Рада змінила порядок присудження наукових ступенів

16:59, 30 марта 2021
Верховна Рада підтримала законопроект, що позбавляє доктора наук освітнього статусу.
Рада змінила порядок присудження наукових ступенів

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроект № 4667-1 «Про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів». Авторами даного законопроекту є група народних депутатів, серед яких Сергій БабакЮлія ГришинаМикола Стефанчук та інші. Новації у даному законопроекті торкнулися, зокрема, «докторів наук» та присудження наукових ступенів тим, хто почав свою підготовку до 1 вересня 2016 року.

Новації

Законопроектом пропонується внести зміни до законів «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту», зокрема:

Підготовка кандидатів та докторів наук, започаткована до 1 вересня 2016 року, здійснюється закладами вищої освіти та науковими установами відповідно до законодавства, чинного на момент набрання чинності цим Законом. За результатами захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата, доктора наук у спеціалізованих вчених радах, утворених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», здобувачам наукових ступенів присуджується науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності цим Законом, та видається диплом кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Тобто для них мають функціонувати постійно діючі спеціалізовані ради.

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії чи доктора мистецтв, здійснюється разовою спеціалізованою вченою радою, утвореною закладом вищої освіти чи науковою установою, на підставі публічного захисту дисертації.

Інформація про утворені разові спеціалізовані ради, дату, час та місце проведення атестації оприлюднюються на офіційних вебсайтах центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та відповідних закладів вищої освіти (наукових установ) відповідно до законодавства.

Традиційно депутати не забувають і про плагіат. Якщо у захищеній дисертації/захищеному творчому мистецькому проекті виявлено академічний плагіат, фабрикації чи фальсифікації науковий/творчий керівник позбавляється права участі у підготовці та атестації здобувачів вищої освіти доктора філософії/доктора мистецтва строком на два роки, голова та члени разової спеціалізованої вченої ради позбавляються права брати участь в атестації здобувачів вищої освіти доктора філософії/доктора мистецтва строком на два роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється права створювати спеціалізовану вчену раду  за відповідною спеціальністю строком на один рік.

При цьому заклад вищої освіти може приймати рішення про присудження і позбавлення наукового (освітньо-наукового, освітньо-творчого) ступеня відповідно до законодавства.

Також виключається повноваження Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації спеціалізованих вчених рад та контролю їх діяльності. При цьому за Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти залишаються повноваження щодо скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у разі встановлення фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації та/або порушення процедури захисту дисертації, а також обов'язкове інформування закладами вищої освіти чи науковими установами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про утворення разових спеціалізованих вчених рад (нова редакція частин п'ятої і шостої статті 6 цього Закону).

Присудження наукового ступеня доктора наук

Доктор наук – це науковий ступінь, що здобувається особою на основі ступеня доктора філософії (кандидата наук) за науковою спеціальністю (тобто даний ступінь не буде освітнім), та передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані у наукових виданнях.

Документом про науковий ступінь  є диплом доктора наук.

У дипломі доктора наук зазначається інформація про наукову спеціальність та галузь науки, назву закладу вищої освіти (наукової установи), у спеціалізованій вченій раді якої захищено наукові досягнення.

Присудження наукового ступеня доктора наук здійснюється спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти чи наукової установи на підставі публічного захисту дисертації у вигляді підготовленого рукопису, або опублікованої монографії, або за сукупністю наукових праць, вимоги до яких затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.

До захисту допускаються дисертації у вигляді підготовленого рукопису, або опублікованої монографії, або за сукупністю наукових праць, виконані здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації або у наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації, академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації, є підставою для відмови у присудженні наукового ступеня доктора наук.

Якщо у захищеній дисертації виявлено академічний плагіат, науковий консультант позбавляється права участі у підготовці здобувачів доктора філософії та консультуванні здобувачів наукового ступеня доктора наук, опоненти, які надали позитивні висновки, та голова  спеціалізованої вченої ради позбавляються права брати участь в атестації кадрів вищої кваліфікації строком на два роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється права створювати спеціалізовану вчену за відповідною науковою спеціальністю строком на один рік.

Позиція експертів

У Головному юридичному управлінні (ГЮУ) висловили такі зауваження:

За законопроектом «атестація – це встановлення відповідності результатів навчання (наукової або творчої роботи) здобувачів вищої освіти вимогам освітньої програми та/або вимогам програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту (абзац перший частини першої статті 6 Закону України «Про вищу освіту»). Тобто, здійснюється атестація саме здобувачів вищої освіти, якими відповідно до Закону України «Про вищу освіту» є особи, які навчаються у закладі вищої освіти на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації.

Водночас нова редакція частини четвертої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» (у редакції законопроекту) передбачає, що «атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації разовою спеціалізованою вченою радою, утвореною закладом вищої освіти чи науковою установою, які мають акредитовану освітню програму третього рівня вищої освіти з відповідної спеціальності (спеціальностей для міждисциплінарних робіт)». А нова редакція абзацу другого частини шостої статті 5 Закону України «Про вищу освіту» (у редакції законопроекту) визначає, що «особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді». Відповідно до наведених положень, особа може здобувати науковий ступінь доктора філософії та виконувати освітньо-наукову програму, наприклад, працюючи в науковій установі, яка не є закладом вищої освіти. А тому така особа, на думку експертів, не вважатиметься здобувачем вищої освіти, оскільки не навчатиметься у відповідному закладі вищої освіти.

Експерти вказали на неузгодженості між собою деяких положень законопроекту, що може призвести до виникнення правових колізій при їх застосуванні.

Так, у проекті пропонується із Закону України «Про вищу освіту» виключити з рівнів та ступенів вищої освіти положення щодо доктора наук, як другого наукового ступеня.

Разом з тим, у змінах до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у новій ст. 281 доктор наук визначається як «науковий ступінь, що здобувається особою на основі ступеня доктора філософії (кандидата наук) за науковою спеціальністю» (частина перша). При цьому у змінах до абзацу першого частини шостої статті 5 Закону України «Про вищу освіту» зазначається, що доктор філософії – це освітній і водночас науковий ступінь. У цьому контексті, на думку експертів, виглядає сумнівною пропозиція законопроекту щодо вилучення із переліку рівнів освіти наукового рівня вищої освіти (зміни до частини другої статті 10 Закону України «Про освіту»), оскільки доктор філософії одночасно є і освітнім, і науковим ступенем тощо.

Також експерти наголосили на необхідності звернути увагу на статус Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо його місця у системі органів державної влади.

Також експерти вказали, що положення пунктів 1 та 2 розділу II «Прикінцеві положення» законопроекту свідчать про відсутність достатніх і завершених механізмів для реалізації положень Закону, у разі його прийняття, оскільки виконання норм майбутнього Закону ставиться у залежність від прийняття відповідних підзаконних актів. Тому вони рекомендували його доопрацювати.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що депутати вирішили змінити вартість одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал і Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Що судді місцевих судів чекають від судової практики Верховного Суду
Що судді місцевих судів чекають від судової практики Верховного Суду
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Геннадій Войтов
  Геннадій Войтов
  суддя Київського районного суду м. Одеси
 • Ігор Міхасішин
  Ігор Міхасішин
  суддя Вінницького апеляційного суду
 • Світлана Гордійчук
  Світлана Гордійчук
  суддя Рівненського апеляційного суду
 • Петро Філюк
  Петро Філюк
  суддя Конституційного Суду України
 • Андрій Федусик
  Андрій Федусик
  суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
загрузка...