Депутати замінюють ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій наданням повідомлення

15:15, 11 сентября 2019
Законопроектом скорочено перелік видів ліцензування господарської діяльності.
Депутати замінюють ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій наданням повідомлення

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №1050 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню». Ініціаторами законопроекту виступили Олександр Кубраков, Олена Шуляк, Олександр Маріковський та інші.

Проектом закону пропонується внести зміни до закону про ліцензування в частині виключення з переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, діяльності у сфері телекомунікацій, та закону про телекомунікації в частині заміни ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікації на надання повідомлення суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій, про початок провадження діяльності.

Основні положення законопроекту:

Право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб’єкт господарювання набуває шляхом подання до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, яка передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного ресурсу), здійснюється після отримання відповідних ліцензії та/або дозволу (ліцензій та/або дозволів), необхідність отримання яких визначена законом.

У повідомлені про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій зазначається:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця;

код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України — для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) — для фізичних осіб — підприємців;

місцезнаходження — для юридичної особи або місце проживання – для фізичної особи — підприємця;

адреса для листування;

контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса, адреса офіційної сторінки в інтернеті (за наявності);

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника;

територія, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій;

стислий опис телекомунікаційних мереж та послуг. У разі відсутності в орієнтовному переліку видів телекомунікаційних послуг, затвердженому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, послуги, яку планує надавати суб’єкт господарювання, опис такої послуги надається в довільній формі;

інформація про отримані ліцензії, дозволи в разі здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, яка передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного ресурсу);

зобов’язання заявника виконувати передбачені законами, Правилами здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та іншими нормативно-правовими актами обов’язки оператора, провайдера телекомунікацій.

Форма повідомлення визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Таке повідомлення підписується уповноваженою особою суб’єкта господарювання або особисто фізичною особою  підприємцем.

Відомості про суб’єкта господарювання

Також зазначається, що уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадові особи протягом п’яти робочих днів з дати вхідної реєстрації повідомлення у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, вносять відомості про суб’єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Відомості, що містяться в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, є відкритими та загальнодоступними, за винятком даних фізичних осіб  підприємців про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

У разі виявлення суб’єктом господарювання помилки у поданому повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб’єкт господарювання має право протягом п’яти робочих днів після подання повідомлення подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, виправлені (достовірні) дані щодо інформації, яка потребує змін.

У разі зміни відомостей, які зазначені у поданому повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, суб’єкт господарювання зобов’язаний подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідне повідомлення у порядку, визначеному частиною третьою цієї статті, протягом п’яти робочих днів, з дня настання таких змін.

Документом зазначається, що продовження здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без подання повідомлення про зміни відомостей, які зазначаються у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, забороняється.

За подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, подання повідомлення про внесення змін до відомостей, які зазначені у раніше поданому повідомленні, та внесення відомостей до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій плата не справляється.

Також ми повідомляли, що Рада проголосувала за повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Що очікують народні депутати від Антикорупційного суду
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Ирина Горб
    Ирина Горб
    судья Киевского апелляционного суда
  • Ирина Гончарова
    Ирина Гончарова
    судья Кассационного административного суда Верховного Суда