Добір кандидатів до ЄСПЛ від України: Президент підписав указ

08:26, 5 апреля 2019
4 квітня оприлюднили документ і склад конкурсної комісії.
Добір кандидатів до ЄСПЛ від України: Президент підписав указ

У четвер, 4 квітня, Президент України Петро Порошенко підписав указ №100/2019 «Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України». Про це інформує офіційний сайт Адміністрації Президента. 

«З метою забезпечення добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, на виконання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

 1. Утворити конкурсну комісію з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.
 2. Затвердити персональний склад конкурсної комісії з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (додається).
 3. Внести до Указу Президента України від 1 листопада 2007 року

№1043 «Про Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України» такі зміни:

1) статтю 2 виключити;

2) у Порядку проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, затвердженому зазначеним Указом:

а) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (далі – конкурс) утворюється конкурсна комісія з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (далі — конкурсна комісія).

Склад конкурсної комісії формується з числа фахівців у галузі міжнародного права, які мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи у цій галузі, у тому числі провідних вчених, представників міжнародних організацій та всеукраїнських громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав людини і основоположних свобод.

Персональний склад конкурсної комісії затверджує Президент України.

Голова конкурсної комісії обирається на її першому засіданні з числа членів комісії.

Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях комісії та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам комісії. Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі»;

б) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

«Організаційно-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснюється Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції)»;

в) в абзаці другому пункту 4 слова і цифри «Рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи №1429 (1999) і №1649 (2004)» замінити словами «резолюцій та рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи»;

г) у пункті 5:

абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:

«має високі моральні якості;

має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобуту в Україні, чи вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в інших державах та визнану в Україні в установленому порядку, і не менш як десять років стажу професійної діяльності у сфері права, та/або досвіду наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвіду діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод».

У зв'язку з цим абзаци третій — дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим — десятим;

абзац п'ятий доповнити словами «та має знання другої офіційної мови Ради Європи»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«яка на момент подання документів для участі у конкурсі досягла 65 років»;

ґ) підпункт 1 пункту 6 викласти в такій редакції:

«1) оголошення про проведення конкурсу, розміщення відповідної інформації в засобах масової інформації»;

д) в абзаці першому пункту 7 слова «офіційного інтернет-представництва Президента України оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за місяць до його проведення» замінити словами «Офіційного інтернет-представництва Президента України оголошення про проведення конкурсу»;

е) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Для участі у конкурсі особа, яка має намір взяти у ньому участь, подає до конкурсної комісії:

 • написану власноруч письмову заяву на ім'я голови конкурсної комісії;
 • автобіографію за затвердженим конкурсною комісією зразком;
 • мотиваційний лист;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;
 • копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
 • копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, та/або досвід наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, що подаються до конкурсної комісії, мають бути завірені в установленому порядку.

Особи, які мають намір взяти участь у конкурсі, також можуть подати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо)»;

є) в абзаці першому пункту 9 слова «абзацах другому, п'ятому — дев'ятому» замінити словами «абзацах третьому, шостому — десятому»;

ж) у пункті 10:

в абзаці першому слова «у абзаці третьому» замінити словами «в абзаці четвертому»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Співбесіді передує тестування щодо визначення рівня володіння учасниками конкурсу офіційними мовами Ради Європи, проведення якого забезпечує Міністерство закордонних справ України. Про результати тестування Міністерство закордонних справ України інформує конкурсну комісію»;

з) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. За результатами проведення конкурсу конкурсною комісією формується список із трьох кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, який оголошується у день завершення конкурсу та оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Голова конкурсної комісії подає список кандидатів Міністерству закордонних справ України для його внесення в установленому порядку до Ради Європи.

Про результати конкурсу голова конкурсної комісії інформує Президента України».

 1. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 14 вересня 2007 року № 869 «Питання добору кандидатур для обрання на посаду судді Європейського суду з прав людини від України».
 2. Конкурсній комісії з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.
 3. Міністерству закордонних справ України забезпечити:

проведення тестування учасників конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи;

внесення в установленому порядку до Ради Європи за результатами проведення конкурсу списку кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

 1. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», — йдеться в указі.

Склад конкурсної комісії з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України

Довидас ВІТКАУСКАС — керівник Проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)" (за згодою)

КОРОТКИЙ Тимур Робертович — професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук (за згодою)

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна — академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

МИКІЄВИЧ Михайло Миколайович — завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

СИРОЇД Тетяна Леонідівна — професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктор юридичних наук (за згодою).

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Вища рада правосуддя на засіданні 14 лютого ухвалила внести подання Президентові про призначення 12 суддів, які пройшли кваліфоцінювання на відповідність займаним посадам.

Ще ми повідомляли, що12 березня Президент України Петро Порошенко підписав указ №69/2019 про призначення 13 суддів на посади у місцевих загальних судах

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Нещеплених не допустять до роботи та навчання: чому у Києві протестували
Нещеплених не допустять до роботи та навчання: чому у Києві протестували
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Андрій Овсієнко
  Андрій Овсієнко
  голова Вищої ради правосуддя в 2017-2021 рр.
 • Світлана Старовойтова
  Світлана Старовойтова
  суддя Дніпровського районного суду міста Києва
 • Лариса Бородіна
  Лариса Бородіна
  суддя Східного апеляційного господарського суду
 • Інна Клочко
  Інна Клочко
  суддя Деснянського районного суду міста Києва
 • Микола Шатерніков
  Микола Шатерніков
  суддя Господарського суду Харківської області
загрузка...