Як у Зеленського будуть заманювати іноземних інвесторів: законопроекти про інвестиційних нянь

12:20, 6 июля 2020
Які податкові, митні та інші послаблення передбачив Зеленський у законопроектах про інвестиційних нянь.
Як у Зеленського будуть заманювати іноземних інвесторів: законопроекти про інвестиційних нянь
informator.ua

На сайті Верховної Ради з’явилися тексти одразу трьох законопроектів Володимира Зеленського щодо притоку іноземних інвестицій в Україну. Зокрема, передбачено створення інституту «інвестиційних нянь». Це законопроекти:

 • про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями №3760 від 01.07.2020
 • про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями №3761 від 01.07.2020
 • про внесення зміни до розділу XXІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу №3762 від 01.07.2020

В пояснювальній записці автори з Офісу Президента зазначають наступне.

«Протягом останніх років не відбулось належного нарощування обсягу інвестицій в економіку України. У 2017 році надходження прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) склали 2,5 млрд доларів США, у 2018 році – 2,9 млрд доларів США та 2,5 млрд доларів США – у 2019 році.

Водночас обсяг прямих іноземних інвестицій, що надійшли до країн –конкурентів України, був значно більшим. Наприклад, лише у 2017 році до Польщі надійшло 9,2 млрд доларів США, до Чехії – 9,5 млрд доларів США, до Угорщини – 3,2 млрд доларів США. У 2018 році до Польщі надійшло 11,5 млрд доларів США, до Чехії – 9,4 млрд доларів США, до Угорщини – 6,3 млрд доларів США.

Відтак, інвестори віддають перевагу «знайомим» ринкам Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Литви, Болгарії, Румунії та інших країн регіону, що мають більш передбачуване бізнес-середовище та привабливіші умови для інвесторів. Порівняно з цими країнами Україна має суттєво гіршу конкурентну позицію. Багато інвесторів, які розглядали Україну як можливе місце для вкладення інвестицій, обрали інші країни, де їм було запропоновано конкурентні інвестиційні стимули.

Одним із стримуючих чинників для залучення Україною інвестицій є те, що вона перебуває у надзвичайно конкурентному глобальному середовищі. Інвестиційна привабливість сусідніх країн є суттєво вищою, в той час як переваги України, що мають місце в перші роки виходу інвестиційних проектів на оптимальний рівень прибутковості за рахунок фактору вартості виробництва, втрачаються у довгостроковій перспективі. На цьому фоні українська економіка, яка хоч і модернізується, все ще більшою мірою залишається сировинно-орієнтованою з невисоким ступенем переробки. Україна втрачає робочу силу, що мігрує до країн ЄС у пошуках вищого рівня оплати праці. Як наслідок, формуються передумови для створення добробуту поза межами України.

Вирішенню цих проблем може сприяти створення в Україні системи державної підтримки значних інвестиційних проектів. Досвід Сербії, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та інших країн демонструє, що наявність інструментів державної підтримки інвестиційних проектів є суттєвою конкурентною перевагою в контексті нарощування обсягу стратегічних інвестиційних проектів.

Крім того, Організація економічного співробітництва та розвитку вказує на те, що політична готовність уряду країни до підтримки інвестиційної діяльності нерідко є важливим фактором для інвесторів при виборі ринку для інвестування. Це слугує сигналом для інвесторів, що уряд відповідної країни готовий до довгострокового співробітництва.

Ураховуючи зазначене, під час Всесвітнього економічного форуму, який відбувся у січні 2020 року у м. Давос, Президентом України В. Зеленським проголошено про підготовку та впровадження в Україні програми, спрямованої на стимулювання залучення інвестицій в економіку України через запровадження державної підтримки великих інвестиційних проектів.

З метою створення законодавчих засад для впровадження вказаної програми Президентом України ініційовано проект Закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями».

Водночас важливим інструментом державної підтримки відповідних інвестиційних проектів є надання податкових стимулів, що передбачається проектом Закону «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями».

Як будуть «заманювати» іноземних інвесторів?

Законопроектом №3760 пропонується:

1) визначення форм (інструментів) надання державної підтримки інвестиційним проектам зі значними інвестиціями.

Передбачається закріплення статусу державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабміном на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проектів зі значними інвестиціями. Очевидно, сам це і є «інвестиційною нянею».

Законопроект встановлює, що державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання), надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проекту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами, забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за кошти держави.

При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проект;

2) визначення вимог до інвестиційних проектів та інвесторів, яким може надаватися державна підтримка. А саме:

 • розмір інвестицій у проект має становити щонайменше еквівалент 30 млн євро;
 • проект реалізується на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту (винятки становлять сфера відновлюваних джерел енергії, добувна промисловість, рослинництво та фінансова сфера);
 • у процесі реалізації проекту має забезпечуватись створення щонайменше 150 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році;
 • строк реалізації проекту не має перевищувати 5 років;

3) запровадження інституту спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та Урядом України в рамках здійснення інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;

4) регламентація процедури підготовки заявок та прийняття рішення щодо доцільності чи недоцільності укладення спеціального інвестиційного договору;

5) визначення гарантій прав інвесторів, що реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями.

Наприклад, строки проведення державної експертизи документації із землеустрою на замовлення інвестора зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір, не можуть перевищувати 10 робочих днів від дня реєстрації об'єкта державної експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи.

Також інвестор зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір, та який зацікавлений в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, яку визначено у спеціальному інвестиційному договорі як таку, що необхідна для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, має право замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) без надання дозволу органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної або комунальної власності у користування.

Законопроектом №3761 про внесення змін до Податкового кодексу, зокрема, пропонується:

 • з 1 січня 2021 року до 1 січня 2035 року (але не більше строку та обсягу надання державної підтримки, визначених у спеціальному інвестиційному договорі) звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення інвестором на митну територію України у митному режимі імпорту устаткування (обладнання) для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями в рамках виконання спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями».

Відповідно до проекту Закону «Про внесення зміни до розділу XXІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України», яким передбачено звільнення такого устаткування (обладнання) від оподаткування ввізним митом, згадане устаткування (обладнання) має бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, а його перелік та обсяги визначатимуться Урядом України разом із укладенням відповідного спеціального інвестиційного договору;

 • звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств прибуток підприємства – інвестора зі значними інвестиціями, який є стороною спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями», за умови, що такий прибуток отримано внаслідок виконання такого спеціального інвестиційного договору. Звільнення від податку на прибуток передбачено застосовувати після введення в експлуатацію об'єкта реалізації інвестиційного проекту протягом п'яти послідовних років у межах строку дії спеціального інвестиційного договору, починаючи з календарного кварталу, визначеного інвестором зі значними інвестиціями у поданій до контролюючого органу заяві про використання відповідного права. Обов'язковою умовою застосування звільнення від податку на прибуток підприємств є виконання інвестором зі значними інвестиціями своїх зобов'язань за спеціальним інвестиційним договором;
 • не поширювати на рішення органів місцевого самоврядування щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку за земельні ділянки, які надані в установленому порядку та використовуються в рамках реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями відповідно до Закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями», зокрема, положень Податкового кодексу України про заборону встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих платників або звільняти їх від сплати таких податків та зборів;
 • надати право органам місцевого самоврядування встановлювати ставки плати за землю за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, які використовуються в рамках реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями відповідно до Закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями», в розмірі меншому, ніж розмір земельного податку, встановленого рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певної категорії земель, що сплачується на відповідній території, або звільняти від сплати земельного податку.

При цьому за проектом закону загальна сума вивільнених від оподаткування коштів враховується у складі сукупного обсягу передбаченої спеціальним інвестиційним договором державної підтримки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, яка надається відповідно до Закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями», та відповідні стимули застосовуються в межах встановленого відповідно до закону максимального загального обсягу державної підтримки.

Набрання чинності відповідними змінами до Податкового кодексу України пропонується з 1 січня 2021 року.

Щодо внесення змін до Митного кодексу, то законопроектом №3762 пропонується з 1 січня 2021 року до 1 січня 2035 року (але не більше строку та обсягу надання державної підтримки, визначених у спеціальному інвестиційному договорі) звільнити від оподаткування ввізним митом устаткування (обладнання), що ввозитиметься на митну територію України інвестором для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями в рамках виконання спеціального інвестиційного договору. При цьому таке устаткування (обладнання) повинно бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Перелік та обсяги такого устаткування (обладнання) визначатимуться Урядом України разом із укладенням відповідного спеціального інвестиційного договору.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Як на Комітеті з питань правової політики обговорювали судову реформу Зеленського
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Владимир Горбалинский
  Владимир Горбалинский
  судья Днепропетровского окружного административного суда
загрузка...