Чи буде в Україні «суд у смартфоні»: що записали до Положення про електронне правосуддя

08:17, 29 июля 2021
«Суд у смартфоні» запрацює, але це не точно.
Чи буде в Україні «суд у смартфоні»: що записали до Положення про електронне правосуддя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

До 2 серпня Вища рада правосуддя продовжить збирати пропозиції від суддів та юридичної спільноти стосовно проекту положення про впровадження в Україні електронного правосуддя. До цього ці пропозиції ВРП вже збирала, а ще раніше їх збирала ДСА. Також їх збирали у 2019 році. І у 2020 році теж.

Проект Положення має назву «Про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи», тобто, він не регулює роботу всієї Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), а лише її окремих модулів.

Модулі ці орієнтовані на прийом документів та надсилання результатів розгляду до Електронного кабінету. Про оновлення та зручності пошуку у Єдиному державному реєстрі судових рішень, спрощення процедури звернення рішення до виконання, обмін інформацією між судами та іншими органами, полегшення роботи працівників суду шляхом автоматизації частини процесів тощо поки не йдеться.

«З метою поетапного впровадження ЄСІТС норми цього Положення визначають порядок функціонування лише окремих, готових до впровадження підсистем (модулів) ЄСІТС, а також порядок вчинення дій, які ними забезпечуються. По мірі завершення розробки інших підсистем (модулів) ЄСІТС порядок їх функціонування визначатиметься шляхом внесення змін до цього Положення», - вказано у проекті.

Нагадаємо, що ЄСІТС як ціла система із «хмарною» структурою мала запрацювати ще навесні 2019 року, але в останній момент Вища рада правосуддя рекомендувала Державній судовій адміністрації відкликати відповідне оголошення про її запуск. Новий проект Положення у редакції ВРП «хмарної» структури зовсім не передбачає і навіть не має натяку на те, що вона колись буде.

Зокрема, проект Положення не передбачає необхідності модернізації Положення про автоматизовану систему документообігу суду (хоча про таку необхідність зазначала Рада суддів України і була створена відповідна робоча група, яка мала представити проект оновленого Положення до 1 липня 2021 року).

Так, у Перехідних положеннях документа сказано, що «до початку функціонування підсистеми електронного документообігу у складі ЄСІТС реєстрація документів, які надходять на адресу суду (у тому числі процесуальних документів, що можуть бути предметом судового розгляду), здійснюється в АСДС відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (зі змінами), та інструкції з діловодства.

Реєстрація документів в інших органах та установах системи правосуддя здійснюється за правилами, передбаченими відповідними документами та інструкціями з діловодства, чинними до затвердження цього Положення».

А «початок функціонування підсистеми електронного документообігу у складі ЄСІТС» - це дуже далека перспектива. Нагадаємо, що саме влітку 2020 року казав з цього приводу начальник Управління інформатизації та судової статистики ДСА Олександр Слоніцький:

«Суди не готові до розгляду електронних справ у зв'язку з відсутністю в судах системи електронного документообігу, яка повноцінно від початку і до кінця забезпечить роботу з електронними документами. Такої програми на даний момент немає, як немає і вбудованого редактора і немає програми для сканування. Потрібно для цього, як мінімум, провести до кінця року обговорення з судами, потім до початку 2021 року оголосити тендер, визначити переможця торгів, плюс, час на розробку програмного забезпечення, потім рік-два тестово впроваджувати цю систему. Тобто, це буде одна з останніх підсистем, які будуть впроваджені у ЄСІТС».

Як бачимо, тендер поки не оголошено, отже, суди будуть працювати за правилами старого документообігу.

Будь-яких строків для вирішення цих питань Вища рада правосуддя у документі не визначає.

Також у Положенні прямо прописують норму про те, що залишається паперова форма справ. При цьому сканування справ буде здійснюватися «за наявності такої можливості в суді». Коли «у суді» з’явиться така можливість – невідомо.

«До забезпечення шляхом початку функціонування відповідних підсистем (модулів) ЄСІТС можливості розгляду судами справ в електронній формі справи розглядаються (формуються та зберігаються) в паперовій формі.

Документи, що надійшли до суду в електронній формі, роздруковуються та приєднуються до матеріалів паперової справи», - зазначено у документі.

Також, як відомо, наразі у деяких судах встановлені свої системи документообігу.

Тому у проекті Положення визначено, що функціонування підсистем «Електронний   кабінет»   та «Електронний суд» у Великій Палаті Верховного Суду, Касаційному кримінальному суді та Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду та Київському апеляційному суді починається після інтеграції цих підсистем з існуючими в зазначених судах автоматизованими системами документообігу та публікації відповідного оголошення в порядку, визначеному для початку функціонування ЄСІТС. Строки такої інтеграції цим документом не визначені.

У цілому проект Положення не ставить завдань, строків, планів та не передбачає хоча б рекомендації для ДСА стосовно наступних дій із впровадження ЄСІТС.

Про що Положення

Положення, яке ВРП виставила на обговорення, визначатиме:

 • порядок функціонування в судах та органах системи правосуддя окремих підсистем ЄСІТС, зокрема підсистем:
 • «Електронний кабінет»,
 • «Електронний суд»;
 • підсистеми відеоконференцзв’язку;
 • порядок вчинення процесуальних дій в електронній формі з використанням таких підсистем;
 • особливості використання в судах та органах системи правосуддя іншого програмного забезпечення в перехідний період до початку функціонування ЄСІТС у складі всіх підсистем (модулів).

Власником програмного забезпечення ЄСІТС після впровадження його в промислову експлуатацію є держава в особі ДСА України. ЄСІТС працює на базі основного та резервного (резервних) центрів обробки даних.

Організаційне та фінансове забезпечення функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС здійснює ДСА України, яка несе відповідальність за їх належне функціонування.

Технічний супровід та підтримку ЄСІТС забезпечує адміністратор ЄСІТС – державне підприємство (підприємства), що належить до сфери управління ДСА України.

У проекті Положення визначено окремі терміни, зокрема:

електронна копія паперового документа – документ в електронній формі, що містить візуальне подання паперового документа, отримане шляхом сканування (фотографування) паперового документа. Відповідність оригіналу та правовий статус електронної копії паперового документа засвідчується кваліфікованим електронним підписом особи, що створила таку копію;

електронне повідомлення (повідомлення) – автоматично створена та передана в електронній формі інформація, в тому числі про доставку, отримання, реєстрацію чи відмову в реєстрації електронного документа адресатом;

електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, правовий статус якого засвідчено кваліфікованим електронним підписом автора;

офіційна електронна адреса – адреса електронної пошти, вказана користувачем в Електронному кабінеті ЄСІТС при реєстрації користувача та сервісі Електронного кабінету ЄСІТС. Адреса електронної пошти, що використовується при реєстрації Електронного кабінету, не може бути зареєстрована на доменних іменах, використання яких заборонено законодавством України;

процесуальний документ – документ, одержаний чи створений судом у процесі здійснення правосуддя або судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, який має відповідні реквізити, на який поширюються вимоги процесуального закону та яким закріплюється (фіксується) певна процесуальна дія.

Електронний кабінет

Отже, проект визначає порядок функціонування лише окремих підсистем (модулів) ЄСІТС. В першу чергу це «Електронний кабінет», який виконує два завдання: забезпечує реєстрацію та ідентифікує осіб, які зареєстровані, щоб вони могли надалі вчиняти певні дії у системі.

Нагадаємо, що у тестовому режимі він почав функціонувати кілька років назад, і адвокати ним вже активно користуються.

Відповідно до проекту Підсистема «Електронний кабінет» – підсистема ЄСІТС, захищений вебсервіс, що має офіційну адресу в інтернеті (https://cabinet.court.gov.ua ), який забезпечує процедуру реєстрації користувачів в ЄСІТС, а також подальшу автентифікацію таких осіб з метою їх доступу до підсистем (модулів) ЄСІТС у межах наданих прав.

Доступ користувачів до підсистем (модулів) ЄСІТС, окрім Електронного кабінету, також може забезпечуватися за допомогою сервісу обміну даними між відповідними підсистемами (модулями) ЄСІТС та іншими інформаційними системами.

Процедура реєстрації в ЄСІТС (реєстрація Електронного кабінету, реєстрація офіційної електронної адреси) передбачає проходження запропонованої засобами Електронного кабінету процедури реєстрації з використанням кваліфікованого електронного підпису, а також внесенням контактних даних про особу, зокрема адреси електронної пошти, номера телефону, інших засобів зв’язку (в тому числі мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.

Користувачі зобов’язані вносити повну і актуальну інформацію в Електронні кабінети в обсязі, визначеному функціональними можливостями ЄСІТС, невідкладно після створення, отримання або зміни такої інформації.

Хто та як буде реєструватися

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, судові експерти, державні органи та органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють свої офіційні електронні адреси в ЄСІТС в обов’язковому порядку.

Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в ЄСІТС в добровільному порядку.

Процедура реєстрації Електронного кабінету фізичної особи та фізичної особи - підприємця здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису такої особи.

Процедура реєстрації Електронного кабінету юридичної особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника такої юридичної особи (адміністратора Електронного кабінету юридичної особи), що підтверджується даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Сертифікат кваліфікованого електронного підпису такої посадової особи повинен містити ідентифікаційні дані як юридичної, так і посадової особи.

Адміністратор Електронного кабінету юридичної особи засобами програмного забезпечення Електронного кабінету може уповноважувати працівників юридичної особи (в тому числі себе) або інших фізичних осіб чи фізичних осіб - підприємців на перегляд, створення та надсилання електронних документів, а також вчинення інших дій від імені юридичної особи з використанням власних Електронних кабінетів таких фізичних осіб чи фізичних осіб - підприємців.

Особливості реєстрації Електронних кабінетів органів прокуратури та уповноваження прокурорів на виконання функцій процесуальних осіб у кримінальному провадженні з використанням їх власних Електронних кабінетів визначаються спільним рішенням ДСА України та Офісу Генерального прокурора.

Особи, які зареєстрували Електронні кабінети (власники Електронних кабінетів), можуть надавати (відкликати) іншим власникам Електронних кабінетів права на різні рівні доступу до інформації та права на вчинення за допомогою засобів Електронного кабінету дій від свого імені, які вважатимуться такими, що вчинені користувачем особисто.

Автентифікація

Для автентифікації в Електронному кабінеті користувач використовує чинний сертифікат відкритого ключа і особистий ключ кваліфікованого електронного підпису, що зберігається на захищеному носії особистих ключів або на звичайному носії інформації.

Використання особистих ключів користувачами, а також створення ними кваліфікованого електронного підпису здійснюється в порядку, визначеному Законом «Про електронні довірчі послуги» з особливостями, встановленими цим Положенням. Відмова користувача від отримання або використання особистих ключів кваліфікованого електронного підпису, їх використання з порушенням зазначених нормативних актів позбавляє його права доступу до ЄСІТС.

Процесуальні документи та докази можуть подаватися до суду в електронній формі, а процесуальні дії вчинятися в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з використанням власного кваліфікованого електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису, за винятком випадків, передбачених процесуальним законом.

Особам, які зареєстрували Електронний кабінет, суд надсилає документи у справах, в яких такі особи беруть участь, в електронній формі шляхом їх направлення в Електронний кабінет таких осіб, або в інший спосіб, передбачений процесуальним законодавством, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Доступ до підсистем (модулів) ЄСІТС, крім вебпорталу, здійснюється за допомогою Електронного кабінету після обов’язкового проходження особою процедури реєстрації або автентифікації. Автентифікація користувача здійснюється на початку кожної сесії роботи в ЄСІТС.

Користувачі зобов’язані використовувати технічні засоби і технології, що мають забезпечувати належну якість та інформаційну безпеку передачі та отримання інформації, зображення та звуку й самостійно несуть ризики технічної неможливості отримання доступу до ЄСІТС, погіршення якості чи переривання зв’язку тощо.

Підсистема «Електронний суд»

Також у проекті Положення йдеться про підсистему «Електронний суд» (не плутати із цілою Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою). Завдання цього Електронного суду полягає лише у забезпеченні можливості створювати, надсилати документи і дізнаватися про стан їх розгляду.

Так, відповідно до проекту Підсистема «Електронний суд» (Електронний суд) – підсистема ЄСІТС, що забезпечує можливість користувачам у передбачених законодавством випадках відповідно до наявних технічних можливостей підсистеми ЄСІТС реалізованого функціоналу створювати та надсилати в електронному вигляді процесуальні чи інші документи до суду, інших органів та установ у системі правосуддя, а також отримувати інформацію про стан і результати розгляду таких документів чи інші документи.

Інструкція користувача Електронного суду розробляється адміністратором ЄСІТС та розміщується на вебсторінці технічної підтримки користувачів ЄСІТС за вебадресою https://wiki.court.gov.ua.

Процесуальні та інші документи, пов’язані з розглядом справ у суді та розглядом у Вищій раді правосуддя справ про порушення суддею (прокурором) вимог щодо несумісності, дисциплінарного проступку судді, втручання в діяльність судді, можуть подаватися до суду та Вищої ради правосуддя в електронній формі виключно з використанням підсистеми «Електронний суд».

Електронні документи створюються із застосуванням вбудованого текстового редактора шляхом заповнення форм документів, передбачених Інструкцією користувача Електронного суду, підписуються кваліфікованим електронним підписом (підписами) його підписувача (підписувачів) та надсилаються засобами відповідної підсистеми ЄСІТС.

До створених в Електронному суді документів користувачі можуть додавати інші файли (зображення, відеофайли тощо). Відповідні додані файли (додатки) підписуються кваліфікованим електронним підписом користувачів разом зі створеними в Електронному суді документами, до яких вони додаються.

Технічні вимоги щодо форм електронних документів та їх додатків, обмеження щодо їх розміру, формату та інших характеристик встановлюються Інструкцією користувача Електронного суду.

Дата та час підпису документа в Електронному суді, а також дата та час його відправки автоматично зберігаються і не підлягають коригуванню.

Надайте доказ надсилання

Проект Положення дублює норму закону, яка нещодавно з’явилася у процесуальному законодавстві, стосовно необхідності надання суду доказів надсилання документів іншій стороні.

Нагадаємо, що 26 травня набув чинності закон про поетапний запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (законопроекті 3985). Цим законом Верховна Рада додала обов'язок для учасників процесу при подачі електронних документів до суду докладати докази їх відправки опонентові. Так, на самих учасників процесу тепер покладається обов'язок направляти копії процесуальних документів опонентові, якщо документи подаються до суду в електронній формі. Тобто до подачі позову або іншого процесуального документа через «Електронний кабінет».

Зазначимо, що судді адміністративних судів звертали увагу на неоднозначність тлумачення такої позиції стосовно необхідності «попереднього» надсилання документів громадянином, який судиться з органом влади.

Отже, у проекті Положення ця норма теж визначена:

«У разі подання до суду документів в електронній формі учасник зобов’язаний у випадках, визначених процесуальним законодавством, надати доказ надсилання (листом з описом вкладення) іншим учасникам справи копій поданих до суду документів».

У випадку, коли інший учасник справи відповідно до внесених ідентифікаційних даних про нього має зареєстрований Електронний кабінет, функціонал Електронного суду в автоматичному режимі надає суду та учаснику справи доказ надсилання до Електронних кабінетів інших учасників справи поданих до суду документів.

В іншому випадку засобами Електронного суду користувача інформують про відсутність в іншого учасника справи зареєстрованого Електронного кабінету.

Довіреність на вчинення дій у ЄСІТС

Користувач ЄСІТС може уповноважити іншого користувача на вчинення дій з використанням Електронного суду в інтересах довірителя, надавши засобами відповідної підсистеми ЄСІТС такому повіреному довіреність в електронній формі відповідно до вимог процесуального законодавства.

Надання довіреності в електронній формі здійснюється засобами Електронного кабінету шляхом створення електронного документа встановленої форми, в якому визначається обсяг повноважень повіреного.

Довіреність в електронній формі, підписана кваліфікованим електронним підписом довірителя, надає можливість повіреному виконувати визначений довірителем перелік дій засобами Електронного суду. Повірений, якому довірителем видана довіреність в електронній формі із правом передоручення, може надати таку довіреність іншому користувачу на вчинення дій в інтересах довірителя (передоручення).

Від імені юридичної особи видавати довіреності в електронній формі мають право особи, зазначені у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо такої юридичної особи у графі «Прізвище, ім’я, по батькові, дати обрання (призначення) осіб, що обираються (призначаються) до органу управління такої юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або такі, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи».

Від імені іноземної юридичної особи електронні довіреності видаватися не можуть.

Довіреність в електронній формі, що підтверджує повноваження представника, та електронні документи, на підставі яких відбувалось передоручення прав первинного довірителя (за їх наявності), автоматично додаються до документів, відправлених представником засобами Електронного суду.

Довіреність в електронній формі дійсна до моменту її скасування довірителем або протягом строку, на який вона видана.

При втраті чинності довіреності в електронній формі автоматично скасовуються також усі її похідні довіреності, що видані в порядку передоручення.

Що буде відображатися в Електронному кабінеті

Після відправки засобами Електронного суду процесуальних та інших документів особа може у власному Електронному кабінеті відслідковувати рух та стан розгляду документів в суді або в органі та установі в системі правосуддя.

Відомості про доставку документа, його реєстрацію та інші відомості щодо розгляду справ відповідно до наявних технічних можливостей підсистем ЄСІТС надсилаються в автоматичному режимі до Електронного кабінету користувача, від імені якого подавалися документи.

У випадку надання користувачем електронної довіреності інформація про результати розгляду документів надсилається до Електронного кабінету довірителя та повіреного (повірених).

Підсистема «Електронний суд» забезпечує можливість автоматичного надсилання матеріалів справ в електронному вигляді до Електронних кабінетів учасників справи та їхніх повірених.

До Електронних кабінетів користувачів надсилаються у передбачених законодавством випадках документи по справах, які внесені до автоматизованої системи діловодства судів (далі – АСДС) та до автоматизованих систем діловодства, що функціонують в інших органах та установах у системі правосуддя. Документи по справах надсилаються до Електронних кабінетів користувачів у випадку, коли вони внесені до відповідних автоматизованих систем у вигляді електронного документа, підписаного кваліфікованим підписом підписувача (підписувачів), чи у вигляді електронної копії паперового документа, засвідченої кваліфікованим електронним підписом відповідального працівника суду, іншого органу чи установи правосуддя.

Документи, які один з учасників справи надіслав до суду, іншого органу чи установи у системі правосуддя з використанням Електронного суду, в передбачених законодавством випадках автоматично надсилаються до Електронних кабінетів інших учасників справи чи їхніх повірених після реєстрації цих документів в АСДС або автоматизованих системах діловодства інших органів та установ у системі правосуддя (далі разом з АСДС – автоматизованої системи діловодства).

До Електронного кабінету користувачів надсилаються відомості, у тому числі про отримання та реєстрацію документів по справі, а також інші відомості, що призвели до зміни стану розгляду справи.

Щодо осіб, які не мають зареєстрованих Електронних кабінетів, документи у передбачених цим пунктом випадках можуть надсилатися засобами підсистем ЄСІТС на адресу електронної пошти вказану такими особами під час подання документів до суду.

Інформація про надходження до Електронного кабінету відомостей та документів про результати розгляду справ додатково може надсилатися користувачу у вигляді повідомлення на електронну пошту. Дані про електронну пошту зазначаються користувачем у профілі його Електронного кабінету.

Як суд буде реєструвати документи та чи може не реєструвати

Документи, що надійшли через Електронний суд, реєструються судами, іншими органами та установами в системі правосуддя в день їх надходження упродовж робочого дня або не пізніше наступного робочого дня, якщо документ надійшов у неробочий час, за загальними правилами реєстрації вхідної кореспонденції, визначеними «Положенням про автоматизовану систему документообігу суду» та відповідними інструкціями з діловодства в судах чи в інших органах та установах в системі правосуддя.

Відповідальний працівник суду або іншого органу та установи в системі правосуддя перед реєстрацією документів, що надійшли в електронній формі, повинен переконатися в тому, що такий документ доступний для перегляду.

У разі неможливості відкрити (переглянути) документ такий документ не реєструється, про що особі надсилається відповідне повідомлення та складається відповідний акт.

У разі реєстрації отриманого документа до Електронного кабінету користувача автоматично надсилається відповідне повідомлення.

В іншому випадку надсилається повідомлення із зазначенням причини відмови в реєстрації документа.

Засобами ЄСІТС в автоматичному режимі здійснюється перевірка наявності в особи зареєстрованого Електронного кабінету.

У разі наявності в особи Електронного кабінету засобами ЄСІТС забезпечується надсилання до автоматизованої системи діловодства підтвердження доставлення до Електронного кабінету користувача документа по справі.

В іншому випадку до автоматизованої системи діловодства надходить повідомлення про відсутність в особи зареєстрованого Електронного кабінету.

До Електронного кабінету надсилаються документи по справі лише у випадку наявності ідентифікаційних даних користувача (учасника справи), внесених до автоматизованої системи діловодства.

У разі надсилання користувачем документів за допомогою власного Електронного кабінету ідентифікаційні дані користувача вносяться до автоматизованої системи діловодства щодо цієї справи в автоматичному режимі.

У разі надсилання документів особою в паперовій формі її ідентифікаційні дані вносяться до автоматизованої системи діловодства щодо цієї справи працівником суду.

Засобами Електронного суду користувачі можуть сплатити судовий збір та інші платежі в режимі онлайн під час формування відповідного документа або додати відомості щодо здійсненого самостійно платежу для забезпечення автоматичної перевірки його зарахування на відповідний рахунок. Інформація автоматично додається до документа, що створюється.

Підсистема відеоконференцзв’язку

Підсистема відеоконференцзв’язку забезпечує учасникам справи можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою свого Електронного кабінету та власних технічних засобів; у приміщенні іншого суду – за допомогою технічних засобів суду; в установі попереднього ув’язнення, установі виконання покарань або медичному закладі – за допомогою технічних засобів, наявних у відповідній установі.

Підсистема відеоконференцзв’язку також забезпечує користувачам можливість брати участь у засіданнях інших органів та установ системи правосуддя в режимі відеоконференції. Особливості порядку проведення таких засідань можуть встановлюватися відповідними органами та установами системи правосуддя.

Інструкція користувача підсистеми відеоконференцзв’язку розробляється адміністратором ЄСІТС та розміщується на вебсторінці технічної підтримки користувачів ЄСІТС за вебадресою https://wiki.court.gov.ua.

За наявності в суді технічної можливості, учасник справи у порядку, встановленому процесуальним законом, може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів. Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

За наявності в суді технічної можливості учасник справи може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні іншого суду за допомогою технічних засобів суду. Технічну можливість участі у відеоконференції, належну якість зображення та звуку, інформаційну безпеку тощо забезпечує такий суд.

Особа, яка утримується в установі попереднього ув’язнення, установі виконання покарань або медичному закладі може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (дистанційне судове провадження) в приміщенні такої установи за допомогою її технічних засобів та з використанням Електронного кабінету установи або кабінету її службової особи. Технічну можливість участі у відеоконференції, належну якість зображення та звуку, інформаційну безпеку тощо забезпечує така установа.

Для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватись в Електронному кабінеті. Учасник справи також повинен перевірити наявні у нього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам, визначеним Інструкцією користувача підсистеми відеоконференцзв’язку для роботи із системою ВКЗ.

Суд ухвалює рішення про можливість проведення засідання в режимі відеоконференції за умови наявності в суді відповідної технічної можливості (наявність обладнання та можливість його використання у визначені день і час).

У разі проведення судового засідання в режимі відеоконференції секретар судового засідання засобами підсистеми ЄСІТС забезпечує ведення протоколу судового засідання в електронній формі та відеозапис судового засідання. До матеріалів справи в паперовій формі приєднуються паперовий примірник протоколу судового засідання та відеозапис судового засідання, проведеного в режимі відеоконференції.

Після закінчення засідання протокол у визначені процесуальним законодавством строки підписується кваліфікованим електронним підписом секретаря судового засідання, після чого блокується для внесення змін.

Відеозапис судового засідання засобами підситеми ЄСІТС автоматично зберігається у централізованому файловому сховищі.

Підписаний протокол судового засідання, який містить вебпосилання на відеозапис судового засідання у централізованому файловому сховищі, переноситься (передається, імортується) до АСДС.

До матеріалів справи в паперовій формі приєднуються паперовий примірник протоколу судового засідання та відеозапис судового засідання, проведеного в режимі відеоконференції.

У разі сплати стороною відповідного судового збору відповідальна особа суду за заявою сторони засобами підсистеми ЄСІТС:

 • надає особі доступ до відеозапису судового засідання в Електронному кабінеті користувача;
 • надає запис на оптичному диску у вигляді файлу.

Перехідні положення

Як вже було сказано, документ визначає, що до початку функціонування підсистеми електронного документообігу у складі ЄСІТС реєстрація документів, які надходять на адресу суду (у тому числі процесуальних документів, що можуть бути предметом судового розгляду), здійснюється в АСДС відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (зі змінами), та інструкції з діловодства.

Реєстрація документів в інших органах та установах системи правосуддя здійснюється за правилами, передбаченими відповідними документами та інструкціями з діловодства, чинними до затвердження цього Положення.

До забезпечення шляхом початку функціонування відповідних підсистем (модулів) ЄСІТС можливості розгляду судами справ в електронній формі справи розглядаються (формуються та зберігаються) в паперовій формі.

Документи, що надійшли до суду в електронній формі, роздруковуються та приєднуються до матеріалів паперової справи.

Електронні документи та електронні копії паперових документів зберігаються в автоматизованих системах діловодства та є частиною електронної судової справи в АСДС.

До матеріалів електронної судової справи в АСДС належать:

 • у разі подання до суду процесуальних та інших документів, що стосуються розгляду судових справ, в електронній формі за допомогою Підсистеми «Електронний суд»:

реєстраційні картки;

відомості про отримання або надсилання електронних документів;

позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи в електронній формі, що подані до суду з використанням підсистеми «Електронний суд»;

процесуальні та інші документи в електронній формі, виготовлені судом та надіслані на офіційні електронні адреси учасників судового процесу за допомогою ЄСІТС;

інші електронні документи, створені в АСДС в автоматичному режимі (протоколи автоматизованого розподілу справи, протоколи фіксування судових засідань, технічні записи судових засідань тощо);

 • у разі подання до суду процесуальних та інших документів, що стосуються розгляду судових справ, у паперовій формі:

реєстраційні картки;

відомості про отримання або надсилання електронних документів;

процесуальні та інші документи в електронній формі, виготовлені судом;

інші електронні документи, створені в АСДС в автоматичному режимі (протоколи автоматизованого розподілу справи, протоколи фіксування судових засідань, технічні записи судових засідань тощо).

Сканування судом документів у паперовій формі та долучення їх до матеріалів електронної судової справи здійснюються за наявності такої можливості в суді.

Порядок формування справ, у тому числі які містять документи в електронній формі, здійснюється за правилами, визначеними відповідними інструкціями з діловодства.

Якщо в матеріалах справи містяться документи в електронній формі, суд має забезпечити ознайомлення з такими документами в приміщенні суду з використанням відповідних засобів інформатизації, за наявності технічної можливості.

Підсистеми (модулі) ЄСІТС, вказані у розділі ІІІ цього Положення, починають функціонувати через 30 днів із дня опублікування Вищою радою правосуддя у газеті «Голос України» та на вебпорталі судової влади України оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля).

Інші підсистеми (модулі) ЄСІТС починають функціонувати у складі ЄСІТС після завершення їх розробки, внесення змін до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему в частині порядку функціонування таких підсистем, а також після опублікування у встановленому порядку оголошення про створення та забезпечення їх функціонування.

До початку функціонування підсистеми електронного документообігу у складі ЄСІТС відповідні підсистеми та модулі ЄСІТС інтегруються до існуючих в судах та інших органах і установах у системі правосуддя автоматизованих систем діловодства, а також інших підсистем і модулів за правилами, встановленими цим Положенням.

До початку функціонування підсистеми автоматизованого розподілу справ у складі ЄСІТС:

 • визначення складу суду та присяжних здійснюється відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (зі змінами);
 • відбір кандидатури арбітражного керуючого у справах про банкрутство здійснюється в порядку, визначеному до затвердження цього Положення.

Можливість зазначення у судовому рішенні інформації про його вебадресу у Єдиному державному реєстрі судових рішень виникає із дня початку функціонування підсистеми «Єдиний державний реєстр судових рішень» у складі ЄСІТС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
 • Олег Макаров
  Олег Макаров
  секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
 • Ігор Кощеєв
  Ігор Кощеєв
  суддя Центрального апеляційного господарського суду
 • Тетяна Козир
  Тетяна Козир
  суддя Північного апеляційного господарського суду
 • Ольга Лук’янчук
  Ольга Лук’янчук
  суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду