Новий проект Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, документ

14:05, 17 июня 2020
ДСА розробила новий проект Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему
Новий проект Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, документ

Державна судова адміністрація завершила роботу над новим проектом Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Незабаром його представлять на розгляд Вищій раді правосуддя та Раді суддів України.

Втім, його реалізація наразі залежить від законодавця, про що раніше писала «Судово-юридична газета».

Нижче наводимо сам текст проекту, який опинився в розпорядженні «Судово-юридичної газети» та деякі витяги з нього.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (далі – ЄСІТС) – сукупність інформаційних та телекомунікаційних підсистем, які забезпечують автоматизацію визначених законодавством та цим Положенням процесів діяльності, включаючи документообіг, розгляд судових справ, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також процесів, які забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів ЄСІТС.

ЄСІТС працює на базі основного та резервного (резервних) центрів обробки даних, власником якої є держава в особі ДСА України.

Організаційне та фінансове забезпечення функціонування ЄСІТС здійснює ДСА України.

Технічний супровід та підтримку працездатності відкритого інформаційного середовища ЄСІТС забезпечує адміністратор Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – адміністратор відкритого середовища ЄСІТС) – державне підприємство «Центр судових сервісів», що належить до сфери управління ДСА України.

Технічний супровід та підтримку працездатності захищеного інформаційного середовища ЄСІТС забезпечує адміністратор Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – адміністратор захищеного середовища ЄСІТС) – державне підприємство «Інформаційні судові системи», що належить до сфери управління ДСА України.

Адміністратори несуть відповідальність за забезпечення належного технічного функціонування ЄСІТС, а також відповідно до взятих на себе договірних зобов'язань забезпечують виконання інших функцій, пов’язаних з функціонуванням ЄСІТС.

Основним принципом побудови ЄСІТС є розмежування інформаційних середовищ ЄСІТС на відкрите, підключене до мережі Інтернет, та захищене, де обробляється інформація з обмеженим доступом.

ЄСІТС є централізованою системою з розподіленою архітектурою.

Особливістю такої архітектури є розмежування відкритого та захищеного середовищ, а також наявність територіально розподілених підсистем, які взаємодіють з центральною системою через інформаційну машину обміну даними та забезпечують автономне функціонування автоматизованих систем у територіально віддалених судах, органах та установах у системі правосуддя при аварійних збоях в каналах зв’язку.

Положенням визначається, як має функціонувати Електронний кабінет.

Електронний кабінет – захищений веб-сервіс, який знаходиться за посиланням та забезпечує процедуру реєстрації, автентифікації та доступу осіб у межах наданих їм прав до підсистем і модулів ЄСІТС, з використанням офіційної електронної адреси.

Інструкція з використання Електронного кабінету в ЄСІТС розробляється адміністратором відкритого середовища ЄСІТС та розміщується в розділі «Єдина інформаційно-телекомунікаційна система» на головній сторінці веб-порталу судової влади України.

Офіційна електронна адреса – адреса електронної пошти, яка використовується для направлення судом судових рішень, судових повісток, судових повісток-повідомлень та інших процесуальних документів, а також вчинення інших процесуальних дій в електронній формі.

Офіційні електронні адреси юридичних та фізичних осіб-підприємців створюються відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Офіційні електронні адреси інших осіб створюються в ЄСІТС.

Після реєстрації користувача в Електронному кабінеті йому автоматично присвоюється офіційна електронна адреса. Видалення офіційної електронної адреси не передбачається.

Офіційна електронна адреса (адреса електронної пошти) юридичної та фізичної осіби - підприємця складається з ідентифікатора (ім’я поштової скриньки користувача), позначки «@» та доменного імені «mail.gov.ua» за такими правилами:

ідентифікатором для юридичних осіб є код ЄДРПОУ;

ідентифікатором для фізичних осіб-підприємців є код з реєстраційним номером облікової картки платників податків.

Офіційна електронна адреса (адреса електронної пошти) фізичної особи складається з ідентифікатора (ім’я поштової скриньки користувача), позначки «@» та доменного імені «e-court.gov.ua» за такими правилами:

ідентифікатором для фізичних та інших осіб є ідентифікаційний номер платника податків;

ідентифікатором для осіб, які за релігійними ознаками не мають ідентифікаційного номеру платника податків, є серія та номер паспорта.

Після реєстрації в Електронному кабінеті користувачів, офіційні електронні адреси яких створені згідно з абзацом першим пункту 19 цього Положення, нові офіційні електронні адреси не створюються.

Кожна особа має виключно одну офіційну електронну адресу. Створення двох та більше офіційних електронних адрес однією особою не допускається.

Cтворення Електронного кабінету юридичної особи здійснюється її посадовою особою, уповноваженою керівником такої юридичної особи використовувати електронну печатку для здійснення відповідних заходів.

Офіційна електронна адреса (адреса електронної пошти), зазначена в абзаці першому цього пункту, складається з ідентифікатора (ім’я поштової скриньки користувача) – коду ЄДРПОУ, позначки «@» та доменного імені «mail.gov.ua».

Посадовій особі згідно з пунктом 22 цього Положення керівник юридичної особи надає повноваження оформлення електронних довіреностей в Електронному кабінеті юридичної особи.

Створювати та надсилати електронні документи з використанням Електронного кабінету юридичної особи неможливо.

Створення на надсилання електронних документів від імені юридичної особи здійснюється уповноваженими особами з використанням власних Електронних кабінетів.

Будь-яка особа після отримання від адміністратора Електронного кабінету юридичної особи електронної довіреності створює (або використовує існуючий) особистий Електронний кабінет, який буде використовуватись для створення та обміну електронними документами з судами та учасниками судового процесу у справах, розгляд яких доручено супроводжувати такій особі.

Офіційна електронна адреса (адреса електронної пошти) складається з ідентифікатора (ім’я поштової скриньки користувача) – ідентифікаційного номеру платника податків або серії та номеру паспорта (для осіб, які за релігійними ознаками не мають ідентифікаційного номеру платника податків), позначки «@» та доменного імені «e-court.gov.ua».

Усі електронні судові справи, що стосуються юридичної особи, відображаються в Електронному кабінеті, створеному згідно з пунктом 22 цього Положення, в режимі перегляду.

Під час реєстрації в Електронному кабінеті користувач повинен зазначити та підтвердити у визначений системою спосіб особисту інформацію, електронну пошту, інші засоби зв’язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. Особливості створення Електронного кабінету, автентифікації та доступу користувачів визначаються Інструкцією з використання Електронного кабінету в ЄСІТС.

Користувачі зобов’язані вносити повну і актуальну інформацію в Електронні кабінети в обсязі, визначеному функціональними можливостями ЄСІТС, невідкладно після створення, отримання або зміни такої інформації.

Для автентифікації в Електронному кабінеті користувач використовує чинний сертифікат відкритого ключа і особистий ключ електронного підпису або печатки, що зберігається на захищеному носії особистих ключів або на звичайному носії інформації.

Використання особистих ключів користувачами, а також створення ними електронного підпису або електронної печатки здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про електронні довірчі послуги» з особливостями, встановленими цим Положенням. Відмова користувача від отримання або використання особистих ключів електронного підпису чи печатки, їх використання з порушенням зазначених нормативних актів позбавляє його права доступу до ЄСІТС.

Обробка персональних даних про фізичну особу (в тому числі тих, що є конфіденційною інформацією), здійснюється в ЄСІТС за згодою такої особи крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Користувачі, які мають офіційні електронні адреси в ЄСІТС, можуть подати процесуальні, інші документи, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою Електронного кабінету з використанням власного електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Користувачі, які мають офіційні електронні адреси, отримують судові рішення, судові повістки, судові повістки-повідомлення та інші процесуальні документи на відповідні офіційні адреси електронної пошти в обов’язковому порядку.

Подати процесуальні, інші документи, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі такі користувачі зможуть виключно з використанням власного електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Авторизовані зовнішні користувачі ЄСІТС отримують доступ до відкритих даних та сервісів (підсистем) центральної системи та доступ до сервісів, які здійснюють безпечний обмін інформацією між захищеним та відкритим середовищем, у тому числі, для подання та отримання електронних документів (заяв, позовів, скарг, судових рішень, виконавчих документів) відповідно до диференційованих прав доступу таких користувачів.

Доступ до підсистеми у захищеному середовищі ЄСІТС, в тому числі для інформаційного наповнення підсистеми, здійснюється через Електронний кабінет внутрішнього користувача ЄСІТС, засобами якого користувачі отримують регламентований доступ до підсистем ЄСІТС та даних, що зберігаються і обробляються в ЄСІТС відповідно до визначених повноважень.

Доступ до підсистем ЄСІТС, окрім веб-порталу судової влади України, здійснюється за допомогою Електронного кабінету після обов’язкового проходження особою процедури автентифікації в ЄСІТС. Автентифікація користувача здійснюється на початку кожної сесії роботи в ЄСІТС.

Доступ до веб-порталу судової влади України забезпечується за допомогою веб-браузера і без проходження автентифікації.

Електронний кабінет надає користувачеві доступ до інформації, підсистем, модулів, функцій та сервісів ЄСІТС відповідно до визначених прав та наданих функцій. При зміні повноважень користувача, що має наслідком зміну обсягу його прав та обов’язків, в системі змінюється перелік визначених прав та наданих функцій відповідно до особливостей та порядку, встановлених Інструкцією з використання Електронного кабінету в ЄСІТС.

Користувачі зобов’язані використовувати технічні засоби і технології, що мають забезпечувати належну якість і інформаційну безпеку передачі та отримання інформації, зображення та звуку, й самостійно несуть ризики технічної неможливості отримання доступу до ЄСІТС, погіршення якості чи переривання зв’язку тощо.

З метою запобігання несанкціонованого доступу до інформації та несанкціонованого втручання в роботу ЄСІТС адміністратор захищеного середовища ЄСІТС забезпечує відстеження та облік дій користувачів, визначає для них і неавтентифікованих осіб моделі попередження загроз витоку інформації, застосовує засоби забезпечення цілісності бази даних інформаційних та телекомунікаційних підсистем, попередження спроб несанкціонованих дій щодо інформаційних ресурсів ЄСІТС, а також вчиняє всі інші необхідні дії.

Користувачі Електронних кабінетів можуть надавати (відкликати) користувачам інших Електронних кабінетів права на різному рівні доступу до інформації та на вчинення дій від свого імені.

Користувачі Електронних кабінетів можуть здійснювати замовлення доступу до архівних копій фонограм (відеограм) судових засідань.

Доступ до відповідних архівних копій фонограм (відеограм) судових засідань здійснюється в разі наявності підтвердження сплати судового збору та відповідно до Інструкції з використання Електронного кабінету в ЄСІТС.

Користувачі Електронних кабінетів можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду та власних технічних засобів з урахуванням вимог глави 5 цього Положення.

Підсистема «Єдиний державний реєстр виконавчих документів», підсистема електронного документообігу, підсистема управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю, підсистема «Суддівське досьє», підсистема «Електронний архів», підсистема «Судова практика», підсистема аналітики, статистики, планування, звітності, підсистема «Відкриті набори даних», підсистема «Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими системами», Контакт-центр органів судової влади та служба технічної підтримки користувачів ЄСІТС, Комплексна система захисту інформації починають функціонувати у складі ЄСІТС після затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему у визначений законодавством термін після опублікування ДСА України у встановленому порядку оголошення про створення та забезпечення функціонування таких підсистем.

До початку функціонування Підсистеми електронного документообігу у складі ЄСІТС відповідні підсистеми та модулі ЄСІТС інтегруються до існуючих в судах та інших органах і установах у системі правосуддя автоматизованих систем документообігу, а також інших підсистем і модулів за правилами, встановленими цим Положенням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Новых судей привели к присяге: как прошла церемония при участии Зеленского
Loading...
загрузка...