Спрощена процедура погашення заборгованості за судовим рішенням, за яким боржником виступає державний орган

16:13, 7 марта 2021
Українцям відповіли на деякі питання.
Спрощена процедура погашення заборгованості за судовим рішенням, за яким боржником виступає державний орган

Активізація євроінтеграційних процесів в Україні зумовила прийняття Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», що набрав чинності з 1 січня 2013 року, згідно до якого державою гарантується виконання рішень суду про стягнення коштів та зобов’язання  вчинити певні дії щодо майна, боржниками за якими є державний орган, передає пресслужба Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Дніпро.

До числа державних органів можливо віднести, наприклад, органи виконавчої влади (міністерства, їх регіональні управління, тощо), органи прокуратури та поліції,   органи ПФУ та соціального захисту населення, і т.п.

З метою виконання виконавчих документів за рішеннями суду, боржником за якими є державний орган, в тому числі і про стягнення коштів, що набрали законної сили, які видані або ухвалені до 01.01.2013,  Кабінетом Міністрів України 03.09.2014 було прийнято постанову № 440, якою затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, що зумовило спрощення процедури виконання виконавчих документів вказаної категорії.

Куди та які документи необхідно подавати з метою виконання судових рішень, за якими боржником виступає державний орган?
 Виконавчі документи відповідно до Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, подаються до органів державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника для проведення їх обліку, інвентаризації заборгованості та подальшої передачі до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для погашення заборгованості.
В Дніпропетровській області документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, подаютьсядо Управління забезпечення примусового виконання рішень  Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) за адресою: пр. Дмитра Яворницького, 21-а,  м. Дніпро, 49027
В Запорізькій області документи подаються  до Управління забезпечення примусового виконання рішень Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) за адресою: пр. Соборний, буд. 164,  м. Запоріжжя, 69107.
В Кіровоградській області документи подаються  до Управління забезпечення примусового виконання рішень Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) за адресою: вул. Дворцова, 6/7, . Кропивницький, 25006.

Заявник подає органу державної виконавчої служби заяву про виконання рішення, в якій зазначає реквізитів банківського рахунка (довідку банку) із зазначенням назви банку, його МФО, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номера рахунка (поточний, транзитний, картковий), прізвища, імені, по батькові власника рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через підприємства поштового зв’язку (прізвище, ім’я, по батькові адресата, його поштова адреса (найменування вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, поштовий індекс), якщо зазначений рахунок відсутній; місця реєстрації (проживання); номерів засобу зв’язку.

До заяви додаються наступні документи: оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірена його копія); копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); копія паспорта громадянина України.

У разі зміни способу і порядку виконання рішення, зміни стягувача за судовим рішенням на його спадкоємця (правонаступника) до виконавчого документа або рішення суду заявник додає відповідну ухвалу суду.

Дії, які вчиняються органам державної виконавчої служби за судовими рішеннями вказаної категорії?
Згідно з Порядком погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, здійснення обліку рішень покладається на відповідальних осіб, які визначаються  начальником Управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Відповідальна особа  не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня надходження до неї рішення зобов’язана перевірити виконання такого рішення за даними  автоматизованої системи виконавчого провадження, враховуючи дані виконавчих проваджень, відкритих на виконання рішень Європейського суду з прав людини стосовно невиконання рішення національного суду, щодо якого звертається заявник. У разі відсутності відомостей про виконання рішення в повному обсязі відповідальна особа вносить дані про це рішення до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою.

Відповідальна особа повертає документи, надані заявником, у разі, зокрема,: рішення не підлягає обліку відповідно до Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440; рішення подано не за місцезнаходженням боржника; заявником не подано заяву про виконання рішення або заява не відповідає певним вимогам; заява подана особою, яка не є заявником та повноваження якої не підтверджені в установленому порядку; оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду оформлений неналежним чином; виконавчий документ перебуває на виконанні органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за бюджетною програмою щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою.

У разі отримання інформації про смерть заявника (стягувача за відповідним рішенням) подане рішення надсилається до суду, який постановив таке рішення, для приєднання до справи. Таке рішення може бути повторно подано на виконання спадкоємцем разом з ухвалою суду про заміну сторони її правонаступником.

В подальшому відповідальною особою здійснюються заходи щодо отримання від боржника відомостей про виконання або невиконання рішення.

Якщо рішенням зобов’язано боржника здійснити нарахування (перерахунок тощо) та/або виплатити кошти, відповідальна особа разом з повідомленням надсилає боржнику, а у разі припинення боржника — юридичної особи його правонаступнику або органу державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника — юридичної особи, копію рішення для здійснення нарахування суми коштів, що підлягає виплаті заявнику.

Про здійснення нарахування та/або виплати боржник, його правонаступник або орган державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника — юридичної особи, зобов’язаний повідомити відповідальній особі протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення з наданням відповідного документа про здійснення нарахування та/або виплати на день складення такого документа, підписаного уповноваженою особою і завіреного гербовою печаткою.

Якщо боржником не надано повідомлення про суму коштів, що підлягає виплаті заявникові за рішенням, яким зобов’язано боржника здійснити нарахування (перерахунок) коштів, або боржник відмовився визначити суму коштів, яка підлягає виплаті заявнику, керівник органу державної виконавчої служби надсилає органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення.

Якщо рішення виконано боржником або в інший спосіб в повному обсязі, таке рішення підлягає поверненню органу, що його видав, протягом семи робочих днів з дня одержання відповідного документального підтвердження, про що вноситься запис до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою. Одночасно заявнику надсилаються копії документів, що підтверджують виконання рішення в повному обсязі.

У разі отримання документального підтвердження про часткове виконання рішення відповідальна особа вносить дані до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою.
Звертається увага, що Порядком погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, не передбачено здійснення відповідальною особою органу державної виконавчої служби перевірки правильності нарахувань тощо.
Передача рішень до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється окремо щодо кожної черги щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Подальші дії та який орган їх вчиняє щодо погашення заборгованості?
  Погашення заборгованості здійснюється Казначейством в межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на підставі рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845.

Бюджетні асигнування на погашення заборгованості визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, в яких випадках суд може визнати платника аліментів невинуватим у виникненні заборгованості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал і на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Плюс 600 млн на суди та відстрочка виконання рішень по соціальним спорам: чи підтримають депутати
Плюс 600 млн на суди та відстрочка виконання рішень по соціальним спорам: чи підтримають депутати
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Наталія Половінкіна
  Наталія Половінкіна
  суддя Чернівецького апеляційного суду
 • Наталя Шаптала
  Наталя Шаптала
  голова Конституційного Суду України у 2019 р.
 • Анатолій Ясельський
  Анатолій Ясельський
  голова Святошинського районного суду міста Києва
 • Наталія Новікова
  Наталія Новікова
  суддя Господарського суду Харківської області
загрузка...