Переселенців забезпечать житлом на умовах лізингу та іпотечного кредитування

14:00, 4 августа 2021
Кабмін затвердив порядок забезпечення житлом переселенців на умовах лізингу та іпотечного кредитування.
Переселенців забезпечать житлом на умовах лізингу та іпотечного кредитування

Кабмін ухвалив Постанову «Про затвердження умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» громадян України житлом».

Ці умови визначають механізм забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» громадян України житлом на умовах фінансового лізингу та іпотечного кредитування за рахунок власних та залучених коштів. 

Претендувати на забезпечення житлом зможуть громадяни України:

 • які отримують заробітну плату (грошове забезпечення) за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів; 
 • відомості про яких внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. 

Забезпечення житлом громадян України на умовах лізингу

Для отримання житла на умовах фінансового лізингу заявник повинен перебувати на обліку в органі забезпечення житлом та відповідати таким вимогам: 

1) розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї заявника за останні шість місяців не повинен перевищувати десятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, де розташоване житло, розрахованої згідно з офіційними даними Держстату; 

2) вік заявника на дату повного виконання зобов'язань за договором фінансового лізингу не повинен перевищувати 70 років; 

3) заявник та члени його сім'ї не мають та не мали протягом останніх п'яти років у власності житлової нерухомості (потребують поліпшення житлових умов (загальна площа житла у власності сім'ї менша ніж 50 кв. метрів на одинокого громадянина України чи сім'ю з двох осіб та 20 кв. м — на кожного наступного члена сім'ї), крім тієї, що розташована у населених пунктах, що зазначені у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, або житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або операції Об'єднаних сил. 

Договори фінансового лізингу укладаються на строк, який не може становити менше одного року та не більше 20 років. 

На умовах фінансового лізингу передається житло, що перебуває в експлуатації не довше 20 років, або реконструкцію (капітальний ремонт) якого здійснено не раніше як за десять років до укладення договору фінансового лізингу, та таке, що відповідає нормативній площі житла, яка становить не більше 21 кв. м загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м загальної площі житла на сім'ю, але не більше як 94,5 кв. м. 

Нормативна площа житла, яке є однокімнатною квартирою та надається на одиноку особу, становить не більше як 52,5 кв. м  загальної площі. 

У разі перевищення нормативної площі житла, визначеної цим пунктом, лізингоодержувач сплачує Укрфінжитлу вартість понаднормативної площі авансовим платежем за рахунок власних коштів згідно з договором фінансового лізингу. 

Вартість 1 кв. м загальної площі житла, що передається на умовах фінансового лізингу, не може перевищувати середню вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном та збільшену для: 

1) мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова — у 1,75 рази; 

2) міст — обласних центрів, міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб та населених пунктів, які розташовані в районах, прилеглих до меж мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, — у 1,5 рази; 

3) міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб — у 1,25 рази; 

4) інших населених пунктів — у межах опосередкованої вартості у відповідній області. 

Лізингові платежі включають суму, розмір якої визначається з урахуванням вартості залучених (запозичених) фінансових ресурсів Укрфінжитлом та яка відшкодовує частину вартості житла, та суму винагороди лізингодавцю за отримане в лізинг житло за фіксованою відсотковою ставкою, що розраховується Укрфінжитлом з урахуванням платежів та/або витрат, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору фінансового лізингу та передбачені таким договором. 

Органи забезпечення житлом приймають від заявників заяви разом з документами, необхідними для отримання житла на умовах фінансового лізингу, перевіряють іх, а також ведуть облік заявників. 

Заявник обирає житло самостійно.

Укрфінжитло може запропонувати житло, що перебуває в його власності, в разі відповідності такого житла параметрам, зазначеним у заяві. 

У разі відмови у задоволенні заяви Укрфінжитло повідомляє про це орган забезпечення житлом із зазначенням причин. 

Обране заявником житло є предметом договору фінансового лізингу між Укрфінжитлом та заявником. Якщо Укрфінжитло не є власником обраного заявником житла Укрфінжитло повинне набути право власності на таке житло. 

Органи забезпечення житлом можуть приймати рішення щодо здійснення компенсації (відшкодування) ними частини лізингових платежів заявникам. 

Передача житла на умовах фінансового лізингу відбувається між сторонами договору фінансового лізингу відповідно до акта приймання передачі за формою, встановленою Укрфінжитлом. 

Житло, що передається на умовах фінансового лізингу, підлягає обов'язковому страхуванню від ризиків випадкового знищення або випадкового пошкодження на повну оціночну вартість. Страхування такого житла здійснюється Укрфінжитлом. 

Витрати на утримання житла, пов'язані з його експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом, та витрати за спожиті житлово-комунальні послуги несе лізингоодержувач протягом строку дії договору фінансового лізингу. 

Договір фінансового лізингу може бути достроково розірвано з підстав, передбачених договором фінансового лізингу та Законом України «Про фінансовий лізинг». 

Житло, що є предметом фінансового лізингу, переходить у власність лізингоодержувача після повного виконання ним зобов'язань за договором фінансового лізингу і повної сплати лізингових платежів за умови, що договір фінансового лізингу на момент останнього платежу не був розірваний чи припинений. 

Для державної реєстрації права власності на таке житло Укрфінжитло передає лізингоодержувачу правоустановлюючі документи на житло, включаючи довідку про виконання зобов'язань за договором фінансового лізингу і повної сплати лізингових платежів, в якій зазначається інформація про компенсацію (відшкодування) частини лізингових платежів (за наявності), та інформує про це відповідний орган забезпечення житлом. 

Відповідно до цих умов заявник може отримати житло у власність один раз. 

Забезпечення житлом громадян України на умовах іпотечного кредитування 

Позичальник повен відповідати таким вимогам: 

1) розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї позичальника за останні шість місяців не повинен перевищувати десятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, де розташований предмет іпотеки, розрахованої згідно з офіційними даними Держстату; 

2) вік позичальника на дату повного виконання зобов'язань за кредитним договором не повинен перевищувати 70 років; 

3) позичальник та члени його сім'ї не мають та не мали протягом останніх п'яти років у власності житлової нерухомості або потребують поліпшення житлових умов (загальна площа житла у власності сім'ї менша ніж 50 кв. м на одинокого громадянина України чи на сім'ю з двох осіб та 20 кв. м — на кожного наступного члена сім'ї), крім тієї, що розташована у населених пунктах, що зазначені у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, або житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або операції Об'єднаних сил. 

Надання кредиту здійснюється Укрфінжитлом або кредитором.

Умови кредиту повинні відповідати таким вимогам: 

1) відсоткова ставка — фіксована на весь строк дії кредитного договору; 

2) розмір відсоткової ставки визначається з урахуванням вартості залучених (запозичених) фінансових ресурсів Укрфінжитлом; 

3) порядок погашення кредиту та відсотків — ануїтет, щомісяця;

4) максимальний строк кредиту — 240 місяців; 

5) мінімальний перший (початковий) внесок позичальник сплачує за рахунок власних коштів — 20 відсотків нормативної вартості предмета іпотеки. 

Нормативна площа предмета іпотеки становить 50 кв. метрів на одинокого громадянина України чи сім'ю з двох осіб та 20 кв. м — на кожного наступного члена сім'ї. 

Нормативна вартість предмета іпотеки під час розрахунку збільшується для: 

1) Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова —y 1,75 раза; 

2) міст — обласних центрів, міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб та населених пунктів, які розташовані в районах, прилеглих до меж мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, — у 1,5 раза; 

3) міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб — у 1,25 рази; 

4) інших населених пунктів — у межах середньої вартості у відповідній області. 

У разі перевищення нормативної площі/нормативної вартості предмета іпотеки, позичальник сплачує продавцю авансовим платежем за рахунок власних коштів вартість понаднормативної площі/понаднормативної вартості предмета іпотеки. 

Кредити, видані кредиторами відповідно до цих умов, можуть бути рефінансовані Укрфінжитлом на умовах, визначених генеральною угодою. 

Раніше МВС ініціювало перед урядом зміну порядку стягнення аліментів з поліцейських.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Пленум Верховного Суда обсуждает конституционность Этического совета по проверке ВСП, ОНЛАЙН
Пленум Верховного Суда обсуждает конституционность Этического совета по проверке ВСП, ОНЛАЙН
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Валентина Луганська
  Валентина Луганська
  суддя Луганського апеляційного суду
 • Леся Федорак
  Леся Федорак
  суддя Вищого антикорупційного суду
 • Зоя Плеханова
  Зоя Плеханова
  суддя Закарпатського окружного адміністративного суду
загрузка...