Відкладення ВРП розгляду питання переведення судді ліквідованого суду: позиція ВП ВС

16:00, 10 июля 2020
Велика Палата Верховного Суду розглянула справу стосовно відкладення Вищою радою правосуддя питання переведення судді ліквідованого суду.
Відкладення ВРП розгляду питання переведення судді ліквідованого суду: позиція ВП ВС

2 липня 2020 року Велика Палата Верховного Суду винесла постанову за запеляційними скаргами Вищої ради правосуддя та судді Київського апеляційного адміністративного суду на рішення Касаційного адміністративного суду ВС.

Справа №9901/814/18 стосувалася визнання протиправними дій та рішення ВРП щодо нерозгляду рекомендації ВККС про переведення судді Київського апеляційного адміністративного суду на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

Рух справи

У жовтні 2018 року суддя Київського апеляційного адміністративного звернувся до Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом до Вищої ради правосуддя, у якому  просив:

- визнати протиправними бездіяльність ВРП та її рішення від 13 вересня 2018 року щодо нерозгляду рекомендації ВККС про його переведення на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду і скасувати рішення ВРП від 13 вересня 2018 року в частині відкладення розгляду рекомендації ВККС про переведення;

- зобов`язати ВРП у десятиденний строк з дня набрання рішенням суду у цій справі законної сили прийняти рішення про переведення до Шостого апеляційного адміністративного суду;

- стягнути з відповідача доплати до посадового окладу судді у розмірі 70 %, що складає за жовтень - 46262,5 грн, листопад - 46252,5 грн, грудень - 46252,5 грн, січень - 46252,5 грн, лютий - 46252,5 грн по день винесення судом рішення.

На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що рішенням ВРП від 13 вересня 2018 року відкладено розгляд рекомендації ВККС про його переведення як судді Київського апеляційного адміністративного суду на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

На переконання позивача зазначене рішення ВРП у частині відкладення розгляду питання про переведення є протиправним, оскільки прийняте без зазначення підстав та мотивів такого відкладення.

При цьому він зауважує, що внаслідок бездіяльності ВРП щодо нерозгляду рекомендації ВККС про його переведення він протиправно позбавлений можливості здійснювати правосуддя.

Рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 06 серпня 2019 року позов задоволено частково.

Визнано протиправною бездіяльність ВРП щодо нерозгляду рекомендації ВККС від 03 серпня 2018 року № 253/пс-18 про переведення.

Визнано протиправними дії ВРП щодо відкладення розгляду рекомендації ВККС від 03 серпня 2018 року № 253/пс-18 про переведення на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

Зобов`язано ВРП розглянути питання про переведення.

У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Не погодившись із таким рішенням, ВРП та суддя КААС подали апеляційні скарги.

Фактичні обставини справи, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 455/2017 «Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах» ліквідовано Київський апеляційний адміністративний суд та утворено Шостий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає Київську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ, з місцезнаходженням у місті Києві.

Рішенням ВККС від 03 серпня 2018 року № 253/пс-18 рекомендовано для переведення на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду суддю Київського апеляційного адміністративно суду ОСОБА_1

Рекомендація ВККС від 03 серпня 2018 року № 253/пс-18 про переведення позивача на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду надійшла до ВРП 10 серпня 2018 року.

13 вересня 2018 року на засіданні ВРП розгляд матеріалів подання про переведення судді Київського апеляційного адміністративного суду ОСОБА_1 на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду відкладено.

Відповідно до витягу з протоколу № 66 засідання ВРП від 13 вересня 2018 року член ВРП Беляневич В. Е. доповів матеріали про переведення судді Київського апеляційного адміністративно суду ОСОБА_1 на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

Під час засідання головуючий Бенедесюк І. М. запросив членів ВРП до нарадчої кімнати для прийняття рішення з цього питання порядку денного засідання ВРП.

Після повернення з нарадчої кімнати головуючий Бенедесюк І. М. проголосив, що ВРП відклала розгляд матеріалів щодо внесення подання про переведення судді Київського апеляційного адміністративно суду ОСОБА_1 на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду за результатами голосування: «за» - 14, «проти» - 2, «не брали участі в голосуванні» - 1.

Вважаючи протиправними бездіяльність відповідача щодо нерозгляду рекомендації ВККС від 03 серпня 2018 року № 253/пс-18 та рішення від 13 вересня 2018 року, яким було відкладено розгляд матеріалів щодо внесення подання про переведення судді Київського апеляційного адміністративного суду ОСОБА_1 на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду, позивач звернувся до суду із цим позовом.

Оцінка суду першої інстанції

Задовольняючи частково позовні вимоги, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виходив із того, що станом на момент прийняття ВРП рішення про відкладення розгляду рекомендації ВККС про переведення позивача на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду у відповідача не було повноважень на вчинення цієї процедурної дії, оскільки така не була передбачена Регламентом ВРП.

У зв`язку із зазначеним, суд першої інстанції дійшов висновку, що відсутні підстави вважати, що відповідач, приймаючи рішення про відкладення розгляду рекомендації ВККС про переведення позивача на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду, діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

При цьому Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду зауважив, що Закон № 1798-VIII передбачає оскарження рішення ВРП про переведення судді, натомість оскарження процедурного рішення ВРП про відкладення розгляду рекомендації щодо переведення судді, ухваленого протокольно, чинним законодавством не передбачено.

Ураховуючи зазначене, суд першої інстанції дійшов висновку, що слід відмовити у задоволенні позову в частині позовних вимог про скасування рішення ВРП від 13 вересня 2018 року в частині відкладення розгляду рекомендації ВККС про переведення судді Київського апеляційного адміністративного суду ОСОБА_1 на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

Водночас з метою ефективного захисту прав, свобод, інтересів позивача суд першої інстанції вийшов за межі позовних вимог та визнав протиправними дії ВРП щодо відкладення розгляду рекомендації ВККС від 03 серпня 2018 року № 253/пс-18.

Щодо позовних вимог про стягнення з відповідача доплати до посадового окладу судді у розмірі 70 % з жовтня 2018 року по день винесення рішення, суд першої інстанції дійшов висновку, що такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки позивач не отримує доплати до посадового окладу на підставі частини десятої статті 135 Закону № 1402-VIII, через те, що є суддею, який не здійснює правосуддя, а не у зв`язку із протиправною бездіяльністю відповідача щодо нерозгляду питання про його переведення на посаду судді до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Короткий зміст та обґрунтування наведених в апеляційній скарзі ВРП вимог

В апеляційній скарзі на рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 06 серпня 2019 року ВРП зазначає, що судом першої інстанції при ухваленні оскаржуваного рішення не було враховано, що нормами Закону № 1798-VIII не встановлені строки розгляду ВРП рекомендації ВККС про переведення суддів.

Скаржник також звертає увагу, що рішенням ВРП від 02 жовтня 2018 року № 3058/0/15-18 до Регламенту ВРП були внесені зміни, зокрема, Главу 21 розділу II викладено в такій редакції: «... 21.4. 1. Питання про переведення судді з одного суду до іншого має бути розглянуто Радою протягом розумного строку з дня надходження подання Дисциплінарної палати про переведення судді до суду нижчого рівня чи рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

... 21.7. Якщо на час розгляду Радою рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддя звільнений з посади або його повноваження припинені, доповідач ухвалою залишає рекомендацію про переведення без розгляду.

Рада має право відкласти розгляд питання про переведення судді (крім переведення на підставі подання Дисциплінарної палати) на час розгляду скарги або заяви, наслідком якої може бути звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 2, 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України».

Скаржник також зауважив, що станом на момент розгляду питання відносно ОСОБА_1 у ВРП перебувало на розгляді 4 дисциплінарні скарги на дії цього ж судді, у тому числі дисциплінарна скарга Національного антикорупційного бюро України.

Крім того, взято до уваги, що на розгляді у ВРП перебувало подання Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н. І. про відсторонення від здійснення правосуддя ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України, яке було задоволено. Кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 перебуває дотепер на стадії судового розгляду.

У зв`язку із зазначеним скаржник зауважує, що відкладення розгляду питання відносно ОСОБА_1 є таким, що прийняте на виконання вимог частини п`ятої статті 126 Конституції України, пунктів 3, 6, 9 частини першої статті 3 Закону № 1798-VIII та на виконання повноважень, які надані ВРП як колегіальному, незалежному конституційному органу державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

Короткий зміст та обґрунтування наведених в апеляційній скарзі ОСОБА_1  вимог

В апеляційній скарзі на рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 06 серпня 2019 року ОСОБА_1 зазначає, що суд першої інстанції не надав належної оцінки всім обставинам справи.

Позивач зауважує, що суд першої інстанції помилково вважає, що прийняття рішення ВРП про переведення суддів у зв`язку з ліквідацією суду передбачає право ВРП діяти на власний розсуд.

На переконання скаржника, функції ВРП щодо здійснення переведення його як судді із суду, що ліквідується, мають лише церемоніальний характер і тут немає у ВРП права на будь-який розсуд і навіть відкладення.

ОСОБА_1 також наголошує, що Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду не розглянуто всіх доводів та обґрунтувань позивача своїх вимог, у тому числі, викладених у відповіді на відзив відповідача, заяві про зменшення позовних вимог від 14 березня 2019 року та додаткових обґрунтуваннях від 11 травня 2019 року.  

Релевантні джерела права

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 131 Конституції України визначено, що в Україні діє ВРП, яка, серед іншого, ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого.

Порядок переведення судді на посаду судді до іншого суду визначений статтею 82 Закону № 1402-VIII, а також главою 9 Закону № 1798-VIII.

Відповідно до статті 82 Закону № 1402-VIII суддя може бути переведений, у тому числі тимчасово шляхом відрядження, на посаду судді до іншого суду ВРП у порядку, передбаченому законом.

Переведення судді на посаду судді до іншого суду здійснюється на підставі та в межах рекомендації ВККС, внесеної за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді, проведеного в порядку, визначеному статтею 79 цього Закону.

Переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Переведення судді до іншого суду в порядку дисциплінарної відповідальності здійснюється на підставі подання органу, який ухвалив рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Пунктом 4 частини першої статті 93 Закону № 1402-VIII встановлено, що ВККС вносить рекомендацію про переведення судді відповідно до цього Закону, крім переведення як дисциплінарної санкції.

За змістом статті 70 Закону № 1798-VIII переведення судді з одного суду до іншого здійснюється ВРП, зокрема, на підставі та в межах рекомендації ВККС і доданих до неї матеріалів.

Положеннями частин першої та четвертої статті 71 Закону № 1798-VIII визначено, що питання про переведення судді з одного суду до іншого розглядається на засіданні ВРП.

Відповідно до статті 72 Закону № 1798-VIII рішення ВРП про переведення судді може бути оскаржене та скасоване виключно з таких підстав:

1) склад ВРП, який ухвалив відповідне рішення, не мав повноважень його ухвалювати;

2) рішення не підписано будь-ким із складу членів ВРП, які брали участь у його ухваленні;

3) рішення не містить посилань на визначені законом підстави для переведення судді та мотивів, з яких ВРП дійшла відповідних висновків.

За результатами розгляду питання про переведення судді з одного суду до іншого ВРП ухвалює вмотивоване рішення.

Процедурні питання здійснення ВРП повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про Вищу раду правосуддя», «;Про судоустрій і статус суддів», іншими законами України, порядок підготовки, розгляду та прийняття Радою, її Дисциплінарними палатами та іншими органами рішень, а також інші питання діяльності ВРП регулюються Регламентом ВРП, затвердженим рішенням ВРП від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 (далі - Регламент; тут і далі у редакції рішення ВРП від 14 червня 2018 року № 1856/0/15-18).

Відповідно до пункту 9.1 Регламенту ВРП результатом розгляду питань діяльності Ради та її органів, віднесених Законом до їх компетенції, а також вирішення питань організаційної діяльності Ради є рішення, які ухвалюють у таких формах:

а) рішення;

б) ухвала;

в) протокольна ухвала.

Розгляд питання (справи) закінчується ухваленням рішення.

Питання, пов`язані з відкриттям справи, зупиненням провадження у справі, залишенням заяви без розгляду та її поверненням, поверненням дисциплінарної скарги, а також в інших випадках, визначених цим Регламентом, вирішуються шляхом постановлення ухвал.

Рішення Ради чи її Дисциплінарної палати з процедурних питань заноситься до протоколу засідання (протокольна ухвала).

Рішення ухвалюється більшістю членів ВРП, які беруть участь у засіданні Ради у пленарному складі чи її органу, якщо інше не визначено Законом № 1798-VIII (пункт 9.2 Регламенту ВРП).

Член ВРП чи її органу під час ухвалення рішення голосує «за» або «проти» (пункт 9.3 Регламенту ВРП).

Відповідно до пункту 21.1 Регламенту ВРП переведення судді з одного суду до іншого здійснюється, зокрема, за поданням ВРП на підставі та в межах рекомендації ВККС та доданих до неї матеріалів.

Пунктом 21.4 Регламенту ВРП встановлено, що питання про переведення судді має бути розглянуто протягом п`ятнадцяти днів з дня надходження подання Дисциплінарної палати ВРП про переведення судді до суду нижчого рівня чи рекомендації ВККС.

Водночас рішенням ВРП від 02 жовтня 2018 року № 3058/0/15-18 до Регламенту ВРП були внесені зміни, зокрема, Главу 21 розділу II викладено в такій редакції: «… 21.4. Питання про переведення судді з одного суду до іншого має бути розглянуто Радою протягом розумного строку з дня надходження подання її Дисциплінарної палати про переведення судді до суду нижчого рівня чи рекомендації ВККС.

… 21.7. Якщо на час розгляду Радою рекомендації ВККС суддя звільнений з посади або його повноваження припинені, доповідач ухвалою залишає рекомендацію про переведення без розгляду.

Рада має право відкласти розгляд питання про переведення судді (крім переведення на підставі подання Дисциплінарної палати) на час розгляду скарги або заяви, наслідком якої може бути звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 2, 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України».

Відповідно до частини десятої статті 135 Закону № 1402-VIII встановлено, що суддя, який не здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності, перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), не має права на отримання доплат до посадового окладу.

Позиція Великої Палати Верховного Суду

Дослідивши доводи, наведені в апеляційних скаргах та відзивах на них, перевіривши матеріали справи, заслухавши суддю-доповідача у справі та пояснення сторін, Велика Палата Верховного Суду виходить із таких міркувань.

Як свідчать матеріали справи, у позовній заяві ОСОБА_1 , серед іншого, висловлює незгоду з бездіяльністю ВРП щодо нерозгляду рекомендації ВККС про переведення судді Київського апеляційного адміністративного суду Петрика І. Й. на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

Застосовані судом у цій справі правові норми дають підстави для висновку, що у разі припинення роботи суду, зокрема у зв`язку із його реорганізацією, або ліквідацією, суддю має бути переведено до іншого суду того самого рівня і спеціалізації у порядку, затвердженому ВРП, та за відповідним поданням ВККС. При цьому таке переведення судді здійснюється без конкурсу.

Рішення про переведення судді приймає ВРП на підставі та в межах відповідного подання ВККС.

Водночас відповідно до правових норм, які були чинними на час виникнення спірних правовідносин (серпень 2018 року), питання про переведення судді має бути розглянуто протягом п`ятнадцяти днів з дня надходження подання Дисциплінарної палати ВРП про переведення судді до суду нижчого рівня чи рекомендації ВККС.

Як було встановлено судом першої інстанції, рекомендація ВККС від 03 серпня 2018 року № 253/пс-18 про переведення позивача на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду надійшла до ВРП 10 серпня 2018 року.

Однак протягом п`ятнадцяти днів зазначена рекомендація ВККС розглянута не була. 13 вересня 2018 року ВРП прийняла рішення про відкладення розгляду рекомендації ВККС про переведення судді Київського апеляційного адміністративно суду ОСОБА_1 на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

Велика Палата Верховного Суду погоджується з висновком суду першої інстанції, що станом на момент прийняття ВРП рішення про відкладення розгляду рекомендації ВККС про переведення позивача на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду у відповідача не було повноважень на вчинення цієї процедурної дії, оскільки така не була передбачена Регламентом.

Отже, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду дійшов обґрунтованого висновку про те, що, приймаючи рішення про відкладення розгляду рекомендації ВККС про переведення позивача на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду, ВРП діяла не у спосіб, що визначений Конституцією та законами України.

Водночас зобов`язуючи ВРП розглянути питання про переведення судді Київського апеляційного адміністративного суду ОСОБА_1 до Шостого апеляційного адміністративного суду на підставі та в межах Рекомендації ВККС від 03 серпня 2018 року № 253/пс-18, суд першої інстанції правильно не зазначив строк упродовж якого відповідач повинен вчинити такі дії, як про це просив позивач, оскільки нормами Регламенту, чинними на час розгляду цієї справи, встановлено, що питання про переведення судді з одного суду до іншого має бути розглянуто Радою протягом розумного строку.

Доводи представника ВРП стосовно того, що відкладення розгляду питання відносно ОСОБА_1 пов`язане з тим, що на розгляді у ВРП у цей час перебувало 4 дисциплінарні скарги на дії цього судді, Велика Палата Верховного Суду вважає безпідставними, оскільки на час вирішення зазначеного питання у відповідача не було повноважень на вчинення такої процесуальної дії. Можливість відкладення вирішення питання про переведення судді з одного суду до іншого у ВРП з`явилася лише після внесення до Регламенту ВРП 02 жовтня 2018 року відповідних змін.

При цьому суд першої інстанції правильно зазначив, що вимоги ОСОБА_1 про скасування рішення ВРП від 13 вересня 2018 року в частині відкладення розгляду рекомендації ВККС про переведення судді Київського апеляційного адміністративного суду Петрика І. Й. на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду задоволенню не підлягають, оскільки чинним законодавством не передбачено можливості оскарження рішення ВРП про відкладення розгляду рекомендації про переведення судді, ухваленого протокольно.

Крім того, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду дійшов обґрунтованого висновку щодо відсутності правових підстав для задоволення позовних вимог ОСОБА_1 про стягнення з відповідача доплати до посадового окладу судді у розмірі 70 % з жовтня 2018 року по день винесення рішення, оскільки позивач не отримує доплати до посадового окладу на підставі частини десятої статті 135 Закону № 1402-VIII, оскільки є суддею, який не здійснює правосуддя, а не у зв`язку із протиправною бездіяльністю відповідача щодо нерозгляду питання про його переведення на посаду судді до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Врешті, Велика Палата Верховного Суду вирішила, що, оскільки суд першої інстанції ухвалив судове рішення з дотриманням вимог матеріального та процесуального права, а наведені в апеляційних скаргах доводи не спростовують викладених у судовому рішенні цього суду висновків, то апеляційні скарги задоволенню не підлягають.

Рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 06 серпня 2019 року залишено без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Як на Комітеті з питань правової політики обговорювали судову реформу Зеленського
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Вадим Кузнецов
  Вадим Кузнецов
  судья Центрального апелляционного хозяйственного суда
 • Оксана Олейник
  Оксана Олейник
  судья Высшего антикоррупционного суда
 • Владимир Гевко
  Владимир Гевко
  судья Хозяйственного суда Тернопольской области
загрузка...