Неявка адвокатів та прокурорів в судові засідання: позиція ВАКС

09:00, 28 сентября 2020
Необхідність неявки адвокатів та прокурорів в судові засідання також треба доводити.
Неявка адвокатів та прокурорів в судові засідання: позиція ВАКС

У Вищому антикорупційному суді звернули увагу на дискусійне та водночас актуальне з точки зору розвитку правозастосовної практики питання про визнання судом поважними причин неявки в судове засідання захисника та прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як розповів заступник голови Вищого антикорупційного суду Євген Крук, нерідко буває так, що адвокати та прокурори або не з’являються у судові засідання, не маючи поважних причин, або взагалі не попереджають суд про те, що не прийдуть в суд.

Заступник голови ВАКС зазначив, що не залежно від того, якою є причина неможливості прибуття адвоката/прокурора у судове засідання, вона повинна бути завчасно доведена до відома суду. «Це не просто процесуальний обов'язок сторони - це повага до інших учасників провадження - не тільки прокурора, але й обвинувачених, інших захисників, спеціалістів, експертів. Особливо це актуально в справах, де приймає участь велика кількість обвинувачених», - розповів 10 вересня, під час конференції, присвяченій діяльності Вищого антикорупційного суду, Євген Крук.

Алгоритм визначення поважності / неповажності неявки

При визначенні поважності/неповажності неявки тієї чи іншої сторони суд застосовує наступний алгоритм: обставина повинна відповідати вимогам ч. 1 ст. 138 КПК + така обставина повинна об’єктивно (а не суб’єктивно) унеможливлювати неявку + обставина повинна бути підтверджена переконливими доказами.

Участь в іншому судовому процесі

За словами судді, адвокати та прокурори нерідко посилаються на те, що не можуть з’явитись у судове засідання у ВАКС, тому що приймають участь в іншому судовому процесі або у слідчих діях. Однак проблема в таких випадках полягає в тому, що дату судового засідання, як правило, усі сторони, разом з суддею, погоджували заздалегідь. Тобто казати через певний час, що у адвоката раптом з’явилось нове судове засідання у іншому суді, ніби більш важливе, ніж те, яке він хоче перенести у ВАКС, не зовсім коректно.

 «Досить часто в суддівській практиці зустрічається така підстава неприбуття адвоката у засідання, як участь у іншому судовому засіданні. Хочу відмітити, що у випадку, коли вирішення судом питання про дату та час судового засідання відбувається без участі адвоката, то у нього відсутня можливість повідомити суд про зайнятість в іншому судовому засіданні. Однак, якщо адвокат був присутній при визначенні судом дати і часу судового засідання та не заперечував проти такого, то суд може в подальшому відмовити у визнанні поважними причин його неявки в судове засідання», — зазначив Є. Крук.

Як зазначив заступник голови ВАКС, при цьому потрібно враховувати й позицію ЄСПЛ щодо «пріоритетності» справ, яка полягає в тому, що при визначенні пріоритетності справи треба виходити із пріоритетності саме для заявника (обвинуваченого), а не суспільних інтересів. У кримінальному провадженні це справи, де обвинувачений перебуває під вартою чи є неповнолітнім. «Беззаперечно, що й цивільні, адміністративні, господарські справи також повинні бути розглянуті в розумні строки, але саме на захисника покладається обов'язок довести пріоритетності тієї чи іншої справи», — розповів Є. Крук.

В практиці ВАКС трапляються ситуації, коли судом із сторонами узгоджується конкретна дата та протягом якого часу буде слухатися справа. Проте, сторона подає клопотання про неможливість прибути в судове засідання, оскільки він приймає участь в іншому судовому засіданні, яке призначене через кілька годин після завершення запланованого часу розгляду справи в ВАКС. В такому випадку неявка може бути визнана неповажною.

Були й такі випадки, коли захисник заявляє клопотання про зайнятість в іншому процесі, додає докази виклику в судове засідання, а потім виявляється, що судді - члени колегії, в якій захисник повинен був слухати справу, вже звільнені у відставку. В такому випадку неявка також може бути визнана неповажною.

Необхідність участі у невідкладних слідчих діях в інших кримінальних провадженнях

Разом з цим, виникає питання, як бути у випадку з необхідністю участі в слідчих діях в інших кримінальних провадженнях.

«Як колишній адвокат, зауважу, що отримавши вотум довіри від підзахисного, адвокат не може ним нехтувати, оскільки від його дій, без перебільшення, залежить доля людини. Окрім того, як професійний правник, адвокат повинен усвідомлювати значимість своєчасного, повного та об’єктивного розгляду судом справи, що залежить у тому числі й від доброчесного виконання ним своїх професійних обов’язків. Професійна етика адвоката вимагає, що при прийнятті доручення одного клієнта, таке доручення не повинно об’єктивно суперечити інтересам іншого клієнта; кожному дорученню адвокат повинен приділяти розумно необхідну для його успішного виконання увагу», — розповів заступник голови ВАКС.

Чи є пріоритетність у невідкладних слідчих діях над справами, які розглядаються в суді? В такому випадку, як зазначив заступник голови ВАКС, суд враховує пріоритетність справи для заявників (обвинувачених) в обох провадженнях, в яких одночасно повинен прийняти участь захисник.

«Більше того, якщо адвокат не може прибути в судове засідання у зв'язку з необхідністю участі в слідчій дії, про яку заздалегідь йому не було відомо, то він повинен надати суду докази підтвердження проведення відповідної дії, а в подальшому - і доказ своєї участі в такій дії та обґрунтування пріоритетності такої дії над участю в судовому засіданні, в яке він викликався, оскільки у випадку їх ненадання суд не матиме підстав для визнання причини неявки поважними», — зазначив Євген Крук.

Неприбуття в процес адвоката з групи адвокатів

Непоодинокими є випадки, коли захист обвинуваченого забезпечує не один, а група адвокатів. При цьому один з них не може з'явитись до суду з поважних причин, а інші адвокати наполягають на відкладенні розгляду справи або ж взагалі не з'являються в засідання.

Розглядаючи один із таких випадків (у справі № 991/2608/20) АП ВАКС звернула увагу, що про неможливість прийняти участь в судовому засіданні заявили лише двоє із шести адвокатів, при цьому суду не було надано доказів неможливості такої участі інших чотирьох адвокатів, у зв’язку з чим суд визнав неповажними причини їх неявки.

Ще одним аргументом на користь того, що такі причини неявки адвокатів можуть бути визнані неповажними є те, що практично всі без виключення справи в ВАКС розглядаються протягом тривалого часу. «Є справи, які складаються не з десятків томів документів, а з сотень. Навіть, якщо хтось з захисників не мав можливості висловитися з приводу того чи іншого доказу, то суд може продовжити дослідження того чи іншого доказу та, пославшись на відносно нове рішення ЄСПЛ в справі Rook v. Germany (2019), роз'яснити, що сторона обвинувачення до кінця судового розгляду не позбавлена права надати відповідні пояснення. Зокрема, ЄСПЛ в п. 73 звернув увагу, що не буде відсутнє порушення прав заявника, якщо до кінця судового розгляду було достатньо часу», — зазначив Є. Крук.

Хвороба, як причина неявки в суд

Іншою підставою неявки в судове засідання захисника, яка може бути оцінена судом як поважна, є хвороба або погане самопочуття.

«Практика ВАКС з цього питання ще до кінця не сформована, але суд враховує, коли саме звернувся адвокат до лікаря за наданням медичної допомоги (раптово/за день до засідання/або, наприклад, оперативне втручання було заплановано заздалегідь), який висновок лікаря було надано адвокату, чи зловживав раніше адвокат процесуальними правами. Зверніть, також, увагу, що суд не є експертною установою та не володіє спеціальними знаннями в галузі медицини, а тому в більшості випадків позбавлений можливості оцінити, чи унеможливлює та чи інша хвороба залишити заклад охорони здоров'я. З урахуванням принципу змагальності доведення переконливості того чи іншого доказу покладається саме на захисника», — розповів заступник голови ВАКС.

Так, у справі №911/4945/20, яка розглядалась у ВАКС, адвокатами не було надано жодних доказів, на підтвердження наявності у них хвороби, у зв’язку з чим відповідні причини їх неявки було визнано судом неповажними та порушено питання про дисциплінарну відповідальність адвоката.

COVID-19

На сьогодні, у період масштабного поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, ряд клопотань адвокатів про відкладення судового розгляду мотивовані небезпекою зараження COVID-19, в тому числі й у зв’язку з виявленням випадків інфікування вказаним вірусом працівників ВАКС.

Вищий антикорупційний суд вживає всіх необхідних заходів по убезпеченню перебування учасників судових засідань в приміщенні суду. У ВАКС здійснюється постійна дезінфекція приміщень, всі працівники суду, у яких було виявлено COVID-19, разом з іншими працівниками, що контактували з ними, негайно йшли на самоізоляцію, про що було поінформовано громадськість через веб-портал «Судова влада України» (зазначена позиція висвітлена в рішенні ВАКС у справі 911/4163/20), з моменту введення карантину у приміщеннях ВАКС запроваджено масковий режим, розміщено засоби для дезінфекції рук, тощо.

У випадку підозри на COVID-19, захисник повинен вжити заходів, передбачених чинним законодавством.

У випадку невиконання заходів, передбачених відповідних законодавством, неявка може бути визнана не поважною.

Відрядження

Серед суддів існують різні підходи до вирішення даного питання.

«Стаття 138 КПК України не визначає відрядження, як поважну причину неявки на виклик суду. Якщо відповідне відрядження було заздалегідь унесене до робочого плану адвоката, то він може завчасно подати до суду клопотання із відповідними доказами поважності неприбуття у судове засідання. Якщо ж необхідність у відрядженні виникла терміново, то аргументом на користь поважності причин неявки адвоката можуть бути докази участі в судовому засіданні або невідкладних слідчих діях. При цьому судом буде враховуватися пріоритетність завдань захисника з урахуванням підходу ЄСПЛ, як це вже згадувалось вище», — розповів суддя ВАКС.

Перебування у щорічній відпустці

«На мою думку, це одне з чи не найбільш дискусійних питання. Відсутня єдина позиція і стосовно поважності неявки через перебування у відпустці і серед суддів. Одна справа, якщо неявка адвоката обумовлена, наприклад, перебуванням у щорічній довготривалій відпустці, яку адвокат планував заздалегідь, а отже міг завчасно поінформувати суд про неможливість прибути в судове засідання, і зовсім по-іншому суд оцінює поважність неявки адвоката у зв'язку з короткотривалою відпусткою, яка може бути оформлена адвокатом напередодні судового засідання виключно з метою затягування розгляду справи», — розповів Є. Крук.

Прокурори

Заступник голови ВАКС окремо зупинився на поважності причин неявки в судове засідання прокурора.

«Вступаючи на службу в прокуратуру, прокурор складає присягу, в якій присвячує свою діяльність служінню Українському народові і Україні. Як публічний обвинувач, прокурор повинен бути взірцем законності для інших учасників процесу, а тому його неявка в судове засідання без поважних причин підриває довіру до державних інституцій, які повинні захищати права й свободи людини і громадянина, інтересів суспільства і держави. Відповідно, до явки прокурорів САП, у суддів ВАКС більше вимог, ніж до адвокатів. Якщо прокурори не з’являються у засідання, ми також реагуємо на такі дії в порядку передбаченому процесуальним законодавством. Прокурори, як правило, працюють у складі групи прокурорів. Був випадок, коли прокурор САП заявив, що не може пред'явити суду докази обвинувачення, оскільки матеріали провадження знаходяться у сейфі колеги, який пішов у відпустку. Це несерйозно. Слід враховувати, що нерідко учасники судового процесу їдуть в ВАКС з інших міст. Тобто не може бути так, що засідання суду зірвалось лише тому, що з цілої групи прокурорів жоден прокурор не зміг знайти часу для участі у засіданні», — підкреслив Є. Крук.

За словами заступника голови ВАКС, цього літа у ВАКС виникла ситуація, коли велика кількість справ була відкладена через відпустки прокурорів, які входили до відповідної групи прокурорів. При цьому, заявляючи клопотання про перебування частини прокурорів у відпустці, суду не надавалися докази щодо неможливості прибути в судове засідання інших прокурорів групи.

«Судді розуміють, що кількість прокурорів САП є обмеженою. Проте нагадуємо, що за загальними засадами кримінального провадження, кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки», — зазначив Є. Крук.

Заклик до прокурорів та адвокатів

«Ми звертаємось до адвокатів та прокурорів, якщо не можете з’явитись у засідання, будь ласка, повідомляйте про це суд заздалегідь. Будь-яким способом – через секретаря судових засідань, електронною поштою. Одночасно з цим або в розумні строки зазначте відповідну обставину, яка унеможливила прибуття в судове засідання, та надайте переконливі докази на підтвердження відповідних обставин. У випадку неможливості подати докази разом із повідомленням про неможливість з’явитися в судове засідання, будь ласка, повідомляйте, що такі докази будуть подані в наступне засідання», — підсумував виступ Євген Крук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути у курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Атестація прокурорів місцевих прокуратур: враження прокурорів від іспиту
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Наталья Панченко
  Наталья Панченко
  судья Киевского окружного административного суда
 • Ирина Пучкова
  Ирина Пучкова
  судья Киевского районного суда Одессы
 • Ирина Шикеря
  Ирина Шикеря
  судья Первомайского районного суда Николаевской области
загрузка...