У Раді хочуть врегулювати питання продовження кар’єри для суддів ВСУ та вищих спеціалізованих судів

14:24, 6 мая 2021
Робочою групою напрацьовано комплексний законопроект, покликаний забезпечити приведення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402–VIII у відповідність до Рішень КСУ від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020.
У Раді хочуть врегулювати питання продовження кар’єри для суддів ВСУ та вищих спеціалізованих судів

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №5456 про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Документом пропонується привести положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 18.02.2020 р. № 2-р/2020, а також усунення інституційного дуалізму щодо подальшого функціонування найвищої інстанції судової гілки влади в Україні – Верховного Суду, врегулювання питання продовження суддівської кар’єри для суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів.

Основні положення законопроекту

Зміст законопроекту враховує правові позиції, вміщені в Рішенні Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020.

Відповідно, законопроектом передбачаються комплексні взаємоузгоджені зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у частині забезпечення функціонування Верховного Суду.

Зокрема, цим Законом вирішується проблема одночасного існування двох юридичних осіб – Верховного Суду України та Верховного Суду. Передбачається, що Верховний Суд України як орган державної влади перейменовується у Верховний Суд та продовжує діяти як найвищий суд у системі судоустрою України. Верховному Суду передається матеріально-технічна база Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України.

Зміна найменування Верховного Суду України на Верховний Суд є самостійною підставою для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інформаційних систем органів державної влади.

Судді Верховного Суду України, обрані на посади в установленому законом порядку до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року № 1401-VIII, з дня початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження як судді Верховного Суду відповідної спеціалізації.

Відповідність займаній посаді суддів Верховного Суду України, які продовжують здійснювати свої повноваження як судді Верховного Суду, має бути оцінена протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо приведення положень Закону у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 18.02.2020 р. № 2-р/2020)» за процедурою та критеріями, визначеними пунктом 7-3 Розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону.

Судді Верховного Суду України, які до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо приведення положень Закону у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 18.02.2020 р. № 2-р/2020)», пройшли перевірки на відповідність займаній посаді, передбачені законами України, повторному кваліфікаційному оцінюванню не підлягають.

Судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України мають право брати участь у конкурсі на вакантні посади суддів Верховного Суду у відповідних касаційних судах у складі Верховного Суду у порядку, визначеному цим Законом.

У разі, якщо кандидати з числа суддів мають однакову позицію за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Верховного Суду, при всіх інших рівних умовах перевага надається судді, який має більший стаж роботи в судах касаційної інстанції чи Верховному Суді України.

Судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України мають право звернутися до Вищої ради правосуддя із заявою про переведення без конкурсу до визначеного суддею апеляційного суду незалежно від наявності у такому суді вакантних посад.

Рішення про переведення судді Вищого спеціалізованого суду України з  розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України приймається Вищою радою правосуддя без рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше, ніж через тридцять днів із дня надходження заяви судді про переведення.

Заява про переведення має бути подана суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України не пізніше тридцяти днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо приведення положень Закону у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 18.02.2020 р. № 2-р/2020)».

У разі неподання заяви у зазначений строк Вища рада правосуддя без рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вирішує питання про переведення судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України до апеляційного суду відповідно до вимог статей 53 та 82 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402 «Про судоустрій і статус суддів».

Судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, переведені до судів нижчого рівня, а також судді, які виявили бажання звільнитися у відставку, прирівнюються за статусом, у тому числі за рівнем соціально-побутового забезпечення, до суддів Верховного Суду, за рівнем грошового забезпечення із коефіцієнтом 0.85 базового розміру посадового окладу.

У разі недостатності у відповідному суді вакансій, необхідних для переведення суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, кількість таких вакансій підлягає збільшенню в порядку, встановленому цим Законом, для забезпечення їх переведення.

Судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, які до набрання чинності цим Законом пройшли кваліфікаційне оцінювання за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, повторному кваліфікаційному оцінюванню не підлягають. Судді, які продовжують приймати участь у триваючих конкурсах на зайняття вакантної посади судді, у разі завершення ними проходження кваліфікаційного оцінювання та підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у рамках процедури такого конкурсу, повторному кваліфікаційному оцінюванню не підлягають.

При звільненні у відставку незалежно від займаної на момент звільнення посади суддям Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України гарантується збереження статусу судді відповідно Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України та призначення щомісячного довічного грошового утримання у розмірі та в порядку, передбаченому цим Законом, виходячи з розміру суддівської винагороди, що обчислюється з базового розміру посадового окладу судді Верховного Суду з урахуванням коефіцієнту 0.85.

У подальшому питання видачі документів щодо зазначених в даному пункті суддів, які стосуються призначення довічного грошового утримання та перерахунку грошових сум на утримання їх у відставці, покладається на Верховний Суд. Довідка щодо перерахунку грошових сум на утримання їх у відставці видається, виходячи з розміру суддівської винагороди, що обчислюється з базового розміру посадового окладу судді Верховного Суду з урахуванням коефіцієнту 0.85.

Судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, яким призначено розмір щомісячного довічного грошового утримання  відповідно до положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними змінами), мають право на здійснення перерахунку щомісячного довічного грошового утримання у порядку та розмірі, визначеному частиною третьою статті 142 цього Закону, виходячи з розміру суддівської винагороди, що обчислюється з базового розміру посадового окладу судді Верховного Суду з урахуванням коефіцієнту 0.85, починаючи з 18 лютого 2020 року.

Після виходу у відставку зазначених у даному пункті суддів, їх особові справи підлягають зберіганню у Верховному Суді.

За заявою судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України поданої до Верховного Суду суддівська винагорода упродовж одного місяця підлягає перерахунку з урахуванням коефіцієнту 0.85 до посадового окладу судді Верховного Суду з 01.01.2020 року, а суддям, що підтвердили здатність здійснювати правосуддя у відповідному касаційному суді у складі Верховного Суду – з моменту прийняття відповідного рішення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Одночасно, пропонується внести зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №31-32, ст. 263 із наступними змінами), доповнивши Закон новим Розділом VII «Особливості державної реєстрації зміни найменування Верховного Суду України на Верховний Суд у зв’язку з ухваленням Рішення Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020». У ньому пропонується встановити, що:

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року № 1401-VIII було змінено найменування Верховного Суду України на Верховний Суд.

Реєстраційна справа Верховного Суду України є первинною, а всі реєстраційні дії/записи в Єдиному державному реєстрі, вчинені щодо Верховного Суду, та документи, на підставі яких було проведено відповідні реєстраційні дії/записи, є невід’ємною складовою частиною реєстраційної справи Верховного Суду України.

Рішення Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 є підставою для вчинення у десятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом таких дій:

- керівник апарату (виконуючий обов’язки керівника апарату) Верховного Суду України приймає наказ про внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі щодо зміни найменування «Верховний Суд України» на «Верховний Суд» та забезпечує негайну державну реєстрацію відповідних змін;

- керівник апарату (виконуючий обов’язки керівника апарату) Верховного Суду України невідкладно звертається до державного реєстратора суб’єкта державної реєстрації, уповноваженого на зберігання реєстраційної справи Верховного Суду в паперовій формі, з копією Рішення Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 для внесення до Єдиного державного реєстру запису про скасування реєстраційної дії від 21 червня 2018 року щодо початку припинення Верховного Суду України, а також подальших реєстраційних дій, що зумовлено перейменуванням Верховного Суду України на Верховний Суд;

- державний реєстратор суб’єкта державної реєстрації, уповноваженого на зберігання реєстраційної справи Верховного Суду України у паперовій формі, у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», вносить до Єдиного державного реєстру записи до реєстраційної справи Верховного Суду України:

1) про скасування реєстраційної дії від 21 червня 2018 року щодо початку припинення Верховного Суду України (у тому числі з вилученням запису про ліквідацію/припинення Верховного Суду України як юридичної особи), а також подальших реєстраційних дій, що зумовлено перейменуванням Верховного Суду України на Верховний Суд;

2) про перейменування Верховного Суду України на Верховний Суд;

державний реєстратор суб’єкта державної реєстрації, уповноваженого на зберігання реєстраційної справи Верховного Суду, у порядку, встановленому цим Законом, вносить до Єдиного державного реєстру записи про скасування всіх реєстраційних дій, проведених щодо Верховного Суду (у тому числі вилучення запису у реєстраційній справі Верховного Суду щодо його реєстрації як юридичної особи), із подальшим перенесенням відповідних записів до реєстраційної справи Верховного Суду України, що вважається перейменованим на Верховний Суд.

Ведення реєстраційної справи Верховного Суду як окремої юридичної особи припиняється. Всі подальші записи щодо Верховного Суду, вчинені на виконання положень цього Закону, вносяться до реєстраційної справи Верховного Суду України, перейменованого на Верховний Суд.

Рішення державного реєстратора суб’єкта державної реєстрації, уповноваженого на зберігання реєстраційної справи Верховного Суду, щодо скасування всіх реєстраційних дій, проведених щодо Верховного Суду як юридичної особи (у тому числі вилучення запису у реєстраційній справі Верховного Суду щодо його реєстрації як юридичної особи), набирає чинності з моменту припинення ведення реєстраційної справи Верховного Суду як окремої юридичної особи.

Рішення державного реєстратора суб’єкта державної реєстрації, уповноваженого на зберігання реєстраційної справи Верховного Суду України, щодо запису до реєстраційної справи Верховного Суду України про його перейменування на Верховний Суд набирає чинності з моменту припинення ведення реєстраційної справи Верховного Суду як окремої юридичної особи.

У перехідних положеннях Закону пропонується також установити, що:

- рішення Пленуму Верховного Суду, в тому числі щодо обрання Голови Верховного Суду, заступника Голови Верховного Суду, рішення зборів суддів касаційних судів у складі Верховного Суду, в тому числі щодо обрання голів касаційних судів у складі Верховного Суду, заступників голів касаційних судів у складі Верховного Суду, а також інші юридично значимі дії, вчинені та/або прийняті Верховним Судом як державним органом до дати набрання чинності цим Законом, зберігають свою чинність;

- зміна найменування Верховного Суду України як юридичної особи на Верховний Суд не тягне за собою припинення правочинів, укладених Верховним Судом як юридичною особою до набрання чинності цим Законом, у тому числі зміну правонаступництва Верховного Суду;

- перейменований Верховний Суд України у Верховний Суд як юридична особа є правонаступником усіх прав і обов’язків Верховного Суду як юридичної особи, підстави для виникнення яких існували до вчинення реєстраційних дій, передбачених Розділом VII Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Комітет з питань правової політики розглядав зміни до закону про судоустрій та статус суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Paperless и отмена штампа в паспорте: как это будет работать
Paperless и отмена штампа в паспорте: как это будет работать
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
загрузка...