Председатель ВСУ обратился к гражданам Украины относительно вмешательства в деятельность судей

13:00, 15 мая 2014
Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк обратился к гражданам Украины с заявлением, в котором высказал беспокойство относительно вмешательства отдельных представителей общественности в деятельность органов судейского самоуправления.
Председатель ВСУ обратился к гражданам Украины относительно вмешательства в деятельность судей

Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк обратился к гражданам Украины с заявлением, в котором высказал беспокойство относительно вмешательства отдельных представителей общественности в деятельность органов судейского самоуправления.

С полным текстом обращения можно ознакомиться ниже.

Обращение главы Верховного Суда Украины

Те, що воля народу має бути основою влади, проголошено у статті 21 Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби у своїй країні, а також брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Ці положення знайшли своє відображення і у статтях 5 та 38 Конституції України.

Зміни, які відбуваються в суспільно-політичному житті країни, засвідчують прагнення органів державної влади широко залучати громадськість до участі у своїй роботі, формуванні та прийнятті рішень. Так, одним із програмних завдань своєї діяльності новостворений Уряд визначив «формування нової системи владина принципах верховенства права, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади; реформування правоохоронних органів, забезпечення ефективності їх діяльності, дотримання принципу верховенства права, прозорості та підзвітності суспільству».

На сьогодні принципи публічності, відкритості та гласності діяльності судових органів під час реалізації ними свого головного покликання – здійснення правосуддя – передбачено, зокрема, у положеннях Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конституції України та чинних процесуальних кодексах України. Зазначені принципи було втілено й у положеннях нещодавно прийнятого Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», у тому числі стосовно діяльності Тимчасової спеціальної комісії.

Підтримуючи необхідність проведення системних і глибинних реформ у державі, Верховний Суд України переконаний, що дотримання принципів відкритості й прозорості діяльності державних органів та підзвітності їх громадськості має відбуватися у спосіб і межах, визначених міжнародними стандартами й національним законодавством, із дотриманням загальноприйнятих морально-етичних цінностей суспільства.

Водночас Верховний Суд України змушений звернути увагу на те, що останнім часом у різних регіонах України участь громадськості у вирішенні кадрових питань діяльності судів і проведенні судових засідань супроводжується масовими демонстраціями з блокуванням приміщень і пошкодженням майна установ, здійсненням тиску на суддів, а іноді й заподіянням шкоди здоров’ю працівникам судів.

У такий незаконний спосіб окремі представники громади намагаються втрутитися в діяльність органів суддівського самоврядування, нав’язати суддям неправові підходи до вирішення справ, поширюючи в суспільстві небезпечні прецеденти використання механізмів неконституційного впливу на правосуддя.

Доречно нагадати, що саме незалежність судової влади є фундаментальною засадою функціонування державної влади в країні. Саме незалежність судової влади забезпечує верховенство права, ефективний захист прав та свобод людини і громадянина, інтереси суспільства і держави. Водночас зазначені дії представників громадськості підривають основоположні міжнародні та конституційні принципи незалежності судової влади, її авторитет, рівень довіри громадян до суду. Це ще більше загострює і так доволі непросту суспільно-політичну ситуацію в країні.

У зв’язку з цим Верховний Суд України закликає представників громадськості дотримуватися принципів законності, взаємної поваги, моральності, толерантності та виваженості під час реалізації ними конституційного права на мирні збори, демонстрації та мітинги. Лише у такий спосіб судова влада та громадськість зможуть ефективно забезпечувати дію принципу верховенства права і справедливості у державі, як це зазвичай відбувається у країнах розвиненої демократії.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как судьям будут компенсировать сверхурочные
Сегодня день рождения празднуют
  • Лилия Катеринчук
    Лилия Катеринчук
    судья Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда
  • Татьяна Войтенко
    Татьяна Войтенко
    судья Подольского районного суда Киева
Новости онлайн