Представниця Верховної Ради у КСУ пропонує свій варіант реформи роботи Конституційного Суду, документ

08:30, 17 октября 2019
Народний депутат від «Слуги народу» та новообрана представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря запропонувала до обговорення проект закону про реформу роботи Конституційного Суду.
Представниця Верховної Ради у КСУ пропонує свій варіант реформи роботи Конституційного Суду, документ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Після ухвалення президентського закону про судову реформу №1008 щодо скорочення Верховного Суду та перезапуску ВККС народні депутати можуть взятися за реформування Конституційного Суду України. Про це свідчить порівняльна таблиця до проекту закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» щодо удосконалення інституту конституційної скарги та інших питань організації і діяльності Конституційного Суду України», викладена у Фейсбуці народним депутатом від «Слуги народу» та новообраною представницею Верховної Ради у КСУ Ольгою Совгирею.

Зокрема, Ольга Совгиря пропонує:

 • встановити вимоги до осіб, які претендують на посаду помічника судді Конституційного Суду України;
 • прописати, як матеріали розподіляються на суддів КСУ автоматизованою системою документообігу;
 • уточнити, що конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпані;
 • уточнити статус та роль забезпечувального наказу, зокрема, встановити, що у виняткових випадках Сенат може видати забезпечувальний наказ у будь-який час після визначення форми конституційного провадження у справі за конституційною скаргою. У разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої Палати забезпечувальний наказ може видати Велика Палата. 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про Конституційний Суд України» щодо удосконалення інституту конституційної скарги
та інших питань організації і діяльності Конституційного Суду України»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
1 2
Закон України «Про Конституційний Суд України»
Глава 3. СУДДЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ Глава 3. СУДДЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
Стаття 11. Вимоги до судді Конституційного Суду Стаття 11. Вимоги до судді Конституційного Суду
3. Суддя Конституційного Суду має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності. 3. Суддя Конституційного Суду має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.
Суддею Конституційного Суду, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення: Суддею Конституційного Суду, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення:
<…> <…>
3) бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності. 3) бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності;
Відустній. 4) має громадянство іншої держави.
Глава 4. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ Глава 4. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
Стаття 30. Наукові консультанти і помічники судді Конституційного  Стаття 30. Наукові консультанти і помічники судді Конституційного
1 2
Суду Суду
3. На посаду наукового консультанта може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років та вільно володіє державною мовою. 3. На посаду наукового консультанта може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту та науковий ступінь у галузі права, а також стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років та вільно володіє державною мовою.
Відсутній. На посаду помічника Судді Конституційного Суду України може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою.
  Термін «вища юридична освіта» у цьому Законі вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про судоустрій і статус суддів».
Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ Стаття 371. Автоматизована система документообігу Конституційного Суду України
  1. У Конституційному Суді України діє автоматизована система документообігу Суду, яка забезпечує:
Відсутня. 1) об’єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та однакової кількості справ для кожного Судді-доповідача;
  2) надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду конституційних проваджень;
1 2
  3) централізоване зберігання електронних версій матеріалів справ, текстів рішень та інших процесуальних документів;
4) підготовку статистичних даних;
5) реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції та етапів її руху;
6) інші функції, визначені Положенням про автоматизовану систему документообігу Суду.
2. Конституційні подання, звернення та скарги, а також інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до Конституційного Суду України, підлягають обов’язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу Суду в порядку їх надходження, яка здійснюється працівниками Секретаріату Суду в день надходження документів.
3. Визначення Судді-доповідача для розгляду конкретного конституційного подання, звернення або скарги здійснюється автоматизованою системою документообігу Суду під час реєстрації відповідних документів за принципом вірогідності, який враховує кількість справ, що перебувають на розгляді у Суддів, перебування Суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні. Після визначення Судді або Колегії суддів для розгляду конкретної справи внесення змін до реєстраційних даних щодо цієї справи, а також видалення цих даних з автоматизованої системи документообігу Суду не допускається.
1 2
  4. Доступ до автоматизованої системи документообігу Суду надається Суддям та працівникам Секретаріату згідно з їхніми функціональними обов’язками.
5. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу Суду має наслідком відповідальність, встановлену законом.
6. Порядок функціонування автоматизованої системи документообігу Суду визначається Положенням, яке затверджується Конституційним Судом України.
7. Звіти щодо результатів автоматизованого розподілу конституційних подань, звернень або скарг підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України. 
У звіті вказується обов’язково інформація про:
дату та час реєстрації подання, звернення або скарги;
дату та час проведення автоматизованого розподілу справи;
усі обставини, що впливали на вірогідність визначення судді;
результати роботи генератора випадкових чисел;
інші відомості, визначені Положенням про автоматизовану систему документообігу Суду.
Стаття 39. Засідання Суду, пов’язані з організаційною діяльністю Стаття 39. Засідання Суду, пов’язані з організаційною діяльністю
2. Виключно на спеціальних пленарних засіданнях Суду здійснюється: 2. Виключно на спеціальних пленарних засіданнях Суду здійснюється:
<…> <…>
1 2
8) утворення колегій, затвердження їх персональних складів. 8) утворення колегій, затвердження їх персональних складів;
Відсутній. 9) заслуховування та затвердження щорічної доповіді про стан виконання рішень Конституційного Суду України.
Стаття 42. Доступ до публічної інформації в Суді Стаття 42. Доступ до публічної інформації в Суді
3. Суд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює: 3. Суд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:
1) інформацію про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги; 1) інформацію про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги та тексти конституційних скарг, за якими прийнято рішення про відкриття або відмову у відкритті конституційного провадження (з приховуванням персональних даних та конфіденційної інформації);
  <…>
  3) матеріали судових справ (включаючи конституційні скарги), ухвалені рішення або надані висновки щодо розглянутих Судом справ, окрім матеріалів закритої частини пленарних засідань Сенату чи Великої палати та матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом;
  <…>
<…>  
3) матеріали судових справ, ухвалені рішення або надані висновки щодо розглянутих Судом справ, окрім матеріалів закритої частини пленарних засідань Сенату чи Великої палати та матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом;  
   
<…>  
Стаття 44. Секретаріат Суду Стаття 44. Секретаріат Суду
2. Секретаріат: 2. Секретаріат:
<…> <…>
   
1 2
12) виконує інші завдання, передбачені цим Законом та Регламентом. 12) виконує інші завдання, передбачені цим Законом та Регламентом;
Відсутній. 13) має право на доступ до інформаційних ресурсів Єдиного державного реєстру судових рішень в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до судових рішень». Перелік працівників, які мають право доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень, визначає Голова Суду.
Розділ II КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ Розділ II КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 7. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ Глава 7. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
Стаття 55. Конституційна скарга Стаття 55. Конституційна скарга
1. Конституційною скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну скаргу. 1. Конституційною скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну скаргу. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного 
  2. У конституційній скарзі зазначаються:
2. У конституційній скарзі зазначаються: 1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса зареєстрованого місця проживання особи або адреса місця перебування, або повна назва та місцезнаходження юридичної особи, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса зареєстрованого місця проживання особи (для іноземця чи особи без громадянства - місця перебування) або повна назва та місцезнаходження юридичної особи, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної   
1 2
пошти, якщо такі є;  
<…> <…>
6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на думку суб’єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону; 6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з прав людини, на думку суб’єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону;
<…>  
Копія остаточного судового рішення у справі суб’єкта права на конституційну скаргу має бути засвідчена в установленому порядку судом, що його ухвалив. <…>
  До конституційної скарги скаржник суб’єкт права на конституційну скаргу долучає копію остаточного судового рішення у справі. Під час проведення попередньої перевірки конституційної скарги Секретаріатом в порядку, передбаченому статтею 57 цього Закону, Секретаріат перевіряє відповідність тексту долученої копії остаточного судового рішення у справі його тексту, який внесений до Єдиного державного реєстру судових рішень.
Глава 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ЗВЕРНЕНЬ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ Глава 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ЗВЕРНЕНЬ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
Стаття 57. Попередня перевірка звернень до Суду Стаття 57. Попередня перевірка звернень до Суду
3. Якщо конституційна скарга за формою не відповідає вимогам цього Закону, керівник Секретаріату повертає її суб’єкту права на 3. Якщо  конституційна скарга за формою не відповідає вимогам цього  Закону, керівник  Секретаріату  приймає  рішення  про
1 2
конституційну скаргу. залишення конституційної скарги без руху.
Повернення конституційної скарги не перешкоджає повторному зверненню до Суду з дотриманням вимог цього Закону. У рішенні про залишення конституційної скарги без руху зазначаються недоліки конституційної скарги, спосіб і строк їх усунення, який складає десять днів з дня вручення суб’єкту права на конституційну скаргу рішення про залишення конституційної скарги без руху.
  Якщо суб’єкт права на конституційну скаргу усунув недоліки конституційної скарги у строк, встановлений цим Законом, вона вважається поданою у день первинного її подання до Суду та передається для подальшого розгляду згідно статті 58 цього Закону.
  Якщо суб’єкт права на конституційну скаргу не усунув недоліки конституційної скарги у строк, встановлений цим Законом, керівник Секретаріату повертає її суб’єкту права на конституційну скаргу.
   
   
Відсутні.  
Стаття 59. Суддя-доповідач у справі Стаття 59. Суддя-доповідач у справі
1. Суддя-доповідач у справі визначається шляхом розподілу звернень до Суду між Суддями почергово, в алфавітному порядку з урахуванням прізвища, імені та по батькові, за датою надходження та номером реєстрації безвідносно до форми звернення у порядку, встановленому Регламентом. 1. Визначення Судді-доповідача для розгляду конкретної справи здійснюється за допомогою Автоматизованої системи документообігу Конституційного Суду України.
1 2
<…> <…>
Відсутня. 6. Якщо Суддя-доповідач у справі переходить до складу іншого Сенату, голова Сенату передає справу на розгляд іншого Сенату для продовження розгляду справи шляхом внесення пропозиції головуючому на Великій палаті.
Глава 10. РОЗГЛЯД СПРАВ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ Глава 10. РОЗГЛЯД СПРАВ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ
Стаття 75. Строки конституційного провадження Стаття 75. Строки конституційного провадження
2. Строк конституційного провадження не повинен перевищувати шість місяців, якщо інше не встановлено цим Законом. 2. Строк конституційного провадження не повинен перевищувати шість місяців.
<…> <…>
Відсутня. 4. Суб’єкт конституційної скарги, яку не розглянуто в межах строків, встановлених цим Законом, має право на компенсацію за рахунок державного бюджету. Порядок виплати компенсації встановлюється постановою Кабінету Міністрів України.
Глава 11. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ЗАКОНІВ УКРАЇНИ (ЇХ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ) ЗА КОНСТИТУЦІЙНОЮ СКАРГОЮ Глава 11. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ЗАКОНІВ УКРАЇНИ (ЇХ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ) ЗА КОНСТИТУЦІЙНОЮ СКАРГОЮ
Стаття 77. Прийнятність конституційної скарги Стаття 77. Прийнятність конституційної скарги
1. Конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтями 55, 56 цього Закону, 1. Конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтями 55, 56 цього Закону,
1 2
та якщо: та якщо:
<…> <…>
2) з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше трьох місяців. 2) конституційну скаргу подано в строк, передбачений цим Законом.
<…>  
3. Якщо суб’єкт права на конституційну скаргу пропустив строк подання конституційної скарги у зв’язку з тим, що не мав повного тексту судового рішення, він має право висловити у конституційній скарзі клопотання про поновлення пропущеного строку. <…>
  3. Якщо суб’єкт права на конституційну скаргу пропустив строк подання конституційної скарги, то Суд за його клопотанням може поновити строк у разі, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли пропуск строку складає більше ніж півроку.
4. Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необґрунтованими або наявне зловживання правом на подання скарги. 4. Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необґрунтованими або наявне зловживання правом на подання скарги.
  Зловживанням правом на подання конституційної скарги є неодноразове подання конституційної скарги щодо одного й того ж питання у разі неусунення зауважень, висловлених до такої конституційної скарги з боку Секретаріату або Суду (у разі прийняття рішення про відмову у відкритті конституційного провадження).
Відсутній.  
1 2
Стаття 78. Забезпечення конституційної скарги 1. При розгляді конституційної скарги Велика палата, у виняткових випадках, з власної ініціативи може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши забезпечувальний наказ, який є виконавчим документом.
1. При розгляді конституційної скарги Велика палата, у виняткових випадках, з власної ініціативи може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши забезпечувальний наказ, який є виконавчим документом.  
2. Підставою для забезпечення конституційної скарги є необхідність запобігти незворотнім наслідкам, що можуть настати у зв’язку з виконанням остаточного судового рішення. 2. Питання про видання забезпечувального наказу розглядається Сенатом одночасно із визначенням форми конституційного провадження у справі за конституційною скаргою.
3. Способом забезпечення конституційної скарги є встановлення тимчасової заборони вчиняти певну дію. У виняткових випадках Сенат може видати забезпечувальний наказ в будь-який час після визначення форми конституційного провадження у справі за конституційною скаргою.
4. Забезпечувальний наказ втрачає чинність з дня ухвалення рішення або постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у справі. У разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати забезпечувальний наказ може видати Велика палата.
  3. Підставою для забезпечення конституційної скарги є необхідність запобігти незворотнім наслідкам, що можуть настати у зв’язку з виконанням остаточного судового рішення.
  4. Способом забезпечення конституційної скарги є встановлення тимчасової заборони вчиняти певну дію або інший спосіб, який буде ефективно сприяти запобіганню наслідків, передбачених частиною 3 цієї статті.
  Забезпечення конституційної скарги може бути вжито з власної
   
   
   
   
   
1 2
  ініціативи Суду або за клопотанням суб’єкта права на конституційну скаргу.
  Питання про забезпечення конституційної скарги вирішується Сенатом або Великою палатою, на розгляді яких перебуває конституційна скарга.
  У разі потреби невідкладного запобігання наслідків, передбачених частиною 3 цієї статті, питання про тимчасове забезпечення конституційної скарги може бути вирішено Колегією суддів під час відкриття конституційного провадження за конституційною скаргою з одночасним невідкладним переданням вирішення питання про забезпечення скарги на розгляд Сенату.
  Тимчасове забезпечення конституційної скарги, прийняте Колегією суддів, діє протягом 1 місяця з дня прийняття забезпечувального наказу, та втрачає силу за спливом цього строку або в разі прийняття Сенатом чи Великою палатою рішення про відмову у забезпеченні конституційної скарги (з моменту, який настане першим).
  5. Забезпечувальний наказ втрачає чинність з дня ухвалення рішення або постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у справі.
   
   
Відсутні.  
1 2
Глава 13. АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ Глава 13. АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
Стаття 86. Ухвала Суду Стаття 86. Ухвала Суду
Відсутня. 2. Суд надсилає ухвалу учаснику та залученому учаснику конституційного провадження не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Стаття 87. Забезпечувальний наказ Суду Стаття 87. Забезпечувальний наказ Суду
  2. Забезпечувальний наказ є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим статтею 4 Закону України «Про виконавче провадження».
  3. Забезпечувальний наказ реєструється у порядку та відповідно до вимог, встановлених Положенням про автоматизовану систему виконавчого провадження.
  Забезпечувальний наказ передається Секретаріатом для реєстрації в автоматизованій системі виконавчого провадження не пізніше наступного робочого дня після його видання Судом.
Відсутні.  
   
Стаття 94. Офіційне оприлюднення та опублікування актів Суду Стаття 94. Офіційне оприлюднення та опублікування актів Суду
1. Оприлюднення всіх актів Суду за результатами конституційного провадження здійснюється на офіційному веб-сайті Суду або в окремих випадках за ухвалою Суду - в Залі засідань Суду, але не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення.  1. Оприлюднення всіх актів Суду за результатами конституційного провадження здійснюється на офіційному веб-сайті Суду або в окремих випадках за ухвалою Суду - в Залі засідань Суду протягом 3 календарних днів після їх прийняття. Опублікування акта Суду 
1 2
Опублікування акта Суду разом з окремою думкою Судді здійснюється у «Віснику Конституційного Суду України» та інших офіційних друкованих виданнях України. разом з окремою думкою Судді здійснюється у «Віснику Конституційного Суду України» та інших офіційних друкованих виданнях України.
Глава 14. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ВИСНОВКІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ Глава 14. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ВИСНОВКІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
Стаття 97. Порядок виконання рішень та висновків Суду Стаття 97. Порядок виконання рішень та висновків Суду
Відсутня. 3. Протягом грудня кожного року Голова Конституційного Суду України представляє на спеціальному пленарному засіданні Суду щорічну доповідь про стан виконання рішень Суду. Така доповідь підлягає затвердженню, одразу після чого оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду.
   
Кодекс адміністративного судочинства України
Глава 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами Глава 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
Стаття 361. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами Стаття 361. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
5. Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є: 5. Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є:
1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при  вирішенні  1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого  (не застосованого)  судом при вирішенні 
1 2
справи, якщо рішення суду ще не виконане; справи;
<…> <…>
Стаття 363. Порядок і строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами Стаття 363. Порядок і строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
2. З урахуванням положень частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана: 2. З урахуванням положень частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана:
1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 361 цього Кодексу, — не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили; 1) з підстав, визначених пунктом 1 частини другої та пунктом 1 частини п’ятої статті 361 цього Кодексу, — не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили;
2) з підстав, визначених пунктами 2, 3 частини другої та частиною п’ятою статті 361 цього Кодексу, — не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили. 2) з підстав, визначених пунктами 2, 3 частини другої та пунктами 2, 3 частини п’ятої статті 361 цього Кодексу, — не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.
Цивільний процесуальний кодекс України
Глава 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами Глава 3. Перегляд судових рішень за ово виявленими або виключними обставинами
Стаття 423. Підстави перегляду Стаття 423. Підстави перегляду
3. Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є: 3. Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з  виключними 
1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого  обставинами є:
  1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого 
1 2
положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане; положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи;
Стаття 424. Строк подання заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами Стаття 424. Строк подання заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
2. З урахуванням приписів частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана: 2. З урахуванням приписів частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана:
1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 423 цього Кодексу, — не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили; 1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої та пунктом 1 частини третьої статті 423 цього Кодексу, — не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили;
2) з підстав, визначених пунктами 2-3 частини другої та частиною третьою статті 423 цього Кодексу, — не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили. 2) з підстав, визначених пунктами 2-3 частини другої та пунктами 2-3 частини третьої статті 423 цього Кодексу, — не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.
Господарський процесуальний кодекс України
Глава 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами Глава 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
Стаття 320. Підстави перегляду судових рішень за ново виявленими або виключними обставинами Стаття 320. Підстави перегляду судових рішень за ново виявленими або виключними обставинами
3. Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є: 3. Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є:
1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність  1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність 
1 2
(конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане; (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи;
Стаття 321. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами Стаття 321. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
2. З урахуванням приписів частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана: 2. З урахуванням приписів частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана:
1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 320 цього Кодексу, — не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили; 1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої та пунктом 1 частини третьої статті 320 цього Кодексу, — не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили;
2) з підстав, визначених пунктами 2, 3 частини другої та частиною третьою статті 320 цього Кодексу, — не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили. 2) з підстав, визначених пунктами 2, 3 частини другої та пунктами 2, 3 частини третьої статті 320 цього Кодексу, — не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.
Закон України «Про виконавче провадження»
Стаття 3. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи Стаття 3. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи
1. Відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів: 1. Відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів:
<…> <…>
Відсутній. 12) забезпечувальні накази;
Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Главное за день
Сегодня день рождения празднуют
 • Михайло Радуцький
  Михайло Радуцький
  голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
 • Тетяна Варфоломеєва
  Тетяна Варфоломеєва
  ректор Академії адвокатури України
 • Анатолій Бідонько
  Анатолій Бідонько
  суддя Харківського окружного адміністративного суду
 • Олександр Прасов
  Олександр Прасов
  суддя Запорізького окружного адміністративного суду
 • Юлія Мамедова
  Юлія Мамедова
  суддя Окружного адміністративного суду міста Києва