Как в Налоговой службе Украины отказываются выполнять решение суда: должно ли нести ответственность ее руководство

13:30, 6 декабря 2022
По мнению представителя истца, и. о. Главы Государственной налоговой службы Украины Татьяна Кириенко сознательно не выполняет решение суда относительно возобновления Артема Ефремова в должности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области.
Как в Налоговой службе Украины отказываются выполнять решение суда: должно ли нести ответственность ее руководство

По состоянию на 5 декабря 2022 года со стороны исполняющей обязанности Председателя Государственной налоговой службы Украины Кириенко Татьяны Павловны остается неисполненным решение Харьковского окружного административного суда от 3 ноября 2022 года по делу №520/5107/22 по иску Ефремова Артема Александровича к ГНС Украины, третье лицо – Министерство финансов Украины, о признании противоправными и отмене приказов, восстановлении в должности. Такое судебное решение в соответствии с нормами закона в части восстановления Ефремова Артема Александровича в должности было допущено к немедленному исполнению. Как сообщили нашему изданию, представитель ГНС Украины 3 ноября 2022 года присутствовал на судебном заседании во время оглашения данного судебного решения (вводной и резолютивной части), но ГНС Украины выполнять его не желает.

Обставини справи

Як випливає із матеріалів справи, 2 березня 2022 року наказами ДПС України Єфремова Артема Олександровича було звільнено з посади начальника Головного управління ДПС у Харківській області.

Він звернувся до Харківського окружного адміністративного суду за захистом та поновленням своїх прав з позовом до ДПС України, третя особа – Міністерство фінансів України, з вимогами про визнання протиправними та скасування наказів ДПС України про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, припинення державної служби та звільнення з посади начальника Головного управління ДПС у Харківській області.

3 листопада 2022 року справа була розглянута судом, та частково задоволено позов Артема Єфремова, у тому числі була задоволена позовна вимога про поновлення його на посаді державної служби з 3 березня 2022 року. Рішення суду у частині поновлення його на посаді було допущено до негайного виконання.

Представник Артема Єфремова 7.11.2022 року звернулась на адресу ДПС України із запитом, додавши до нього рішення суду із проханням надати належним чином завірену копію Наказу ДПС України про поновлення Єфремова Артема Олександровича на посаді начальника ГУ ДПС у Харківській області з 3 березня 2022 року та доказів направлення такого наказу до ГУ ДПС у Харківській області для проведення подальшої процедури поновлення на посаді на підставі рішення суду, що буде свідчити про виконання такого рішення суду у добровільному порядку з дотриманням службової дисципліни суб’єктом призначення та безпосереднім керівником такого державного службовця, неухильне додержання з його боку Присяги державного службовця, сумлінне виконання службових обов’язків та правил внутрішнього службового розпорядку.

У відповідь на цей запит ДПС України листом №14416/6/99-00-11-02-02-06 від 11.11.2022 року за підписом в. о. Директора Департаменту персоналу Дмитра Цимбалюка повідомила, що Державною податковою службою 10.11.2022 року засобами поштового зв’язку до Харківського окружного адміністративного суду подано заяву про роз’яснення судового рішення у справі № 520/5107/22.

У заяві про роз’яснення рішення суду ДПС України зазначила, що їй незрозуміло, як виконувати таке рішення суду. Під час судового розгляду представник ДПС України вказала, що «таке рішення є унікальним і водночас незрозумілим, тому ДПС не знає, як його виконати». Зазначена заява ДПС України 22 листопада 2022 року була розглянута судом, за результатами чого постановлена ухвала, якою відмовлено у задоволені вказаної заяви ДПС України. Таким чином, труднощі з виконанням судового рішення полягали у «відвертому небажанні» його виконувати.

Нагадаємо, що чинним законодавством України передбачена кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення та порушення законодавства про працю.

Державна податкова служба України це центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, що був створений у 2019 році шляхом поділу Державної фіскальної служби. Діяльність служби спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів. У складі ДПС України є профільні департаменти за певними напрямками діяльності, які повинні забезпечувати професійну та сталу роботу такого державного органу.

Також судом було встановлено, що з боку виконувачки обов’язків Голови ДПС України Тетяни Кірієнко при звільненні Єфремова Артема Олександровича було порушено встановлений законом порядок погодження звільнення, а саме проведення звільнення такого державного службовця з посади без попереднього письмового погодження цього звільнення з посади державної служби з Міністром фінансів України.

Третьою особою у цій справі є Міністерство фінансів України, яке на вказані чисельні порушення норм законів та підзаконних актів ніяк не відреагувало та не прокоментувало їх, а представник Мінфіну в останнє судове засідання взагалі не прибув. Мінфін начебто «не побачив» таке перевищення повноважень з боку в. о. Голови ДПС України Тетяни Кірієнко щодо самостійного прийняття, без попереднього погодження з Міністром фінансів України, рішення про звільнення начальника ГУ ДПС у Харківській області Артема Єфремова з посади державної служби.

Хоча ця обставина не заважала в. о. Голови ДПС України Тетяні Кірієнко 12 жовтня 2022 року (у цей час справа вже розглядалась в суді) покласти виконання обов’язків начальника Головного управління ДПС у Харківській області на таку особу, як Гладченко Василь Васильович, який тільки з 4 жовтня 2022 року був прийнятий на посаду начальника управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Харківській області, у тому числі і на підставі листа ДПС України від 04.10.2022 року №11926/7/99-00-08-01-03-07, як першу нову штатну одиницюу новому штатному розписі територіального органу.

Також 4.10.2022 року в. о. Голови ДПС України Кірієнко Т. П. направила подання від 04.10.2022 № 1605/4/99-00-11-02-01-04 до Міністра фінансів України про погодження покладання обов’язків керівника такого територіального органу на Гладченко В.В., а Міністерство фінансів України листом від 7.10.2022 № 17030-17-62/23185 погодило таке покладання обов’язків на дану особу за посадою начальника Головного управління ДПС у Харківській області на невизначений період. Станом на 12 жовтня 2022 року, як повідомили виданню, офіційного виходу з простою ДПС України та такого його територіального органу оголошено не було, і багато державних службовців продовжують перебувати в простої із меншою заробітною платою. Згодом, з 12.10.2022 року, почався новий прийом на роботу та призначення на посади осіб до такого територіального органу, які не були штатними працівниками ГУ ДПС у Харківській області.

Як стало відомо, Гладченко В. В. до вказаного часу ніколи не був працівником ГУ ДПС у Харківській області, при тому, що у такому територіальному органі ДПС наявні три заступника, які призначені на такі посади у встановленому законом порядку, виведені із простою та працюють. За зазначеними обставинами, такі призначення, на думку представника позивача, свідчать про порушення законодавства про державну службу і трудового законодавства з боку посадових осіб ДПС України, зайві бюджетні втрати та неефективні управлінські рішення.

Про вказані аналогічні порушення в ДПС України відомо профільним заступникам у Міністерстві фінансів України, які керують відповідними напрямами роботи. Так, до Мінфіну депутатським зверненням від 10.11.2022 року № 400д9/15-2022/191463 звертався з повідомленням про аналогічне порушення народний депутат України Сергій Нагорняк із прохання провести перевірки в ДПС України та на час перевірки відсторонити Кірієнко Т. П. від виконання обов’язків голови ДПС, але жодних заходів реагування не відбулося. З офіційного сайту Мінфіну згідно із затвердженою структурою міністерства, відомо, що за напрямок роботи з Державною податковою службою України у Мінфіні відповідає заступник міністра Світлана Воробей.

Таким чином, для виконання рішення суду Тетяна Кірієнко, як в. о. Голови ДПС України, доведеться відізвати таке погодження про покладання обов’язків начальника ГУ ДПС у Харківській області на Гладченко В. В. у зв’язку із поновленням на цій посаді за рішенням суду законно призначеного керівника (за результатами офіційно проведеного конкурсу) Єфремова Артема Олександровича. Але, як свідчать обставини, це не входить у плани Кірієнко Т.П. та профільного заступника Мінфіну Світлани Воробей.

Таким чином, свідомо створені обставини, щоб перешкоджати виконанню вказаного судового рішення у частині, яке допущено судом до негайного виконання – поновлення такої особи на зазначеній посаді державної служби.

Представником державного службовця Артема Єфремова повідомлено, що така позиція і дії керівника центрального органу виконавчої влади – Державної податкової служби України щодо свідомого нехтування правами державного службовця і громадянина України на працю та ігнорування рішення суду про поновлення на посаді Єфремова Артема Олександровича свідчать про порушення присяги державного службовця і створюють повні склади злочинів в сфері службової діяльності, за які передбачена кримінальна відповідальність.

За зазначених обставин, як вважає представник Артема Єфремова, є всі законні підстави для притягнення виконувачки обов’язки Голови Державної податкової служби України Кірієнко Тетяни Павлівни до кримінальної відповідальності у встановленому законом порядком та для ініціювання процедури притягнення її до дисциплінарної відповідальності уповноваженими органами України, як державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», за перевищення службових повноважень у частині порушення встановленого законом та підзаконними актами порядку звільнення з посади державної служби Артема Єфремова.

Уповноважені органи по боротьбі з корупцією як у ДПС України  - Департамент з питань запобігання та виявлення корупції, так і у Міністерстві фінансів України за такою інформацією з невідомих причин перевірки не призначали та не проводили.

ДПС України, як відповідач, та Міністерство фінансів України, як третя особа, були учасниками цієї судової справи, і про всі порушення стосовно незаконного звільнення Єфремова Артема Олександровича з посади начальника ГУ ДПС у Харківській області їм було відомо від наданих до суду документів всіма учасниками справи. Перевірки з таких питань у даних органах не були призначені та проведені, жодних заходів на виявлення та на усунення у подальшому корупційних ризиків з цього питання не проводилось, а доказів спростування наявності таких порушень з боку ДПС України та Міністерства фінансів України надано до суду не було.

Враховуючи, що такі обставини досліджувались судом, керівництву таких органів було відомо про допущені порушення, у тому числі, і у сфері запобігання реалізації корупційних ризиків з боку в.о. Голови ДПС України, яка, на думку позивача, втратила контроль у частині належного виконання і додержання Антикорупційної програми Державної податкової служби на 2020-2022 роки, затвердженої Наказом ДПС України № 575 від 19.10.2020 року (розміщена на офіційному сайті ДПС України), та Міністерства фінансів України у певних напрямках діяльності (в тому числі і в частині спрямування і координації роботи з ДПС України), яке втратило контроль у частині належного виконання Антикорупційної програми Міністерства фінансів України на 2021-2022 роки, затвердженої наказом Міністерства фінансів від 31.08.2021 року №493 (офіційне джерело), в уповноваженого органу - Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом – є всі законні підстави для вжиття відповідних заходів реагування у рамках його повноважень згідно закону.

Дії особи, яка виконує обов’язки керівника такого державного органу  - ДПС України - Тетяни Кірієнко, на думку представника позивача, за зазначених обставин і конкретних фактів вчинених порушень вимог закону, стосовно державного службовця Артема Єфремова, не можуть залишитися безкарними та поза увагою правоохоронних та уповноважених органів всіх рівнів, які виконують функції по боротьбі з корупцією, тому що така безкарність породжує відверте беззаконня, свавілля, паплюжить репутацію Державної податкової служби України та формує у свідомості громадян стійку недовіру до органів влади, а також остаточно відображається у суспільстві на руйнуванні довіри громадян і безпеки життя в Україні.

За такого ігнорування керівником ДПС України виконання рішень судів, які ухвалюються іменем України, правова (юридична) спільнота України має об’єднатися, щоб використовувати у роботі дієві інструменти, спрямовані на ефективний захист прав і свобод людини і громадянина, юридичних і фізичних осіб як платників податків, що має особливо вагоме значення під час дії в Україні правового режиму воєнного стану.

Як повідомили нашому виданню, з питання невиконання такого рішення суду в частині негайного поновлення з 4 листопада 2022 року на посаді державної служби Єфремова Артема Олександровича та перевищення службових повноважень з боку виконувачки обов’язків Голови ДПС України Кірієнко Тетяни Павлівни під час прийняття рішень про звільнення державного службовця Єфремова Артема Олександровича з посади начальника Головного управління ДПС у Харківській області проводяться адвокатські та журналістські розслідування для збору доказів та подальшої їх передачі до всіх правоохоронних та уповноважених органів, НАЗК, з метою притягнення в. о. Голови Державної податкової служби України Кірієнко Тетяни до всіх видів юридичної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

Посилання на рішення суду в ЄДРСР.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Избрание нового председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда, онлайн
Избрание нового председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда, онлайн
Главное за день
Сегодня день рождения празднуют
 • Людмила Чернота
  Людмила Чернота
  суддя Східного апеляційного господарського суду
 • Андрій Мороз
  Андрій Мороз
  суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
 • Наталя Стрельнікова
  Наталя Стрельнікова
  суддя Запорізького окружного адміністративного суду
 • Олег Первомайський
  Олег Первомайський
  суддя Конституційного Суду України