Юридичні клініки: ще є над чим працювати

13:37, 5 сентября 2018
Юридичні клініки є одним із ефективних способів підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності.
Юридичні клініки: ще є над чим працювати
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шемелинець Іван, кандидат юридичних наук, доцент, керівник експертної групи з правової освіти Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України

Якубович Марина, державний експерт експертної групи з правової освіти

Осінська Ольга, державний експерт експертної групи з правової освіти

Юридичний клінічний рух існує в Україні вже понад 10 років, і, мабуть, кожен студент юридичного факультету знає, що таке юридична клініка. Разом з тим бажання стати студентом-клініцистом виявляють далеко не всі. Одні через відсутність заохочення з боку самих закладів вищої освіти (здебільшого участь у діяльності юридичної клініки ніяк не зараховується студентам, наприклад, як практика), інші не сприймають юридичну клініку свого закладу як потужний інструмент розвитку практичних навичок.

На жаль, юридичні клініки мають не усі юридичні факультети. Так, за даними Асоціації юридичних клінік, в Україні функціонує 61 юридична клініка-учасниця Асоціації, у той час коли закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців юридичного профілю, налічується близько 200.

Натомість сьогодні юридичні клініки дійсно є одним із ефективних способів підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, сприяють розвитку у студентів практичних навичок і повинні ефективно розвиватися, на чому ми постійно наголошуємо.

Моніторинг — необхідна умова підвищення якості діяльності юридичних клінік

Нещодавно представники Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції долучилися до проведення моніторингів юридичних клінік, що проводилися Асоціацією юридичних клінік та партнерськими організаціями за підтримки ВБО «Українська фундація правової допомоги», Міжнародного фонду «Відродження» та програми USAID «Нове правосуддя». Моніторинги були покликані виробити рекомендації щодо покращення діяльності конкретних юридичних клінік із врахуванням їх особливостей.

Моніторингові групи у складі трьох осіб (представники Асоціації та партнерських організацій) протягом квітня-липня 2018 року перевірили діяльність 7 юридичних клінік з різних куточків України, які добровільно приєдналися до процесу моніторингу та надали свої рекомендації щодо вдосконалення роботи клінік.

Важливо, що моніторинг здійснювався відповідно до розробленого «Інструменту оцінювання стандартів якості діяльності юридичних клінік в Україні», а отже і критерії оцінювання були для всіх однаковими.

З детальними звітами моніторингів юридичних клінік можна ознайомитись за посиланням.

Чи дійсно проведення моніторингу корисне для юридичних клінік? 

Практика показує, що так. По-перше, відбувається аналіз діяльності юридичної клініки за різними критеріями, визначеними в Інструменті, що дає змогу комплексно підійти до визначення та аналізу проблем діяльності та спільно з досвідченими експертами визначити оптимальні варіанти їх вирішення. По-друге,  таке оцінювання може стати поштовхом до розвитку, адже не тільки у якісному, а й у кількісному еквіваленті демонструє показники діяльності юридичної клініки, а отже і задає відповідний рівень, до якого можна рости. По-третє, одним із етапів моніторингу є публічна презентація та обговорення результатів оцінювання за участі керівництва закладу вищої освіти, що важливо для майбутнього розвитку юридичної клініки. Такий формат може сприяти покращенню комунікації, взаємодії та розумінню основних потреб клініцистів керівництвом закладу, яке засновуватиметься на експертних висновках та рекомендаціях.

Проведені моніторинги корисні не лише тим юридичним клінікам, які долучилися до процесу моніторингу, а і тим, які ще не наважились на цей крок. Інструмент оцінювання та звіти по кожному моніторингу знаходяться у відкритому доступі, тому, ознайомившись із цими даними, інші юридичні клініки можуть самостійно спробувати визначити ті питання, над якими їм ще треба попрацювати більш старанно.

Результати моніторингу та погляд у майбутнє

Проведені моніторинги юридичних клінік виявили низку проблем, що є у кожній юридичній клініці, при чому деякі  з них носять масовий характер.

Майже всюди потребує особливої уваги питання мотивації викладачів та студентів працювати у юридичній клініці. Здебільшого робота в клініці не зараховується до навчального навантаження викладачів,  так само як і в якості практики для студентів.

Не в усіх випадках матеріально-технічне забезпечення відповідає потребам юридичних клінік. Зокрема, не забезпечуються умови для проведення конфіденційних прийомів клієнтів, відсутні умови доступу до юридичних клінік осіб з обмеженими можливостями, а комп’ютерна техніка та витратні матеріали — неналежної якості або надаються в недостатній кількості.

Ще одним розповсюдженим проблемним питанням є інформування громадськості про діяльність юридичних клінік. Досить часто люди не знають, куди їм звертатись за допомогою, а це в свою чергу впливає на посередні показники кількості консультацій студентами-клініцистами. Кожна юридична клініка, реалізуючи навчальну функцію, повинна забезпечувати належне консультування клієнтів студентами. Серед інших рекомендацій експерти пропонують застосовувати письмову форму консультування, яка вважається ефективнішою для практики студента-клініциста, а також дозволяє убезпечувати юридичну клініку від можливих безпідставних претензій.

Слабкою ланкою діяльності юридичних клінік залишається правопросвітницька діяльність, що проявляється у безсистемності проведення правопросвітницьких заходів та неналежному рівні їх організації.

Безперечно, ключовий інтегрований показник — це кількість залучених до роботи юридичних клінік студентів закладів вищої освіти. Наразі їх кількість є абсолютно не достатньою, і над цим необхідно працювати. Закладам вищої освіти, де створені юридичні клініки, вкрай потрібно створити власну систему мотивації участі студентів у їх роботі, зважаючи на ключові потреби та бажання молоді.

Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції підтримує ініціативи на створення потужної мережі якісних юридичних клінік, які будуть максимально допомагати майбутнім правникам набувати та розвивати свої практичні навички. У цьому процесі також важлива участь і представників юридичного бізнесу, які можуть робити вагомий внесок у розвиток юридичних клінік як фундаментальної бази для здобуття студентами практичних навичок.

Ми сподіваємося, що моніторинги допоможуть юридичним клінікам виявити та подолати свої слабкі сторони, налагодити ефективну комунікацію, заручитись підтримкою керівництва закладу вищої освіти, вивести організацію своєї діяльності та співпрацю з партнерами на новий рівень, що в цілому має позитивно вплинути на розвиток юридичного клінічного руху.

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
 • Віктор Городовенко
  Віктор Городовенко
  суддя Конституційного Суду України
 • Валерій Сагайдак
  Валерій Сагайдак
  суддя Харківського окружного адміністративного суду
 • Андрій Кирилюк
  Андрій Кирилюк
  суддя Залізничного районного суду м. Львова