Як суди будуть розглядати справи за зверненням органів державного нагляду (контролю)

12:49, 28 июля 2021
Кабмін пропонує новий порядок державного контролю та зміни до адміністративного судочинства.
Як суди будуть розглядати справи за зверненням органів державного нагляду (контролю)

Кабмін на засіданні 28 липня розгляне законопроект «Про основні засади державного нагляду (контролю)».

Законопроект важливий тим, що ним, проміж іншого, пропонуються зміни до Кодексу адміністративного судочинства України.

Згідно із пунктами 16 та 17, якими пропонується доповнити частину другу статті 245, у разі задоволення позову суд може прийняти рішення про:

- зобов'язання відповідача допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю); 

- вжиття у випадках та з підстав, передбачених законом, до підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) та фізичних осіб – підприємців, у яких під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення у відповідній сфері державного нагляду (контролю) заходів реагування, визначених законом.

Крім того, КАСУ доповнять статтею 283-1 «Особливості провадження у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю)».

Як суди будуть розглядати такі справи.

Провадження у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю) під час здійснення ними визначених законом повноважень здійснюється на підставі позовної заяви таких органів щодо: 

1) вжиття заходів реагування у випадках та з підстав, передбачених законом, до підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) та фізичних осіб – підприємців, у яких під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення у відповідній сфері державного нагляду (контролю); 

2) зобов'язання відповідача допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю). 

Позовна заява подається протягом п'яти робочих днів до суду першої інстанції з дня виникнення підстав, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, установленими цим Кодексом, у письмовій формі та повинна містити: 

1) найменування адміністративного суду; 

2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку заявника; 

3) найменування, поштову адресу, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія (за наявності), номер паспорта громадянина України – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті) фізичної особи - підприємця а також номер засобу зв'язку, якщо такий відомий, щодо сторони, до якої застосовуються заходи, визначені частиною першою цієї статті; 

4) підстави звернення з позовною заявою, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника; 

5) перелік документів та інших матеріалів, що додаються; 6) підпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень. 

У разі недотримання вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та надає йому строк, але не більше ніж п'ять робочих днів, для усунення недоліків. 

Невиконання вимог суду в установлений строк тягне за собою повернення заявнику позовної заяви та доданих до неї документів. 

Повернення позовної заяви не є перешкодою для повторного звернення з нею до суду після усунення її недоліків, але не пізніше ніж упродовж п'яти робочих днів з дня надходження ухвали про її повернення до органу державного нагляду (контролю). 

Відмова у відкритті провадження за позовною заявою унеможливлює повторне звернення заявника з такою самою позовною заявою. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному порядку. 

Ухвалу про відмову у відкритті провадження може бути оскаржено в апеляційному порядку упродовж трьох робочих днів з моменту її Постановлення. 

Така адміністративна справа вирішується судом упродовж трьох робочих днів після відкриття провадження. 

Рішення суду у таких справах, підлягає негайному виконанню. Апеляційні скарги на такі судові рішення можуть бути подані сторонами протягом десяти робочих днів з дня їх проголошення. Подання апеляційної скарги на рішення суду не перешкоджає його виконанню. 

У рішенні суду зазначаються:

1) дата ухвалення рішення; 

2) найменування суду, прізвище та ініціали (ініціал власного імені) судді; 

3) найменування сторін, їх місцезнаходження; 

4) мотиви ухвалення судом рішення щодо заявлених вимог з посиланням на закон; 

5) порядок вчинення дій, визначених рішенням; 

6) відомості про порядок апеляційного перегляду справи, строки апеляційного оскарження. 

Суд апеляційної інстанції розглядає справу в п'ятиденний строк після закінчення строку на апеляційне оскарження. 

Особа має право подати заяву про скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), застосованих судом за результатом розгляду справи, якщо обставини, які стали підставою для вжиття заходів реагування, перестали існувати або усунуті, що підтверджується відповідними доказами, зокрема актом, складеним за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері. Така заява подається до адміністративного суду, який прийняв постанову про застосування відповідних заходів реагування щодо державного нагляду (контролю). 

Заява про скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю) підлягає розгляду та вирішенню суддею одноособово з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, протягом трьох днів з дня її отримання судом. Неприбуття у судове засідання осіб, яким належним чином повідомлено про час і місце розгляду, не перешкоджає розгляду такої заяви. Якщо суд дійде висновку про можливість ухвалення законного судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, він розглядає заяву у порядку письмового провадження. 

За результатами розгляду заяви суд постановляє ухвалу про задоволення заяви або про відмову в її задоволенні, яка не підлягає оскарженню. 

Відмова у задоволенні заяви не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про скасування заходів реагування.

Раніше розповідалося, як будуть створювати Національне агентство з питань забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Пленум Верховного Суда обсуждает конституционность Этического совета по проверке ВСП, ОНЛАЙН
Пленум Верховного Суда обсуждает конституционность Этического совета по проверке ВСП, ОНЛАЙН
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Валентина Луганська
  Валентина Луганська
  суддя Луганського апеляційного суду
 • Леся Федорак
  Леся Федорак
  суддя Вищого антикорупційного суду
 • Зоя Плеханова
  Зоя Плеханова
  суддя Закарпатського окружного адміністративного суду
загрузка...