоминалось ранее, «Электронный суд» сегодня — это не одна структурная единица. Электронный суд состоит из значительного количества программ, приложений и технических средств, которые местами не имеют внутреннего согласования. Так, система электронного документооборота — программа, где хранятся учетно-статистические карточки к делам и все процессуальные решения суда в электронном виде, не имеет возможности хранить записи технической фиксации судебных заседаний, а программы аудио- и видео-фиксации — не могут импортировать информацию из системы документооборота. Электронная почта — место, куда поступают все входящие документы в электронной форме, практически не чем не отличается от той, которая есть у каждого пользователя, — полученную корреспонденцию разбирают в ручном режиме. Тоже замечание справедливо и для электронных запросов и ответов на них, автоматизации в этом процессе очень не хватает.

Эти недостатки в определенном смысле сдерживают электронное судопроизводство от реализации полного его потенциала.

Но все же, следует помнить, что «Электронный суд» в своем «пилотном» виде — это не законченная технологическая среда для широкого использования и возможностью быстрого освоения, а средство апробации, призванное дать ответ на главные вопросы — возможно ли внедрение электронного суда в Украине и будет ли это иметь положительный эффект. Это можно сравнить с маленьким кораблем первого космонавта, прокладывающим путь будущим космическим лайнерам с туристами на борту. Честь первых выпала нам, и мы гордимся этим, как гордимся и достигнутыми результатами.

При этом на базе Киевского районного суда г. Одессы в рамках грантового проекта «Введение информационных технологий в судопроизводстве и заполнения информационных пробелов в сотрудничестве судебной системы и общества» прошли обучающие занятия, где сотрудники суда делились накопленным опытом по работе с «Электронным судом» и почти полтысячи сотрудников других судов получили возможность углубить свои знания и практические навыки в этом русле.

Кроме того на базе суда постоянно осуществляются направленные на популяризацию электронного судопроизводства мероприятия, — экскурсии для учащихся отечественных и заграничных учебных заведений, официальные встречи с коллегами, форумы, семинары.

Сейчас все ожидают внедрения недавно анонсированной в ходе Научно-практической конференции «Электронное судопроизводство — новое лицо правосудия», которая прошла 19 мая 2018 года, Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Новая программа должна стать сердцем электронного суда, и со слов Дмитрия Дубинко, уже разрабатывается с учетом накопленного опыта. Новая программа будет построена по принципу облачных технологий и объединит в себе возможности разрозненных программ, которые используются сегодня, и выведет автоматизацию документооборота на принципиально-новый уровень. Какие перспективы это откроет — можно только предвкушать.

На сегодняшний день о достижениях в области внедрения «Электронного суда» говорят и приведенная выше статистика, указывающая на то, что всего за два с половиной года удалось убедить 30% граждан в эффективности именно электронной формы обращения в суд, что даже самые малые подсчеты экономии средств показывают полумиллионную экономию в работе только одного районного суда. А теперь представьте эти же цифры но в масштабах страны?

Кроме того, в подтверждение правильного курса Киевского районного суда г. Одессы свидетельствуют и результаты независимой оценки качества организации работы судов Одесской области, проведенной в рамках международного проекта «Суд, граждане, общество, государство: сотрудничество ради перемен», где именно Киевскому районному суду г. Одессы было отдано безоговорочное лидерство в вопросах организации работы:

С уважением,
председатель суда Сергей Чванкин

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
 • Руслан Гринчук
  Руслан Гринчук
  суддя Хмельницького апеляційного суду
 • Надія Губенко
  Надія Губенко
  суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді