Отсутствие денег в бюджете может стать основанием для освобождения госоргана от штрафа за неисполнение судебного решения

15:52, 10 августа 2022
Кабмин предлагает определить отсутствие средств в бюджете основанием для того, чтобы не наказывать штрафом руководителя должника – субъекта властных полномочий.
Отсутствие денег в бюджете может стать основанием для освобождения госоргана от штрафа за неисполнение судебного решения

Кабмин предлагает облегчить судьбу руководителей субъектов властных полномочий, в частности госорганов, с которыми судятся граждане из-за невыплаты причитающихся им социальных гарантий, пенсий, пособий и т. п.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект Кабмина 7648 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию механизма судебного контроля за исполнением решений судов и процедуры установления или изменения способа исполнения судебных решений». Так, предлагается внести изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины.

В частности, в Кодексе административного судопроизводства Украины предлагается определить, что суд может признать основанием для освобождения руководителя должника – субъекта властных полномочий от наложения штрафа за неисполнение судебного решения подтвержденный факт отсутствия соответствующих бюджетных ассигнований и предоставление суду доказательств применения субъектом властных полномочий мер по установлению таких бюджетных ассигнований или совершения других действий, направленных на исполнение судебного решения.

Ниже приводим изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины (КАСУ) на языке оригинала.

Стаття 287. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця

 1. Адміністративна справа з приводу рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця вирішується судом протягом тридцяти днів після відкриття провадження у справі. У виняткових випадках цей строк може бути продовжений не більше ніж на десять днів з ініціативи суду.

Стаття 378. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення

 1. За заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), – встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за ініціативою суду.

У разі надходження заяви державного виконавця, поданої у випадках, передбачених Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», суд приймає рішення про зміну способу і порядку виконання судового рішення.

У разі надходження заяви стягувача про зміну способу і порядку виконання судового рішення, яке підлягає виконанню відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», у зв’язку із недосягненням згоди щодо визначення вартості майна, присудженого стягувачу за рішенням суду (крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій або неможливості визначення вартості майна), суд приймає рішення про зміну способу і порядку виконання судового рішення на підставі висновку експерта про визначення вартості такого майна.

Стаття 382. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах

 1. Суд, який ухвалив судове рішення, боржником за яким є суб’єкт владних повноважень, здійснює судовий контроль за його виконанням за клопотанням стягувача або за ініціативою судді.

Суд зобов’язаний здійснювати судовий контроль за виконанням рішень у справах щодо спорів фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень з приводу: обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; вчинення певних дій щодо майна.

 1. Суд, який ухвалив судове рішення, здійснює судовий контроль за виконанням рішень, боржником за яким є суб’єкт владних повноважень, шляхом:

1) отримання інформації про стан виконання рішення з Єдиного державного реєстру виконавчих документів;

2) зобов’язання керівника боржника – суб’єкта владних повноважень подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення;

3) зобов’язання державного виконавця або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

Суд розглядає питання про зобов’язання керівника боржника – суб’єкта владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення як у момент ухвалення рішення суду та вирішує його у резолютивній частині рішення суду, так і після ухвалення рішення шляхом постановлення ухвали. Клопотання про встановлення судового контролю розглядається в судовому засіданні протягом десяти днів з повідомленням учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання, не перешкоджає судовому розгляду.

Встановлений судом строк для надання звіту про виконання судового рішення має бути достатнім для його підготовки та становити не менш як десять днів.

 1. Якщо керівником боржника – суб’єкта владних повноважень не подано до суду звіт про виконання судового рішення у встановлений строк, суддя своєю ухвалою може встановити новий строк подання звіту або застосувати заходи, передбачені частиною четвертою цієї статті.
 1. За наслідками судового контролю суд своєю ухвалою може:

1) накласти на керівника боржника – суб’єкта владних повноважень штраф у сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) змінити спосіб і порядок виконання судового рішення.

 1. Питання про накладення штрафу вирішується у судовому засіданні з повідомленням сторін. Неприбуття у судове засідання сторін, які були належним чином повідомлені про розгляд справи, не перешкоджає розгляду цього питання.
 2. Суд може визнати підставою для звільнення керівника боржника – суб’єкта владних повноважень від накладення штрафу підтверджений факт відсутності відповідних бюджетних асигнувань та подання до суду доказів вжиття суб’єктом владних повноважень заходів для встановлення таких бюджетних асигнувань або здійснення інших дій, спрямованих на виконання судового рішення.
 3. Половина суми штрафу стягується на користь позивача, інша половина – до Державного бюджету України.
 4. Суддя за клопотанням органу чи посадової особи, відповідальних за виконання рішення, на підставі відповідних доказів зменшує розмір штрафу, який стягується на користь Державного бюджету України за невиконання або неналежне виконання рішення,

на суму штрафу, який було накладено за ці самі дії державним виконавцем відповідно до законодавства про виконавче провадження.

 1. Штраф має бути сплачений керівником боржника – суб’єкта владних повноважень не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня набрання ухвалою про накладення штрафу законної сили.

Ухвала суду про накладення штрафу є виконавчим документом та в разі несплати керівником боржника – суб’єкта владних повноважень штрафу у строк, визначений абзацом першим цієї частини, направляється для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання або роботи керівника боржника – суб’єкта владних повноважень або за місцезнаходженням його майна.

      10. Сплата штрафу керівником боржника – суб’єкта владних повноважень не звільняє боржника від обов’язку виконати рішення суду та подати звіт про його виконання. Повторне невиконання цього обов’язку тягне за собою застосування наслідків, установлених пунктом 1 частини четвертої цієї статті, але розмір нового штрафу при цьому збільшується на суму штрафу, який було або мало бути сплачено за попередньою ухвалою.

       11. У разі підтвердження судом виконання судового рішення за результатами розгляду звіту суд постановляє ухвалу про підтвердження виконання рішення суду.

       12. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах здійснюється також у порядку, встановленому статтею 287 цього Кодексу.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Youtube Право ТВ, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Зеленский: Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Зеленский: Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Главное за день
Сегодня день рождения празднуют
 • Лідія Ізовітова
  Лідія Ізовітова
  голова Національної асоціації адвокатів України
 • Олег Коліуш
  Олег Коліуш
  суддя Вищого антикорупційного суду
 • Олександр Дзюба
  Олександр Дзюба
  суддя Дніпровського районного суду міста Києва
загрузка...